Jozuės knyga

Jozuės knyga – šeštoji Senojo Testamento knyga.

Šioje knygoje pasakojama apie izraelitų įsiveržimą į Kanaaną – esą Dievo jiems pažadėtą žemę,– vadovaujant Mozės įpėdiniui Jozuei.

Jozuės knygoje kalbama apie Kanaano užkariavimą, Jordano upės perėjimą, Jericho užėmimą, izraelitų žygius. Taip pat aprašytas krašto padalinimas Izraelio gentims. Knyga baigiasi Jozuės atsisveikinimu ir mirtimi.

Jozuės knygoje aprašyti įvykiai vyko lygumose į rytus nuo Jordano upės ir Kanaane, 12301200 m. pr. m. e. laikotarpiu.

Yra manančių, jog knyga parašyta pranašo Samuelio laikais.

Pagrindiniai veikėjai – Jozuė, taip pat Rachaba ir Kalebas.[1]

Šaltiniai

  1. Biblijos enciklopedija. Alna litera. Vilnius, 1992.

Nuorodos

Nevimas

Nevimas (hebr. ‏נביאים‏‎) – Tanacho istorinės ir pranašų knygos, kuriose pranašaujama apie Mesijo atėjimą, Izraelio bei Pasaulio ateitį:

Pirmosios istorijos knygos:

Jozuės knyga - [יהושע] Jehošua

Teisėjų knyga - [שופטים] Šoftim

1 ir 2 Samuelio knygos - [שמואל] Šmu'el

1 ir 2 Karalių knygos - [מלכים] Melakhim

Pagrindiniai Didieji pranašai:

Izaijo knyga - [ישעיהו] Ješajahu

Jeremijo knyga - [ירמיהו] Jirmijahu

Ezechielio knyga - [יחזקאל] Jehezk'el

Dvylika Mažųjų pranašų :

Ozėjo knyga - [הושע] Hošea

Joelio knyga - [יואל] Jo'el

Amoso knyga - [עמוס] Amos

Abdijo knyga - [עבדיה] Ovadjah

Jonos knyga - [יונה] Jonah

Michėjo knyga - [מיכה] Mikhah

Nahumo knyga - [נחום] Nachum

Habakuko knyga - [חבקוק] Habakuk

Sofonijo knyga – [צפניה] Zephaniah

Agėjo knyga – [חגי] Haggai

Zacharijo knyga – [זכריה] Zechariah

Malachijo knyga – [מלאכי] Malakhi

Senasis Testamentas

Senasis Testamentas (hebr. ‏תנ״ך ‏‎ Tanach) – žydų biblinių knygų rinkinys, iš esmės apimantis Tanachą. Su Naujuoju Testamentu sudaro krikščionių Šventąjį Raštą.

Jame atsispindi žydų tautos istorija ir religinė mintis. Tanachas parašytas hebrajų ir aramėjų kalbomis. Aprašomas pasaulio sukūrimas, tautos susikūrimas ir istorija, taip pat jame surašyti įvairūs įstatymai, įskaitant Dekalogą. Kai kurie aprašomi įvykiai yra autentiški (pvz., Saliamono valdymas), kai kurių autentiškumas nėra patvirtintas.

Nors Senasis Testamentas yra ir judėjų, ir krikščionių šventoji knyga, šios dvi religijos jį interpretuoja gana skirtingai. Pavyzdžiui, krikščionybės tradicija Pradžios knygos tekste mato aprašytą Švč. Trejybę, kurios nepripažįsta žydai.

Tanachas

Tanachas (hebr. ‏Tanach תנ״ך‏‎) – judėjų Biblija, maždaug atitinkanti krikščionių Senąjį Testamentą. Nuo pastarojo skiriasi tuo, kad į Tanachą neįtrauktos deuterokanoninės knygos, protestantų laikomos apokrifinėmis, skiriasi knygų išdėstymo tvarka ir suskirstymas.

Kitomis kalbomis

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.