Muzikos enciklopedija

Muzikos enciklopedijaenciklopedinis muzikos žinynas lietuvių kalba.

Tai bendras Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto, Lietuvos muzikos akademijos ir jos Muzikologijos instituto projektas. Mokslinės redakcinės tarybos pirmininkas – Juozas Antanavičius.

Apimtis

Muzikos enciklopediją sudarys trys iliustruoti tomai (kiekvieno tomo apimtis – apie 85 leidybos lankus). Formatas – 21 x 27 cm, puslapių skaičius – 560.

Tomai

  • I tomas (A–H), 2000 m.
  • II tomas (I–N), 2003 m.
  • III tomas, 2006 m.

Turinys

Muzikos enciklopedija
Muzikos enciklopedija

Muzikos enciklopedijoje aprašoma pačių įvairiausių šalių ir epochų liaudies bei profesionalioji (muzikinė) kūryba, muzikinio gyvenimas, muzikos kūriniai, operos ir baleto teatrai, muzikinės ir koncertinės organizacijos, žymūs festivaliai, konkursai, muzikos mokymo mokyklos ir įstaigos, muzikos leidyba. Enciklopedijoje gaus žinių apie kompozitorius, muzikos atlikėjus ir kolektyvus, muzikologus; pateikiami muzikos teorijos pagrindai.

Daug dėmesio skiriama lietuvių ir Lietuvos muzikinei kultūrai, ties atitinkamais straipsniais yra nurodomi atitinkami ryšiai su Lietuva.

Enciklopedijoje yra ir muzikos terminų, lietuviškos muzikos terminijos naujovių; šalia kai kurių skolinių ar svetimžodžių pateikiami jų lietuviški pakaitai, pakoreguota tarptautinių terminų transkripcija.

Užsienio muzikų pavardės pateikiamos originalo forma, o skliausteliuose nurodoma tartis ir kirčiavimas. Kiekvieno tomo pabaigoje galima rasti antraštinių adaptuotų pavardžių rodyklę; Muzikos enciklopedijoje pateikiami adaptuoti (pagal tarimą) vietovardžiai. Kūrinių pavadinimai pateikiami originalo bei lietuvių kalbomis. Kiekvieno tomo pabaigoje pridedamas operos vaidmenų sąrašas.

Literatūra

  • Muzikos enciklopedija. MELI, 2000-2006.
Asta Krikščiūnaitė

Asta Krikščiūnaitė (g. 1961 m. gruodžio 24 d. Pasvalyje) – Lietuvos dainininkė (sopranas).

Carl Orff

Karlas Orfas (g. 1895 m. liepos 10 d. Miunchene – m. 1982 m. kovo 29 d. Andechso abatijoje) – XX a. vokiečių kompozitorius, pagarsėjęs savo kantata Carmina Burana.

Claude Debussy

Achille-Claude Debussy (Klodas Ašilis Debiusi; g. 1862 m. rugpjūčio 22 d. – m. 1918 m. kovo 25 d.) – prancūzų kompozitorius, muzikos kritikas, pianistas ir dirigentas. K. Debiusi – muzikos impresionizmo pradininkas ir vienas žymiausiu jo kūrėjų.

Dambrelis

Dambrelis, bandūrėlis, bindūrėlis, dambras, varganas, vargonėlis, šeivelė, kanklikė, bimba – muzikos instrumentas lamelofonas (virpinamas metalo liežuvėlis), priskiriamas skambinamųjų idiofonų grupei. Gaminamas iš metalo, rečiau - palmės medienos, bambuko, kaulo. Metalinis 5-10 cm ilgio siaurėjančios pasagos (kartais trapecijos) formos korpusas per vidurį turi pritvirtintą plieninį 6-12 cm ilgio ir maždaug 0,5 cm pločio liežuvėlį užlenktu galu - vąšeliu. Grojant dambreliu, siaurasis korpuso galas nepilnai sukandamas arba priglaudžiamas prie dantų, o liežuvėlio vąšelis virpinamas pirštais. Liežuvėlis išduoda vieną pastovų pagrindinį toną, o burnos ertmė atlieka rezonatoriaus funkciją. Kalbos padargais išryškinami įvairūs obertonai.

Paplitęs daugelyje pasaulio tautų (Šiaurės Europoje, Eurazijos stepėse, Šiaurės Sibire ir kt. Ypač populiarus Tuvoje, Chakasijoje, Jakutijoje, Pietų Indijoje, Indonezijoje, Aliaskoje). Nepaisant angliško pavadinimo Jew's harp 'žydo arfa', šis instrumentas nei su žydais ar judaizmu, nei su arfa neturi nieko bendra.

Dermė

Dermė (gr. harmonia, lot. modus, pranc. ir angl. mode, Tongeschlecht, Tonart, rus. лад) – organizuota skirtingo aukščio muzikos garsų visuma, jų tarpusavio ryšių sistema; konkreti tos sistemos rūšis ar tipas. Dermę sudarantys garsai yra vadinami dermės laipsniais, o jų visuma – garsaeiliu. Skirtingų dermės laipsnių svarba dermėje nevienoda. Svarbiausias yra pirmasis, pagrindinis dermės laipsnis – tonika. kiti dermės laipsniai nuo jo nutolę įvairiais intervalais. Bet kurios dermės garsai, išdėstyti paeiliui (kylančia ar besileidžiančia tvarka) yra vadinami gama.

Vienos dermės pakeitimas kita viduryje kūrinio yra vadinamas dermėkaita.

Enciklopedija

Enciklopedija – rašytinis žinių rinkinys. Žodis yra kilęs iš graikiškų žodžių εγκύκλιος παιδεία (enkyklios paideia), reiškiančių žinių sukimasį.

Enciklopedija gali būti bendra (angliškoji Encyclopædia Britannica ar vokiškoji Brockhaus) arba specializuota tam tikrai sričiai (pavyzdžiui, medicinos, filosofijos ar teisės).

Kai kurios enciklopedijos plačiai perteikia bendras sritis per kultūrinę, etninę ar tautinę perspektyvą (pavyzdžiui, Didžioji Tarybinė Enciklopedija ar „Encyclopedia Judaica“). Dalis žodynų taip pat gali būti priskirti specializuotoms enciklopedijoms.

Informacija enciklopedijose organizuojama tam tikra tvarka, dažniausiai atskirus straipsnius išdėstant abėcėlės tvarka arba skirstant informaciją į hierarchines kategorijas. Abėcėlinis informacijos išdėstymo principas yra labiausiai paplitęs, ypač spausdintose bendro pobūdžio enciklopedijose.

Intervalas (muzika)

Intervalas (lot. intervalum – tarpas) – atstumas tarp dviejų skirtingo aukščio tonų, dviejų muzikos garsų skirtumas. Kiekvienas intervalas gali būti vertikalusis (harmoninis), arba horizontalusis (melodinis).

Intervalas sudarytas iš dviejų vienu metu skambančių garsų yra vadinamas harmoniniu, arba vertikaliuoju intervalu.

Iš dviejų vienas po kito skambančių garsų sudarytas intervalas yra vadinamas melodiniu, arba horizontaliuoju intervalu.Harmoninis intervalas nusakomas tik dydžiu (pvz., didžioji sekunda, mažoji tercija, ir pan.), o melodinis – dar ir kryptimi (aukštyn, žemyn). Apatinis intervalo garsas vadinamas jo pagrindu, viršutinis – viršūne. Pagal skambesio darnumą ar aštrumą intervalai skirstomi į konsonansus ir disonansus.

John Cage

Džonas Keidžas (angl. John Cage; 1912 m. rugsėjo 5 d. Los Andžele – 1992 m. rugpjūčio 12 d. Niujorke) – JAV kompozitorius, pianistas, rašytojas, mikologas.

Kazimieras Stasiulevičius

Kazimieras Stasiulevičius (1893 m. sausio 1 d. Dobilėje, Aukštosios Panemunės valsčius, Marijampolės apskritis, Suvalkų gubernija – 1985 m. kovo 14 d. Birštone, palaidotas Prienuose) – lietuvių vargonininkas, dirigentas, pedagogas, bažnytinės muzikos kūrėjas. Nuo 1959 m. iki mirties gyveno Birštone.

Koncertas

Koncertas – gyvas pasirodymas, įprastai muzikos, prieš auditoriją. Muzika gali būti atliekama vieno muzikanto, kartais tai vadinama rečitaliu, arba muzikinio ansamblio, kaip orkestras, choras ar muzikinė grupė. Dažnai tai neformaliai vadinama „šou“. Koncertai vyksta įvairiose vietose, įskaitant barus, naktinius klubus, namus, užeigas, tam skirtas koncertų sales, laisvalaikio centruose, dideliuose įvairiems tikslams skirtuose pastatuose ir net sporto stadionuose. Nepriklausomai nuo vietos, muzikantai įprastai groja ant scenos. Prieš įsigalint muzikos įrašams koncertai buvo vienintelis būdas išgirsti muzikantus grojant.

Nors koncertų pagrindinis tikslas yra galimybė muzikantams groti prieš publiką, dažnai tai ir galimybė jiems atsiskleisti. Jei koncertas pavyko, žiūrovai norės eit ir į kitus pasirodymus. Įrašinėjantys atlikėjai važiuoja į turus norėdami padidinti parduodamų įrašų kiekį ir supažindinti fanus su naujais muzikiniais kūriniais. Kai kurie muzikantai labai dažnai rengia turus ir koncertuoja, nors daug taip ir nedaro.

Lietuviškos enciklopedijos

Lietuviškos enciklopedijos pradėtos rengti tik XX a. antrajame dešimtmetyje: tą sąlygojo politinė bei tautinė situacija, lėmusi to laikmečio lietuvybės ir lietuvių kultūros plėtrą. Visuotinę lietuvišką enciklopediją pradėta rengti 1910 m., tačiau po poros metų darbai nutrūko. Idėja atgaivinta 1929 m. Lietuvos kultūros taryboje.

Pirmasis „Lietuviškosios enciklopedijos“ tomas išleistas 1931–1933 m. „Spaudos fondo“ leidykloje. Enciklopediją redagavo Vaclovas Biržiška. Iki 1944 m. išleista 10 šios enciklopedijos tomų (iki J raidės). IX tomas (Gin-Hofer) išleistas 1941 m. Jame yra Adolfui Hitleriui skirtas straipsnelis užimantis pusę puslapio, tačiau enciklopedijos pabaigoje yra specialus keturių puslapių priedas, kuriame propagandiškai pristatoma Hitlerio asmenybė.

1953–1966 m. Bostone lietuvių išeiviai šios enciklopedijos pagrindu išleido 37 tomų „Lietuvių enciklopediją“ (du tomai papildymų išleisti 1969 ir 1987 m.).

Okupuotoje Lietuvoje 1957 m. pradėta rengti enciklopedija, tačiau 1962 m. leidimas sustabdytas ir atnaujintas tik po dešimtmečio.

1966–1975 m. LTSR buvo išleista 3 tomų „Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija“ bei „Abėcėlinė vardų rodyklė“.

1976–1985 m. Vyriausioji enciklopedijų redakcija išleido universalią 12 tomų „Lietuviškąją tarybinę enciklopediją“ bei jos papildymų tomą; 1985–1988 m. – „Tarybų Lietuvos enciklopediją“ apie Lietuvą.

Nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio išleista keletas kitų enciklopedinio pobūdžio leidinių – „Medicinos enciklopedija“, „Astronomijos enciklopedinis žodynas“, „Namų ūkio enciklopedija“, „Pažinimo džiaugsmas“ ir kitos.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dažniau leidžiamos populiarios pažintinės knygos, dalis enciklopedinių leidinių išleidžiami tik Internete.

Tarp naujų leidinių paminėtini enciklopediniai Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto leidiniai:

Visuotinė lietuvių enciklopedija (pradėta leisti 2001 m., išleisti visi 25 tomai iš numatytų 25)

Technikos enciklopedija (išleisti visi 4 tomai iš numatytų 4),

Mažosios Lietuvos enciklopedija (išleisti visi 4 tomai iš numatytų 4),

Žemės ūkio enciklopedija (išleisti visi 3 tomai iš numatytų 3),

Muzikos enciklopedija (išleisti visi 3 tomai iš numatytų 3).Nepriklausomybės metais taip pat pasirodė nemažai kitų leidėjų enciklopedijų – tai ir „Lietuvių literatūros enciklopedija“, Astronomijos enciklopedinis žodynas, Atvirosios enciklopedijos entuziastų kuriama Lietuviška Vikipedija.

Liudmila Mackonienė

Liudmila Jūratė Mackonienė-Mackevičienė, Kazanaitė (1929 m. vasario 5 d., Pajuostė, Panevėžio apskr. – 2012 m. gegužės 30 d. Juodšiliai, Vilniaus r.) – Lietuvos dainininkė (mecosopranas).

Muzikologija

Muzikologija (muzika + logos) – mokslas apie muziką; humanitarinių mokslų (menotyra) sritis; meno studijų sritis. Muzikos žinovai, jos istorikai, kritikai, tyrinėtojai vadinami muzikologais.

Muzikos pedagogika

Muzikos pedagogika, muzikos edukologija – kryptingo ir sistemingo muzikinio ugdymo teorija ir praktika. Muzikinis ugdymas, vykstantis tiek bendrojo lavinimo, tiek ir papildomo ugdymo mokyklose, remiasi tam tikromis teorijomis apie veiksmingą muzikinį lavinimą, ugdymą, muzikinių gebėjimų tobulinimą. Muzikos pedagogika (edukologija) yra pedagogikos (edukologijos) ir muzikologijos šaka. Muzikos pedagogika remiasi muzikos teorijos ir atlikimo praktikos, filosofijos, estetikos, sociologijos, istorijos, psichologijos, fiziologijos, etikos ir kt. mokslų duomenimis.

Kaip taikomoji disciplina apima muzikinį vaikų (muzikos pedagogika) ir suaugusių (muzikos edukologija) ugdymą. Lietuvoje muzikos mokoma ikimokyklinėse įstaigose, bandrojo lavinimo mokyklose, vaikų ir vidurinėse muzikos mokyklose, meno mokyklose, muzikos gimnazijose, konservatorijose, universitetuose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Olivier Messiaen

Olivjė Mesianas (pranc. Olivier Messiaen, 1908 m. gruodžio 10 d., Avinjonas – 1992 m. balandžio 27 d., Kliši) – vienas reikšmingiausių XX a. Prancūzijos kompozitorių, pedagogas, vargonininkas ir teoretikas. O. Mesianas – vienas žymiausių XX a. II pusės kompozitorių, sukūrusių savo muzikinę kalbą, tiesiogiai susijusią su didžiaisiais Vakarų stiliais.

Philip Glass

Philip Glass (g. 1937 m. sausio 31 d.) – amerikiečių kompozitorius.

Jo muzika kritikų priskiriama minimalizmo krypčiai, tačiau jis pats mėgsta sąvoką teatro muzika. Jis laikomas vienu įtakingiausių XX a. kompozitorių.

Virginija Kligytė

Virginija Apanavičienė (g. 1950 m. rugsėjo 6 d. Trakų raj.) – Lietuvos muzikologė.

Vytautas Juozapaitis (1963)

Vytautas Juozapaitis (g. 1963 m. gruodžio 14 d. Radviliškyje) – Lietuvos operos dainininkas (baritonas), Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro bei Kauno muzikinio teatro solistas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius bei Vilniaus kolegijos docentas, „Vytauto Juozapaičio edukacinio kultūros ir meno centro“ steigėjas ir vadovas, Lietuvos Nacionalinės premijos bei visų pagrindinių muzikos ir teatro apdovanojimų laureatas, 2009 m. vėl pripažintas Metų operos solistu, muzikinių TV laidų vertinimo komisijų pirmininkas bei žiuri narys. Laikomas garsiausiu šiuolaikiniu Lietuvos baritonu. 2012 m. spalio 14 d. vykusiuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose kandidatavo kartu su TS-LKD partija Radviliškio vienmandatėje rinkimų apygardoje ir po pirmojo rinkimų rato pateko į Seimą pagal konservatorių partijos sąrašo 9-ąjį numerį. Laimėjo 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose.

Vytautas Povilas Jurkštas

Vytautas Povilas Jurkštas (1928 m. spalio 30 d. Kaunas – 1992 m. balandžio 21 d. Venecija, palaidotas Vilniuje) – Lietuvos muzikologas, aviacijos istorijos tyrinėtojas.

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.