Semantika

Semantika (iš senovės graikų: σημαντικός sēmantikós "reikšmingas")[1][2] yra prasmės tyrimas. Nagrinėja žodžių, frazių ženklų ir simbolių žymėjimus jų prasmes, veiklą. Kalbos semantika yra prasmės tyrimas, kuris yra naudojamas siekiant suprasti žmogaus išraišką per kalbą. Kitos semantikos formos apima programavimo kalbas, oficialią logiką ir semiotikos semantiką. Tarptautiniuose mokslo žodynuose semantika taip pat vadinamas semasiologija. (reikšmėmokslis)

Semantika nagrinėja labai platų spektrą idėjų nuo populiariausių iki labai techninio pobūdžio. Semantika nagrinėja paprastoje kalboje parenkamo žodžio reikšmę, atspalvį. Ši problema buvo daugelio formalių tyrimų objektas, ilgą laiką, ypač oficialioje semantikos srityje. Lingvistika tiria ženklus ir simbolius naudojamus agentų ir bendruomenių tam tikromis aplinkybėmis tam tikruose kontekstuose.[3] Pagal šį požiūrį, garsai, veido išraiškos, kūno kalba ir elgesys turi semantinį (prasmingą) turinį, ir kiekvienas yra tyrinėjimas. Rašytinėje kalboje, tokie dalykai kaip sakinio struktūra ir skyryba būti semantinį turinį; pagal kitokią sakinio formą kalba įgauna kitą semantinę reikšmę.

Semantikos mokslas kertasi su daugeliu kitų tyrimų sričių, įskaitant leksikologijos, sintaksės, pragmatikos, etimologijos ir kt. Nepriklausomai nuo to, semantika taip pat yra gerai apibrėžtas laukas, dažnai su sintetinėmis savybėmis.[4] Semantika ir kalbos filosofija yra glaudžiai susiję. Taip pat apima filologiją, bendravimą ir semiotiką. Todėl formalus semantikos tyrimas gali būti įvairus ir sudėtingas.

Semantika kontrastuoja su sintakse, tyrimo kombinatorika ir pragmatika.[5] Semantika kaip studijų sritis taip pat turi nemažai ryšių su įvairiom realistinėm teorijom teorijos prasme, įskaitant tiesą, darną teorijos prasme, korespondencinę teorijos reikšmę. Kiekviena iš jų yra susijusios bendra filosofine prasme. Tarptautiniame mokslo žodyne semantika dar vadinamas semasiologija (reikšmėmokslis).

 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus – angliškos wiki nuorodos tekste
Jei galite, sutvarkykite.
 Crystal Clear action spellcheck.png  Šį straipsnį ar jo skyrių reikėtų peržiūrėti.
Būtina ištaisyti gramatines klaidas, patikrinti rašybą, skyrybą, stilių ir pan.
Ištaisę pastebėtas klaidas, ištrinkite šį pranešimą ir apie tai, jei norite, praneškite Tvarkos projekte.

Kalbotyra

Lingvistika yra semantikos šaka, kuri yra skirta, apibrėžti tyrime žodžius, žodžių junginius ir ištisus sakinius, ir didesnius vienetus diskurso (vadinami tekstai, arba pasakojimus). Tyrimo semantika yra taip pat glaudžiai susijusi su asmenų atstovavimo nuorodomis ir žymėjimas. Pagrindinis semantikos tyrimas yra orientuotas į tyrimą, požymių, kaip ir santykių tarp skirtingų kalbos vienetų ir junginių: homonimikos ir sinonimikos, anatomijos, kibernetikos, kiponomijos, meronomijos, metonimijos, holonomijos, paronimai. Pagrindinis rūpestis kaip gauti didelio reikšmę iš to teksto mažesnių dalių reikšmių. Tradiciškai į semantikos tyrimą reikėjo įtraukti: nurodančias nuorodas, tiesos sąlygas, argumentų struktūras, temų vaidmenis, diskurso analizę .

Montegiu gramatika

1960 metų pabaigoje, Ričardas Montegiu pasiūlė sistemą, kaip nustatyti leksikos semantinius įrašus pagal lambda skaičiavimas. Šiuos žodžius, sintaksės išnagrinėti sakinį Jonas valgė kas Beržinis būtų iš temą (Džonas) ir predikacinio (valgė riestainį); Montegiu parodė, kad sakinio, reikšmė gali būti gauta iš atskirų sakinio dalių reikšmių ir keleto taisyklių derinio. Naudojami tiesos teorijos modeliai, kurie yra nustatyti neapibrėžto Tarskiian universals. 1970 metų minties kalbos hipotezės pagrindas yra tokių prasmės atomų arba primityvų sąvoka.

Nežiūrint į savo eleganciją, Montegiu gramatika buvo apribota savo žodžio pasmės kintamumu priklausomai nuo konteksto. Tas paskatino atsirasti keletui mėginimui įtraukti ir kontekstą. pvz.:

padėties semantika (1980 m): tiesos-reikšmės yra neišsamios gauna prasmę remiantis kontekstu.

pagrindinis žodynas (1990 m): kategorijos (tipai) yra neišsamios, gauti, remiantis kontekstu.

Dinaminė semantika

Iki Chomsky lingvistikos nebuvo mechanizmo semantinių ryšių studijavimui. Į visas semantinias sąvokas žiūrima kaip į įgimtas( natyvist). Taigi, net naujų sąvokų pasiūlymai buvo pasyvūs. Šis požiūris taip pat negalėjo išspręsti daugelio problemų, tokių kaip metafora ar asociacijų prasmių ir semantinės kaitos, kur ilgą laiką prasmės kaitėsi kalbinio bendravimo, qualia arba subjektyvios patirties ribose.

Kita problema, klausimas nagrinėjamas nativistiniame modelyje yra kaip suvokimo ženklai jungiantis į mintis pvz., psichikos keitimo.[6]

Šis požiūris į semantiką, kaip į įgimtą baigtinį būdingą leksikos vienetą reiškia, kad gali būti sudarytas didesnių gabalų diskursas. Dabar įnirtingai diskutuoja kylančios domeno pažinimo kalbotyra,[7] taip pat ir ne-Fodorian stovykloje kalbos filosofija.[8] Iššūkis motyvuojamas:

 • vidinių veiksnių kalbos, pavyzdžiui, problemą išspręsti indeksuojant arba anafora (pvz., tai x, jo, praėjusią savaitę). Šios situacijos kontekstas veikia kaip įvesties, bet taip aiškinama kalbėsena modifikuoja kontekstą todėl jis taip pat yra išvestis. Aiškinimas nebūtinai būna dinamiškas į sakinių prasmę žiūrima kaip į kontekstą, o ne į teiginį.
 • Išorinių veiksnių. Kalba nėra etikečių rinkinys pakabintas ant daiktų bet daiktų reikšmės priklauso nuo to kam jie skirti " tai rinkinys kurių pagrindiniai elementai principo svarbą, kurio elementai kaip jie veikia, o ne jų priedų dalykai."[8] Šis rodinys atspindi padėtį vėliau Wittgenstein ir jo garsiąją žaidimo pavyzdys, ir yra susijęs su pozicijas Sweet Dumpling, Davidson, ir kitiems.

Konkretus pavyzdys. Po pastarojo reiškinio semantinio patikslinimo -reikšmės yra nevisiškai tikslios be kai kurių konteksto elementų. Žodis raudona- jo reikšmės frazėje raudonos knygos galima vertinti kaip kompozicinę.[9] Tačiau spalvos numanomos frazėse, pavyzdžiui, raudono vyno (labai tamsus), ir raudonų plaukų (varis), arba raudono dirvožemio, ar raudonos odos yra labai skirtingos. Iš tiesų, šios spalvos pagal save nebūtų vadinamas raudona gimtąja. Šie pavyzdžiai būtų kontrastiniai, todėl raudonas vynas yra taip vadinamas tik, lyginant su kitos rūšies vyno (kuris taip pat yra ne baltas dėl tų pačių priežasčių). Šis požiūris yra de Saussure:

Kiekvienas sinonimų kaip redouter ("bijoti"), craindre ("bijoti"), Avoir Peur ("bijoti") turi savo ypatingą reikšmę, tik todėl, kad jie stovi priešingai viena kitai grupei. Nei vienas žodis neturi reikšmės pagal kurią jis būtų identifikuotas nepriklausomai nuo šalia esančio žodžio reikšmės.[10]

Ir geriau grįžkime į ankstesniąją Indijos nuomonę apie kalbą, ypač NYAYA žodžių suvokimą, kaip rodiklį, o ne reikšmę.[11]

Bandymas ginti sistemą, kuri pagrista teiginių reikšmėmis semantikai pagal specifikacija, gali būti aptinkama pagrindiniame James Pustejovsky leksikos modelyje, kuris praplėčia konteksto poveikį leksikai. Tokios reikšmės kaip "improvizuok" kuriamos remiantis baigtiniais kontekstais.

Prototipų teorija

Kitas sąvokas, susijusias su neaiškumais semantika pagrindžia prototipais. Eleonora Rosch tyrimai 1970 metais privedė prie požiūrio, kad natūralios kategorijos nėra charakterizuojamos būtinais ir pakankamai sąlygotais terminais, bet įvertinamos (apytikslės jų ribos) ir yra nenuoseklus jas sudarančių narių statusas. Iš pradžių galima palyginti tai su Jungo prototipu nors prototipo sąvoka yra nekintama sąvoka. Kai kurie prieš struktūralistai yra pagal fiksuotą arba statinę žodžio reikšmę. Derrida, po Nyčės, kalbėjo apie nukrypimą nuo ilgalaikės reikšmės.

Sistemų kategorijos nėra objektyvios pasaulyje, bet yra įsišaknijusios žmonių patirtyje. Kai šias sąvokas sužinojo pasaulis– tai ne objektyvi tiesa, bet subjektyvūs konstruktas, - išmoko patirties, ir atsirado kalboje "augant mūsų konsepcinėms sistemoms įžeminimo mūsų sąvokų sistemos bendro naudojimo įkūnijimas ir kūno patirties."[12] Akivaizdu, kad koncepcinės kategorijos (t. y. leksika) nebus vienodos skirtingų kultūrų, ar kiekvieno asmens toje pačioje kultūroje. Tai veda prie kitų diskusijų (žr. Sapir-Whorf hipotezę arba eskimo žodžius sniegui).

Teorinė semantika

Semantikos teorijos modelis

Pagrindinis straipsnis: oficialiai semantika (kalbotyra).

Montagiu darbas (žr. pirmiau). Šnekamosios kalbos semantikos teorija, kurios išraiškai priskiriama asmenų denotacija (reikšmių), tiesos vertybės funkcionuoja tarpusavyje.Tiesa, loginis santykis su kitais sakiniais yra įdomiau, tada vertinama atsižvelgiant į modelį.

Formali sąlyginė semantika

Pagrindinis straipsnis: tiesos sąlygos semantika.

Pionierius filosofas Donald Davidson, oficialioje teorijoje, kurioje siekiama susieti kiekvieną šnekamosios kalbos sakinį su meta-kalbos aprašymo sąlyga, kuriomis tiesa jei, pavyzdžiui: "Sniegas yra baltas" tai yra tiesa, jei ir tik jei sniegas yra baltas. Uždavinys yra pasiekti tiesos sąlygas visiems sakiniams iš fiksuotų reikšmių priskirtų atskirų žodžių ir fiksuotų taisyklių, bet kaip jas susieti. Semantikos tiesos sąlyga praktiškai panaši į semantikos teoretikos modelį; konceptualiai, tačiau jie skiriasi tuo, kad semantikos tiesos sąlyga siekia prisijungti kalba su teiginiais realiame pasaulyje (meta-kalbos ataskaitos pavidalu), o ne abstrakčius modelius.

Leksika ir abstrakti semantika

Pagrindinis straipsnis: sąvokų semantika.

Šia teorija bandoma paaiškinti argumentų struktūros ypatybes. Šios teorijos prielaida, kad sintaksės ypatybės reikšmes atspindi frazės, žodžiai.[13] Su šia teorija, kalbininkai gali geriau susitvarkyti su faktu, kad maži skirtumai žodžiuose turi kažką bendro su kitais skirtumais to žodžio sintaksės struktūroje tai jau yra pastebima žodžių vidinėse struktūrose.[13] Mažos dalys kurios sukuria vidinę žodžių struktūrą yra vadinamos semantikos primityvais.[14]

Leksikinė semantika

Pagrindinis straipsnis: leksikinė semantika.

Lingvistinė teorija, kad tiria žodžių prasmę. Ši teorija supranta, kad žodžio prasme visiškai atspindi jo kontekstą. Žodžio reikšmė yra sudaryta iš konteksto.[15] Tarp laipsnio ir metodo yra skirtumas.[15] Siekiant įgyvendinti šį skirtumą sakinio dalis, turi prasmę ir dera su kitomis sudedamųjų reikšmių dalimis ir ženklinimu kaip semantinė sudedamoji dalis. Semantinės sudedamosios dalys, kurios negali būti išskaidytos į elementariąsias sudedamąsias dalis yra ženklinama minimaliais semantinių sudedamųjų dalių komponentais.[15]

Skaičiuojamoji semantika

Pagrindinis straipsnis: skaičiavimo semantika.

Skaičiuojamoji semantika yra sutelkta ties lingvistiniu reikšmių procesu. Siekiant padaryti šį konkretų algoritmą ir struktūrą yra apidūdinama. Šioje sistemoje algoritmai ir struktūra yra taip pat analizuojami pagal išsprendžamumą, laiko/erdvės sudėtingumą, reikiamą duomenų struktūrą ir komunikaciją.[16]

Kompiuterių mokslas

Pagrindinis straipsnis: semantika (kompiuterių mokslas).

Kompiuterių moksle semantikos terminas reiškia kalbos suvokimą kaip priešingą jų formą (sintaksė). Remiantis Euzenatu, semantika ,, suteikia taisykles sintaksės interpretavimui kuri neteikia reikšmės tiesiogiai, bet suteikia galimybę viešoms interpretacijoms.‘‘[17] kitais žodžiais semantika yra išsireiškimų interpretacija. Be to sąvoka yra prieinama prie tam tikrų duomenų struktūros tipų specialiai sukurtos ir naudojamos informacijos turinio reikšmei.

Programinė kalba

Programavimo kalbų ir kitų kalbų semantika yra svarbi svarstoma problema ir kompiuterių mokslo studijų sritis. Sintaksė kaip kalba, jos semantika gali būti apibrėžta tiksliai.


Pavyzdžiui, toliau naudoti skirtingas sintakses, bet priežastys tuos pačius nurodymus įvykdyti:

Formulės
Programinė kalba
x += y C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, Ruby, PHP, t. t.
x := x + y ALGOL, BCPL, Simula, ALGOL 68, SETL, Pascal, Smalltalk, Modula-2, Ada, Standard ML, OCaml, Eiffel, Object Pascal (Delphi), Oberon, Dylan, VHDL, t. t.
ADD x, y Assembly languages: Intel 8086
LET X = X + Y BASIC: anksyvoji
x = x + y BASIC: labiausiai savitos; Fortran, MATLAB, Lua
Set x = x + y Caché ObjectScript
ADD Y TO X. ABAP
ADD Y TO X GIVING X COBOL
set /a x=x+y Batch
(incf x y) Common Lisp
/x y x add def PostScript

Paprastai šias operacijas būtų galima atlikti aritmetiškai nuo ,,y‘‘ iki ,,x‘‘ ir išsaugoti rezultatą kintamuoju ,,x‘‘.

Buvo sukurti įvairūs būdai apibūdinti semantikos programavimo kalbas, remiantis matematine logika[18] :

 • Denotacinė semantika: reikšmės yra modeliuojamos pagal matematinius modelius. Svarbus tik efektas, o ne kaip jis išgaunamas.
 • Aksiomos semantika: Specifinės savybės išreiškiamos kaip teiginiai. Taigi gali būti aspektai, kurie bus ignoriuojamai.

Semantikos modeliai

Tokie terminai, kaip Semantinis tinklas ir Semantiniai duomenų, modeliai naudojami apibūdinti, kaip grafikai, kurių viršūnėse yra sąvokos arba subjektai, o lankai nurodo ryšius tarp jų.


Semantinis žiniatinklis praplečia pasaulinio masto žiniatinklį pridėdamas semantinius metaduomenis, naudojantis semantiniu duomenų modeliavimo metodais tokais kaip RDF ir OWL

Psichologija

Psichologijoje, semantinė atmintis yra atminties sąvoka – kitaip tariant, atminties, kuri išsaugo tik esmę, bendrą svarbą, prisimena patirtį – o epizodinė atmintis yra atmintis prisimenanti efemeriškas detales – individualias savybės, arba unikalus duomenis. Terminą' epizodinė atmintis' pristatė Tulving ir Schacter deklaratyvios atminties kontekste kuri sąveikauja su faktine ir objektyvia informaciją liečiančia jos objektą. Žodžio reikšmė matuojama apibendrintai, t. y. ryšiais tarp žodžių ir semantiniu tinklu. Prisiminimai perduoti iš kartos į kartą ar izoliuoti vienoje kartoje dėl kultūros žlugimo. Skirtingos kartos gali turėti skirtingą patirtį į panašus savo laiko klausimus. Žmonių sukurtame tinkle analizuojamas jų žodžių supratimas (tokiu kaip pasaulinis tinklas) puslapių ir skaidymo struktūrų tinklą.[19] Automatizuotose ontologijos puslapiuose yra automatiškai paskaičiuojami vektoriai be aiškios prasmės. Yra kuriamos įvairios automatizuotos technologijos kuriu paskirtis apskaičiuoti žodžio reikšmę: Latentines semantikos indeksas ir palaikymas vektoriaus, kaip ir natūralios kalbos procesas, neutralus tinklas ir nuspėjimo technika

Ideasthesia yra psichologinis reiškinys, kuriame aktyvinimo koncepcijas sukelia jutimo patirties. Pavyzdžiui, Sinestezija, aktyvinimo koncepcijos laiško (pvz., kad A rašto) sukelia jutimo tipo patirtimi (pvz., raudonos spalvos).

Taip pat galite skaitykite

Lingvistika ir Semiotika

Logika ir Matematika

Kompiuterių mokslas

Psichologija

Šaltinai

 1. σημαντικός. Liddell, Henry GeorgeScott, RobertA Greek–English Lexicon at the Perseus Project
 2. The word is derived from the Ancient Greek word σημαντικός (semantikos), "related to meaning, significant", from σημαίνω semaino, "to signify, to indicate", which is from σῆμαsema, "sign, mark, token". The plural is used in analogy with words similar to physics, which was in the neuter plural in Ancient Greek and meant "things relating to nature".
 3. Neurath, OttoCarnap, Rudolf; Morris, Charles F. W. (Editors) (1955). International Encyclopedia of Unified Science. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 4. Cruse, Alan; Meaning and Language: An introduction to Semantics and Pragmatics, Chapter 1, Oxford Textbooks in Linguistics, 2004; Kearns, Kate;SemanticsPalgrave MacMillan 2000; Cruse, D. A.;Lexical Semantics, Cambridge, MA, 1986.
 5. Kitcher, Philip; Salmon, Wesley C. (1989). Scientific Explanation. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. p. 35.
 6. Barsalou, L.; Perceptual Symbol Systems, Behavioral and Brain Sciences, 22(4), 1999
 7. Langacker, Ronald W. (1999). Grammar and Conceptualization. Berlin/New York: Mouton de Gruyer. ISBN 3-11-016603-8.
 8. 8,0 8,1 Peregrin, Jaroslav (2003). Meaning: The Dynamic Turn. Current Research in the Semantics/Pragmatics Interface. London: Elsevier.
 9. Gärdenfors, Peter (2000). Conceptual Spaces: The Geometry of ThoughtMIT Press/Bradford Books.ISBN 978-0-585-22837-2.
 10. de Saussure, Ferdinand (1916). The Course of General Linguistics (Cours de linguistique générale).
 11. Matilal, Bimal Krishna (1990). The Word and the World: India's Contribution to the Study of Language. Oxford. The Nyaya and Mimamsa schools in Indian vyākaraṇa tradition conducted a centuries-long debate on whether sentence meaning arises through composition on word meanings, which are primary; or whether word meanings are obtained through analysis of sentences where they appear. (Chapter 8).
 12. Lakoff, GeorgeJohnson, Mark (1999). Philosophy in the Flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought. Chapter 1. New York, NY: Basic Books. OCLC 93961754.
 13. 13,0 13,1 Cruse, D.; Lexical Semantics, Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1986
 14. Jackendoff, Ray; Semantic Structures, MIT Press, Cambridge, MA, 1990
 15. 15,0 15,1 15,2 Cruse, D.; Lexical Semantics, Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1986
 16. Nerbonne, J.; The Handbook of Contemporary Semantic Theory (ed. Lappin, S.), Blackwell Publishing, Cambridge, MA, 1996
 17. Euzenat, Jerome. Ontology Matching. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007, p. 36
 18. Nielson, Hanne Riis; Nielson, Flemming (1995).Semantics with Applications, A Formal Introduction(1st ed.). Chicester, England: John Wiley & Sons.ISBN 0-471-92980-8.
 19. Giannini, A. J.; Semiotic and Semantic Implications of "Authenticity", Psychological Reports, 106(2):611–612, 2010

Kitos nuorodos

Alegorija

Alegorija – literatūrinė raiškos priemonė, išreiškianti tam tikrą idėją simboliniu įvaizdžiu, kai pavaizduotas vienas asmuo ar daiktas reiškia kitą asmenį ar daiktą, o sąvoka, moralinės savybės, dvasinis ar tikrovės reiškinys išreiškiamas konkrečiu gyvenimišku vaizdu.

Alegorija, yra tam tikra tropų rūšis, netiesioginės reikšmės pasakojimas. Taip pat tai išplėsta metafora, kai kūrinyje vaizduojamos būtybės, daiktai visada reiškia kitus asmenis, daiktus.

Alegorijos ypatybė, kad viskas yra apgalvojama, apmąstoma, o tai suteikia alegorijai šaltesnio būdo ir slopina jausmą. Alegorija tampa įrankiu kitokiu būdu išreikšti savo mintį ir dažnai mažiau rūpinamasi jos vaizdingumu, tačiau tai nemažina alegorijos vertės, nes pasinaudojus alegorijomis, galima nupiešti tokį gyvą vaizdą, jog jis sukels giliausių jausmų.

Alegorijos gali būti trumpos ir ilgos.

Su alegorijomis yra susiję simboliai ir emblemos. Simboliais gali būti gyvi ar negyvi daiktai, kurie išreiškia kokius nors charakteringus, ryškius žmogaus bruožus. Balandis – skaistybės simbolis, liūtas – galios, ąžuolas – pastovumo, lapė – gudrumo, veidmainystės, asilas – kvailybės, žaltys – išminties.

Emblema tai simbolis skulptūroje ar tapyboje. Kryžius – krikščionybės emblema, inkaras – vilties, erelis – galybės, svarstyklės – teisybės, pelėda – mokslo.

Alegorija yra dažna pasakėčiose ir pasakose, kuriose suktumas ir gudrumas alegoriškai vaizduojamas lapės pavidalu, godumas – vilko, klastingumas – gyvatės.

Yra daug simbolių pasiskolintų iš literatūros ir istorijos. Saliamonas – išminties simbolis, Juozapas – skaistumo, Judas – išdavybės, Penelopė – žmonos ištikimybės.

Alegorija – abstrakčios sąvokos išreiškimas konkrečiu vaizdu. Paprastai ja sutartinai sąlygiškai apibūdinami reiškiniai, ypatybės (pvz., taiką žymi baltas balandis, teisingumą – moteris užrištomis akimis ir svarstyklėmis rankose). Įprastos alegorijos yra patarlės, priežodžiai. Alegoriniai būna veikėjai (lapė – suktumo, vilkas – godumo, kiškis – bailumo alegorija), siužetai ar kūriniai (pvz., pasakėčios).

Antonomazija

Antonomazija – tropas, kai tikrinis vardas vartojamas vietoj bendrinio ir atvirkščiai.

Pvz.:

O kiek einšteinų ir galilėjų.

Šešiolikmečiais žemėje miega (Justinas Marcinkevičius)Daug bičiulių mano kaime.

Daug daržų, apleistų sodų.

Su pasvirusia tvora.

Ant – Drąsuolis, ten gi Baimė.

Už nenaudžio rasi Godų. (Juozas Baltrušaitis)

Disfemizmas

Disfemizmas (gr. δυσφήμη – neteisingas pasakymas) – žodis ar žodžių grupė, vartojami vietoj švelnesnių žodžių, siekiant sudaryti neigiamą nuomonę, suteikti neigiamą atspalvį ar ką nors įžeisti, pavyzdžiui, „dvėsti“ vietoj „mirti“.

Po antrojo pasaulinio karo sovietinė Lietuvos valdžia plačiai naudojo disfemizmus „banditas“ (vietoj žodžio „partizanas“), „liaudies priešas“ (vietoj „sovietų valdžios priešas“) ir pan. Jais buvo siekiama sumenkinti pasipriešinimo sovietinei santvarkai reikšmę ir pažeminti šios santvarkos oponentus.

Žodžio „disfemizmas“ antonimas yra „eufemizmas“.

Epitetas

Epitetas (gr. πίθετον – epitheton) – žodis, palyginimas, aprašantis asmenį ar daiktą, sustiprinantis plastinę ir emocinę vaizdo išraišką. Epitetai gali turėti įvairius reikšmės atspalvius. Dažniausiai reiškiami pažyminiais, būna būdvardžiai, daiktavardžiai, dalyviai, prieveiksmiai.

Epitetai yra būdingi senovės poezijai, ypač Homero kūriniams, Šiaurės Europos sagoms.

Epitetai taip pat dažnai vartojami religinėse giesmėse, pvz., litanijose.

Eufemizmas

Eufemizmas (gr. euphēmismos – švelnesnis pasakymas) – žodis ar žodžių grupė, etikos sumetimais vartojami vietoj žodžių, kuriuos eufemizmo vartotojas laiko nemaloniais, nepadoriais, įžeidžiančiais, bauginančiais ar atskleidžiančiais paslaptį.

Tai taip pat gali būti pakaitalas vardui, kuris laikomas tabu, t. y. kurio ištarti ar parašyti neleidžiama (pavyzdžiui, judėjų kultūroje – draudimas ištarti dievo Jahvės vardą), arba kuris atskleistų asmens tapatybę tuo atveju, jeigu pokalbį nugirstų kas nors neturintis tam teisės (pavyzdžiui, Lordo Voldemorto vardo slėpimas knygoje „Haris Poteris“).

Eufemizmus dažnai naudoja politikai, norėdami sušvelninti nemalonius pojūčius, kuriuos patirtų visuomenė, jeigu reiškiniai būtų įvardinti tikraisiais vardais (pavyzdžiui, žodžių „grubūs tardymo metodai“ naudojimas vietoj žodžio „kankinimai“).

Šnekamojoje lietuvių kalboje vartojami žodžiai „blin“, „cher“, „ant trijų raidžių“, „jomajo“ ir pan. yra eufemizmai, pakeičiantys nepadorius rusiškus keiksmažodius.

Kai kurie eufemizmai laikui bėgant praranda savo eufemistinį atspalvį ir imami naudoti tiesiogine nusakomojo daikto ar reiškinio prasme, o vėliau patys tampa nepadoriais ir pakeičiami nauju eufemizmu. Pavyzdžiui, juodaodžiai JAV gyventojai XIX a. buvo vadinami „spalvotaisiais“ (angl. colored), vėliau toks šio žodžio vartojimas imtas laikyti įžeidžiančiu, jis buvo pakeistas eufemizmu – žodžiu „negras“ (angl. negro, nigger). XX a. 7 dešimtmetyje ir šis žodis tapo įžeidžiančiu, jis buvo pakeistas nauju eufemizmu „juodasis“ (angl. black). XXI amžiuje žodį „juodasis“ irgi imta laikyti nepadoriu, vietoj jo pradėtas vartoti eufemizmas „afro-amerikietis“ (angl. Afro-American, African American).

Žodžio „eufemizmas“ antonimas yra „disfemizmas“.

Garsų pamėgdžiojimas

Garsų pamėgdžiojimai – trumpi, kartais eiliuoti kūrinėliai, kuriais imituojami įvairių gyvūnų balsai ir kai kurių darbų metu girdimi garsai. Gyvosios ir negyvosios gamtos garsai pakartojami žmonių kalba, išlaikant atitinkamus sąskambius ir perteikiant tų garsų žmogui sukeltą nuotaiką.

Savo tendencija suteikti gyvūnams bei gamtos reiškiniams mąstančių ir net kalbančių būtybių bruožus garsų pamėgdžiojimas iš dalies giminingas gyvulinėms pasakoms, kuriose veikia ir kalba gyvūnai. Pamėgdžiojimų pasitaiko ir vaikų dainose. Dauguma pamėgdžiojimų yra eiliuoti, jie turi ryškią intonacinę kreivę ir patys gali priminti dainos motyvą. Ypač dainingi paukščių giesmininkų pamėgdžiojimai ar ritmingus darbų garsus imituojantys pamėgdžiojimai.

Garsų pamėgdžiojimai, kaip ir gyvulinės pasakos, dažnai suaugusiųjų sakomi vaikams. Jos kartais tarnauja pamokymams: mėgdžiojant gyvūnus, pajuokiamos vaikų ydos. Dėl šių panašumų kai kurie tyrinėtojai garsų pamėgdžiojimus laiko vaikų tautosakos dalimi. Kita vertus, kai kurie posakiai liečia socialinius santykius, pasitaiko ir obsceniškų posakių, todėl vienareikšmiai laikyti juos vaikų tautosaka negalima.

Hiperbolė (menas)

Hiperbolė (mene, literatūroje) – vaizduojamojo objekto savybių padidinimas, perdėjimas siekiant kažką akcentuoti, pajuokti, paauklėti, sugėdinti ir pan.

Ironija

Ironija – paslėpta pajuoka, žodžio ar frazės vartojimas perkeltine reikšme, priešinga tiesioginei. Ji atsiranda, kai žodis ar pasakymas perkeliamas į netikėtą ar priešingų reikšmių aplinką ir kontrasto būdu apibūdina daiktą ar reiškinį. Šnekamojoje kalboje ironišką reikšmę nurodo intonacija, rašomojoje – kabutės. Ironiją galima laikyti ne tik vien tropu, kartais visą pasakojimą ar net didelės apimties kūrinį suprantame kaip ironišką žvilgsnį į pasaulį. Ironišku pasakojimu parodomas pasaulio prieštaringumas, paradoksalumas, šaipomasi iš to, kas yra nustoję vertės.

Konotacija

Konotacija (lot. con- – „su-“, „kartu“, notatio – „pastaba“) – kalbos vieneto (žodžio) šalutinė reikšmė, rodanti kalbos vartotojo santykį su sąvokomis ir jomis išreiškiamais objektais.

Litotė

Litotė (gr. Litotēs – paprastumas, saikingumas) – semantinė meninės raiškos priemonė, žodis ar žodžių junginys, kuriuo vaizduojamojo daikto, reiškinio ar veiksmo ypatybės yra sumažinamos, sumenkinamos.

Litotės vartosena siekiama nuosaikesnio įvertinimo: akivaizdus vertinamo dalyko ypatybės sumažinimas sudaro priešybę hiperbolei, nors gali turėti tą patį tikslą. Kartais, sumažinus vertinimo drastiškumą, vertinimas virsta eufemizmu.

Metafora

Metafora – leksinio stiliaus figūra, tropas, kai, remiantis daiktų panašumu, vieno daikto vardas, savybės priskiriamos kitam. Kiekviena metafora yra tam tikras palyginimas, bet vienanaris – pasakomas tik vienas narys (su kuo lyginama), o kitas narys (kas lyginama) nutylimas. Praleistąjį narį atkuria vaizduotė.

Metamodelis

Metamodelis – modeliavimo kalbos modelis, kuriame apibrėžtos esminės kalbos savybės. Metamodelis turi būti tikslus išreikštinių darinių (angl. artifacts) ir taisyklių apibrėžimas, kuris reikalingas semantinių arba dalykinės srities modelių kūrimui.

Metamodelį sudaro:

Koncepcijos, kurias pats metamodelis palaiko.

Tekstinė sintaksė

Grafinė sintaksė

Semantika

Oksimoronas

Oksimoronas (gr. oksús + mōros – skvarbus, aštrus + kvailas, bukas) iš dviejų vienas kitam prieštaraujančių savo prasmėmis terminų sudaryta kalbos figūra ar objekto apibūdinimas jo įprastinei sampratai prieštaraujančiais požymiais; pati save paneigianti ar sau prieštaraujanti sąvoka, eklektiškas žodžių ar terminų junginys.

Paprastai tai epitetas ar požymis loginiu požiūriu prieštaraujantis pažymimajam žodžiui, pavyzdžiui: sistemiškas chaosas, atsitiktinė tvarka, keptas suši, vieša paslaptis, žiauriai gražus, karštasis šaltinis, plastikinė stiklinė, vegetariškas mėsainis, vegetariškas kebabas.

Onomatopėja

Onomatopėja (gr. onomatopoiia 'žodžių kūrimas') – nekalbinių garsų pamėgdžiojimas; žodžių darymas mėgdžiojant gamtos ar žmonių veiklos garsus.

Tai fonetinė (garsinė) figūra, dažniausiai vartojama poezijoje. Onomatopėjos meninis poveikis kyla ne vien dėl garsinio efekto, bet ir dėl žodžių reikšmės (semantikos) – ką tie žodžiai išreiškia, kaip apibūdina daiktą ar gyvą padarą.

Personifikacija

Personifikacija arba įasmeninimas (lot. persona – asmuo + facio – darau) – metaforos rūšis – daiktų, gyvosios arba negyvosios gamtos reiškinių, abstrakčių sąvokų sudvasinimas, sužmoginimas. Stilistinė personifikacijos funkcija artima psichologiniam paralelizmui: žmogaus išgyvenimas, dvasinė būsena perteikiama gamtos reiškinių vaizdiniais.

Daug personifikacijų liaudies dainose, kur personifikacijos dažniausiai susijusios su mitologija, antropomorfizmu. Pvz., „Saulė močiutė kraitelį krovė“.

Personifikacija dar vadinama prozopopėja, tačiau pastarosios reikšmė truputį platesnė.

Prasmė

Prasmė – semantikoje ir semiotikoje – tam tikro žodžio ar kito ženklo nešama informacija, nesusijusi su konkrečiu (žymimuoju) objektu ar veiksmu, o reiškianti tam tikrą abstraktą, kurį ženklas susieja su konkrečia reikšme. Pavyzdžiui, žodžio „Šuo“ prasmė gali reikšti tam tikrą abstraktų šunį, tuo pat metu, tam tikrame kontekste šis žodis gali būti susietas su konkrečiu šunimi.

Semiotika

Semiotika, struktūrinė semantika – moderniosios kalbotyros (lingvistikos) sritis, tirianti ženklų struktūras, naudojamas įvairiose ženklų sistemose – kalboje, tekstuose, architektūroje, muzikoje ir t. t.

Semiotika dažnai nagrinėjama, kaip išvystyta semantikos rūšis, tirianti ne tik žodžių, bet ir kompleksų prasmes ir reikšmes. Semiotikos požiūriu, pavienio žodžio prasmė ir netgi reikšmė yra gana menkai apibrėžta ir pagrindines savybes įgyja kontekste, kuriam aprašyti žodžiai yra vartojami. Itin gerai šį dalyką demonstruoja analitinėms kalboms aktuali Noam Chomsky generatyvinė gramatika, demonstruojanti žodžio prasmės ir reikšmės priklausomybes nuo pozicijos sakinyje. Akivaizdi teksto giluminės prasmės iliustracija – tai galimybė tą pačią prasmę perteikti ne tik skirtingais žodžių, bet ir sakinių kompleksais. Pastarasis dalykas itin būdingas liaudies kūrybai (mitologijai, pasakoms). Taigi, akivaizdu, kad tekstuose egzistuoja ir tam tikros prasmę perteikiančios sistemos, kurias nusako ne žodžiai, o tekstų struktūros. Šios kontekstualinės prasmės ir reikšmės gali būti atrandamos ir analizuojamos, taip sužinant giluminę tekstų prasmę. Galimas ir atvirkščias atvejis – sukūrus tam tikrą struktūrą, ji gali būti padengiama tekstu (žr. Umberto Eco kūrybą).

Simbolis

Simbolis (gr. symbolon ~ 'sumesti kartu') – daiktinis, vaizdinis ar garsinis ženklas turintis tradicinę reikšmę ir perteikiantis kokią nors sąvoką ar idėją.

Simbolio reikšmė konkrečiu atveju priklauso nuo konteksto ir disciplinos: gali būti nagrinėjama psichologinė, sisteminė, politinė, literatūrinė, matematinė, fizikinė ir kt. reikšmės.

Žiūrint iš psichologinės ir filosofinės pusės, visos sąvokos gamtoje yra simbolinės, o jų išreiškimai – simboliški žmogaus darbo produktai, kurie yra alegoriniai simbolinei reikšmei.

Žvelgiant iš sisteminės pusės, simbolis yra bendravimo, pranešimo ženklas: tai būdas grafiškai, raštu, gestais ar balsu perteikti abstraktesnę sąvoką, savybę ar žinutę.

Sinekdocha

Sinekdocha – tropas, kai bendresnis, platesnis pavadinimas keičiamas siauresniu ir atvirkščiai (dalis vietoj visumos).

Pavyzdžiai:

Medžių ant saulės kepintas lapas/ Nuspindo rasa;

Lanko bitė raudonųjų/ Dobilėlių žiedą.

Kitomis kalbomis

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.