چریک

چریکی جنگ اتا از انواع جنگ‌ئون نامنظم هسته که ونه دله اتا خورد گروه تنفگ‌به‌دَس با استفاده از تاکتیک‌ئون نظامی کمین، هجوم ات‌دفه‌ای، غافل‌گیری و جابه‌جایی به اتا هدف نظامی آسیب‌پذیر یا اتا نظامی واحد که وشون جه گت‌تره ره حمله کانّه و بلافاصله جنگ ره وِِل کانّه.

وابسته جستارون

منبع

اوریانا فالاچی

اوریانا فالاچی (ایتالیایی جه: Oriana Fallaci)‏ (بزائه ۲۹ ژوئن ۱۹۲۹ - بمرده ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۶) اتا ایتالیایی سیاسی روزنومه‌نویس، نویسنده و مصاحبه‌گر بی‌یه که شهر فلورانس دله دنیا بموئه و سن ۷۷ سالگی گادِر همین شهر دله بمرده. وه جهونی جنگ دوم دله اتا ضدفاشیسم چریک بیّه. وه گت‌گت ِآدمون جا مصاحبه‌ئونی داشته که معروف بیینه ممرضاشا، یاسر عرفات، ذوالفقار علی بوتو، روح‌الله خمینی، ایندیرا گاندی، معمر قذافی و هنری کیسینجر، چگوارا وشون میون خله معروفنه.

فارک

فارک که ونه کامل ِنوم کلمبیای انقلابی مسلح نیروئون، (به ایسپانیولی: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) اتا چریکی و انقلابی سازمان هسته که مارکسیست-لنینیستی ِافکار دانّه و کلمبیا دولِت وه ره تروریستی دونده.

مارکوس زیرفرمانده

مارکوس شورشی زیرفرمانده شابلون:ایسپانیولی مکزیک زاپاتیستا ملی رهایی‌بخش ارتش سخنگوی هسته.

وه نویسنده، سیاسی شاعر هسته و جهونی‌سازی، امپریالیسم و نئولیبرالیسم جه مخالفه. این چریک جه، سیاسی ادبیات دله بعنوان ترنه چگوارای یاد کانّه و مکزیک دله محبوبیت زیادی دانّه.

مارکوس شورشی زیرفرمانده که تقریباً تموم بنویشته‌ها، بیانیه‌ها و اعلامیه‌ئون نهضت دله ونه شنه، مستعار اسم مردی هسته که سرخ‌پوستون سنت جه نقاب زنده و همیشک سرخ‌پوستی و مایایی افسانه‌ئون جه ارجاع دنه و اینان جه الهام گَنّه.

چه گوارا

ارنستو گوارا (اسپانیولی جه: Ernesto Guevara) (بزائه ۱۴ ژوئن ۱۹۲۸، روساریو، سانتا فه - بمرده ۹ اکتبر ۱۹۶۷) که ویشتر به‌ایسم چه‌گوارا یا ال‌چه بشناسی‌یه وانه، دوکتر، چریک، سیاست‌مدار و انقلابی مارکسیست، آرژانتین دله بزائه بیّه.

گوارا اتا از اعضای جنبش ۲۶ژوئیه ِفیدل کاسترو بی‌یه. این جنبش سال۱۹۵۹ قدرت ره کوبا دله هاییته. چه‌گوارا چندین پست مهم کوبای ِترنه دولت دله از جمله سفیر، رییس مرکزی بانک و وزیر صنایع ره بَییت‌بی‌یه و پس از اون با امید راه‌دمبدائن انقلاب کشورون دیگه‌ی ِسر، کوبا ره ول هاکرده. وه اول سال ۱۹۶۶ بورده کنگو دموکراتیک جمهوری دله و أی بعدأ بولیوی دله سفر هاکرده. اوایل اکتبر ۱۹۶۷ چه‌گوارا بولیوی دله اتا عملیات سر که سازمان سیا طرح‌ریزی هاکردبی‌یه سَره، دستگیر بیّه. بعضیون گانّه که سیا ترجیح دائه گوارا ره بازجویی وسّه زنده بَیره، اما هرتی‌که بی‌یه وه ره بولیوی ارتش وایه‌گرانده مدرسه پَلی، روستای لا ایگه، ره سانتا کروز دلاسیه‌را دله، دستور بارریه نتوس جه که اتا نظامی دیکتاتور بی‌یه، بکاشتنه.

پس از چه‌گوارا بمردن، وه اتا تئوریسین، چریکی جنگون متخصص، و جنگ‌آور بدل بیّه به اتا قهرمون ِانقلابی جونبش‌ئون ِسوسیالیستی ِتموم ِجهون.

کوبا

کوبا اتا مجمع الجزایری کشور هسته که کارائیب دریا دله دره و ونه نیشتنگا نوم هاوانا هسته.

بقیه زوون‌ئون

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.