فرهنگ

فرئنگ ادمی رفتار ساختارون ر شامل بونه .ادوارد تایلر تعریف اساس رو : فرئنگ اتا پیچیده مجموعه ای هسه که دونستنیون , اعتقادون , هنرون , اخلاقون , قانونون , عادتون و دیگر تونستنیون ر شامل بونه که ادمی جا و جامعه ی طریق جا کسب بونه .

امیرکلا

امیرکلای شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

بلده

بلده شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

جویبار شهرستان

جویبار شهرستان مازرون اوستان ره اتا شهرستان هسته .

این شهرستون جنوب کوهی خیل و شمال شیب آببندون دره.

همینطور غرب موژی و شرق سرخ دشت دره.

خلیل‌شهر

خلیل‌شهر شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

خوش‌رودپی

خوش‌رودپی شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

زیرآب

زیرآب شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

سرخ‌رود

سرخ‌رود شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

سورک

سورک شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

شیرگاه

شیرگاه شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

عباس‌آباد (مازندران)

عباس‌آباد (مازندران) شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

فریم (شهر)

فریم شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

محمودآباد

محمودآباد شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

محمودآباد شهرستان

محمودآباد شهرستان مازرون اوستان ره اتا شهرستان هسته .

مرزیکلا

مرزیکلا شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

پل سفید

پل سفید شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

کتالم و سادات‌شهر

کتالم و سادات‌شهر شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

کلاردشت

کلاردشت شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

گتاب

شهر گتاب اتا از شهر مازرون اوستان هسته .

گزنک

گزنک شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

گلوگاه (بابل)

گلوگاه(بابل) شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

بقیه زوون‌ئون

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.