Tarybų Lietuvos enciklopedija

Tarybų Lietuvos enciklopedija (TLE) – mokslinis enciklopedinis leidinys, skirtas supažindinti su Lietuvos TSR archeologija, istorija, mokslu, gamta, žymių žmonių biografijomis, ryšiais su užsienio valstybėmis ir sąjunginėmis TSRS respublikomis. Leista 19851988 m. (4 tomai) Vilniuje. Leidėjas – Vyriausioji enciklopedijų redakcija.

Tarybų Lietuvos enciklopedija
Tarybų Lietuvos enciklopedija

Struktūra

Enciklopediją sudarė 4 tomai:

Skirtumai nuo Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos

TLE aprašė išskirtinai Lietuvos archeologiją, istoriją, gamtą, mokslą, kultūros paveldą, miestus, rajonus, žymių žmonių biografijas, santykius su užsieniu ir sąjunginėmis Tarybų Sąjungos respublikomis ar autonominėmis sritimis. Apie užsienio ar sąjunginius objektus pateikiama tik pagrindinė informacija su papildomu skyreliu „Ryšiai su Lietuva“. Po kai kuriais straipsniais išspausdinti jų autorių vardai ir pavardės.

„Papildymų“ skyrelis (1988 m.) aprašė tuometės Lietuvos politines realijas, susijusias su „perestroika“ ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu. Tekste „Tremtis“ pirmą kartą panaudotas terminas „Lietuvos Respublika“, o ne buržuazinė Lietuva ar panašiai.

Enciklopedija neapėmė tokių sričių, kaip technologijos, biologija, farmakologija, chemija, medicina, matematika ir kt. mokslai.

Nuorodos

  • Tarybų Lietuvos enciklopedijoje aprašytų Lietuvos gyvenviečių sąrašai
Apylinkė

Apylinkė – buvęs LTSR administracinis-teritorinis vienetas. Tai buvo mažiausias teritorinis vienetas. Įvestas 1940 m. pabaigoje vietoje seniūnijos, iki 1950 m. administracinės reformos keletas apylinkių sudarydavo valsčių, vėliau jų skaičius sumažėjo (buvo sustambinamos), jos priskirtos tiesiogiai rajonams.

Aukščiausias valdžios organas buvo apylinkės darbo žmonių deputatų taryba (DŽDT). Apylinkei vadovavo tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas, vėliau iki 1990 m. – tarybos pirmininkas, 1990–1995 m. – viršaitis. 1995 m. apylinkės performuotos į seniūnijas.

Birželis

Birželis yra šeštasis metų mėnuo pagal Grigaliaus kalendorių, jį sudaro 30 dienų.

Lotyniškas mėnesio pavadinimas Iūnius kildinamas iš romėnų deivės Junonos (Jupiterio žmonos) vardo.

Lietuviški pavadinimai – Beržė, Jaunis, Mėšlinis, Sėtinis, Visjavis.

Birželis prasideda savaitės diena, nesutampančia su jokiu kitu mėnesiu.

Botanika

Botanika – biologijos mokslo šaka, tirianti augalų sandarą ir formą (augalų anatomija, augalų morfologija), gyvybės reiškinius augaluose (augalų fiziologija), augalų klasifikaciją (augalų sistematika), pasiskirstymą Žemėje (augalų geografija), iškastinius augalus (paleobotanika), augalų ligas (fitopatologija).

Pagal tyrimo objektą botanika skirstomą į šias šakas: algologija (dumbliai), mikologija (grybai), lichenologija (kerpės), briologija (samanūnai), dendrologija (medžiai, krūmai).

Joniškio apskritis

Joniškio apskritis buvo Lietuvos šiaurėje. Centras – Joniškis.

Jurbarko apskritis

Jurbarko apskritis buvo Lietuvos vakarinėje dalyje, Nemuno dešiniajame krante. Centras – Jurbarkas.

Kaišiadorių apskritis

Kaišiadorių apskritis buvo tarp Vilniaus ir Kauno. Centras – Kaišiadorys.

Kelmės apskritis

Kelmės apskritis – 1915–1917 m. ir 1947–1950 m. administracinis vienetas į pietvakarius nuo Šiaulių. Centras – Kelmė.

Kretingos apskritis

Kretingos apskritis – apskritis, administracinis teritorinis vienetas 1915–1918 m. ir 1919–1950 m. Lietuvos šiaurės vakaruose. Centras – Kretinga.

Kupiškio apskritis

Kupiškio apskritis buvo Lietuvos šiaurės rytuose, į šiaurės rytus nuo Panevėžio. Centras – Kupiškis.

Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija

Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija (MLTE) – tritomė enciklopedija lietuvių kalba, išleista 1966–1971 m. Vilniuje.

Parengta „Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ redakcijos. Tiražas – 30 000 egz. Vyriausiasis redaktorius – Juozas Matulis.

1975 m. pasirodė MLTE priedas – „Abėcėlinė vardų rodyklė“".

Plungės apskritis

Plungės apskritis buvo Lietuvos šiaurės vakaruose. Centras – Plungė.

Rugsėjis

Rugsėjis yra devintasis metų mėnuo pagal Grigaliaus kalendorių, jį sudaro 30 dienų.

Lotyniškas mėnesio pavadinimas September reiškia 'septintasis mėnuo'.

Lietuviški pavadinimai – Rugis, Rudugys, Rujos, Paukštlėkys, Šilinis, Grybaulia, Želmeninis, Vėsulis, Varninis (pas kuršius).

Rugsėjis prasideda ta pačia savaitės diena, kaip gruodis.

Vilkijos apskritis

Vilkijos apskritis buvo Lietuvos viduryje 1948–1950 metais. Centras – Vilkija.

Vilniaus sritis

Vilniaus sritis – LTSR administracinis-teritorinis vienetas, gyvavęs nuo 1950 m. birželio 20 d. iki 1953 m. gegužės 28 d. Lietuvos rytuose ir pietryčiuose. Centras – Vilnius, kiti du srities pavaldumo miestai – Druskininkai ir Naujoji Vilnia. Srities plotas buvo 19 228 km² (1950 m.).

Srities komiteto I sekretoriumi dirbo Danijilas Šupikovas (1950–1952) ir Feliksas Bieliauskas (1952–1953). Srityje buvę subjektai:

1952–1953 m. srityje leistas laikraštis „Raudonoji žvaigždė“.

Širvintų apskritis

Širvintų apskritis buvo Lietuvos rytuose, į šiaurės vakarus nuo Vilniaus. Centras – Širvintos.

Žemaitijos seniūnija

Žemaičių seniūnija (lot. Capitaneatus Samogitiae) – LDK adm. vienetas 1409/ 1411–1795 m. Apėmė LDK (ir etninės Lietuvos) šiaurės vakarų dalį; nuo XVI a. 7-ojo dešimtmečio seniūnijos juridinis statusas iš esmės nesiskyrė nuo LDK vaivadijų juridinio statuso. Herbas – juoda meška raudoname lauke.

Kitomis kalbomis

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.