2. gadsimts

2. gadsimts ir laika periods no 101. līdz 200. gadam. Gadsimta sākumā Romas impērija bija vislielākā tās pastāvēšanas laikā. Šajā laikā valdīja Trajāns. Pēc viņa nāves romieši tikai centās saglabāt un nosargāt impērijas robežas. Gadsimta sākumā beidzās Haņu dinastijas valdīšana Ķīnā. No 167. līdz 175. gadam notika Pirmais markomanu karš. No 178. līdz 180. gadam notika Otrais markomanu karš, kas ir attēlots arī filmā "Gladiators".

Gadsimti: 1. gadsimts - 2. gadsimts - 3. gadsimts
Desmitgades:

100 • 110 • 120 • 130 • 140
150 • 160 • 170 • 180 • 190

Gadi: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
1. gadsimts

1. gadsimts ilga no 1. līdz 100. gadam.

100. gads

100. gads (C) ir garais gads, kurš pēc Jūlija kalendāra sākās trešdienā.

15. gads

15. gads bija parastais gads, kas pēc Gregora kalendāra sākās ceturtdienā.

2. gadsimts p.m.ē.

2. gadsimts pirms mūsu ēras sākās 199. gadā p.m.ē. beidzās 100. gadā p.m.ē. Šis gadsimts ir uzskatāms par daļu no Antīkā laikmeta, tomēr atkarībā no apskatāmā reģiona, šī gadsimta apzīmēšanai var izmantot arī citus terminus. Piemēram skatoties uz gadsimtu Vidusjūras austrumu reģiona kontekstā, gadsimtu var apzīmēt kā Hellēnisma periodu.

3. gadsimts

3. gadsimts jeb III gadsimts bija laika posms vēsturē no 201. līdz 300. gadam.

37. gads

37. gads bija parastais gads, kas pēc Jūlija kalendāra sākās otrdienā, bet pēc Gregora kalendāra sākās ceturtdienā.

39. gads

39. gads bija parastais gads, kas pēc Gregora kalendāra sākās sestdienā.

41. gads

41. gads bija parastais gads, kas pēc Gregora kalendāra sākās otrdienā.

54. gads

54. gads (LIV) bija gads, kas pēc Jūlija kalendāra sākās otrdienā.

55. gads

55. gads bija parastais gads, kurš sākās trešdienā Jūlija kalendārā.

69. gads

69. gads (LXIX) bija gads, kas pēc Jūlija kalendāra sākās svētdienā.

79. gads

79. gads (LXXIX) bija gads, kas pēc Jūlija kalendāra sākās piektdienā.

9. gads

9. gads bija parastais gads, kas pēc Gregora kalendāra sākās ceturtdienā.

98. gads

98. gads (XCVIII) bija gads, kas pēc Jūlija kalendāra sākās pirmdienā.

Armēnijas pilsētu uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā iekļautas visas Armēnijas pilsētas (armēņu: քաղաք). 2013. gadā Armēnijā bija 49 pilsētas.

Padomju laikā lielākajām pilsētām bija "republikas pakļautības pilsētu" statuss. Vairāk kā 35% no Armēnijas iedzīvotājiem dzīvo galvaspilsētā Erevānā.

Gadsimts

Gadsimts ir laika mērvienība, kas vienāds ar simts gadiem. Sākot ar mūsu ēru, gadsimti tiek numurēti un tie tiek nosaukti pēc kārtas skaitļa, piemēram, 20. gadsimts. Gadsimti pirms mūsu ēras arī tiek numurēti, bet tie tiek skaitīti pretējā virzienā.

Pēc Gregora kalendāra mūsu ērā 1. gadsimts sākās 1. gadā un beidzās 100. gadā. Savukārt 2. gadsimts sākās 101. gadā un beidzās 200. gadā, 201. gadā sākās 3. gadsimts utt. Attiecīgi 20. gadsimts sākās 1901. gadā un beidzās 2000. gadā, 21. gadsimts sākās 2001. gadā.

Lai noskaidrotu, kad sāksies n-tais gadsimts, simts ir jāpareizina ar n un no rezultāta jāatņem 99, t. i., 100 × n − 99.

Latvijas vēstures hronoloģija

Latvijas vēstures hronoloģija aptver laika periodu kopš senākajām rakstiskajām atsaucēm uz notikumiem Latvijas teritorijā līdz mūsdienām.

Valodniecība

Valodniecība jeb lingvistika (latīņu: lingua — "valoda") ir zinātne par cilvēku valodu, tās īpašībām, uzbūvi, funkcionēšanu un attīstību. Izšķir vispārējo un konkrēto valodniecību (pētī kādu valodu, valodu grupu vai saimi). Tradicionāli valodniecību veido semantika, sintakse un fonoloģija, bet valodas sistēmas līmeņus un apakšsistēmas pēta arī fonētika, gramatika, leksikoloģija, frazeoloģija, stilistika, valodas attīstību aplūko valodas vēsture, etimoloģija, valodas funkcionēšanu sabiedrībā — dialektoloģija, sociolingvistika un citas nozares.

Valodniecības pirmsākumi ir meklējami jau pirms mūsu ēras senajos kultūras centros — Mezopotāmijā, Sīrijā, Mazāzijā un Ēģiptē, kā arī Senajā Indijā, Senajā Grieķijā un Romā. 19. gadsimta sākumā radās vēsturiski salīdzināmā valodniecība, valodniecība kļuva par patstāvīgu zinātni. 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā Ferdinands de Sosīrs izveidoja valodniecības strukturālisma skolu. Viņš tiek uzskatīts par modernās valodniecības pamatlicēju. Mūsdienu lingvistikā liela loma ir psiholingvistikai, kā arī pētījumiem lingvistikas tehnoloģiskajiem pielietojumiem — datorlingvistikai.

Ņūkāsla pie Tainas

Ņūkāsla pie Tainas (angļu: Newcastle upon Tyne), bieži saīsināti Ņūkāsla, ir pilsēta (city) Ziemeļaustrumanglijā pie Tainas upes ietekas Ziemeļjūrā. Tainas un Vīras aglomerācijas galvenais centrs. Pilsētas un apkārtnes iedzīvotājus dēvē par džordijiem (geordies). Vēsturiski svarīgs ogļu tirdzniecības centrs.

Citās valodās

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.