Partizaninis karas

Partizaninis karas – karo veiksmai, kai su reguliaria kariuomene arba su valstybe ir visu jos prievartos aparatu (policija, saugumo organai, kariuomenė) ir valdymo organais kariauja nedidelės ar didelės kovotojų (partizanų) grupės, naudojančios partizaninę karo taktiką.
Partizanai paprastai būna asmenys, nesantys oficialiai pripažintų ginkluotųjų pajėgų nariai (t. y., civiliai), nors jų tarpe gali būti ir kariškių, bet paprastai veikiančių ne ginkluotųjų pajėgų daliniuose ar formuotėse.

Partizaninės taktikos esmė – priešo naikinimas naudojant ne frontalias atakas, artilerijos ugnį ir pan., o pasalas, diversijas, propagandinę kovą. Po kovos veiksmų partizanų grupės slapstosi:

 • miškuose, kalnuose ir kitokiose sunkiai prieinamose vietose
 • miestuose ir kitokiose gyvenvietėse. Tokiu atveju partizanai, kai nevykdo kovinių operacijų, gyvena savo nuolatinėse gyvenamosiose vietose, dažnai dirba paprastą darbą, nesiskirdami nuo eilinių gyventojų.

Partizaniniai karai buvo ypač dažni Antrojo pasaulinio karo metu okupuotose šalyse, taip pat ir Lietuvoje.

Partizaninio karo variantai

Pasipriešinimas okupuojančiai kariuomenei

Tuo pačiu metu vyksta karo veiksmai fronte, kur okupuojanti kariuomenė kaunasi su besiginančia reguliariąja kariuomene, ir partizaninio karo veiksmai užnugaryje.
Partizanai atlieka kovines operacijas priešo kariuomenės užnugaryje:

 • naikina nedidelius priešo padalinius ar kareivių grupes (gyvąją jėgą) ir trikdo užnugario dalinių veiklą
 • naikina priešo transporto priemones
 • šaudmenų, technikos, maisto ir degalų sandėlius, ryšio linijas ir t. t.

Jei okupuojanti kariuomenė kuria okupacinius valdžios organus ir į ją įtraukia vietinius gyventojus (kolaborantus), partizanai paprastai kovoja ir su tokia okupacine valdžia.
Be karinių kovos veiksmų paprastai atliekamos ir propagandinės operacijos.

Organizuoto partizaninio karo atveju partizanų grupių veikla koordinuojama su reguliarios kariuomenės veikla. Dažnai reguliarioji kariuomenė tiekia partizanams ginklus, šaudmenis, kitas atsargas. Tarp partizanų grupių gali veikti ir kariuomenės diversiniai daliniai, naudodami tokią pačią partizaninę taktiką.

Pavyzdys – TSRS partizaninis karas prieš Vokietijos kariuomenę Antrojo pasaulinio karo metu.

Pasipriešinimas okupuojančiai valstybei

Karo veiksmai fronte nebevyksta. Reguliari kariuomenė okupantams nebesipriešina. Partizanai kovoja naudodami tokias pat priemones kaip ir pirmuoju atveju, tačiau jie nebegali susilaukti paramos iš saviškių reguliarios kariuomenės. Jie priversti apsirūpinti ginklais, šaudmenimis ir kitomis priemonėmis atimdami juos iš okupacinės valdžios ar okupantų kariuomenės.

Tokio karo variantas – partizanus slapčia ar atvirai remia kita valstybė, kuri tiesiogiai kariauja su okupuojančia valstybe. Tokiu atveju ji gali aprūpinti partizanus.
Pavyzdys – Prancūzijos Pasipriešinimo partizanai Antrojo pasaulinio karo metu, kol nebuvo atidarytas Antrasis frontas Vakarų Europoje. Tuo metu prancūzų partizanams anglai parašiutais iš lėktuvų numesdavo ginklų, šaudmenų ir kitų reikmenų, nors Europos žemyne karo veiksmai tarp D. Britanijos ir Vokietijos kariuomenių nevyko.

Pasipriešinimas prieš savo valstybės valdžią

Tokį partizaninį karą vykdo sukilę valstybės piliečiai, ginklu besikaunantys su valdžia ir ją palaikančiomis ginkluotomis jėgomis. Tokius karus kartais remia užsienio jėgos (paprastai viena ar kelios užsienio valstybės).

Partizaniniam karui artima veikla

Pasipriešinimo judėjimas, kuriame dalyvauja legaliai gyvenantys ir/ar pogrindyje esantys (besislapstantys, svetimus dokumentus naudojantys) asmenys ir kuris naudoja nekarines priemones. Tokios kovos dalyviai retkarčiais gali panaudoti kovines priemones ar pereiti prie partizaninio karo.
Pasipriešinimo judėjimo kovos būdai:

 • Propagandinė kova. Rezistentai skleidžia gandus, platina spausdintą medžiagą su propaganda prieš savo priešininkus (okupantus, šalies valdžią).
 • Sabotažas. Tai nekovinės diversijos, kai pažeidžiamas transportas, ryšiai, gamyba ir pan. Taip silpninamos priešo valdžios galimybės valdyti, mažinami jos ištekliai, didinamas nepasitenkinimas ja dėl blogėjančių gyvenimo sąlygų.
 • Teroras. Žudomi priešo valdžios atstovai, žinomi žmonės ar tiesiog civiliai. Siekiama sutrikdyti valdžios veiklą, sudaryti baimės atmosferą.

Žinomiausi partizaniniai karai

Žinomiausi partizaniniai karai vyko:

 • Ispanijos teritorijoje, okupuotoje Napoleono kariuomenės.
 • TSRS teritorijoje, okupuotoje Vokietijos kariuomenės Antrojo pasaulinio karo metais
 • Jugoslavijos teritorijoje, okupuotoje Vokietijos kariuomenės Antrojo pasaulinio karo metais
 • Pietų Vietnamo teritorijoje prieš JAV remiamą Pietų Vietnamo valstybę ir JAV kariuomenę (1956–1975)

Vikiteka

1831 m. sukilimas

1831 m. sukilimas (lenk. Powstanie listopadowe) − Lenkijos ir Lietuvos sukilimas Rusijos imperijoje. Kilo dėl nepasitenkinimo 1815 m. konstitucijos ribojimu, represijomis, ketinimu panaudoti Lenkijos kariuomenę įsiveržimui į Belgiją ir Prancūziją.

Ajakučo departamentas

Ajakučo departamentas (isp. Departamento de Ayacucho, keč. Ayakuchu suyu) – departamentas Peru pietinėje dalyje. Ribojasi šiaurėje su Chunino departamentu, šiaurės rytuose – su Uankavelikos, vakaruose – su Ikos, pietuose – su Arekipos, rytuose – su Apurimako ir šiaurės rytuose su Kusko departamentu. Administracinis centras – Ajakučas.

Algis Kašėta

Algis Kašėta (1962 m. gruodžio 20 d. Mergežeryje, Varėnos raj.) – istorikas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Ašaninkai

Ašaninkai (isp. Asháninca), seniau taip pat kampai (campa) – indėnų tauta, gyvenanti Amazonijos selvoje Peru ir Brazilijos Akrės valstijoje. Senovėje gyveno Peru Chunino, Pasko, Uanuko, Ukajalio departamentų miškuose. Iš viso yra 25-45 tūkst. ašaninkų, kurių didžioji dauguma gyvena Peru. Yra ~200 šios tautos bendruomenių, kurios įsikūrusios selvos upių slėniuose. Indėnai kalba ašaninkų kalba, priklausančia aravakų kalbų šeimai.

Ašaninkai verčiasi žemės ūkiu, naudodami lydiminės žemdirbystės metodą. Augina juką, batatus, kukurūzus, bananus, ryžius, kavą, kakavą. Taip pat medžioja, žvejoja, renka vaisius, kitas gamtos gerybes.

Ašaninkai buvo žinomi inkams. Jie šiuos indėnus vadino Anti arba Campa ir dėl to vieną savo imperijos provincijų pavadino Antisujumi. Ašaninkai aktyviai priešinosi prieš bet kokius bandymus juos užkariauti. 80 % indėnų nužudyta kaučiuko bumo metu. Ašaninkai kentėjo ir nuo maoistų, narkotikų prekeivių, kontrabandininkų, naftininkų. Jie buvo priversti apleisti vakarines žemes ir traukti gilyn į džiungles. Ypač neigiamai ašaninkų bendruomenes paveikė Peru partizaninis karas. 2000 m. pradėtos grąžinti žemės šiai indėnų tautai, įsteigti jas saugantys nacionaliniai parkai ir rezervatai. Tačiau ir toliau grėsmę kelia miškų kirtimas, naftos pramonė, misionierių veikla.

Britų Somalilandas

Britų Somalilandas (angl. British Somaliland, som. Dhulka Biritishka ee Soomaaliya, arab. الصومال البريطاني = Al-Sumal Al-Britaniy) – Britų imperijos kolonija Rytų Afrikoje. Apėmė dabartinio Somalio šiaurinę dalį (istorinį Berberų krantą).

Gardino istorijos ir archeologijos muziejus

Gardino valstybinis istorijos ir archeologijos muziejus (brus. Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей) – muziejus Gardine, įkurtas 1920 m. Juzefo Jadkovskio iniciatyva, atidarytas 1922 m., nuo 1945 m. veikia Aukštutinėje (Gardino Senoji pilis) pilyje ir Stepono Batoro rūmuose (Gardino Naujoji pilis).

Invazija

Apie 2007 metų filmą žiūrėkite Invazija (filmas).Invazija yra kariniai veiksmai, kuriuos vykdo vienas geopolitinis objektas, įsiverždamas į kitą objektą (valstybę). Invazijos tikslas – užkariauti teritoriją ar pakeisti esamą valdžią, ar jų kombinacija. Invazija gali sukelti karą, būti strateginio karo dalimi, ar ja gali būti siekiama užbaigti karą. Ja taip pat gali būti apibūdinamas visas karas.

Terminas naudojamas apibūdinti tam tikro dydžio teritorijos užėmimą, siekiant ilgą laiką išlaikyti užimtą teritoriją ar siekiant ginti invaziją atliekančio objekto interesus. Mažesnio dydžio kariniai veiksmai: reidas, infiltravimas, partizaninis karas ir t. t. nėra laikomi invazija, kadangi invazija kyla iš išorinio objekto, kuris užima jam nepriklausiusią teritoriją.

Irakas

Irako Respublika – valstybė Artimuosiuose Rytuose, Azijos pietvakariuose. Ribojasi su Saudo Arabija ir Kuveitu pietuose, Turkija šiaurėje, Sirija šiaurės vakaruose, Jordanija vakaruose, Iranu rytuose.

Italijos Rytų Afrika

Italijos Rytų Afrika (it. Africa Orientale Italiana) – Italijos kolonijinės imperijos kolonija Rytų Afrikoje. Apėmė dabartinės Eritrėjos, Etiopijos, Somalio teritorijas. Egzistavo nuo 1936 m. iki 1941 m.

Italijos Somalis

Italijos Somalis (it. Somalia Italiana, som. Dhulka Talyaaniga ee Soomaaliya, arab. الصومال الإيطالي = Al-Sumal Al-Italiy) – Italijos kolonijinės imperijos kolonija Rytų Afrikoje. Apėmė dabartinio Somalio rytinę ir pietinę dalį (istorinį Benadirio krantą).

Lietuviai

Lietuviai – daugiausia Vidurio Europos istoriniame kultūriniame regione gyvenanti baltų tauta. Lietuviais taip pat vadinami Lietuvos Respublikos piliečiai.

Lietuvos partizanai

Lietuvos partizanai – partizaninės kovos prieš Sovietų Sąjungos valdžią Lietuvoje dalyviai 1944–1953 m. Panašūs antisovietinio pasipriešinimo judėjimai Antrojo pasaulinio karo pabaigoje susidarė ir kitose sovietų okupuotose valstybėse ir teritorijose – Estijoje, Latvijoje, taip pat Lenkijoje, Rumunijoje ir Galicijoje. Skaičiuojama, kad partizaninės kovos laikotarpiu žuvo 30 000 Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų.Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Rytų frontas priartėjo prie Lietuvos. Iki 1944 m. pabaigos sovietai vėl užėmė ir okupavo Lietuvą. Nedelsiant pradėtos represijos prieš šalies gyventojus ir prievartinis okupuotos šalies gyventojų šaukimas į sovietų karo tarnybą. Nuo represijų ir šaukimo į karinę tarnybą pasitraukę į miškus Lietuvos partizanai pradėjo organizuotą kovą su sovietų represiniu aparatu ir jo vietiniais rėmėjais. Savo dokumentuose partizanai pabrėžė, kad jų galutinis tikslas yra nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Partizaniniam karui vykstant nebe pirmus metus tapo aišku, kad Vakarai neįsikiš į Rytų Europos reikalus ir partizanai kovoja su žymiai stipresniu priešininku. Galiausiai partizanai aiškiai ir sąmoningai nusprendė nebepriiminėti naujų narių. Partizanų vadovybė buvo sutriuškinta 1953 m. taip faktiškai užbaigiant partizaninį judėjimą, nors atskiri kovotojai išsilaikė iki septintojo dešimtmečio.

Maoizmas

Maoizmas (kin. 毛泽东思想, pinyin: Máo Zédōng Sīxiǎng) – komunistinė ideologija, išsivysčiusi iš marksizmo-leninizmo Kinijoje. Pradininkas buvo KLR vadovas Mao Dzedunas. Maoizmas laikomas Kinijos komunistų partijos oficialia doktrina.

Maoizmo idėjos Europoje ir Lotynų Amerikoje paplito 1960–1970 m. Tačiau populiarumas smuko sužinojus apie Kultūrinės revoliucijos padarinius.

Pastaruoju metu maoistiniai judėjimai aktyvūs daugelyje Azijos ir Lotynų Amerikos šalių (ypač aktyvūs Nepale, Indijoje, Filipinuose).

Pagrindinės maoizmo idėjos:

Partinės biurokratijos kritika ir savarankiškų revoliucinio jaunimo grupių (chunveibinų) steigimas

Partizaninis karas – pagrindinė revoliucijos taktika

Kultūrinė revoliucija

Omar al-Bashir

Generolas leitenantas Omaras Hasanas Ahmadas al-Baširas (arab. عمر حسن أحمد البشير = Omar Hassan Ahmad al-Bashir; g. 1944 m. sausio 1 d.) – dabartinis Sudano prezidentas. Būdamas brigadininku Sudano armijoje, 1989 m. surengė kruviną karinį perversmą ir paėmė valdžią.

2005 m. spalį al-Baširo vyriausybė derybomis užbaigė vieną iš ilgiausių ir kruviniausių karų XX a., Antrąjį Sudano pilietinį karą, ir suteikė ribotą autonomiją Pietų Sudanui. Tačiau tęsėsi smurtinis konfliktas Darfūre, per kurį žuvo tarp 200 000 ir 400 000 žmonių. Jo valdymo metu, šalyje susikūrė įvairios sukilėlių grupuotės ir Darfūre prasidėjo partizaninis karas. Dėl pilietinio karo 2,5 milijono žmonių neteko pastogės ir įsivyravo įtampa tarp Sudano ir Čado.

Al-Baširas - kontroversiška asmenybė tiek gimtinėję, tiek ir pasaulyje. 2008 m. liepos mėnesį, Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) apkaltino al-Baširą dėl genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų rengimo Darfūre. 2009 m. kovo mėnesį, teismas išdavė al-Baširo arešto orderį dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, tačiau buvo nuspresta, jog nėra pakankamai įrodymų dėl genocido vykdymo. Tačiau, 2010 m. liepos 12 d. teismas nusprendė, kad iš tiesų yra pakankamai įrodymų, dėl genocido ir išdavė antrąjį orderį. Bet Sudano vyriausybė nevykdė teismo orderių. Al-Baširas yra pirmasis valstybės vadovas, kuriam kaltinimus pareiškė TBT. Teismo sprendimui pasipriešino Afrikos Sąjunga, Arabų Lyga, Neprisijungimo judėjimas, Kinija ir Rusija. Wikileaks paskelbė, jog Sudano prezidentas pasisavino 9 mlrd dolerių valstybinių lėšų.

Rodezijos Respublika

Rodezija (angl. Rhodesia), oficialiai Rodezijos respublika (Republic of Rhodesia) – nepripažinta valstybė, suformuota iš buvusios britų Pietų Rodezijos kolonijos. Rodeziją trumpam pakeitė Zimbabvės Rodezijos respublika, kol galiausiai šalis tapo Zimbabvės respublika.

Rytų Timoras

Rytų Timoro Demokratinė Respublika – valstybė pietryčių Azijoje, užimanti rytinę Timoro salos pusę, Atauro ir Jako salas bei Ocussi-Ambeno teritoriją vakarinėje Timoro salos dalyje.

Stefanas Čarneckis

Stefanas Čarneckis (lenk. Stefan Czarniecki) (1599 m. Čarncoje - 1665 m. vasario 16 d. Sokoluvkoje) – Karūnos lauko etmonas, Kijevo vaivada, Kijevo kaštelionas, Rusios vaivada bei Kovelio ir Tikocino seniūnas. Buvo vienas iš ATR vadų ATR-Maskvos kare ir Švedų tvano metu. Laikoma, kad švedų tvano metu jo vykdytas partizaninis karas nulėmė ATR pergalę prieš švedus. Už savo karinius nuopelnus laikomas vienu iš Lenkijos karinių herojų. Jo pavardė minima Lenkijos himne.

Vietnamo karas

Vietnamo karas – karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario iki 1975 m. Pats garsiausias karas šioje karų virtinėje yra karas su JAV.

Švytintis kelias

Švytintis kelias (isp. Sendero Luminoso, keč. K'anchaq Ñan), oficialiai – Peru komunistų partija (isp. Partido Comunista del Perú, PCP) – partizaninė maoistų organizacija, veikianti Peru nuo 1980 m. Siekia įvykdyti revoliuciją ir nuversti buržuazinę Peru valdžią ir įvesti Naująją Demokratiją. Švytintis kelias teigia atstovaujantis Peru varguomenei, indėnams. Organizaciją įkūrė ir jos lyderiu ilgą laiką buvo Abimael Guzmán, kuris suimtas 1992 m.

Švytintis kelias kritikuojamas dėl brutalumo, terorizmo, smurto aktų prieš politikus, verslininkus. Švytintį kelią pasmerkusios ir jo finansavimą uždraudusios daugelis tarptautinių organizacijų.

Kitomis kalbomis

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.