Popiežius

Popiežius (lot. Papa, arba „tėvas“, gr. Πάπας „pápas“, Papa itališkai) – Romos vyskupas ir Romos Katalikų Bažnyčios vadovas. Dabartinis, 266-asis, popiežius yra Pranciškus, išrinktas kardinolų konklavos 2013 metų kovo 13 dieną.

Popiežius, padedamas kurijos, vadovauja Šventajam Sostui – nevalstybiniam tarptautinės teisės subjektui, atstovaudamas visiems pasaulio Romos katalikams. Popiežius taip pat yra ir Vatikano valstybės vadovas, absoliutus monarchas.

Popiežius yra svarbus moralinis lyderis daugiau kaip milijardui katalikų, į kurio nuomonę atsižvelgiama, nors Vatikano miestas neturi reikšmingos karinės jėgos ar politinės galios. Popiežius laikomas apaštalo Petro įpėdiniu. Tai suteikia jam Katalikų Bažnyčioje tam tikras ypatingas teises, kurios grindžiamos Biblija ir Bažnytine tradicija.

Popiežiumi gali tapti bet kuris krikštytas vyras (popiežius renkamas Romos vyskupu, kuriuo negali tapti moteris), slaptu balsavimu konklavos metu, tačiau paskutiniu metu visi pontifikai renkami tik iš kardinolų tarpo. Nuo 1871 m. popiežius reziduoja Apaštališkuose rūmuose šalia Šv. Petro bazilikos Vatikane. Iki XIII a. pradžios popiežiaus rezidencija buvo Laterane.

Raffael 083
Inocentas III vienas galingiausių popiežių viduramžiais

Terminologija

Terminas „popiežius“ kilęs iš graikiško žodžio „πάπας“ „tėvelis“. Ankstyvojoje krikščionybėje taip vadinti visi krikščionių dvasininkai Vakaruose. [1] Rytuose šis kreipinys taikytas tik Aleksandrijos vyskupui, vienais duomenimis, pirmas istorijos šaltiniuose popiežiumi tituluojamas šios Bažnyčios vyskupas šv. Heraklijus (231/232–246/247), kitais duomenimis – šv. Aleksandras I (~313–326).[2]

Pradedant III a. popiežiais tituluoti tik aukščiausi bažnyčios vadovai, dažniausiai vyskupai. Siricijus (384–399 m.) manoma buvo pirmasis Romos vyskupas dokumentuose save vadinęs popiežiumi.[3] Nuo VI a. Rytų Romos imperijos dokumentuose taip kreiptasi tik į Romos vyskupą. Vakaruose nuo VI a. iki XI a. terminas vis dažniau taikytas Romos vyskupų, kol galiausiai Grigalius VII įtvirtino išskirtinę Romos vyskupo teisę vadintis popiežiumi.

Iki dabar šį titulą yra išlaikęs (Bizantijos apeigų) autokefalinės Aleksandrijos Bažnyčios vadovas ir (koptų apeigų) Koptų Stačiatikių Bažnyčios vadovas, pirmasis paprastai vadinamas Aleksandrijos popiežiumi, antrasis – koptų popiežiumi. [2]

Kreipinys „tėve“ iki šiol naudojamas krikščionių dvasininkų atžvilgiu - dvasininkai Graikijoje,, Serbijoje vadinami mažai pakitusia graikiško žodžio „παπάς“ forma

Titulai

Kasmet leidžiamame Vatikano popiežiškajame metraštyje (it. Annuario Pontificio) išvardijami oficialūs popiežiaus titulai: Romos vyskupas, Jėzaus Kristaus Vietininkas, Pirmojo apaštalo įpėdinis, arba Petro Įpėdinis, Katalikų Bažnyčios Vyriausiasis Vyskupas, Vakarų patriarchas (nuo 2006 Benedikto XVI nebevartojamas), Italijos primas, Romos provincijos arkivyskupas metropolitas, Bažnyčios valstybės valdovas, Dievo tarnų tarnas.

Jėzaus Kristaus Vietininkas (lot. Vicarius Iesu Christi) pirmą kartą titulas panaudotas 495 metais Romos sinode Gelasijaus I atžvilgiu. Ilgą laiką ankstyvieji popiežiai vadindavosi „Petro Vietininkais“, taip pabrėžiant popiežiaus institucijos tąsą nuo pirmojo popiežiaus apaštalo Petro, tuo tarpu „Jėzaus Kristaus Vietininku“ tituluoti Rytų Romos imperijos imperatoriai.[4]

Tradiciją Romos popiežiams tituluotis „Kristaus Vietininkais “ įvedė Inocentas III,[4] II Vatikano susirinkimas 1964 m. dogmatinėje Bažnyčios konstitucijoje įtvirtino šį titulą.[5], tačiau ir dabar „Petro Vietininko“ titulas naudojamas Romos mišiolo (lot. Missale Romanum) maldoje už mirusį popiežių.[6]

Petro Įpėdinis (lot. Successor Petri) titulas siejamas su apaštalo Petro veikla Romoje ir katalikų tikėjimu, kad jis buvo pirmasis Bažnyčios popiežius. Šiuo titulu buvo grindžiama Romos vyskupo „pirmumo“ teisė kitų katalikų bažnyčių atžvilgiu.[7]

Antipopiežiai

Skirtingais Bažnyčios istorijos laikotarpiais dalis dvasininkų, kartais remiami pasaulietinių valdovų, išrinkdavo savo kandidatą popiežiumi ir ginčydavo Romos vyskupo vietą užimančio asmens teisėtumą.

Ankstyvaisiais krikščionybės laikotarpiais alternatyvių popiežių rinkimai dažniausiai vykdavo dėl dogmatinių nesutarimų (erezijų). Daugiausia antipopiežių buvo popiežių ir Šventosios Romos imperijos imperatorių varžymosi laikotarpiu XI-XII a. ir XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje, vadinamosios Didžiosios Vakarų Schizmos metu, kai nuolat buvo keliolika besivaržančių popiežių.

Po reformacijos ir atskilus daliai katalikų (protestantai, anglikonai), antipopiežių, kuriuos remtų ženkli dvasininkų dalis, nebuvo.

Ilgiausiai valdę popiežiai

Pio-ix
Popiežius Pijus IX ilgiausiai valdęs pontifikas.

Vidutinis popiežių valdymo laikas yra apie septynerius su puse metų.[8] Žemiau pateikiamas ilgiausiai valdžiusių popiežių sąrašas, kurių pontifikato laikotarpį galima patvirtinti istoriniais duomenimis.

 1. Pijus IX (1846–1878): 31 metai 7 mėnesiai 23 dienos (11,560 dienos).
 2. Jonas Paulius II (1978–2005): 26 metai 5 mėnesiai 18 dienų (9,665 dienos).
 3. Leonas XIII (1878–1903): 25 metai 5 mėnesiai 1 diena (9,281 dienos).
 4. Pijus VI (1775–1799): 24 metai 6 mėnesiai 15 dienų (8,962 dienos).
 5. Adrianas I (772–795): 23 metai 10 mėnesių 25 dienos (8,729 dienos).
 6. Pijus VII (1800–1823): 23 metai 5 mėnesiai 7 dienos (8,560 dienos).
 7. Aleksandras III (1159–1181): 21 metai 11 mėnesių 24 dienos (8,029 dienos).
 8. Silvestras I (314–335): 21 metai 11 mėnesių 1 diena (8,005 dienos).
 9. Leonas I (440–461): 21 metai 1 mėnesis 13 dienų. (7,713 dienos).
 10. Urbonas VIII (1623–1644): 20 metų 11 mėnesių 24 dienos (7,664 dienos).

Manoma, kad pirmasis popiežius Petras valdė apie trisdešimt metų, tačiau tikslių tai patvirtinančių duomenų nėra.

Trumpiausiai valdę popiežiai

Urban VII
Urbonas VII valdęs trylika dienų.

Visa eilė popiežių valdė mažiau nei mėnesį. Šiame sąraše pontifikavimo dienos skaičiuojamos pilnomis kalendorinėmis dienomis. Tad, pavyzdžiui, jei popiežius buvo išrinktas kovo 14 ir mirė kovo 15 dieną, jo valdymas bus dvi dienos.

 1. Urbonas VII (1590 m. spalio 15 – 27 d.): 13 kalendorinių dienų, mirė prieš įšventinimą.
 2. Bonifacas VI (896 m. balandžio 4 – 19 d.): 16 kalendorinių dienų.
 3. Celestinas IV (1241 m. spalio 25 – lapkričio 10 diena): 17 kalendorinių dienų, mirė prieš įšventinimą.
 4. Teodoras II (897 m. gruodis): 20 kalendorinių dienų.
 5. Sisinijus (708 m. sausio 15 – vasario 4 d.): 21 kalendorinė diena.
 6. Marcelas II (1555 m. balandžio 9 – gegužės 1 d.): 22 kalendorinės dienos.
 7. Damasas II (1048 m. liepos 17 – rugpjūčio 9 d.): 24 kalendorinės dienos.
 8. Pijus III (1503 m. rugsėjo 22 – spalio 18 d.): 27 kalendorinės dienos.
 9. Leonas XI (1605 m. balandžio 1 – 27 diena): 27 kalendorinės dienos.
 10. Benediktas V (964 m. gegužės 22 – birželio 23 d.): 33 kalendorinės dienos.
 11. Jonas Paulius I (1978 m. spalio 17 d. – 1978 m. rugsėjo 28 d.): 33 kalendorinės dienos.

752 m. kovą nauju popiežiumi išrinktas Romos dvasininkas Steponas, tačiau jis mirė po trijų dienų taip ir neįšventintas į vyskupus. Steponas nelaikytas popiežiumi, jo įpėdiniai numeravosi II–IX. Tridento susirinkimas pabrėžė, kad išrinktasis popiežius renkamas Šventajai Dvasiai padedant ir tampa popiežiumi iš karto po balsavimo. Tad išrinktasis popiežiumi Steponas įtrauktas į popiežių sąrašus, suteikiant jam Stepono II vardą, visiems sekantiems popiežiams pasivadinusiems Stepono vardu padidintas numerio skaičius.

Valdant Jonui XXIII 1961 m. Stepono vardas vėl ištrintas iš Vatikano popiežiškojo metraščio, vėlesnių Steponų numeriai sumažinti vienu skaičiumi. Kasmet leidžiamas popiežiškasis metraštis nuo 1961 m. iki 2009 m. nemini išrinktojo popiežiaus Stepono popiežių sąrašuose.

Taip pat skaitykite

Šaltiniai

 1. „Timeline of the Eastern Orthodox Church and her Missions“. Nuoroda tikrinta 2009-09-06.
 2. 2,0 2,1 „Bažnytinės kalbos kertelė“. Nuoroda tikrinta 2009-09-06.
 3. „The First Pope“. Nuoroda tikrinta 2009-09-06.
 4. 4,0 4,1 John P., Beal; James A. Coriden, Thomas J. Green (2002). New commentary on the Code of Canon Law (anglų). Paulist Press International, 432 p.. ISBN 978-0809140664.
 5. „LUMEN GENTIUM“. Nuoroda tikrinta 2009-09-06.
 6. „Liturgical notes and resource materials for use upon the death of the pope“ (PDF). Nuoroda tikrinta 2009-09-05.
 7. Wolfhart, Pannenberg; Geoffrey W. Bromiley (1998). Systematic theology, 430 p.. ISBN 978-0802837080.
 8. „Longest Reigning Popes“. Nuoroda tikrinta 2009-09-05.

Vikiteka

Aleksandras III (popiežius)

Aleksandras III (Alessandro III, tikroji pavardė Orlando Bandinelli, 1105 m. Siena – 1180 m. rugpjūčio 30 d. Čivita Kastelana, palaidotas Laterano bazilikoje, Roma) – popiežius nuo 1159 m. rugsėjo 7 d. iki mirties, vienas ilgiausiai pontifikavusių popiežių.

Aleksandras I (popiežius)

Šventasis Aleksandras I (m. apie 115 m.) – popiežius nuo apie 105 iki 115 m.Vatikano Annuario Pontificio (2003 m.) teigia, kad jis buvo kilęs iš Romos ir buvo popiežiumi nuo 108 ar 109 iki 116 ar 119 metų. Krikščioniška tradicija teigia, kad jis buvo kankinys, bet nėra istorinių įrodymų patvirtinančių ar neigiančių šią nuomonę.

Eusebijaus Ecclesiastical History IV, IV, 1 tvirtinama, kad Aleksandras I mirė trečiais Romos imperatoriaus Adriano valdymo metais 10 metų išbuvęs Romos vyskupu.

Benediktas XVI

Benediktas XVI (lot. Benedictus PP. XVI; g. 1927 m. balandžio 16 d.) – popiežius emeritas, buvęs 265-uoju katalikų bažnyčios vadovu, taip pat Vatikano vadovu, 8-asis vokiškos kilmės popiežius. Tikroji pavardė – Jozefas Aloizas Racingeris (Joseph Alois Ratzinger). 2005 m. balandžio 19 d. išrinktas popiežiumi, formaliai savo tarnystę pradėjo eiti 2005 m. balandžio 24 d. 2013 m. vasario 11 d. Vatikano atstovai paskelbė apie Benedikto XVI sprendimą pasitraukti iš pareigų 2013 m. vasario 28 d. Sprendimą Benediktas XVI motyvavo senyvu amžiumi ir silpna sveikata.

Jonas Paulius II

Jonas Paulius II (lot. Ioannes Paulus PP. II, it. Giovanni Paolo II; tikrasis vardas Karol Józef Wojtyła; 1920 m. gegužės 18 d. – 2005 m. balandžio 2 d.) – nuo 1978 m. spalio 16 d. iki pat savo mirties beveik 27 metus valdęs popiežius, Katalikų Bažnyčios vadovas. Jis tapo pirmuoju per 455 metus popiežiumi ne italu, taip pat pirmuoju slaviškos kilmės popiežiumi ir antru pagal pontifikavimo ilgumą popiežiumi.

Jonas Paulius II buvo plačiai pripažintas vienu įtakingiausiu XX a. lyderiu, ypač svarbia asmenybe griūvant komunizmui Rytų Europoje. Popiežius ženkliai pagerino katalikų bažnyčios santykius su judaistais, rytų stačiatikių, ir anglikonų bažnyčiomis. Jono Pauliaus II griežtas požiūris į moterų kunigystę, kontracepciją, II-o Vatikano susirinkimo ir po jo įsigaliojusios naujos liturgijos reformos palaikymas susilaukė tiek pagyrų, tiek kritikos.

Jis buvo vienas labiausiai keliavusių visų laikų valstybių lyderių, per savo pontifikavimo laikotarpį aplankęs 129 valstybes. Jis buvo poliglotas, laisvai kalbėti gebantis keliomis kalbomis: gimtąja lenkų, italų, prancūzų, vokiečių, anglų, ispanų, portugalų, kroatų, rusų, senovės graikų ir lotynų kalbomis. Būdamas popiežiumi beatifikavo 1340 žmonių ir kanonizavo 483 šventuosius, o tai yra daugiau nei visi 500 m. prieš jį pontifikavę popiežiai kartu sudėjus.. Popiežius palaikė pasaulinio pašaukimo į šventumą mokymą. 2014 m. balandžio 27 d. kartu su popiežiumi Jonu XXIII paskelbtas šventuoju.

Julijus II

Julijus II (lot. Julius II, tikrasis vardas Giuliano della Rovere, 1443 m. gruodžio 5 d. Albisola prie Savonos – 1513 m. vasario 21 d. Roma) – Romos katalikų bažnyčios popiežius nuo 1503 m. lapkričio 1 d. iki mirties.

Leonas III

Popiežius Leonas III (vėliau – Šventasis Leonas III, lot. Leo III, 750 m. Pietų Italija ar Roma – 816 m. birželio 12 d. Roma) – 795–816 m. Romos popiežius. Šventasis nuo 1673 m., šventė – birželio 12 d.

Leonas XIII

Popiežius Leonas XIII (tikrasis vardas it. Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci; 1810 m. kovo 2 d. Karpineto Romano, Lacijus – 1903 m. liepos 20 d. Roma) – 256 – as Romos popiežius.

Mikalojus II

Mikalojus II (lot. Nicolaus II, tikroji pavardė Gerhardas iš Burgundijos, 1010 m. Burgundija – 1061 m. liepos 27 d. Florencija) – 155-asis Romos popiežius (1058 m.).

Paulius VI

Paulius VI (tikrasis vardas Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, 1897 m. rugsėjo 26 d. šiaurės Italijoje, Končezos kaime, Brešos provincijoje, netoli Brešos miesto – 1978 m. rugpjūčio 6 d.) – 262 – asis Romos katalikų bažnyčios popiežius, popiežiaus pareigas ėjęs nuo 1963 m. birželio 21 d. iki mirties.

Pijus VI

Pijus VI (lot. Pius VI; gimė kaip Giovanni Angelo Braschi 1717 m. gruodžio 27 – mirė 1799 m. rugpjūčio 29 d.) – popiežius nuo 1775 m. vasario 15 d. iki mirties 1799 m.

Pijus VII

Pijus VII (lot. Pius VII; tikrasis vardas – Barnaba Niccolo Maria Luigi Chiaramonti; 1740 m. rugpjūčio 14 d. – 1823 m. rugpjūčio 20 d.) – 251-asis Romos katalikų

popiežius.

Pijus X

Šv. Pijus X (1835 m. birželio 2 d. – 1914 m. rugpjūčio 20 d.) – 257 – asis Romos popiežius. 1954 m. gegužės 29 d. paskelbtas šventuoju.

Pijus XI

Pijus XI (Pijus XI; tikrasis vardas Ambrogio Damiano Achille Ratti; g. 1857 m. gegužės 31 d. Dezijus, Lombardija – 1939 m. vasario 10 d. Romoje) – 259-asis Romos katalikų popiežius. Popiežiumi išrinktas 1922 m. vasario 6 d.

Popiežius Aleksandras II

Aleksandras II (Alessandro II, gimimo vardas Anselmo da Baggio, gimė Milano mieste, – mirė 1073 m. balandžio 21 d., palaidojimo vieta nežinoma, galbūt Laterano arba Šv. Petro bazilikos, kapas neišlikęs) – Popiežius 1061 m. spalio 30 d. iki mirties.

Popiežius Inocentas VI

Popiežius Inocentas VI (lot. Innocentius VI), tikrasis vardas Etjenas Aubertas (gim. 1282 arba 1295 – mir.1362 rugsėjo 12 Avinjone) . Popiežiavo nuo 1352 gruodžio 18 iki mirties 1362 rugsėjo 12. Dar vadinamas Avinjono nelaisvės popiežium.

1342 m. išrinktas kardinolu. Po Klemenso VI mirties Aubertas konklavoje 1352 gruodžio 18 d. buvo išrinktas popiežiumi ir pasirinko

Innocento VI vardą.

Didžia dalimi dėl jo pastangų 1360 gegužės 9 tarp Anglijos karaliaus Eduardo III ir Prancūzijos Karaliaus Jono II (Gerojo) buvo

pasirašyta Bretinji (Brétigny) taika, kurią vėliau istorikai pripažino reiškus Šimtamečio karo (1337–1453) pirmosios fazės pabaigą.

Anglijos dominavimas Europos žemyne tuo metu buvo pasiekęs savo viršūnę.

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus (lot. Franciscus; orig. Jorge Mario Bergoglio, SJ; g. 1936 m. gruodžio 17 d. Buenos Airėse, Argentinoje) – dabartinis Romos katalikų bažnyčios popiežius, išrinktas 2013 m. kovo 13 d. Iki išrinkimo popiežiumi buvo Buenos Airių arkivyskupas. Šias pareigas ėjo nuo 1998 m. Kardinolu tapo 2001 m. Pirmasis popiežius iš Naujojo pasaulio, taip pat pirmasis popiežius po 1200 metų pertraukos ne iš Europos. Pirmasis popiežius jėzuitas.

Romos Katalikų Bažnyčia

Romos Katalikų Bažnyčia (Katalikų Bažnyčia) – pagal tikinčiųjų skaičių yra didžiausia krikščionių bažnyčia pasaulyje. Pagal Statistical Yearbook of the Church šiai Bažnyčiai 2004 m. pabaigoje priklausė 1 098 366 000 žmonių iš bendro, Jungtinių Tautų pateikto, 6 388 500 000 pasaulio gyventojų. Tai didžiausia pasaulio vieningą organizaciją turinti religija. Bažnyčiai vadovauja popiežius, Romos vyskupas (nuo 2013 m. – Pranciškus). Katalikų bažnyčia taip pat apima 23 unitų arba Rytų apeigų bažnyčias.

Romos Katalikų Bažnyčia apibrėžia save taip: „Katalikų Bažnyčia, kuriai vadovauja Petro įpėdinis“ – t. y. popiežius – „ir komunijoje su juo esantys vyskupai.“ Bažnyčia moko, kad ji yra įkurta Jėzaus Kristaus žmonijos išgelbėjimui.

Telesforas (popiežius)

Šventasis Telesforas (m. apie 137 m.) – VII-asis popiežius nuo 125 (126?) iki 136 (138?) metų, kankinys. Vadovavimo bažnyčiai laikotarpis sutapo su Adriano ir turbūt Antonino Pijaus valdymu. Graikų kilmės.

Liono vyskupas Irenėjus priskiria Šv. Telesforą prie kankinių. Karmeličių ir Sen Telesforo miesto (Kanada) globėjas.

Urbonas VIII

Urbonas VIII (lot. Urbanus VIII, tikrasis vardas Maffeo Barberini, g. 1568 m. balandžio 5 d. Florencija, Italija – 1644 m. liepos 29 d. Roma, Italija) – Romos katalikų bažnyčios popiežius, pareigas ėjęs nuo 1623 iki 1644 m.

Romos katalikų bažnyčios popiežiai
Romos katalikų bažnyčios herbas

Kitomis kalbomis

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.