E-komercija

Elektroniskā komercija jeb e-komercija ir preču un pakalpojumu tirdzniecība, izmantojot datortīklus.

Par e-komercijas populārāko nozari tiek uzskatīta tirdzniecība internetā. Interneta e-komercijas priekšrocības slēpjas interneta globālajā izplatībā un pieejamībā, kas uzņēmējiem šo tirdzniecības veidu ļauj attīstīt ģeogrāfiski neierobežotos apmēros. E-komercija ir tirdzniecības nākotne, jo aizvien vairāk klientu vēlas iegādāties preci, nepametot savus mājokļus.

E-komercijas klasifikācija

E-komercijas klasifikācijas pamatā ir e-komercijas procesā iesaistīto subjektu loks.

 • G2G (government to government) sistēmas ataino valdības (un pašvaldības) savstarpējās attiecības, kuru spilgtākais piemērs ir koordinācija un savstarpējo pakalpojumu nodrošināšana.
 • G2B (government to business) ataino valdības un komersantu attiecības, kuru piemērs ir valsts informācijas pieejamības nodrošināšana komersantiem.
 • Ļoti līdzīgs ir G2C (government to customer) sistēmu lietojums, tikai pakalpojumu saņēmējs ir indivīds — gala patērētājs.
 • B2G (business to government) sistēmu spilgtākais piemērs ir valsts (un pašvaldību) pasūtījumu piegādes, piemēram, elektroniskās izsoles.
 • B2B (business to business) ir komerciālās attiecības starp diviem uzņēmumiem, kas savstarpējos darījumos izmanto e-komercijas informācijas sistēmas.
 • B2C (business to customer) sistēmas paredzētas gala patērētājiem, tās ir analogas tradicionālajiem veikaliem, katalogu pasūtījumiem un telemārketingam, tikai tiešsaistē virtuālajā vidē.
 • C2G (customer to government) sistēmas vislabākais piemērs ir nodokļu saistību kārtošana.
 • C2B (customer to business) sistēmās pakalpojumus firmām piegādā to klienti. Piemēram, klientu atsauksmes, konkurentu cenu informācija.
 • C2C (customer to customer) sistēmas nodrošina tiešu preču pārdošanu starp lietotājiem, parasti tās ir izsoļu sistēmas. Parasti tomēr kā starpnieks darbojas kāda firma, kas uztur šo pakalpojumu un saņem par to komisijas maksu vai kādu citu labumu (piemēram, samaksu par reklāmu).

Visvairāk uzmanības nepieciešams veltīt tieši B2B un B2C sistēmām, jo tās veido e-komercijas pamatu. Taču, pēc dažiem ekspertu vērtējumiem, B2B tirgus varētu būt reizes desmit lielāks par B2C tirgu, jo tas galvenokārt ir vairumtirdzniecības tirgus, kas sagādā preces B2C komercijai.

E-komercijas tiesiskā vide

E-komercijas tiesiskā vide Latvijā kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī pamatā veidojas uz ES regulu un direktīvu, kas ir iestrādātas Latvijas normatīvajos tiesību aktos, bāzēs. Tādējādi var teikt, ka e-komercijas tiesiskā vide Latvijā pamatos ir sakārtota.

Valstiskā līmenī e-komercijai lielāku nozīmi piešķīra "Koncepcija par elektronisko komerciju", kas Ministru kabinetā pieņēma 2001. gada 13. martā.

Darījumu drošība

E-komercijas darījuma drošumu nodrošina tehnoloģijas un likumdošana. Salīdzinot ar pierasto darījuma drošumu, kad izmanto papīra dokumentus, e-komercijā glabājamo un pārsūtāmo datu slepenību un viengabalainību, kā arī darījuma partneru autentiskuma pārbaudi nodrošina kriptogrāfija. Lai darījumus, kuru noslēgšanā izmantoti kriptogrāfijas risinājumi, varētu pārbaudīt un katrai darījuma pusei paliktu likumīgs darījumu apstiprinošs dokuments, ir nepieciešamas noteiktas izmaiņas arī valsts likumdošanā. Precīzi jānorāda, kādu likumu pārvaldē darījums atrodas.

E-komercijas tehniskā drošuma nodrošināšana

E-komercijas tehniskā drošuma nodrošināšanai nepieciešams:

 • Šifrēt pārsūtāmo informāciju;
 • Pārbaudīt tirgotāja un pircēja autentiskumu;
 • Nodalīt informāciju par pirkumu un maksāšanas instrumentu: pirkuma datus zina vienīgi pircējs un tirgotājs, bet norēķinu kartes datus vienīgi pircējs un banka.

Darījuma slēgšana

Atšķirība no parastajām biznesa attiecībām, darījuma puses fiziski viena otru nesatiek. Priekšstatu par darījuma partneri sniedz vienīgi elektroniskā informācija. Tāpat kā tradicionālā darījumā, arī e-komercijā, lai uzticētos, ir nepieciešams zināt, ar ko darījums tiek slēgts:

 • Pircējiem jābūt pārliecinātiem par tirgotāja eksistenci un piedāvājuma nopietnību. Jābūt iespējai, izmantojot neatkarīgus avotus, noskaidrot tirgotāja statusu. Piemēram, pēc uzņēmuma reģistrācijas datiem pārbaudīt attiecīgajā valstī kompānijas un tās pilnvaroto personu statusu, uzzināt no neatkarīgiem avotiem, vai tirgotājs ievēro noteiktus standartus (komercdarbības kodeksu, datu aizsardzības standartus).
 • Savukārt, tirgotājam jābūt iespējai pārliecināties, ka maksāšanas līdzekli (piemēram, kredītkarti) lieto tieši tā persona, kas ir autorizēta to darīt, un darījuma partneris atbilst noteiktiem kritērijiem (vecums, kredītvēsture u.c.).

Ārējās saites

EBay

eBay Inc. ir ASV daudznacionāla interneta izsoļu, interneta veikalu, maksājumu portālu īpašnieks. Kompānija ir vietnes eBay.com un tās versiju dažādās valstīs īpašnieks. Tai pieder tiešsaistes maksājumu sistēma PayPal.

Elektroniskā uzņēmējdarbība

Elektroniskā uzņēmējdarbība, vai elektroniskais bizness, vai e-bizness, ir jebkurš process uzņēmējdarbībā, kas balstās uz informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (IKT), līdzekļiem un metodēm. Elektroniskā uzņēmējdarbība paplašina uzņēmumu iespējas efektīvāk izmantot iekšējo un ārējo informāciju savu mērķu sasniegšanā.

IKT tehnoloģiju pielietošana uzņēmējdarbībā uzlabo uzņēmumu komunicēšanu, tai skaitā tiešsaistē, ar pasūtītājiem un piegādātājiem (e-komercija), partneriem, valsts iestādēm, dažādiem preču un pakalpojumu tirgus dalībniekiem. Uzņēmumi iegūst iespēju īstenot savu tirgus stratēģiju un taktiku vienlaicīgi, kā paralēli notiekošus procesus.

Elektroniskā uzņēmējdarbība ir maksimāli efektīva, ja tā aptver visu vērtības ķēdi - elektroniskos iepirkumus, piegādes ķēdi, pasūtījumu elektronisko apstrādi, ražošanas procesu automatizāciju, pasūtītāju apkalpošanu u.c.

Uzņēmumu IKT atvieglo arī piekļūšanu valsts un pašvaldību informācijas sistēmām (e-valdība), lai iegūtu uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo informāciju par likumiem, un citiem normatīviem aktiem. Turklāt valsts un pašvaldības, to institūcijas, ir arī nozīmīgi preču un pakalpojumu iepircēji savām vajadzībām, īstenojot to ar iepirkumu sistēmas palīdzību.

Elektroniskās uzņēmējdarbības veicināšana ir arī viena no Eiropas Savienības prioritātēm Lisabonas stratēģijas ietvaros. Tā veicina arī ātrāku inovāciju apgūšanu un ieviešanu uzņēmējdarbības praksē, tādējādi stimulējot darba ražīguma un ražošanas efektivitātes palielināšanos.

Integrētā mārketinga komunikācijas

Integrētā mārketinga komunikācija (IMK) ir koncepcija, saskaņā ar kuru uzņēmums koordinē un integrē dažādos komunikācijas kanālus, lai sniegtu skaidru un neatvairāmu ziņu par uzņēmumu un tā produktiem. Lai veidotu efektīvu komunikāciju starp uzņēmumu un patērētāju un sasniegtu uzņēmuma izvirzītos mērķus, mūsdienu mārketings piedāvā integrēt mārketinga komunikācijas jeb izmantot integrētās mārketinga komunikācijas, kuras pielietojot uzņēmums iegūst efektīvāku komunikācijas līdzekli — rezultāts un atdeve ir ievērojami augstāka, jo kompleksa pieeja jautājumu risināšanā ir efektīvāka.

Integrētās mārketinga komunikācijas definīcija tika izstrādāta 1980. gados, kur sākotnēji tā tika formulēta kā mārketinga komunikācijas plānošanas koncepts, kas atzīst visaptveroša plāna pievienotās vērtības, kas novērtē dažādas komunikācijas disciplīnas (kā reklamēšana, tiešā atbilde, pārdošanas veicināšana un citi) un kombinē tās, lai nodrošinātu skaidrumu, saskaņu un maksimālu komunikācijas iedarbību.IMK savā būtībā ir balstīts uz attiecībām ar uzņēmuma ieinteresētajām pusēm ar mērķi radīt pozitīvu attieksmi pret zīmolu un uzņēmumu, kas sekmē uzņēmuma attīstību, jo rada uzticamību konkrētajam uzņēmumam. Attiecības ar ieinteresētajām pusēm ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē uzņēmuma tēlu, tādēļ jebkurai informācijai, ko uzņēmums sniedz, ir jābūt saskaņā ar uzņēmuma IMK konceptu.

Internets

Internets ir publiski pieejama savstarpēji saslēgtu datortīklu vispasaules sistēma, kas pārsūta datus, izmantojot Interneta protokolu (IP). Tas ir veidots no tūkstošiem mazāku komerciālu, akadēmisku un valdību tīklu. Tas ietver elektronisko pastu, tērzēšanas retranslēšanu, datņu pārraidi, tīmekļa dokumentus, sociālos tīklus utt.

Internets dod plašāku iespēju izvēlēties laiku un vietu, no kurienes strādāt, it īpaši, palielinoties ātro brīvpiekļuves tīklu skaitam. Internetam var piekļūt gandrīz no jebkuras vietas dažādos veidos, tai skaitā caur mobilajām interneta ierīcēm. Mobilie telefoni, pārnēsājamās spēļu konsoles un interneta modemi ļauj lietotājiem pieslēgties bezvadu internetam. Neraugoties uz ierobežotā izmēra ekrāniem un citām ierobežotām iespējām, ko piedāvā šādas kabatas izmēra ierīces, tajās var būt pieejams internets.

Magento

Magento ir atvērtā koda e-komercijas platforma, kas veidota izmantojot PHP . Tā ir viena no populārākajām atvērtā koda e-komercijas sistēmām internetā. Šī programmatūra ir izveidota izmantojot Zend Framework . Magento avota kods tiek izplatīts saskaņā ar atvērtā pirmkoda iniciatīvu (OSI), ko apstiprinājusi atvērtās programmatūras licence (OSL) v3.0, kas ir līdzīga AGPL, bet nav saderīga ar GPL .

Programmatūra sākotnēji tika izstrādāta Varien, Inc, ASV. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Culver City, Kalifornijā. Tās izveidē piedalījās arī brīvprātīgie palīgi.

Mobilais aģents

Mobilie aģenti tehnoloģijas pamatideja ir uzdevumu risināšana (tā ir administrēšanas, datu vākšanas utt.) tieši uz lokāla datora, kas samazina līdz minimumam mijiedarbību starp administratoru un sistēmas mezgliem. Šī ir diezgan jauna tehnoloģija, tāpēc arī mobilo aģentu programmēšanas sistēmas būtiski atšķiras pēc realizācijas un arhitektūras. Šis atšķirības kavē ātro mobilo aģentu sistēmas ieviešanu.

Apakš mobiliem aģentiem izprot būtību, kas apvieno datus un kodu, un kas ir spējīga pārvietoties starp atšķirīgām izpildīšanas vidēm. Pateicoties tam mobiliem aģentiem ir virkne dažādu priekšrocību. Piemēram, tie var samazināt tīklu pārraidīšanas noslodzi, decentralizācija, augsta drošība un bojājumpiecietība.

Tirdzniecība

Tirdzniecība ir preču vai pakalpojumu apmaiņa. Izšķir vienkāršu preču vai pakalpojumu apmaiņu (barters) un tirdzniecību ar naudas palīdzību. Tāpat tirdzniecības darījumi var notikt starp divām pusēm (divpusēja vai bilaterāla) vai starp vairākām pusēm (daudzpusēja vai multilaterāla) tirdzniecība.

Tirdzniecība parasti notiek īpašās tirdzniecības vietās — tirgū, veikalā, fondu biržā (vērtspapīru tirgus) utt. Tas neizslēdz iespēju, ka tirdzniecības darījumi var notikt arī ārpus šīm vietām. Mūsdienās arvien plašāku izplatību gūst tirdzniecība ar interneta palīdzību (e-komercija).

Veikals

Veikals ir speciāli aprīkota telpa vai celtne mazumtirdzniecībai; tirdzniecības uzņēmums. Par veikalu dēvē arī tirdznieciskas, arī finansiālas darbības, darījumus. Tradicionālā veikala ēkā ir tirdzniecības, administratīvās un noliktavas telpas. Veikals var būt jebkura tirdzniecības vieta no neliela stenda brīvdabā līdz tirdzniecības centram. Pastāv arī interneta un radio veikali.

Citās valodās

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.