Teisėjų knyga

Teisėjų knyga – septintoji Senojo Testamento knyga.

Šioje knygoje pasakojama apie Izraelio tautos didvyrius sumaišties laikotarpiu nuo izraelitų įsiveržimo į Kanaaną iki pirmųjų karalių. Aprašyta kova dėl Kanaano iki Jozuės mirties, rašoma apie teisėjus, arba vaduotojus. Izraelitai neįvykdę Dievo įsakymo išvaryti visas Kanaane gyvenusias gentis. Kai kurios jų pasiliko. Todėl izraelitai pradėję garbinti vietinius dievus. Jie tapo nevieningi ir silpni – lengvas grobis įvairiems užpuolikams. Tikėjimas nebesiejo pavienių genčių. Tačiau Teisėjų knygoje sakoma, kad nepaisant sulaužytos ištikimybės Dievui, izraelitams pakakdavo neviltyje į jį atsigręžti, ir jis juos gelbėdavęs, pasiųsdamas teisėjus, kurie išvaduodavo žydus.

Pagrindiniai knygos veikėjai – Debora ir Barakas, Gideonas ir madianiečiai, Iftachas ir jo duktė, Samsonas ir Dalila.

Jozuės knygoje aprašyti įvykiai apima mažiau nei 150 metų laikotarpį, maždaug nuo 1200 iki 1070 m. pr. m. e.

Veiksmo vieta – Kanaanas.[1]

Šaltiniai

  1. Biblijos enciklopedija. Alna litera. Vilnius, 1992.

Nuorodos

Judikatas (reikšmės)

Žodis judikatas reiškia:

Judikatas – jurisdikcinis arba teisminės institucijos priimtas teisės aktas;

judikatas – teisėjo valdymas. Pvz., Izraelio judikatas (13-11 a. pr. m. e.), žr. Teisėjų knyga;

judikatas – feodalinė valstybė, susidariusi iš savarankiškumą įgavusios provincijos, kurioje valdovo titulas atsirado teisėjams įgijus ne tik teisimo, bet ir valdymo funkciją. Keturi judikatai egzistavo Sardinijoje IX–XV a.

Nevimas

Nevimas (hebr. ‏נביאים‏‎) – Tanacho istorinės ir pranašų knygos, kuriose pranašaujama apie Mesijo atėjimą, Izraelio bei Pasaulio ateitį:

Pirmosios istorijos knygos:

Jozuės knyga - [יהושע] Jehošua

Teisėjų knyga - [שופטים] Šoftim

1 ir 2 Samuelio knygos - [שמואל] Šmu'el

1 ir 2 Karalių knygos - [מלכים] Melakhim

Pagrindiniai Didieji pranašai:

Izaijo knyga - [ישעיהו] Ješajahu

Jeremijo knyga - [ירמיהו] Jirmijahu

Ezechielio knyga - [יחזקאל] Jehezk'el

Dvylika Mažųjų pranašų :

Ozėjo knyga - [הושע] Hošea

Joelio knyga - [יואל] Jo'el

Amoso knyga - [עמוס] Amos

Abdijo knyga - [עבדיה] Ovadjah

Jonos knyga - [יונה] Jonah

Michėjo knyga - [מיכה] Mikhah

Nahumo knyga - [נחום] Nachum

Habakuko knyga - [חבקוק] Habakuk

Sofonijo knyga – [צפניה] Zephaniah

Agėjo knyga – [חגי] Haggai

Zacharijo knyga – [זכריה] Zechariah

Malachijo knyga – [מלאכי] Malakhi

Senasis Testamentas

Senasis Testamentas (hebr. ‏תנ״ך ‏‎ Tanach) – žydų biblinių knygų rinkinys, iš esmės apimantis Tanachą. Su Naujuoju Testamentu sudaro krikščionių Šventąjį Raštą.

Jame atsispindi žydų tautos istorija ir religinė mintis. Tanachas parašytas hebrajų ir aramėjų kalbomis. Aprašomas pasaulio sukūrimas, tautos susikūrimas ir istorija, taip pat jame surašyti įvairūs įstatymai, įskaitant Dekalogą. Kai kurie aprašomi įvykiai yra autentiški (pvz., Saliamono valdymas), kai kurių autentiškumas nėra patvirtintas.

Nors Senasis Testamentas yra ir judėjų, ir krikščionių šventoji knyga, šios dvi religijos jį interpretuoja gana skirtingai. Pavyzdžiui, krikščionybės tradicija Pradžios knygos tekste mato aprašytą Švč. Trejybę, kurios nepripažįsta žydai.

Tanachas

Tanachas (hebr. ‏Tanach תנ״ך‏‎) – judėjų Biblija, maždaug atitinkanti krikščionių Senąjį Testamentą. Nuo pastarojo skiriasi tuo, kad į Tanachą neįtrauktos deuterokanoninės knygos, protestantų laikomos apokrifinėmis, skiriasi knygų išdėstymo tvarka ir suskirstymas.

Kitomis kalbomis

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.