അറബി ഭാഷ

അറബി (العربية) അറേബ്യൻ ഭൂപ്രദേശത്ത് സംസാരിക്കുന്നതും സെമിറ്റിക് ഭാഷാ കുടുംബത്തിൽപെടുന്നതുമായ ഒരു ഭാഷയാണ്. ഹീബ്രു , അറാമിക് ഭാഷകളും ഇതേ കുടുംബത്തിൽപെട്ടതാണ്. സെമിറ്റിക് ഭാഷകളിൽ ഇന്നും സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഷ അറബി മാത്രമാണ്. ജനസംഖ്യയനുസരിച്ച്‌ ലോകത്തെ നാലാമത്തെ വിനിമയഭാഷയാണിത്‌. ലോകത്ത് 25 കോടി ജനങ്ങൾ അവരുടെ മാതൃഭാഷയായി അറബി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അനേകം പേർ തങ്ങളുടെ പ്രഥമഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അറബി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അറബ്‌ലോകത്ത് ധാരാളം ഉപഭാഷകളും നിലവിലുണ്ട്.

ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഹിന്ദി എന്നിങ്ങനെ ലോകത്തെ എല്ലാ ഭാഷകളും അറബിയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമായ ഖുർ‌ആൻ അറബി ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

Arabic
الربية al-ʿarabiyyah
Arabic albayancalligraphy
ഉച്ചാരണം[æl ʕɑrɑˈbijjɐ]
ഭൂപ്രദേശംപ്രധാനമായും മധ്യപൂർവേഷ്യയിലും ഉത്തര ആഫ്രിക്കയിലുമുള്ള അറബ് നാടുകളിൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ആരാധനാഭാഷയാണ് അറബി.
മാതൃഭാഷയായി സംസാരിക്കുന്നവർ
Approx. 280 million native speakers[1] (date missing)
Afro-Asiatic
Modern Standard Arabic
ഭാഷാഭേദങ്ങൾ
  • Western (Maghrebi)
  • Central (incl. Egyptian)
  • Northern (incl. Levantine, Iraqi)
  • Southern (incl. Gulf, Hejazi, Yemeni)
Arabic alphabet, Syriac alphabet (Garshuni), Latin Alphabet
ഔദ്യോഗിക സ്ഥിതി
ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിരിക്കുന്നത്
Official language of 26 states, the third most after English and French[2]
Regulated by Algeria: Supreme Council of the Arabic language in Algeria

 Egypt: Academy of the Arabic Language in Cairo
 Iraq: Iraqi Academy of Sciences
 Jordan: Jordan Academy of Arabic
 Libya: Academy of the Arabic Language in Jamahiriya
 Morocco: Academy of the Arabic Language in Rabat
 Somalia: Academy of the Arabic Language in Mogadishu
 South Sudan &
 Sudan: Academy of the Arabic Language in Khartoum
 Syria: Arab Academy of Damascus (the oldest)
 Tunisia: Beit Al-Hikma Foundation

 Israel: Academy of the Arabic Language in Israel
ഭാഷാ കോഡുകൾ
ISO 639-1ar
ISO 639-2ara
ISO 639-3
ara – Arabic (generic)
(see varieties of Arabic for the individual codes)
Arabic Language

Distribution of Arabic as an official language in the Arab World.
Majority Arabic speakers (blue) and minority Arabic speakers (green).

അറബി ലിപി

28 അക്ഷരങ്ങൾ ആണ് അറബിയിലുള്ളത്. അ ഇ ഉ അ്‌ എന്നീ നാല് വർണ്ണങ്ങളാണ് അറബി ഭാഷയിൽ ഉള്ളത്. അകാരം - ഫതഹ്‌, ഇകാരം - കസറ, ഉകാരം - ദ്വമ്മ, അ്‌കാരം- സുകൂൻ എന്നിവയാണിത്‌. മറ്റ് ഭാഷകളിലെന്ന പോലെ അറബിയിലും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വലുതാണ്‌.

അറബി
അക്ഷരം
അക്ഷരത്തിന്റെ
പേര്
മലയാളം
അകാരം
അറബി
അക്ഷരം
അക്ഷരത്തിന്റെ
പേര്
മലയാളം
അകാരം
ا അലിഫ് ب ബേഅ്
ت താഅ് ث ഥ്സാഅ്
ج ജീമ് ح ഹേഅ്
خ ഖ്ഹാഅ് د ദാല്
ذ ദ്സാൽ ر റാ‍അ്
ز സേഅ് ഏകദേശം സ (Z) س സീന്
ش ശീന് ص സ്വാദ് സ്വ
ض ദ്ളാദ് ط ത്വാ‍അ് ത്വ
ظ ദ്ള്വാ‍അ് ഏകദേശം ള ع ഐയിൻ ഏകദേശം അ
غ ഗ്ഹ്വൈൻ ഏകദേശം ഗ ف ഫേഅ്
ق ക്വാഫ് ഏകദേശം ഖ ك കേഫ്
ل ലാമ് م മീമ്
ن നൂൻ ه ഹാഅ്
و വാവ് ي യാഅ്

പ്രാദേശിക അറബി സംസാര ഭാഷ

സംഖ്യ അറബി സംഖ്യ അറബി സംഖ്യ അറബി സംഖ്യ അറബി
1 വാഹിദ്‌ ١ 2 ഇഥ്‌നാൻ ٢
3 ഥലാഥ ٣ 4 അർബ്‌അ ٤
5 ഖംസ ٥ 6 സിത്ത ٦
7 സബ്‌അ ٧ 8 ഥമാനിയ ٨
9 തിസ്‌അ ٩ 10 അശറ ١٠
11 അഹദ അശറ ١١ 12 ഇഥ്‌നാ അശറ ١٢
13 ഥലാഥത അശറ ١٣ 14 അർബഅത അശറ ١٤
15 ഖംസത അശറ ١٥ 16 സിത്തത അശറ ١٦
17 സബ്‌അത അശറ ١٧ 18 ഥമാനിയത അശറ ١٨
19 തിസ്‌അത അശറ ١٩ 20 ഇശ്റൂൻ ٢٠
മലയാളം അറബി മലയാളം അറബി
എന്താ വിശേഷം? കൈഫൽ‍ ഹാൽ/ശ്ലോനക്/ശഖ്ഫറക് സുപ്രഭാതം സ്വബാഹുൽ ഖൈർ
നല്ലത് ത്വയ്യിബ് വളരെ നല്ലത് മുംതാസ്
ദയവ് ചെയ്ത് റജാഅൻ നന്ദി ഷുക്‌റന്
എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഫള്ലൻ വിട്ടുകള മാലേഷ് കലിവല്ലി
OK തമാം അതെ നഅം
അല്ല ലാ ഒരു പക്ഷെ മുംകിൻ
ഒന്നുമില്ല, മാഫി അഹദ് പോവുക റുഹ്
നിർത്തുക വകഫ് ഇവിടെ ഹിന
അവിടെ ഹിനാക്ക് മുൻപ് ഖബ്‌ൽ
ശേഷം ബ‌അദൈൻ ബാദീന് ഇപ്പോൾ അല്ഹീനു.
നിന്ന് മിൻ അവന് ഹുവ
അവലു ഹിയ ഞങ്ങൾ നഹ്‌നു/ഇഹ്‌നാ/നഹ്‌നാ
അവർ ഹും/ദോൽ/ഹാദോൽ ആർ? മൻ/മിൻ
എന്ത്? ഏഷ്/ഏ/ഷൂ/ഷുനു എപ്പോൾ? മതാ
എവിടെ? ഫേൻ വയ്ന് എന്തിന്? ലേഷ്
എത്ര? കം ഇതെത്രയാ? കം ഹാദ
നിങ്ങൾ എവിടന്നാ? ഇൻ‌ത മിൻ ഫേൻ മനസ്സിലായോ? ഫഹിംത്
മലയാളം അറിയുമോ? ത‌അ്‌രിഫ് മൽബാരി? എനിക്ക് വേണം അബ്ഗീ/അബീ/ആഇസ്
വേണ്ട മാ അബ്ഗീ/മാ അബീ/ മുഷ് ആഇസ് എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് മൗജൂദ് മ‌ഈ
എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അന മുഷ് ഫാഹിം എനിക്ക് അറബി അറിയില്ല മാ ആരിഫ് അറബി
നാളെ tomorrow ബുക്റ/ഖദന് Never mind മാലേഷ്
പത്രം ജരീദ മാസിക മജല്ല
മൗസ് - എലി ഫാറ കീബോർഡ് ലൗഹത്തുൽ മഫാതീഹ്
സ്പീകർ സമ്മാഅ മോണിറ്ററ് ശാശ


പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് അറബി പഠനം പ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. മറ്റു പല ഭാഷകളും അറബിയിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചരിത്ര പരമായ പ്രാധാന്യമാണതിന്റെ കാരണം.പല ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അറബിയിലേക്കും കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട്.


ഉദാ: മദാം-മാഡം
ബക്കിലേറിയ-ബാച്ലർ

വ്യാകരണം

Quranic-arabic-corpus
Visualization of Arabic grammar from the Quranic Arabic Corpus.

അറബിശബ്ദങ്ങളെ ഇസ്മ് (നാമം) ഫിഅ്ല് (കൃതി), ഹർഫ് (ദ്യോതകം) എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധവിശേഷണമില്ല; പകരം വിശേഷണനാമങ്ങളാണുള്ളത്. രൂപവികാസത്തിന് ആന്തരസ്വരവ്യതിയാനം മുൻപിൻമധ്യപ്രത്യയങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഉപാധികൾ.

ലിംഗം

നാമങ്ങൾക്ക് പുല്ലിംഗം (മുദ'കർ), സ്ത്രീലിംഗം (മു'അന്നഥ്) എന്നീ ഭേദങ്ങളും അലിംഗരൂപങ്ങളുമുണ്ട്; എന്നാൽ മറ്റു ചില ഭാഷകളിലെപ്പോലെ നപുംസക ലിംഗമില്ല. അചേതനങ്ങളെയും പും-സ്ത്രീലിംഗങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഗണിക്കുന്നു. മദീന'ത് (പട്ടണം), രീഹ് (കാറ്റ്), നാറു (തീയ്), ഷംസു (സൂര്യൻ) എന്നിവ സ്ത്രീലിംഗശബ്ദങ്ങളാണ്; എന്നാൽ വജ്ഹ് (മുഖം), ഖമറു (ചന്ദ്രൻ) ഇത്യാദി പുല്ലിംഗവും. ഹാലു (അവസ്ഥ), തരീഖു (വഴി) എന്നിവ അലിംഗവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു.

വചനം

അറബിയിൽ 'മുഫ്റദ്' (ഏകവചനം), മുഥന്നാ (ദ്വിവചനം), ജം'അ് (ബഹുവചനം) എന്നു മൂന്നു വചനഭേദമുണ്ട്. ദ്വിവചനത്തിന് 'ആനി'-അയ്നി, ബഹുവചനത്തിൽ ഊന, ഈന, സ്ത്രീലിംഗമാണെങ്കിൽ 'ആത്' എന്നു പ്രത്യയങ്ങൾ. ഉദാ. കാ'തിബു (എഴുത്തുകാരൻ), കാ'തിബ'ത് (എഴുത്തുകാരി), കാ'തിബാനി-കാ'തിബയ്നി-കാ'തിബ'താനി-കാ'തിബ'തയ്നി (ദ്വിവചനങ്ങൾ) കാ'തിബൂന-കാ'തിബീന-കാ'തീബാത് (ബഹുവചനങ്ങൾ). ഇങ്ങനെ പ്രത്യയം ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ബഹുവചനത്തിൽ ശബ്ദപ്രകൃതി ഭേദപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ സുരക്ഷിതബഹുവചനം എന്നു വിളിക്കുന്നു. പ്രത്യയംകൂടാതെ ആന്തരസ്വരവ്യതിയാനംകൊണ്ടും ബഹുവചനരൂപം ഉണ്ടാകും. ഉദാ. കി'താബു (ഗ്രന്ഥം), കു'തബ് (ഗ്രന്ഥങ്ങൾ), ബയ്'തു (വീട്), ബുയൂ'തു (വീടുകൾ), ബഹറു (സമുദ്രം), ബിഹാറു (സമുദ്രങ്ങൾ).

വിഭക്തി

നിർദ്ദേശിക, പ്രതിഗ്രാഹിക, സംബന്ധിക എന്നീ വിഭക്തികളുടെ അർഥം കുറിക്കാൻ യഥാക്രമം-റഫഅ് (ഉകാരാന്തം), നസ്ബ് (അകാരാന്തം), ജർറ് (ഇകാരാന്തം) എന്നു മൂന്ന് സ്വരാന്തങ്ങളേയുള്ളു. ഖലക്കല്ലാഹുൽ ഇൻസാന (അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു) എന്ന വാക്യത്തിൽ അല്ലാഹു എന്ന നാമം നിർദ്ദേശികാർഥത്തിൽ ഉകാരാന്തമായും 'ഇൽസാനു' പ്രതിഗ്രാഹികാർഥത്തിൽ ആകാരാന്തമായും ഇരിക്കുന്നു. ബാബുൽബയ്'തി (വീടിന്റെ വാതിൽ) എന്നതിൽ സംബന്ധികാർഥം കുറിക്കാൻ ബയ്'തു എന്ന ഉകാരാന്തം ഇകാരാന്തമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഈ സ്വരാന്തവ്യതിയാനം വിഭക്ത്യർഥത്തിൽ മാത്രമല്ല നാമം ദ്യോതകത്തിനു വിധേയമാകുമ്പോഴും സംഭവിക്കും; ഉദാ. ഇന്നല്ലാഹ മ'അസ്സാബിരീൻ (അല്ലാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാകുന്നു). ഇവിടെ അല്ലാഹു എന്ന ഉകാരാന്തനാമം കർമമായതുകൊണ്ടല്ല 'ഇന്ന' എന്ന ദ്യോതകത്തിനു വിധേയമായതുകൊണ്ടാണ് അകാരാന്തമായി മാറിയത്.

സർവനാമം

പുരുഷസർവനാമങ്ങൾ, മറ്റു മിക്ക ഭാഷകളിലെയുംപോലെ പ്രഥമപുരുഷൻ (ഗാഇബ്), മധ്യമപുരുഷൻ (ഹാള്ദിർ), ഉത്തമപുരുഷൻ (മു'ത'കല്ലിം) എന്നു മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ പ്രഥമപുരുഷനും മധ്യമപുരുഷനും സ്ത്രീലിംഗം, പുല്ലിംഗം എന്നീ ഭേദവും ഓരോന്നിനും മൂന്നു വചനരൂപങ്ങളുമുണ്ട്. ഉത്തമപുരുഷസർവനാമത്തിനു ലിംഗഭേദവും ദ്വിവചനവുമില്ല. അതു കൊണ്ട് രണ്ടു രൂപമേ അതിനുള്ളു; അങ്ങനെ പുരുഷസർവനാമങ്ങൾ ആകെ പതിന്നാലെണ്ണം. ക്രിയയുടെ രൂപാവലി സർവനാമത്തിന്റെ ക്രമത്തിലും ലിംഗവചനാദികളിലും വരുന്നതു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഈ സർവനാമങ്ങൾ പ്രതിഗ്രാഹിക-സംബന്ധികാർഥങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴും ദ്യോതകവിധേയമാകുമ്പോഴും താഴെ കാണുംവിധം പ്രത്യയരൂപം പ്രാപിക്കുന്നു.

ഹുവ-ഹുമാ-ഹും-ഹിയ-ഹുമാ-ഹുന്ന

കാ-കുമാ-കും-കി-കുമാ-കുന്ന

ഇൗ-നാ

ഉദാ. റ'അയ്തുഹാ (കണ്ടു ഞാനവളെ), റ'അയ്തു'ക (കണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ), കി'താബുഹു (അവന്റെ പുസ്തകം), കി'താബു'ക (നിന്റെ പുസ്തകം). മിൻഹു (അവനിൽനിന്ന്), മിൻക (നിന്നിൽനിന്ന്). പുരുഷസർവനാമങ്ങൾക്കുപുറമേ, മൻ (ആര്), മാ (എന്ത്), ഹാദാ (ഇത്), ദാലി'ക (അത്) മുതലായി മറ്റു സർവനാമങ്ങളും ഉണ്ട്.

കൃതി

കൃതിയാണ് മൂലപ്രകൃതിയെന്ന് അറബി സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. മറ്റു ശബ്ദങ്ങൾ വ്യഞ്ജനത്രയ മൂലധാതുവിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചതാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ അറബിനിഘണ്ടുവിൽ മിക്ക ശബ്ദവും മൂലധാതുവിന് അനുബന്ധമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മൗലിദ് എന്ന ശബ്ദം മകാരാദി ശബ്ദസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതു വലദ എന്ന ക്രിയയുടെ തുടർച്ചയായേ കാണൂ.

കാലം, പ്രകാരം, പ്രയോഗം

അറബിയിൽ ക്രിയാധാതുതന്നെ പ്രഥമപുരുഷപുല്ലിംഗ ഏകവചനം ഉദ്ദേശ്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിർദ്ദേശകപ്രകാരം കർത്തരിപ്രയോഗത്തിലുള്ള ഭൂതകാലക്രിയയാണ്. ക'തബ എന്ന മൂലപ്രകൃതിക്ക് അവൻ എഴുതി എന്നുതന്നെയാണ് ശരിയായ അർഥം. ഈ ധാതുവിനുണ്ടാകുന്ന പതിനഞ്ചു വിവർത്തന ക്രിയാരൂപങ്ങളും ഇതേ കാലപ്രകാരാദികളോടുകൂടിയതാണ്. ക്രിയയ്ക്ക് മാള്ദീ (ഭൂതം), മുള്ദാരി'അ് (അഭൂതം), അംറ് (നിയോഗം) എന്നു മൂന്നു കാലങ്ങളുണ്ട്. അഭൂതം അഥവാ വർത്തമാനരൂപത്തിൽ സ, സൗഫ എന്നീ മുൻപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർത്തു ഭാവിരൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭൂതത്തിൽനിന്ന് കർമണിയും വർത്തമാനത്തിൽനിന്ന് നിയോഗം റഫഉ് (ഉകാരാന്തം), നസ്ബ് (അകാരാന്തം), ജസ്മ് (നിസ്വരാന്തം) എന്നിങ്ങനെ ഓരോന്നും അവയുടെ നിഷേധരൂപങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. കേവലഭൂതക്രിയയുടെ രൂപാവലിമാത്രം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. നേരത്തെ കാണിച്ച സർവനാമരൂപാവലിയുടെ ക്രമത്തിൽ ഓരോന്നും കർത്താവായിവരുന്ന പതിനാലു രൂപങ്ങൾ നിയോഗം തുടങ്ങിയുള്ള ചിലതൊഴികെ എല്ലാ ക്രിയകൾക്കുമുണ്ട്.

ക'തബയുടെ കർമണിരൂപം: കു'തിബ (എഴുതപ്പെട്ടു); വർത്തമാനം: യ'ക്'തുബു (എഴുതുന്നു); ഭാവിരൂപം; സയക്തുബു (എഴുതും); നിയോഗം ഉ'ക്'തുബ് (നീ എഴുതൂ!); നിഷേധം: മാക'തബ (എഴുതിയില്ല) എന്നിവയാണ്. ലാ-ലം-ലൻ എന്നിവയും നിഷേധദ്യോതകങ്ങളാണ്. ലയ്സ എന്നൊരു നിഷേധക്രിയ അറബിയിലുണ്ട്. ലാ യക്'തുബു (അവൻ എഴുതുന്നില്ല.), ലംയ'ക്'തുബ് (അവൻ എഴുതിയില്ല); ലാ'ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു (ഇല്ല ആരാധ്യൻ, അല്ലാഹുവല്ലാതെ); ലയ്സ ആലിമൻ (അവൻ പണ്ഡിതനല്ല) എന്നിവയാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ.

ദ്യോതകം

ഗതി, ഘടകം, വ്യാക്ഷേപകം, നിപാതം, അവ്യയം എന്നീ ഏത് അർഥത്തിനും അറബിയിൽ ഹറ്ഫ് (ദ്യോതകം) ഉണ്ട്.

ഫ, വ എന്നിവ ഘടകവും 'അവ്' നിപാതവുമാണ്. മുഹമ്മദുൻ വ ഇബ്രാഹിമുൻ (മുഹമ്മദും ഇബ്രാഹീമും), ആയിഷ്ഠൻ അവ് സയ്നബുൻ (ആയിഷയോ സൈനബയോ).

ആഹ്!, ആഹാ! എന്നിവ അറബിയിലും വ്യാക്ഷേപകങ്ങളാണ്. ഇവ കൂടാതെ മാ, ലാ, ലൻ ഇത്യാദി നിഷേധകങ്ങളും സ, സൌഫ എന്നീ ഭാവി പ്രത്യയങ്ങളും അംസീ (ഇന്നലെ) ല'അല്ല (പക്ഷേ) ഇത്യാദിക്രിയാവിശേഷണങ്ങളും ദ്യോതകങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു.

അന്വയക്രമം

വാക്യഘടന വളരെ ലളിതമാണ്. ഉപവാക്യങ്ങൾ മുറിച്ചുമുറിച്ചു പറയാവുന്നവിധം ഒരു ചങ്ങലപോലെ, അംഗിവാക്യത്തിനു പിന്നിൽ തുടർന്നുപോകുന്നു. ഉദാ. ഇഹ്ദിനസ്സിറാ 'തൽമുസ്'ത 'ഖീം, സിറാ'തല്ലദീന അൻ അംത അലയ്ഹിം, ഗൈരിൽ മഗ്ള്ദൂബി അലയ്ഹിം വലള്ദ്ദാല്ലീൻ (ഞങ്ങൾക്കു നേർവഴി നല്കേണമേ; ആ നേർവഴിയാകട്ടെ ആരുടെമേൽ നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞോ അവരുടേതാണ്; നീ ശാപം ചൊരിഞ്ഞവരുടെയും, പാപികളുടെയുമല്ല). 'എന്ത് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ അത്' എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉൽക്കടവികാരമെന്നോ വിചാരമെന്നോ സന്ദർഭംപോലെ അർഥം വരുന്നു. സാധാരണരീതിയിൽ, ആഖ്യാതം, ആഖ്യാതപരിച്ഛദം, ആഖ്യ, ആഖ്യാപരിച്ഛദം, കർമം, കർമപരിച്ഛദം എന്നീ ക്രമത്തിൽ മലയാളത്തിലേതിനു നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് അറബിയിലെ വാക്യഘടന. ഉദാ. ക'തബ-കാ'തിബുൻ-'കബീറുൻ-കി'താ-ബൻ-ജമീലൻ; എഴുതി-എഴുത്തുകാരൻ-വലിയവൻ-പുസ്തകത്തെ-മനോഹരമായതിനെ എന്നാണ് ശബ്ദക്രമത്തിലുള്ള അർഥം. 'വലിയ എഴുത്തുകാരൻ മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി' എന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലേ മലയാളത്തിൽ അർഥബോധം വരൂ. വിശേഷണം വിശേഷ്യത്തിനു പിന്നിൽ വരുന്നതും അവയ്ക്കു രണ്ടിനും ലിംഗവചനവിഭക്ത്യാദിപൊരുത്തം വേണമെന്നതും ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ കാണാം. ദ്യോതകങ്ങൾ പ്രകൃതിക്കുമുന്നിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ആണ്, ഉണ്ട് എന്നീ പൂരകക്രിയകൾ അറബിയിൽ അത്യാവശ്യമല്ല. ലീ കി'താബുൻ എന്നാൽ 'എനിക്ക് ഒരു പുസ്തകം' എന്നേ അർഥമുള്ളു. ഉണ്ട് എന്നുകൂടി ചേർത്തെങ്കിലേ മലയാളത്തിൽ ആശയം പൂർത്തിയാകൂ. ഉദാ. അല്ലാഹു അക്ബർ (ദൈവം ഏറ്റവും വലിയവൻ); മുഹമ്മദുർറസൂലുല്ലാഹി (മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതൻ); അൽഹംദുലില്ലാഹി (സ്തോത്രം അല്ലാഹുവിന്).

അറബി ഔദ്യോഗികഭാഷയായുള്ള രാജ്യങ്ങൾ

Arabic speaking world
പച്ച: അറബി മാത്രം ഔദ്യോഗികഭാഷയായുള്ള . നീല: അറബിയും ഔദ്യോഗികഭാഷയായുള്ള .

ദേശീയ ഭാഷയായും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ:

അറബി ഭാഷാസ്വാധീനം കേരളത്തിൽ

വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അറേബ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളും അവരുടെ പിൻ‍തലമുറക്കാരുമാണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇസ്ലാം മതത്തിലൂടെയും അല്ലാതെയും അറബി സ്വാധീനം കേരളത്തിൽ പ്രകടമായിട്ടുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ കേരളവും അറേബ്യയുമായി വ്യാപാരം നിലനിന്നിരുന്നു. അക്കാരണത്താൽ മലയാളത്തിൽ അറബി,പേർഷ്യൻ വാക്കുകൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലീങ്ങൾ കൂടുതലായി അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രാദേശികവ്യവഹാരഭാഷയിലാണ് കാര്യമായ അറബി പദങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഉള്ളത്.

മലയാളത്തിലേക്ക് ആദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ചില അറബി പദങ്ങൾ

അമ്പാരി, ജില്ല, താലൂക്ക്, തഹസിൽ, ജപ്തി, ജാമ്യം, രാജി, മുക്ത്യാർ, മഹസ്സർ, വക്കീൽ, വക്കാലത്ത്, റദ്ദ്, ഹാജർ, തവണ, മരാമത്ത്, ഖജാൻ‌ജി, താരീഫ്, നികുതി, വസൂൽ, ഹജൂർ, ഉറുമി, കവാത്ത്, കറാർ, മാരി, യുനാനി, ജുബ്ബാ, ഉറുമാൽ, കീശ, അത്തർ, അക്ക, വാപ്പ, ഉമ്മ, ഇങ്ക്വിലാബ്, സലാം, മാമൂൽ,നിക്കാഹ്, തലാക്ക്, തകരാർ, ബദൽ, മാപ്പ്, കാപ്പിരി, സായിപ്പ്, ഖലാസി, കലാശം, തബല, നസറാണി, ഉലമ, ബക്രീദ്, ഈദ്, കബറ്, ചക്കാത്ത്, അറാം, ഹജ്ജ്, ദുനിയാവ്, സുറിയാനി, കസബ,മുൻഷി, മുല്ല, ബിലാത്തി,വർക്കത്ത്

ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും

Semitic languages
Arabic languages (brown) within Semitic languages.

സെമിറ്റിക്ഭാഷയുടെ ഉത്തര അറേബ്യൻ ഭാഷാഭേദമാണ് അറബിയായി പരിണമിച്ചത്.

അറബിഭാഷയുടെ വളർച്ചയെ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം:

പ്രാചീന ഘട്ടം

ഇതിനെ മുസ്ലിങ്ങൾ അജ്ഞതയുടെ കാലമെന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ അവ്യക്തവും അപൂർണവും വിരളവുമാണ്. ഹിജാസ്, യോർദാൻ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ലിഖിതങ്ങളിൽ ചിലതിനു ബി.സി. രണ്ടാം ശതകത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവ ശരിയായി വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബി.സി. 1000-ൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ലുക്മാനുൽ ഹക്കീമിന്റെ സദുപദേശങ്ങൾ അറബിഭാഷയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴയ മാതൃക ആണെന്നു ചിലർ കരുതുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം കവിതകൾ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം. എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം പ്രാചീനകാലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അവ പലതും നഷ്ടപ്രായമായെന്നുവേണം വിചാരിക്കുക.

ക്ലാസ്സിക്കൽ ഘട്ടം

കാവ്യസമുത്കർഷത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃകകളെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ധാരാളം കവിതകൾ ഈ കാലത്തിന്റേതായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതിനു എ.ഡി. അഞ്ചാം ശതകത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ അധികം ദൈർഘ്യമുള്ള ഇതിഹാസകവനങ്ങളില്ല. ഏറ്റവും നീണ്ട കവിതയാണ് ഖസീദ. നൂറ് ഈരടിയിലധികം ദൈർഘ്യം ഇവയ്ക്കില്ല. അസ്മാഇയ്യ; മുഹഹ്ഹബാ, മു അല്ല ഖ: എന്നീ പേരുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കവിതകൾ അറബിസാഹിത്യത്തിന്റെ സുവർണദശയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഇവ വൃത്തനിബദ്ധവും അലങ്കാരപ്രചുരവും പുതിയ ശൈലികൊണ്ട് വിശിഷ്ടവും ആണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ക്ളാസ്സിക്കൽ മാതൃക. ആധ്യാത്മിക തത്ത്വബോധനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രാമാണികഗ്രന്ഥം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ഉത്കൃഷ്ട സാഹിത്യകൃതി എന്ന നിലയിലും ഇതു വിലപ്പെട്ടതാണ്.

ആധുനിക ഘട്ടം

ഈ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു ഭാഷാഭേദങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്: താഹാ ഹുസൈൻ, തൗഫീഖുൽ ഹക്കീം മുതലായവരുടെ കൃതികളിലും റേഡിയോ, വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ മുതലായവയിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സാഹിത്യഭാഷയാണ് അതിൽ ഒന്ന്; ശൈലി, ശബ്ദാധിക്യം എന്നിവയിൽ ഇതിന് ഗണ്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹിത്യഭാഷയുടെ ഉച്ചാരണരീതിയും വ്യാകരണവും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലേതു തന്നെയാണ്.

നാടോടിഭാഷയാണ് മറ്റൊരിനം. ഇതിന്റെ രീതിക്ക് പ്രാദേശിക വ്യത്യാസം കാണാം. ഉച്ചാരണം, വ്യാകരണം, രൂപവിചാരം എന്നിവയിലെല്ലാം നിയമത്തിന്റെ പിടി അയഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അവലംബം

  1. Procházka, 2006.
  2. Wright, 2001, p. 492.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

Wikipedia
വിക്കിപീഡിയ സ്വതന്ത്ര സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ അറബി ഭാഷ പതിപ്പ്

ഇതും കാണുക

യു.എൻ അറബി ഭാഷാ ദിനം

Heckert GNU white.svgകടപ്പാട്: കേരള സർക്കാർ ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ അറബിഭാഷ എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.
അറബി (വിവക്ഷകൾ)

അറബി ഭാഷ- ഭാഷ

അറബികൾ- അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ

അറബി ജനത

അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണു് പൊതുവേ അറബികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ അധിവസിക്കുന്ന സെമിറ്റിക് ജനത എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അറബികൾ എന്ന പദം ആദ്യകാലത്ത് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ക്രിസ്തുവർഷം ഏഴാം ശതകത്തിൽ പ്രസ്തുത ജനതയുടെ സ്വാധീനത വർദ്ധിച്ചതോടെയാണ് അതിന് ഇന്നത്തെ അർത്ഥവ്യാപ്തി ലഭിക്കുന്നത്.

അറബി ലിപി

അറബി, പേർഷ്യൻ, ഉർദു എന്നിങ്ങനെ ഏഷ്യയിലേയും ആഫ്രിക്കയിലേയും അനേകം ഭാഷകൾ എഴുതുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന ലിപിയാണ്‌ അറബി അക്ഷരമാല (അറബി: أبجدية عربية‎). ലോകവ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ലിപികളിൽ ലത്തീൻ അക്ഷരമാലക്കു പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ്‌ അറബി ലിപിക്കുള്ളത്.

28 അക്ഷരങ്ങളാണ് അറബിയിലുള്ളത്. അ ഇ ഉ അ്‌ എന്നീ നാല് വർണ്ണങ്ങളാണ് അറബി ഭാഷയിൽ ഉള്ളത്. അകാരം - ഫതഹ്‌, ഇകാരം - കസറ, ഉകാരം - ദ്വമ്മ, അ്‌കാരം- സുകൂൻ എന്നിവയാണിത്‌. മറ്റ് ഭാഷകളിലെന്ന പോലെ അറബിയിലും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വലുതാണ്‌.

അൽഫിയ

അറബി വ്യാകരണത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക നിയമങ്ങളെയും ഉള്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാവ്യം ആണ് അൽഫിയ.പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അറബിയിൽ 1000 എന്നാണെങ്കിലും 988 വരികളാണ് ഇതിലുള്ളത്.

അറബി ഭാഷയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടാൻ അല്ഫിയക്ക് കഴിഞ്ഞു.ഹൃദ്യ്സ്ഥമാക്കാനുള്ള എളുപ്പവും സമഗ്രതയും അതിനെ കൂടുതൽ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണമായി.ഓരോ നിയമത്തിനും കൃത്യമായ ഉദാഹരണവും അധ്യായങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ ക്രമീകരണവും അല്ഫിയയെ മികവുറ്റതാക്കി.ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ എഴുതപ്പ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്നാ പ്രത്യേകതയും അല്ഫിയക്ക് ഉണ്ട്.

ഇബ്നു മാലിക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ്‌ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലയാണ് ഇതിന്റെ കർത്താവു.

ഈജിപ്റ്റ്‌

വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് ഈജിപ്ത് (അറബി: مصر , ഔദ്യോഗിക നാമം അറബ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ഈജിപ്ത്). ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള കരമാർഗ്ഗമായ സിനായ് ഉപദ്വീപ് ഈജിപ്തിലാണ്. ഈജിപ്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 1,001,450 ച.കി.മീ (386,560 ച.മൈൽ‌) ആണ്. ലിബിയ (പടിഞ്ഞാറ്), സുഡാൻ (തെക്ക്), ഗാസ, ഇസ്രായേൽ (കിഴക്ക്) എന്നിവയാണ് ഈജിപ്തിന്റെ അതിരുകൾ. ഈജിപ്തിന്റെ വടക്കേ തീരം മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലും (മദ്ധ്യധരണ്യാഴി) കിഴക്കേ തീരം ചെങ്കടലും ആണ്.

ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈജിപ്ത്. ഈജിപ്തിലെ 7.8 കോടി ജനങ്ങളിൽ (2007-ലെ വിവരം) ഭൂരിഭാഗവും നൈൽ നദീതടങ്ങൾക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്നു. (ഏകദേശം 40,000 ച.കി.മീ അല്ലെങ്കിൽ 15,450 ച.മൈൽ) നൈൽ നദീതടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈജിപ്തിൽ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭൂവിഭാഗം. ഈജിപ്തിലെ ഒരു വലിയ ഭാഗം സഹാറ മരുഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ ജനവാസം വളരെ കുറവാണ്. ഈജിപ്തിന്റെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയും നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതലും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ കൈറോ, അലക്സാണ്ഡ്രിയ, എന്നീ നഗരങ്ങളിലും നൈൽ നദീതടത്തിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു.

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിനു പ്രശസ്തമാണ് ഈ രാജ്യം. ഗിസയിലെ പിരമിഡുകൾ, സ്ഫിങ്സ്, തുടങ്ങി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്മാരകങ്ങളിൽ ചിലത് ഈജിപ്തിലാണ്. തെക്കൻ നഗരമായ ലക്സറിൽ ഒരുപാട് പുരാതന സ്മാരകങ്ങൾ ഉണ്ട്. കർണാക്ക് ക്ഷേത്രം, രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്വര (വാലി ഓഫ് കിങ്ങ്സ്) തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇന്ന് ഈജിപ്ത് മദ്ധ്യപൂർ‌വ്വ ദേശത്തെ ഒരു പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണ്.

ഈജിപ്ഷ്യൻ വിപ്ലവം 1952

ഈജിപ്റ്റിലെ ഫറൂക്കിനെ പുറത്താക്കുവാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് നജീബ് ഗമാൽ അബ്ദുന്നാസർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രീ ഓഫിസേറ്സ് മൂവ്മെന്റ് 1952 ജൂലൈ 23-ന് തുടങ്ങിയ വിപ്ലവമാണ് ജൂലൈ വിപ്ലവം എന്നും അറിയപെടുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ വിപ്ലവം(അറബി ഭാഷ: ثورة 23 يوليو 1952‎).

കുഫിക്

വിവിധ അറബി ഭാഷ സ്ക്രിപ്റ്റുകളിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കാലിഗ്രാഫിക് രൂപമാണ് കുഫിക്. പഴയ നബാറ്റിയൻ ലിപിയിലെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപമാണ് ഇത്. ഇറാഖിലെ കുഫായിൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ കുഫിക് വികസിപ്പിച്ചു.

ദിവാൻ

ദിവാൻ എന്ന പേർഷ്യൻ സ്ഥാനപ്പേര് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പല (സാമ്യമുള്ള) അർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഭാഷാഗോത്രങ്ങൾ

ഒരു പൊതുപൂർവിക ഭാഷയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതിനാൽ വ്യക്തമായ പാരമ്പര്യ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഭാഷകളെ ആണ് ഒരു ഭാഷാഗോത്രം അഥവാ ഭാഷാകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പൂർവിക ഭാഷയെ ആ ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രോട്ടോ-ലാങ്ഗ്വേജ്‌ (proto-language) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.ലോകത്തിൽ‍ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളും മൊഴി ഭേദങ്ങളും കൂടി 7111 എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 141 വ്യത്യസ്ത ഭാഷാഗോത്രങ്ങളെ ഇവയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. മറ്റൊരു ഭാഷയുമായും ബന്ധം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഒരു ഭാഷാഗോത്രത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഭാഷകളെ ഐസൊലേറ്റ് (language isolate) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഒരു ഗോത്രത്തിൽ പെട്ട ഭാഷകളിൽ, ശബ്ദാവലി, വ്യാകരണരീതി, എന്നിവയിൽ വളരെയധികം സമാനതകൾ ഉണ്ടാകും. ഒരേ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ട ഭാഷകളിൽ വ്യാകരണത്തിൽ പ്രധാനമായും സാമ്യം കാണുന്നത് സർവ്വനാമങ്ങളുടേയും, ക്രിയാപദങ്ങളുടേയും രൂപത്തിലാണ്‌. അന്യഭാഷകളിൽ നിന്നും പദങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പൊൾ കഴിവതും തദ്ഭവങ്ങളാക്കുന്നതാണ്‌ ഭാഷയ്ക്ക് യുക്തമാകുന്നത്. അങ്ങനെ ലഭിക്കുമ്പോൾ വ്യാകരണരീതിക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്‌ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത്

ധാതുവിൽ നിന്നും ശബ്ദരചന നടത്തുന്നതിലുള്ള തുല്യത.

ഉപസർഗ്ഗം, ഇടനില, പ്രത്യയം എന്നിവ ചേർത്ത് ഭിന്നരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലുള്ള സമാനത.

വാക്യരചനയിലുള്ള തുല്യത.രണ്ട് ഭാഷകൾ ഒരു ഗോത്രത്തിൽ ഉള്ളവയാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നതിന്‌

സ്വനിമകളുടെ സാദൃശ്യം

ചില സ്വനിമങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി കാണുന്നു എങ്കിൽ, മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷകളുടെ സ്വാധീനം, സ്വാഭാവികമായ വ്യതിയാനമാണെങ്കിൽ അതിന്‌ ചരിത്രപരമായ സാധ്യത എന്നിവയും

ശബ്ദങ്ങളുടെ അതായത് നാമം, ക്രിയ, സർവനാമം, സംഖ്യാവാചി വിശേഷണം എന്നിവയുടെ സ്വനിമത്തിലും അർത്ഥത്തിലുമുള്ള തുല്യത.

ശബ്ദങ്ങളുടെ സ്വനിമത്തിലോ അർത്ഥത്തിലോ കാണുന്ന സാദൃശ്യത്തിന്‌ പരസ്പര ബന്ധമോ അന്യഭാഷാ സമ്പർക്കമോ കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്നതും.

ധാതുവിലോ മൂലശബ്ദത്തിലോ പ്രത്യയമോ ഉപസർഗ്ഗമോ ചേർത്ത് വേറെ ശബ്ദങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്യത

വാക്യഘടനയിലെ സാമ്യം

മലയാളത്തിലെ അറബി പദങ്ങൾ

മലയാളത്തിനു പദങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഭാഷകൾ നിരവധിയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളായ തമിഴ്, സംസ്കൃതം, എന്നിവ ഈ പട്ടികയിൽ മുുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഹിന്ദി തെലുങ്ക് കന്നഡ , കൊങ്കിണി, തുടങ്ങിയ ധാരാളം ഭാരതീയ ഭാഷകളും, അറബി,പേർഷ്യൻ , ഉർദു, തുർക്കി, സുറിയാനി, ഹീബ്രു എന്നീ പൗരസ്ത്യ ഭാഷകളും,കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടം മുതൽ തുടങ്ങിയ പോർച്ചുഗീസ്, ഡച്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, സമ്പർക്കവും എല്ലാം മലയാളത്തിനു ൽകിയത് ബൃഹത്തായ പദസമ്പത്താണ്.വീടുകളിലെ കക്കൂസും , വരാന്തയും , ജനലും മേശയും പാശ്ചാത്യരുടെ സംഭാവനയാണെങ്കിൽ കോടതികളിലെ വക്കാലത്തും, ഹാജറും, മഹസറും , പരാതിയും മുഗൾ കാലഘട്ട പൗരസ്ത്യ ഭാഷ സ്വാധീനത്താൽ ഭരണ/നിയമ പദാവലിയിൽ ഇടം പിടിച്ചവയാണ്.

മാലിക്കി മദ്ഹബ്

ഇസ്ലാമിലെ പ്രധാന മദ്ഹബ്കളിൽ ഒന്നാണു മാലികി (അറബി ഭാഷ مالكي)

മറ്റു മൂന്നു മദ്ഹബ്കൾ ശാഫി'ഈ, ഹംബലി, ഹനഫി എന്നിവയാണു.

യു.എൻ അറബി ഭാഷാ ദിനം

ഡിസംബർ 18 യുനെസ്കോയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2010 മുതൽക്ക് എല്ലാവർഷവും അറബി ഭാഷ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു.

അറബിക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഔദ്യാഗിക ഭാഷയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് 1973 ഡിസംബർ 18നായിരുന്നതിനാലാണിത്. ബഹുഭാഷാപരതയും, സാംസ്ക്കാരിക നാനാത്ത്വവും കൊണ്ടാടുക (celebrate multilingualism and cultural diversity) എന്നതാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ആറ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളെ തുല്യമായി കണ്ട് കൊണ്ട് അവയുടെ ഉപയോഗത്തെ യു.എൻ ശാഖാ സംഘടനകളിലുടനീളം പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുകയെന്നതും ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടുന്നു.

ശാഫിഈ മദ്ഹബ്

ഇസ്ലാമിലെ പ്രധാന മദ്ഹബുകളിൽ ഒന്നാണു ശാഫി'ഈ (അറബി ഭാഷ شافعي)

മറ്റു മൂന്നു മദ്ഹബ്കൾ ഹനഫി, മാലിക്കി, ഹംബലി എന്നിവയാണു.

സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്കോയ

കേരളത്തിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ സമുന്നതനായ നേതാവുമായിരുന്നു സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ (ജൂലൈ 15, 1927 - സെപ്റ്റംബർ 28, 1983). ലീഗിന്റെ കേരളത്തിലെ ഏക മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു. കഴിവുറ്റ ഭരണാധികാരിയും പ്രശസ്തനായ പത്രപ്രവർത്തകനും ഒരു ഡസനിലേറെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കർത്താവും പ്രശസ്ത വാഗ്മിയും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് സി.എച്ചിന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ മൂലമാണ്.

സുഡാൻ

വടക്ക് കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് സുഡാൻ എന്ന റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് സുഡാൻ(അറബിക്: السودان ‎al-Sūdān) ആഫ്രിക്കയിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ രാഷ്ട്രമാണിത്‍. വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ പതിനാറാമത്തെ വലിയ രാജ്യവുമാണിത്.

സുന്നത്ത്

സുന്നത്ത് അഥവാ സുന്ന (അറബി: سنة) എന്നാൽ പരമ്പരാഗത മാർഗ്ഗം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇസ്ലാമിക സംജ്ഞയിൽ “പ്രവാചകന്റെ മാർഗ്ഗം“ അല്ലെങ്കിൽ “നബിചര്യ“ എന്നിങ്ങനെയും. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ 23 വർഷത്തെ പ്രവാചക ജീവിതത്തിനിടയിൽ എടുത്ത പ്രവൃത്തികളാണിവ. നബിയുടെ വാക്കുകൾ, പ്രവൃത്തികൾ, മൗനാനുവാദങ്ങൾ എന്നിവയാണിത്. ഇവ ക്രോഡീകരിച്ചതിനെ ഹദീഥ് എന്നും വിളിക്കുന്നു.

മുഹമ്മദിന്റെ ശീലങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും ഖുറാന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അനുസരിച്ച് മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവിതചര്യയെയാണ് സുന്ന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ വാക്ക് സുന്ന (سنة [ˈസുന്ന], ബഹുവചനം سنن sunan [ˈസുനാൻ], അറബി ഭാഷ) سن ([സ-ൻ-ന] അറബി ഭാഷ) എന്ന മൂലപദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നേരായ ഒഴുക്ക് എന്നോ നടന്ന് തെളിഞ്ഞ വഴി എന്നോ ആണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം.

പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് ശരിയത്തിന്റെ അദ്ധ്യാപകനായും ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമായും കാണിച്ച വഴിയായാണ് മത പഠനത്തിൽ സുന്നയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ദൈവിക ഹിതം പാലിക്കുവാനും മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുവാനും ഈ മാതൃക പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുക എന്നതും ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രവാചകന്റെ ഒരു ചുമതലയായിരുന്നുവെന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നു.[ഖുറാൻ 3:164][ഖുറാൻ 33:21]മുഹമ്മദിന്റെ വചനങ്ങളും ശീലങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും മൗനസമ്മതങ്ങളുമാണ് സുന്നയിൽ പെടുന്നത്: സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബവുമായും ഭരണകൂടവുമായും എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്ന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സുന്ന രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു അറേബ്യൻ പാരമ്പര്യമായിരുന്നു. ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചശേഷം അറബികൾ ഇത് ഇസ്ലാമിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ഒരു ചോദ്യത്തിനുത്തരം കാണാൻ ഖുറാൻ പരിശോധിച്ചശേഷം അതിനുത്തരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സുന്ന കണക്കിലെടുക്കാമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. "സുന്നി" എന്ന പ്രയോഗം സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ എന്നാണ്.

ഹനഫി മദ്ഹബ്

ഇസ്ലാമിലെ പ്രധാന മദ്ഹബ്കളിൽ ഒന്നാണു ഹനഫി (അറബി ഭാഷ الحنفي)

മറ്റു മൂന്നു മദ്ഹബ്കൾ ശാഫി'ഈ, മാലിക്കി, ഹംബലി എന്നിവയാണു.

ഹമ്പലി മദ്ഹബ്

ഇസ്ലാമിലെ പ്രധാന മദ്ഹബ്കളിൽ ഒന്നാണു ഹമ്പലി (അറബി ഭാഷ حنبلى)

മറ്റു മൂന്നു മദ്ഹബ്കൾ ശാഫി'ഈ, മാലിക്കി, ഹനഫി എന്നിവയാണു.

ഹോൺ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക

വടക്കു കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ഉപദ്വീപ് ആണ് ഹോൺ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക (Horn of Africa). (Somali: Geeska Afrika, Oromo: Gaaffaa Afriikaa, Amharic: የአፍሪካ ቀንድ? yäafrika qänd, അറബിക്: القرن الأفريقي‎ al-qarn al-'afrīqī, Tigrinya: ቀርኒ ኣፍሪቃ) ( HOA എന്നും സൊമാലി ഉപദ്വീപ് (Somali Peninsula എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഏദൻ കടലിടുക്കിന്റെ തെക്കായിനൂറുകണക്കിനു കിലോമീറ്ററുകൾ അറബിക്കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങാൾ ഉള്ളത്. ചുരുക്കത്തിൽ ജിബൂട്ടി, എരിട്രിയ, എത്യോപ്യ, സൊമാലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം കൂടി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോൺ ഒഫ് ആഫ്രിക്ക എന്ന്.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഔദ്യോഗികഭാഷകൾ
ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനിലെ ഔദ്യോഗികഭാഷകൾ (List)
De facto
ആധുനിക സെമിറ്റിക് ഭാഷകൾ
Arabic language   ( عربي )
Overviews
Alphabet
Letters
Eras
Notable varieties
Academic
Linguistics

ഇതരഭാഷകളിൽ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.