Vyriausiasis laivo viršila

Vyriausiasis laivo viršila (rus. главный корабельный старшина) – TSRS ir Rusijos Federacijos karinio jūrų laivyno karinis laipsnis, vyresnis už vyriausiąjį viršilą ir jaunesnis už mičmaną. Laipsnis atitinka Rusijos armijos viršilą.

Gvardijos vyriausiuoju laivo viršila (гвардии главный корабельный старшина) vadinami vyriausieji laivų viršilos, tarnaujantys gvardijos laivuose. Atsargoje esantis jūrininkai, turintis šį laipsnį, vadinamas atsargos vyriausiuoju laivo viršila (главный корабельный старшина запаса).

Rank insignia of главный корабельный старшина of the Soviet Navy
TSRS laivyno vyriausiojo laivo viršilos antpetis
RAF N R8SCPO 1994-2010par
Rusijos Federacijos laivyno vyriausiojo laivo viršilos antpetis
Juodkalnijos kariniai laipsniai

Juodkalnijos kariniai laipsniai - Juodkalnijos ginkluotųjų pajėgų laipsnių sistema.

Juodkalnijos oro pajėgų kariniai laipsniai atitinka sausumos pajėgų laipsnius.

Karinis laipsnis

Karinis laipsnis – asmeniui suteiktas vardas, nurodantis jo padėtį kariškių hierarchinėje sistemoje. Karinis laipsnis paprastai siejamas su jo turėtojo kaip kariškio kvalifikacija. Kariniai laipsniai suteikiami asmenims, tarnaujantiems ginkluotose pajėgose ir sukarintose organizacijose ar esantiems rezerve. Karinis laipsnis paprastai suteikia galimybę užimti tam tikras pareigas karinėje organizacijoje, nors tam vien laipsnio nepakanka, reikia ir tam tikrų dalykinių įgūdžių.

Rusijos ginkluotųjų pajėgų kariniai laipsniai

Rusijos ginkluotųjų pajėgų kariniai laipsniai - kariniai laipsniai, suteikiami Rusijos Federacijos piliečiams, atliekantiems karo tarnybą.

Rusijos ginkluotosiose pajėgose yra naudojami dviejų tipų laipsniai:

armijos laipsniai - naudojami visose ginkluotosiose pajėgose, išskyrus laivyną. Aviacija, raketinė ir kosminė kariuomenės naudoja armijos laipsnius.

laivyno laipsniai - naudojami Karinio jūrų laivyno laivų įguloms, taip pat FSB pasienio tarnybos bei Ypatingų situacijų ministerijos Jūrų ypatingosios tarnybos laivų įguloms. Karinio jūrų laivyno aviacija, jūrų pėstininkai, kranto kariuomenė naudoja armijos laipsnius.Gvardijos dalinių kariškių laipsniai papildomi žodžiu gvardijos - pvz., gvardijos kapitonas.

Kai kurių tarnybų, taip pat atsargos kariškiai irgi turi laipsnių papildinius:

juridinė tarnyba - justicijos, pvz., justicijos majoras (майор юстиции).

medicinos tarnyba - medicinos tarnybos, pvz., medicinos tarnybos leitenantas (лейтенант медицинской службы)

atsargos - atsargos, pvz., atsargos papulkininkis (подполковник запаса)Rusijos karinių laipsnių sąrašas buvo patvirtintas 1993 m. įstatymu „Apie karių prievolę ir karo tarnybą“ (О воинской обязанности и военной службе).

Viršila

Viršila – karinis laipsnis ir pareigos Rusijos, TSRS, Lietuvos ir kai kuriose kitose kariuomenėse. Taip pat – Lietuvos policijos laipsnis.

Kitomis kalbomis

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.