Izceļošanas grāmata

Izceļošanas grāmata jeb Eksodus (grieķu: ἔξοδος, exodos — ‘aiziešana’, ‘iziešana’), arī Otrā Mozus grāmata, jūdaismā Shemot (ivritā: שמות — ‘vārdi’), ir otrā no Toras un Vecās Derības piecām Mozus grāmatām, kā arī otrā grāmata Bībelē. Izceļošanas grāmata nāk aiz Radīšanas grāmatas, bet pēc tam seko Levitu grāmata. Grāmatā aprakstīts kā Ēģiptes faraons paverdzināja izraēļus, Mozus nostāšanās pret viņu, kā arī izraēļu atbrīvošana un aizceļošana uz apsolīto zemi. Grāmatu veido 40 nodaļas.

Ticīgie uzskata, ka grāmatas autors ir Mozus. Bībeles pētnieki uzskata, ka savu galīgo formu tā ieguvusi 5. gadsimtā p.m.ē., tātad, gadsimtiem vēlāk par tajā aprakstītajiem notikumiem.

Ferdinand Bol 003
Mozus sniedz izraēļiem Desmit baušļus

Saturs

Ēģiptē dzīvojošie izraēļi ir kļuvuši par vergiem. Faraons, baidoties no viņu dusmām, pavēl visus izraēļu pirmdzimtos zēnus noslīcināt Nīlā. Mozus māte, glābjot viņu, ieliek zīdainīti peldošā groziņā, ko atrod faraona meita un pieņem mazo Mozu par savu dēlu.[1]

Kādu dienu jau pieaugušais Mozus redz, kā vergu uzraugs sit izraēļu vergu, dusmās Mozus uzraugu nogalina un tāpēc ir spiests bēgt no Ēģiptes uz Midiānu, kur pēc kāda laika apprec vietējā priestera meitu un kļūst par aitu ganu. Reiz, ganot aitas pie Horeba kalna (Sīnāja), Mozu uzrunā Dievs, un paziņo, ka viņš ir izvēlēts, lai izraēļus atbrīvotu no Ēģiptes verdzības un vestu atpakaļ uz Kanaānu, Apsolīto zemi.[1]

Dieva vadīts, Mozus atgriežas Ēģiptē un pieprasa izraēļiem brīvību. Kad faraons atsakās, Dievs Ēģiptei uzsūta desmit sodības. Lai glābtu izraēļus no pēdējās nelaimes — pirmdzimto nāves — Dievs pavēl veikt Pesaha upurēšanu. Beidzot faraons ļauj izraēļiem doties prom, taču pārdomā, un ar armiju sāk tiem dzīties pakaļ. Lai glābtu izraēļus, Dievs veic brīnumu, pašķir Sarkanās jūras ūdeņus, un kad izraēļi ir otrā krastā, ļauj ūdenim pārklāt un noslīcināt pakaļ dzenošos ēģiptiešus.[1]

Pie Sīnāja Dievs un izraēļi noslēdz derību (līgumu). Dievs viņiem dod Desmit baušļus. Kāmēr Mozus ilgstoši atrodas kalnā, lai saņemtu reliģiskos likumus un svētnīcas celšanas instrukcijas, izraēļi apjukumā izveido un sāk pielūgt elku, Zelta teļu, par ko saņem sodu. Taču Dievs piekrīt nelauzt derību, un turpmāk ir kopā ar izraēļiem.[1]

Nozīmīgi panti

Garīdznieks ir dieva vārda nesējs. Svēto tekstu iegaumēšana ir viens no kalpošanas attīstības posmiem. Nozīmīgākie reliģiskie panti Izceļošanas grāmatā ir šādi:[2]

Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: "Redzi, Es tevi esmu licis faraonam par dievu, bet Ārons, tavs brālis, būs tavs pravietis.

— Izceļošanas grāmata 7:1

Un asinis lai ir jūsu glābšanas zīme tajos namos, kuros jūs mītat; kur Es redzēšu asinis, Es iešu jums garām, un pār jums nenāks tas sods, kas nomaitā, kad Es sitīšu Ēģiptes zemi.

— Izceļošanas grāmata 12:13

un sacīja: "Ja jūs klausīdami klausīsit Tā Kunga, sava Dieva, balsij un darīsit, kas taisns Viņa acīs, un ievērosit Viņa baušļus, un turēsit Viņa likumus, tad Es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām Es esmu licis nākt pār ēģiptiešiem, jo Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts."

— Izceļošanas grāmata 15:26

Bet tev būs kalpot Tam Kungam, savam Dievam, tad Viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni; un Es novērsīšu visas tavas slimības.
Un tev nebūs sievu tavā zemē, kas nelaikā dzemdē vai ir neauglīgas; Es darīšu pilnu tavu dienu skaitu.

— Izceļošanas grāmata 23:25–26

Un Viņš sacīja: "Es pats iešu ar tevi, un Es došu tev mieru."
Tad Mozus sacīja: "Ja Tu pats neiesi mums līdzi, tad neved mūs prom no šejienes.

— Izceļošanas grāmata 33:14–15

Atsauces

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 «Otrā Mozus grāmata». Bībeles biedrība. Skatīts: 2019. gada 13. jūlijā.
  2. Dag Heward-Mills. Bībeles Iegaumēšanas Rokasgrāmata. Dag Heward-Mills, 2018. ISBN 978-1-61395-988-6.

Ārējās saites

Elku pielūgšana

Elku pielūgšana ir kristietībā, islāmā un jūdaismā ir nievājošs apzīmējums par novēršanās no Ābrama reliģijas Dieva par labu citiem reliģiskas pielūgsmes veidiem. Ebreju Bībelē tas aizliegts ar otro no Desmit baušļiem. Islāms aizliedz izmantot jebkādu dzīvu būtņu attēlus vai citādus to atveidojumus, lai nevarētu gadīties, ka sajūsma par pašu Dievu pārsviežas uz mākslinieku vai viņa radīto tēlu. Kristīgā baznīca dažādos laikos šo bausli definējusi, interpretējusi atšķirīgi. Atsevišķi reliģiskie novirzieni, it īpaši protestantu baznīcas izvairās no jebkādiem reliģiskiem tēliem, turpretī Romas Katoļu un Pareizticīgo Baznīca, atbalsta gleznu un skulptūru izmantojumu par ikonām, kas atgādinātu par Dievu. Vārds elks ir ļoti aizskarošs hinduistiem, kuri kā ļoti svarīgu ticības apliecinājuma elementu izmanto arčanu - kāda tēla pielūgšanu.

Exodus

Exodus var būt:

izceļošanas grāmata,

Exodus (grupa) — ASV trešmetāla grupa,

Exodus (albums) — Hikaru Utadas debijas albums,

Exodus (dziesma) — Boba Mārlija dziesma.

Mozus

Mozus (ivritā: מֹשֶׁה, grieķu: Mωυσής, arābu: موسى) ir pats svarīgākais pravietis jūdaismā, un arī tiek uzskatīts kā svarīgs pravietis kristietībā, islāmā,, bahāismā, rastafari kustībā un daudzās citās ticībās.

Torā ir rakstīts, ka Mozus ir dzimis senajā Ēģiptē. Viņa vecāki, baidoties no faraona pavēles par to, ka visi ebreju zēni jānogalina, mazo Mozu iegulda šķirstā un palaiž to Nīlas straumē. Faraona meita pamana šķirstu ar zīdaini, izglābj viņu, un Mozus tiek uzaudzināts faraona pilī.

Pēc tam, kad, aizstāvot kādu ebreju vergu, Mozus nogalina vergu uzraugu, viņš ir spiests bēgt no Ēģiptes uz Midiana zemi, kur viņš apprec vietējā priestera meitu un kļūst par aitu ganu. Kādu dienu Mozus redz degošu krūmu, kas deg, bet nesadeg un viņu uzrunā Dievs. Tas Mozum pavēl atgriezties Ēģiptē, doties pie faraona un pieprasīt, lai viņš atbrīvo ebrejus no verdzības.

Galvenais izziņas avots par Mozu - Bībeles raksti ivritā. Viņa dzīvei un darbiem veltītas četras no piecām Toras (Pentateiha) grāmatām (Izceļošanas grāmata, Levitu grāmata, Skaitļu grāmata, Atkārtotā likumu grāmata).

Vecās Derības grāmatas
Mozus grāmatas
Vēsturiskās grāmatas
Pārējās grāmatas

Citās valodās

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.