دستگاه مختصات جغرافیایی

اتا دستگاه مختصات جوغرافیایی اتا دستگاه مختصات هسته که ونجه بنشنه جای هر نقطه‌ای بنه سر ره توسط چن عدد مشخص هاکردن. مختصات معمولاً طوری انتخاب وانه که اتا عدد مکان عمودی یا ارتفاع نقطه مورد نظر ره باره و دِ یا سه عدد هم مکان افقی ره مشخص هاکنن. اتا انتخاب معمول دستگاه مختصات وسّه، دستگاهی دارای ارتفاع، طول و عرض جوغرافیایی هسته.

WorldMapLongLat-eq-circles-tropics-non
طول جوغرافیایی (آبی خط‌ئون عمود) و عرض جوغرافیایی (آبی خط‌ئون افقی)

بقیه زوون‌ئون

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.