Amon van Juda

Amon was koning van Juda na het overlijden van zijn vader Manasse. Zijn regeerperiode wordt tegenwoordig gedateerd van 642 v.Chr. tot 640 v.Chr. of van 643 v.Chr. tot 641 v.Chr.

Buiten wat in de Bijbel over Amon geschreven is, is niet veel over zijn leven bekend. In de Bijbel wordt het leven van Amon beschreven in onder andere 2 Kronieken 33 en 2 Koningen 21.

Amons moeder was Mesulleme. Hij werd koning toen hij 22 jaar oud was. Hij herstelde de asherim die zijn vader in de laatste jaren van zijn regeerperiode had vernietigd en liet daarmee opnieuw de oude moedergodincultus toe in Juda. Amon werd na twee jaar regeren echter in zijn paleis vermoord door eigen dienaren. Het volk van Juda vermoordde daarop deze dienaren en stelde Amons zoon Josia aan als zijn opvolger. Amon werd begraven in de tuin van Uzza.

Koningen van Israël en Juda
Vóór de scheuring:Saul · Isboset · David · Salomo
Koningen van Israël:Jerobeam · Nadab · Basa · Ela · Zimri · Omri · Achab · Izebel · Jehu · Joachaz · Joas · Jerobeam · Zecharja · Sallum · Menachem · Pekachja · Pekach · Hosea
Koningen van Juda:Rechabeam · Abia · Asa · Josafat · Joram · Achazja · Atalja · Joas · Amasja · Uzzia · Jotam · Achaz · Hizkia · Manasse · Amon · Josia · Joachaz · Jojakim · Jojachin · Sedekia
Amon
664-640 v.Chr.
Amon volgens het 'Promptuarii Iconum Insigniorum
Koning van Juda
Periode 642-640 v.Chr.
Voorganger Manasse
Opvolger Josia
Vader Manasse
Moeder Mesullemet
Dynastie Huis van David
Partner Jedida
Kinderen Josia
640 v.Chr.

Het jaar 640 v.Chr. is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

642 v.Chr.

Het jaar 642 v.Chr. is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Amon

Amon kan verwijzen naar:

Amon (mythologie), een Egyptische god

Amon van Juda, een koning van Juda

Amon Tobin, een Braziliaanse muzikant

Amon (band), een Nederlandse hiphopgroep

Amon (raceteam), een Formule 1-team uit Nieuw-Zeeland opgericht door Chris Amon

Amon (StarCraft), een kwaadaardige Xel'naga uit StarCraft

Amon (The Legend of Korra), de belangrijkste antagonist uit de televisieserie The Legend of Korra

In andere talen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.