കൊസാക്കുകൾ

സ്ലാവോ-ജർമ്മൻ വംശജരുടെ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹമാണ് കോസാക്കുകൾ. അവർക്ക് തനതായ ജനാധിപത്യ, സ്വയംഭരണ, അർദ്ധ-സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. റഷ്യയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തും, തെക്കൻ ഉക്രെയ്നിലും തെക്കൻ റഷ്യയിലും [1], [2] പോളിഷ്-ലിത്വാനിയൻ കോമൺ‌വെൽത്ത് പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് , പ്രധാനമായും ഇവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഉക്രെയ്നിന്റെയും റഷ്യയുടെയും ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വികസനത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.[3] [4]

Cossacks
Казаки
Russian Cossacks
Russian Cossacks
കാര്യമായ ജനസഞ്ചയമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
Crimean peninsula, Southern Ukraine, and Russia
ഭാഷകൾ
Russian, Ukrainian, Gothic (until the late 18th century)
മതം
Eastern Orthodox Christianity, formerly Slavic and Germanic paganism

അവലംബം

  1. Lester W. Grau (1993). "The Cossack Brotherhood Reborn: A Political/military Force in a Realm of Chaos". Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, KS. മൂലതാളിൽ നിന്നും 26 August 2015-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 23 August 2015.
  2. Lester W. Grau (1993). "The Cossack Brotherhood Reborn: A Political/military Force in a Realm of Chaos". Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, KS. മൂലതാളിൽ നിന്നും 26 August 2015-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 23 August 2015.
  3. O'Rourke, Shane (2000). Warriors and peasants: The Don Cossacks in late imperial Russia. ISBN 978-0-312-22774-6.
  4. A noted author, Count Leo Tolstoy, wrote "... that all of the Russian history has been made by Cossacks. No wonder Europeans call all of us that ... Our people as a whole wish to be Cossacks." (L. Tosltoy, A Complete Collection of Works, v. 48, page 123, Moscow, 1952; Полн. собр. соч. в 90 т. М., 1952 г., т.48, стр. 123)"
ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം

റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം. 1917 നവംബറിൽ അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന താത്കാലിക ഗവണ്മെന്റിൽ നിന്ന് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുവാനായി ബോൾഷേവിക്കുകൾ റഷ്യയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിപ്ലവമാണിത്. പഴയ റഷ്യൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ 25-നു നടന്നതിനാൽ ഇത് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു (പുതിയ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഇത് നവംബർ 7 നാണ്). ബോൾഷേവിക് വിപ്ലവം എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. നവംബർ 7 ഒക്ടോബർ വിപ്ലവ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.

ഇതരഭാഷകളിൽ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.