Fokon'i Simeona

Ny fokon'i Simeona dia iray amin'ireo foko roa ambin'ny folon'i Israely.

Sarintanin'ny foko 12n'i Israely

I Simeona

I Simeona (hebreo: שִׁמְעוֹן‬ / Shim'ôn na Shime‘ôn) dia zanaka faharoan'i Jakoba amin'ireo zanakalahiny roa ambin'ny folo izay zanany tamin'i Lea. I Simeona sy i Levy dia namaly faty ny anabaviny (i Dina) novetavetain'ny zanaky ny mpanjaka tao Sikema. Izy koa ilay notazomin'i Josefa tany Egipta tsy navela handeha mandra-pahatongan'i Benjamina avy any amin'i Jakoba rainy. Ireto ny zanak'i Simeona: Jemoela, Jamina, Ohada, Jakina, Zohara (izay atao hoe Zera koa) ary i Saoly.

Ny tanin'ny fokon'i Simeona

Araka ny Bokin'ny Mpitsara dia tao anatin'ny faritry ny tanin'ny fokon'i Jodà ny tanin'ny fokon'i Simeona. Araka ny fitantaran'ny Baiboly dia tonga tao amin'ny tany Kanaana ny fokon'i Simeona taorian'ny fialàna avy any Ejipta. Manome antsipiriany momba ny tantarany hatramin'ny Genesisy ka hatramin'ny fahababoana tany Babilona ny Baiboly, avy eo dia tsy fantatra intsony ny tohin'ny tantaran'ny fokon'i Simeona.

Araka ny Baiboly ihany dia tao amin'ny tapany atsimo-andrefan'i Kanaana no nisy ny fokon'i Simeona, ka ao atsinanany ny fokon'i Joda, nefa mety voahodidin'ny tanin'i Joda tao ndrefana izy (Jos. 19.1-9). Isan'ireo fokon'i Israely tsy dia manan-danja loatra tao amin'ny Fanjakan'i Joda ny fokon'i Simeona.

Araka ny voalazan'ireo boky roa ao amin'ny Baiboly, dia ny Bokin'i Josoa (na Jôsoe) sy ny Boky voalohan'ny Tantara, dia misy tanàna voalaza fa miorina ao amin'ny fari-tanin'i Simeona (Jos. 19.2-9; 1Tant. 4.28-32), nefa voalaza koa ireo tanàna ireo fa ao amin'ny fari-tanin'i Jodà (Jos. 15.20-30)[1].

Tsy nisaina ho foko?

Tsy voaresaka ao amin'ny Hiran'i Debora, izay heverina fa lahatsoratra tranainy indrindra ao amin'ny Baiboly[2] [3], ny fokon'i Simeona, ary ny Jewish Encyclopedia (1906) dia manambara fa ny fokon'i Simeona dia mety tsy nisaina ho foko[4]. Ao amin'ny Apokalipsin'i Joany (Apo. 7.7) dia voatanisa miaraka amin'ny foko roa ambin'ny folon'i Israely hafa ny fokon'i Simeona.

Anisan'ireo fokon'i Israely nanjavona

Isan'ireo fokon'i Israely folo lazaina fa very ny foko'i Simeona izay tsy niaraka tamin'ny fokon'i Jodà sy ny fokon'i Benjamina tao amin'ny Fanjakan'i Jodà fa nitambatra tamin'ny Fanjakan'i Israely avaratra izay noravan'ny Asiriana talohan'ny nandravan'ny Babiloniana ny Fanjakan'i Jodà.

Jereo koa:

Loharano sy fanamarihana

  1. Na'aman, Nadav. "The Inheritance of the Sons of Simeon." Zeitschrift Des Deutschen Palästina-Vereins (1953-), vol. 96, no. 2, 1980, pp. 143. JSTOR, www.jstor.org/stable/27931137.
  2. David Noel Freedman (1980). Pottery, Poetry, and Prophecy: Studies in Early Hebrew Poetry. Eisenbrauns. p. 131. ISBN 978-0-931464-04-1.
  3. Wong, Gregory T.K. "Song of Deborah as Polemic." Biblica, vol. 88, no. 1, 2007, pp. 1–22. JSTOR, www.jstor.org/stable/42614746.
  4. Isidore Singer et al., eds. (1901–1906). "Simeon, Tribe of". Jewish Encyclopedia. New York: Funk & Wagnalls Company.
Fanjakan'i Israely (Samaria)

Ny Fanjakan'i Israely na Fanjakan'i Samaria na Fanjakana Avaratra dia fanjakà-mpanjaka tao Atsinanana-Akaiky taloha izay naorin'ny Israelita tao amain'ny tapany avaratr'i Palestina tamin'ny Andron'ny Vy. Naharitra 200 taona io fanjakana io, izay nisy nanomboka tamin'ny taonjato faha-10 tal. J.K. sy rava tamin'ny taonjato faha-8 tal. J.K. (taona 930 - 720 tal. J.K.).

Ny mpahay tantara dia manome anarana azy hoe "Fanjakan'i Samaria" na "Fanjakana Avaratra" mba tsy hifangaroany amin'ny Fanjakan'i Jodà ao atsimo na ny Fanjakan'i Israely fony mbola nitambatra. Araka ny Baiboly dia nandimby ny Fanjakan'i Israely mitambatra sy ny an'i Jodà izy. Atao hoe "Efraima" koa izy indraindray.

Maro ireo tari-mpanjaka nifandimby nitondra tao amin'io fanjakana io. I Sikema no renivohiny talohan'ny nisafidianan'i Jeroboama an'i Tirtsa (na Tirza). Taty aoriana dia nanorina ny tanànan'i Samaria i Omry ka lasa renivohitry ny fanjakana io tanàna io hatramin'ny nanorenana azy ka hatramin'ny namaboan'ny Asiriana azy.

Tsy tena tsara ny filazan'ny Baiboly ny amin'ity fanjakana ity noho ny vahoaka nonina tao sy ny mpanjakany lazainy fa nanalavitra ny fampianaran'i Mosesy (na Môizy) tamin'ny fanompoan'izy ireo sampy. Lasan'ny Asiriana tamin'ny taona 720 tal. J.K. ny Fanjakan'i Israely.

Foko folo very

Ny foko folo very, araka ny Baiboly hebreo, dia foko nonina tao amin'ny Fanjakan'i Israely, izay fantatra koa amin'ny anarana hoe Fanjakan'i Samaria, talohan'ny faharavan'ity fanjakana ity tamin'ny 722 tal. J.K. ka tsy hita intsony hatramin'izay.

Fokon'i Israely

Ny fokon'i Israely dia ireo foko taranaky ny zanaka lahy roa ambin'ny folon'i Jakoba araka ny voalaza ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly izay mifarana amin'ny fitantarana ny nanorenan'ireo Zanak'i Israely fonenana tao amin'ny Kanaana. Ireo zanak'i Jakoba ireo dia i Robena (na Reobena), i Simeona, i Levy, i Joda, i Isakara, i Zabolona, i Dana, i Naftaly, i Gada, i Asera, i Josefa ary i Benjamina. Tamin'ny faharavan'ny Fanjakan'i Samaria dia lazaina fa nanjavona ka tsy hita intsony ny foko folo, dia ireo nonina tao amin'io fanjakana io.

Hiran'i Debora

Ny Hiran'i Debora na Antsan'i Debora na Tononkiran'i Debora dia tonon-kira hita ao amin'ny Bokin'ny Mpitsara (Mpits. 5.2-31). Hiram-pandresena izy io, izay nohirain'i Debora sy i Baraka noho ny nandresen'ny fokon'i Israely sasany ireo Kananita fahavalony.

Isboseta

I Isboseta izay atao hoe Isbaala dia zanak'i Saoly nasandratra ho mpanjakan'i Israely tamin'ny taona 1007 tal. J.K. nandimby an-drainy nefa tsy nanjaka afa-tsy tamin'ny foko 11 izy satria i Davida koa dia nasandratra ho mpanjakan'ny fokon'i Jodà tamin'io fotoana io ihany. Maty nisy namono izy tamin'ny taona 1005 tal. J.K. Roa taona no naharetan'ny fanjakany. Ao amin'ny Boky faharoan'i Samoela ao amin'ny Baiboly no ahitana ny tantarany.

Simeona (zanak'i Jakoba)

I Simeona (hebreo: שִׁמְעוֹן‬ / Shim'ôn na Shime‘ôn) dia zanaka faharoan'i Jakoba amin'ireo zanakalahiny roa ambin'ny folo izay zanany tamin'i Lea araka ny Bokin'ny Genesisy. Namaly faty ny anabaviny izy sy i Levy, dia ilay anabaviny atao hoe Dina izay naolan'ny zanaky ny mpanjaka tao Sikema. Novonoin'i Simeona sy i Levy tamin'ny sabatra ny lehilahy rehetra tao amin'io tanàna io. Tsy nankasitraka izany i Jakoba rain'izy ireo (Genesis 34.25-29).

Tamin'ny nivarotana an'i Josefa tamin'ireo mpividy olona sy taorian'ny nahalasa mpanapaka an'i Josefa tao Ejipta dia naniraka nampaka an'i Benjamina rahalahin'izy ireo tany amin'i Jakoba i Josefa izay tsy fantatr'izy ireo tamin'izay, ka i Simeona no notazomina tsy navela handeha mandra-pahatongan'i Benjamina any Ejipta.

Isan'ny taranak'i Simeona i Jodita, ilay vehivavy ivon'ny resaka ao amin'ny Bokin'i Jodita.

Amin'ny tenim-pirenena hafa

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.