Viceadmirolas

Viceadmirolas – admirolo laipsnis, paprastai trečias pagal vyresnumą ir ekvivalentiškas armijos generolui leitenantui. Vyresnis už kontradmirolą ir jaunesnis už pilną admirolą.

Daugelyje laivynų (NATO, Britų Sandraugos valstybių) viceadmirolas yra trijų žvaigždžių admirolas.

Skiriamieji ženklai

Dažniausiai viceadmirolų antpečiai turi 3 žvaigždes. Tačiau yra nemažai valstybių, kur viceadmirolų antpečiai turi 2 žvaigždes. Paprastai tai valstybės, kurios neturi flotilės admirolo laipsnio. Dvi žvaigždes turi Azerbaidžano,[1] Bangladešo,[2] Kinijos,[3] Kubos,[4] Irano,[5] Meksikos,[6] Šiaurės Korėjos,[7] Rusijos viceadmirolai.

NATO viceadmirolų skiriamieji ženklai

Generic-Navy-O10

Danija

Generic-Navy-O10

D. Britanija

Estija

SP Vice Almirante

Ispanija

US Navy O9 insignia

JAV

Can-Vadm-Vam-2010-OF8

Kanada

Lenkija

OF-8 vice admirolas

Lietuva

Nl-marine-vloot-vice-admiraal

Nyderlandai

Generic-Navy-O10

Norvegija

POR-Navy-Vice-Admiral-shoulder

Portugalija

Generic-Navy-O10

Portugalija

Grade-Vice-Amiral

Prancūzija

RO-Navy-OF-9s

Rumunija

RO-Navy-OF-9

Rumunija

22 - vad

Vokietija

Australija

Australijos Karališkajame kariniame jūrų laivyne viceadmirolo laipsnį turi laivyno vadas (Chief of Navy, dabar – Russell Crane), taip pat Australijos Gynybos pajėgų vado pavaduotojas (Vice Chief of the Defence Force), Jungtinių operacijų vadas (Chief of Joint Operations) ir Chief of the Capability Development Executive, kai šias pareigas eina laivyno karininkas.

Australijos viceadmirolas yra to paties lygio kaip ir Australijos oro maršalas (air marshal) ar generolas leitenantas.

Kanada

Kanados Kariniame jūrų laivyne viceadmirolo (angl. Vice-Admiral, VAdm; pranc. Vice-amiral, Vam) laipsnis yra lygus armijos ir aviacijos generolui leitenantui. Viceadmirolai yra vyresni už kontradmirolus ir generolus majorus, jaunesni už admirolus ir generolus.

Prancūzija

Prancūzijos kariniame laivyne viceadmirolas yra aukščiausias paprastas karinis laipsnis. Aukštesni laipsniai – eskadros viceadmirolas (vice-amiral d’escadre) ir admirolas (amiral) yra susiję su užimamomis pareigomis. Pastaruosius laipsnius gauna viceadmirolai, užimantys atitinkamas pareigas.

Anksčiau Prancūzijos viceadmirolas buvo laikomas turinčiu NATO rango kodą OF-8, bet dabar jis laikomas OF-7 rangu.

Rusija ir TSRS

Rusijoje viceadmirolo laipsnius 1699 m. įvedė Petras I. 1917 m. jie buvo panaikinti, o 1940 m. Tarybų Sąjungoje jie vėl buvo grąžinti.

TSRS viceadmirolo paradinis antpetis

RFNAVYSH-VAD

Rusijos Federacijos karinio jūrų laivyno viceadmirolo antpetis

RAF N F7-VizeAdm sleeve

Rusijos Federacijos karinio jūrų laivyno viceadmirolo rankovės antsiuvai

Nuorodos

  1. „Navy of Azerbaijan - Vice Admiral“.
  2. „Navy of Bangladesh - Vice Admiral“.
  3. „Navy of China - Vice Admiral“.
  4. „Navy of Cuba - Vice Admiral“.
  5. „Navy of Iran - Vice Admiral“.
  6. „Navy of Mexico - Vice Admiral“.
  7. „Navy of North Korea - Vice Admiral“.
Antarktinė Prancūzija

Antarktinė Prancūzija (pranc. France Antarctique) – Prancūzijos kolonija Pietų Amerikoje, gyvavusi nuo 1555 m. iki 1567 m., kontroliavusi regiono pakrantę nuo Rio de Žaneiro iki Cabo Frio.

1555 m. lapkričio 1 d. Prancūzijos viceadmirolas, hugenotas, Nicolas Durand de Villegaignon atvyko į Naująjį pasaulį su dviem laivais ir 600 kareivių ir kolonistų. Užėmęs nedidelę Serigipės salą Guanabaros įlankoje, priešais dabartinį Rio de Žaneirą, įkūrė fortą. Fortą pavadino Fort Coligny – Gaspard de Coligny, huguenotų admirolo, palaikiusio ekspediciją, kad apsaugotų tikėjimo brolius, garbei. Menkiau išvystyta gyvenvietė žemyne buvo pavadinta Henriviliu – karaliaus Henriko II garbei. Karalius taip pat palaikė ekspediciją ir skyrė jai laivus.

Netrukdomas portugalų, Villegaignon išplėtė koloniją – 1556 m. atvyko jo sūnėnas Bois le Comte su trim laivais kolonistų, daugiausia kalvinistų iš Ženevos. Sustiprino savo pozicijas sudarydamas sąjungą su pakrantės indėnais, kovojusiais prieš portugalus. 1560 m. naujasis Brazilijos generalgubernatorius Mem de Sá gavo nurodymus iš Portugalijos išvyti prancūzus. Su 26 laivais ir 2000 karių jis užpuolė Coligny fortą ir per tris dienas jį sunaikino, tačiau gynėjai su indėnų pagalba pasitraukė į žemyną. 1558 m. admirolas Villegaignon pasibjaurėjęs religine įtampa tarp prancūzų protestantų ir katalikų, atvykusių su antrąja grupe, sugrįžo į Prancūziją.

Mem de Sá, skatinamas kartu su juo į Braziliją atvykusių dviejų įtakingų jėzuitų kunigų – José de Anchieta ir Manuel da Nóbrega, atlikusių svarbų vaidmenį taikinant indėnus, nurodė savo sūnėnui Estácio de Sá surinkti naują kariuomenę. 1565 m. kovo 1 d. Estácio de Sá įkūrė Rio de Žaneirą ir dar dvejus metus kovojo su prancūzais. 1567 m. sausio 20 d. padedamas dėdės atsiųsto karinio pastiprinimo galutinai nugalėjo Prancūzijos pajėgas ir išvijo prancūzus iš Brazilijos, bet pats po mėnesio mirė nuo žaizdų.

Birželio 24

Birželio 24 yra 175-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 176-a). Nuo šios dienos iki metų galo lieka 190 dienų.

Brigados generolas

Brigados generolas – žemiausias generolo laipsnis sausumos kariuomenėje bei oro pajėgose. Šį laipsnį turi ne visų šalių kariuomenės.

Už brigados generolą aukštesnis laipsnis yra generolas majoras (atitinkąs divizijos generolą, divizijos vadą), o žemesnis – pulkininkas (atitinkąs pulko vadą).

Brigados generolui pavedama vadovauti vienai ginkluotųjų pajėgų (GP) brigadai (3000–5000 kareivių).

Šios pakopos karininkai gali būti priskiriami tiek generolams (tuomet paprastai vadinami brigados generolais), tiek vyresniesiems karininkams (tuomet paprastai vadinami brigadininkais).

Carlos Lacoste

Karlosas Lakostė (isp. Carlos Alberto Lacoste; 1929 m. vasario 2 d. Buenos Airėse – 2004 m. birželio 24 d. ten pat) – buvęs Argentinos karinių jūros pajėgų viceadmirolas ir laikinasis de facto prezidentas (1981 m. gruodžio 11 – 22 d.) valdant karinei chuntai.

Dar prieš tai, 1978 m. jis buvo Pasaulio futbolo čempionato, vykusio Argentinoje, organizacijos vadovas. Prezidento poste netrukus buvo pakeistas Leopoldo Galtjerio. Nuvertus karinę chuntą, Lakostė vėl atnaujino ryšius su FIFA ir tapo Pietų Amerikos FIFA atstovu. 1986 m. rengiant Pasaulio čempionatą Meksikoje, Lakostė buvo paskirtas konsultantu.

Generolas leitenantas

Generolas leitenantas – generolo rangas sausumos kariuomenėje bei oro pajėgose. Rangas yra žemesnis už generolo, aukštesnis už generolo majoro.

Generolas majoras

Generolas majoras – generolo rangas sausumos kariuomenėje bei oro pajėgose, aukštesnis už brigados generolo (1 žvaigždutė), žemesnis už generolo leitenanto (3 žvaigždutės).

Kapitonas

Kapitonas (nuo lot. caput, capitaneus 'galva, vadas') – sausumos ar oro pajėgų (armijos, oro pajėgų ir pan.) ar laivyno karinis laipsnis. Sausumos ir oro pajėgose tai paprastai vyriausias jaunesniųjų karininkų karinis laipsnis (tarp vyresniojo leitenanto ir majoro). Laivyno kapitonas (Lietuvos kariuomenėje šis laipsnis vadinasi jūrų kapitonas) paprastai yra gerokai vyresnis, atitinkąs armijos pulkininką.

Taip pat kapitonas gali būti tam tikros pareigos, pvz., laivo kapitonas, sporte komandos kapitonas ir pan.

Kapitonas leitenantas

Kapitonas leitenantas – TSRS, Rusijos, Ukrainos, Lietuvos, Latvijos ir Vokietijos karinio laivyno jaunesniojo karininko laipsnis, atitinkąs kapitono laipsnį armijoje ir aviacijoje. Taip pat – buvęs D. Britanijos armijos karinis laipsnis.

Šis laipsnis yra ir Suomijos (Kapteeniluutnantti), Danijos (Kaptajnløjtnant), Norvegijos (Kapteinløytnant) laivynuose.

Kontradmirolas

Kontradmirolas – pirmasis admirolo laipsnis daugelyje valstybių, kai kuriose – antrasis admirolo laipsnis. Paprastai žemesnis už viceadmirolą.

Dažniausiai atitinka armijos generolą majorą, kai kuriose valstybėse atitinka brigados generolą.

Kontradmirolo laipsnis atsirado burlaivių taktikos laikais. Admirolai vadovaudami būdami laivų kolonos centre, viceadmirolai – būdami laivų kolonos priešakyje (avangarde), o kontradmirolai – gale (ariergarde). Tai atspindi ir angliškas termino counter admiral sinonimas angl. rear admiral (pažodžiui – 'užpakalinis admirolas').

Korpuso komisaras

Korpuso komisaras (rus. корпусной комиссар) – politinių darbuotojų (komisarų) karinis laipsnis Raudonojoje armijoje 1935–1943 m., atitikęs armijos karinį laipsnį komkoras (nuo 1940 m. gegužės 7 d. – generolas leitenantas), laivyne – pirmo rango flagmanas bei nuo 1940 m. gegužės 7 d. – viceadmirolas, valstybės saugumo organuose – trečio rango valstybės saugumo komisaras (nuo 1935 m. spalio 7 d. iki 1945 m. liepos 6 d.).

Aukštesnis laipsnis – antro rango armijos komisaras (atitiko laipsnį antro rango komandarmas), žemesnis laipsnis – divizijos komisaras (atitiko laipsnį komdivas).

Laipsnis įvestas kartu su kitais asmeniniais kariniais laipsniais 1935 m. rugsėjo 22 d. TSRS CVK ir TSRS LKT nutarimu.

1942 m. spalio 19 d. VGK nutarimu karinių komisarų institutas buvo panaikintas. Visi korpuso komisarai gavo armijos ar laivyno laipsnius pagal užimamas pareigas.

Leitenantas

Leitenantas (pranc. lieu tenant 'pavaduotojas', lieu 'vieta' + tenant 'užimantis') – jaunesniojo karininko laipsnis kariuomenėje. Leitenanto laipsnis paprastai yra ir laivyne, nors neretai armijos ir laivyno leitenanto laipsniai nesutampa.

Leitenantais paprastai vadinami patys žemiausi du ar trys laipsniai:

Jaunesnysis leitenantas – žemiausias laipsnis. Daugelis karininkų pradeda karininko karjerą peršokdami šį laipsnį. Daugelyje šalių šio laipsnio nėra.

Leitenantas – paprastai pirmasis karininko laipsnis daugelyje valstybių. Dalyje kariuomenių šis laipsnis vadinasi antrasis leitenantas arba subleitenantas.

Vyresnysis leitenantas – vyriausias leitenanto laipsnis. Angliakalbėse šalyse jis vadinasi first lieutenant 'pirmasis leitenantas'. Šis pavadinimas pagal kilmę reiškia 'pirmasis kapitono pavaduotojas'.Tiesiog leitenantu vadinamas:

bet kuris leitenantų tarpsnio karininkas (su patikslinančiais žodžiais, priešdėliais). Leitenanto lygio karininkų laipsniai kai kuriose valstybėse vadinasi kitais žodžiais, pvz., poručikas (Čekija, Lenkija, Slovakija, Slovėnija) ar dar kitaip (Graikija, Vengrija, Islandija, Turkija).

Kuris nors vienas laipsnis „trileitenantėje“ sistemoje.

jaunesniojo leitenanto lygio karininkus

leitenanto lygio karininkus – Bulgarijoje (лейтенант), Vokietijoje (Leutnant), Latvijoje (leitnants), Lietuvoje (leitenantas), Liuksemburge (Lieutenant),

vyresniojo leitenanto lygio karininkus – Belgijoje (lieutenant/luitenant), Kanadoje (lieutenant/lieutenant), Estijoje (leitnant), Prancūzijoje (lieutenant), Italijoje (tenente), Norvegijoje (løytnant), Portugalijoje (tenente), Rumunijoje (locotenent), Ispanijoje (teniente), D. Britanijoje (lieutenant),

Majoras

Majoras (angl. major, vok. Major, rus. майор) – vyresniojo karininko laipsnis, vyresnis už kapitoną ir žemesnis už papulkininkį ar pulkininką leitenantą. NATO laipsnių lentelėje atitinka OF-3 klasę.

Kai kuriose kariuomenėse majorais vadina kai kuriuose puskarininkius specialistus (pvz., sutrumpinus sergeant major).

Šiuolaikinėse karinių laipsnių lentelėse majoras laikomas ketvirtojo lygio (O-4 lygis) karininko laipsniu arba kitur (taip pat ir NATO sistemoje) – trečiojo lygio karininko laipsniu. Laivynuose majoro atitikmuo yra lieutenant commander arba kapitonas leitenantas.

Pulkininkas

Pulkininkas – aukštesniojo karininko laipsnis, kuris egzistuoja beveik visų pasaulio šalių kariuomenėse. Tai vienas seniausių karinių laipsnių, kurio kilmė siekia Romos imperiją.

Šiais laikais pulkininko laipsnis paprastai yra aukščiausias karinis laipsnis iš žemesnių už generolų laipsnius. Pulkininko laipsnis yra aukštesnis už pulkininko leitenanto ar papulkininkio ir žemesnis už generolo majoro. Kai kuriose šalyse tarp generolo majoro ir pulkininko yra brigados generolas.

Daugelyje Vakarų Europos šalių pulkininko laipsnis vadinamas:

colonel (D. Britanija ir kitos angliakalbės šalys),

Kolonel (Nyderlandai)

colonnello (Italija),

coronel (Ispanija, Portugalija, Brazilija)Šie tos pačios kilmės žodžiai kildinami iš žodžio kolona (kareivių kolona).

Slavų ir baltų valstybėse pulkininko laipsnio pavadinimas kilęs iš žodžio pulkas:

plukovník (Čekija ir Slovakija)

pułkownik (Lenkija)

polkovnik (Rusija, Slovėnija, Bulgarija)

polkovnyk (Ukraina)

pukovnik (Serbija)

pulkvedis (Latvija)Nemažai šalių turi kitokius šio laipsnio atitikmenis:

Oberst (Vokietija, Austrija, Skandinavijos šalys)

Överste (Švedija)

Aluf Mishne (Izraelis)

taisa (Japonija)

sangčva (sangchwa) (Šiaurės Korėja)

syntagmatarhis (Graikija)

taeryong (Pietų Korėja)

pun ake (Tailandas)

albay (Turkija)

eversti (Suomija)

Pulkininkas leitenantas

Pulkininkas leitenantas – armijos, aviacijos ir jūrų pėstininkų karininkų karinis laipsnis, aukštesnis už majorą ir žemesnis už pulkininką. Laipsnio pavadinimas kažkada reiškė 'pulkininko pavaduotojas', nes žodis leitenantas reiškia 'pavaduotojas'.

Angliškąjį variantą Lieutenant Colonel 'pulkininkas leitenantas' dažnai šnekamoje kalboje sutrumpina iki Colonel 'pulkininkas'

Puskarininkis

Puskarininkis – ginkluotųjų pajėgų arba statutinės organizacijos (pvz., policijos, žandarmerijos, pasienio apsaugos tarnybos) karinis laipsnis.

Valstybės patarėjas

Valstybės patarėjas – valdininkų laipsnis Rusijos imperijoje. Įvestas 1724 m. Rangų lentelėje buvo priskirtas V klasei (jai be valstybės patarėjo dar priklausė brigadininkas bei kapitonas komandoras). Į valstybės patarėjus būdavo kreipiamai „Ваше Высокородие“. Valstybės patarėjo rangą galėdavo gauti valdininkai, išdirbę 5 m. turėdami žemesnį kolegijos patarėjo rangą. Šio rango valdininkai užimdavo departamentų vicedirektorių, vicegubernatorių pareigas.

Viceadmirolas (Kanada)

Viceadmirolas – Kanados Karinio jūrų laivyno admirolo laipsnis.

Viceadmirolo (angl. Vice-Admiral, VAdm; pranc. Vice-amiral, Vam) laipsnis yra lygus armijos ir aviacijos generolui leitenantui. Viceadmirolai yra vyresni už kontradmirolus ir generolus majorus, jaunesni už admirolus ir generolus.

Kanados viceadmirolo skiriamieji ženklai:

furažkos snapelis turi dvi eiles auksinių ąžuolo lapų

antpečiai, turinys tris auksinius klevo lapus, virš jų sukryžiuotus abordažinį kardą ir lazdą, virš kurių – šv. Edvardo karūna.

rankogalio antsiuvai:

Nuo 1968 m. iki 2010 m. birželio – munduras turėjo platų auksinį galioną apie rankogalį.

Nuo 2010 m. birželio Australijos laivyno karininkų uniformose imta naudoti vadovaujančių karininkų kilpas. Nuo tada viceadmirolo rankovės antsiuvai virš plačios juostos turi dvi siauras juostas, viršutinė – su vadovaujančio karininko kilpa.Į viceadmirolus kreipiamasi laipsniu ir pavarde, pavaldiniai kreipiasi Sir ar Ma’am. Viceadmirolai gauna tarnybinį automobilį, kuris paprastai turi viceadmirolo vėliavėlę (tamsiai mėlyna, su trimis auksiniais klevo lapais, du apačioje, vienas virš jų).

Viceadmirolai paprastai eina aukštas karines ar administracines pareigas, už juos aukštesnį laipsnį turi tik Gynybos štabo viršininkas (Chief of the Defence Staff), kuris būna pilnas generolas ar admirolas.

Viceadmirolai eina tokias pareigas:

Gynybos štabo vado pavaduotojas (Vice Chief of Defence Staff, VCDS) – dabar viceadmirolas Denis Rouleau

Gynybos štabo vado pavaduotojas (Deputy Chief of Defence Staff, DCDS);

Operatyvinės vadovybės vadas (pvz., Kanados vadovybės (Canada Command)) – dabar viceadmirolas P. Dean McFaddenJūrų štabo (Maritime Staff) viršininkas (CMS) – dabar viceadmirolas Drew W. Robertson

Gynybos ministro pavaduotojas (Assistant Deputy Minister of Defence)

daugianacionalinių pajėgų ar sąjunginės organizacijos vadas ar atstovas tokioje organizacijoje.

Viršila

Viršila – karinis laipsnis ir pareigos Rusijos, TSRS, Lietuvos ir kai kuriose kitose kariuomenėse. Taip pat – Lietuvos policijos laipsnis.

Vyresnysis leitenantas

Vyresnysis leitenantas – jaunesniojo karininko laipsnis, vyresnis už leitenantą, žemesnis už kapitoną. Atitinka kitų šalių laipsnius pirmasis leitenantas, premjerleitenantas, poručikas. Arba tiesiog leitenantą, kadangi kai kuriose šalyse leitenanto laipsnis yra paslinktas aukštyn ir užima vyresniojo leitenanto vietą.

Lietuvos kariuomenės kariniai laipsniai
Emblem of Ministry of National Defense Republic of Lithuania
Pareiginių laipsnių lentelė Rusijos imperijoje (1722–1917) metais

Kitomis kalbomis

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.