ISBN

ISBN (International Standard Book Number, iš angl. k. „tarptautinio standarto knygos numeris“) – unikalus knygos, skirtos naudoti komerciniais tikslais, numeris. ISBN sistema sukurta Jungtinėje Karalystėje 1966 metais knygų ir kanceliarinių prekių pardavėjų „W. H. Smith“. Tada ši sistema vadinosi „Standard Book Numbering“ (SBN) ir toks pavadinimas buvo vartotas iki 1974 m. 1970 metais šis standartas buvo adaptuotas kaip tarptautinis.

ISBN Details
Brūkšninis kodas su ISBN dalių paaiškinimais
1871 m.

1871 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Bahajų kalendorius

Bahajų kalendorius (dar vadinamas Badí kalendoriumi), pavadintas pagal bahajų tikėjimą, yra saulės kalendorius, kurį sudaro įprastos 365 dienos, keliamaisiais metais – 366. Kalendoriaus metus sudaro 19 mėnesių, kiekvienas po 19 dienų (361 dienos), prie kurių pridedamos „keliamosios dienos” (eiliniais metais 4, keliamaisiais 5 dienos).

Metai kalendoriuje prasideda pavasario lygiadieniu ir yra skaičiuojami su BE (bahajų eros) datos žyma. 1844 m. e. m. kovo 21 diena yra pirmoji pirmųjų bahajų kalendoriaus metų diena. Periodas nuo 2008 m. kovo 21 d. iki 2009 m. kovo 21 d. yra 165-ieji BE metai.

Hebrajų kalba

Hebrajų kalba – semitų kalba, kuria pasaulyje kalba daugiau nei 7 milijonai žmonių, daugiausia Izraelyje, taip pat pasaulio žydų bendruomenėse. Viena iš dviejų Izraelio valstybinių kalbų.

Hebrajų kalbos paskaitos skaitomos Vilniuje ir Kaune: Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Sochnute.

JAV lietuviai

Amerikos lietuviai – JAV gyvenantys išeiviai iš Lietuvos.

2000 m. JAV gyventojų surašymo duomenimis JAV gyveno 659 992 lietuvių kilmės žmonių.

Pasiskirstymas pagal valstijas:

Čikagoje ir jos apylinkėse gyvena daugiau lietuvių negu bet kuriame kitame JAV mieste. Lietuvių kilmės yra šie žymūs amerikiečiai: NFL legendos Johnny Unitas ir Dick Butkus, kino režisierius Robertas Zemeckis, politikas Richard Durbin, dainininkai Anthony Kiedis, P!nk ir Brandon Flowers, teniso legenda Vitas Gerulaitis, režisierius Jonas Mekas, Jurgis Mačiūnas, garsūs aktoriai Karolis Bučinskis, Jason Sudeikis bei John C. Reilly, arkivyskupas Paulius Marcinkus ir kt.

Kauno rajono savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas Lietuvos viduryje, išsidėsčiusi aplink Kauno miestą, kuriame yra rajono administracija; pats miestas turi atskiros Kauno miesto savivaldybės statusą. Kauno rajono savivaldybėje yra 24 seniūnijos ir 372 gyvenvietės.

Rajoną kerta „Via Baltica“, A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda magistralės, tarptautiniai geležinkeliai IX ir IXD. Karmėlavoje yra tarptautinis oro uostas, netoli jo kuriama laisvoji ekonominė zona.

Lazdijų rajono savivaldybė

Lazdijų rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas Lietuvos pietvakariuose, netoli sienos su Lenkija ir Baltarusija. Administracinis centras – Lazdijai.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba – iš baltų prokalbės kilusi lietuvių tautos kalba, kuri Lietuvoje yra valstybinė, o Europos Sąjungoje – viena iš oficialiųjų kalbų. Lietuviškai kalba apie tris milijonus žmonių (daugumas jų gyvena Lietuvoje). Drauge su latvių, mirusiomis prūsų, jotvingių ir kitomis baltų kalbomis, priklauso indoeuropiečių kalbų šeimos baltų kalbų grupei.

Pirmieji lietuvių kalbos rašytiniai paminklai atsirado vėlokai, apie XVI a., tačiau net dabartinė lietuvių kalba pasižymi dideliu archajiškumu (ypač vardažodžių linksniavimo srityje). Fonetiškai ir morfologiškai konservatyvi lietuvių kalba žymiai artimesnė baltų prokalbei negu naujoviškesnė latvių kalba. Lietuvių kalba – archajiškiausia iš gyvųjų indoeuropiečių kalbų, išsaugojusi daugybę indoeuropiečių prokalbės ypatybių.Lietuvių kalba skirstoma į dvi pagrindines tarmes: aukštaičių ir žemaičių. Dabartinė bendrinė lietuvių kalba grindžiama vakarų aukštaičių kauniškių patarme.

Lietuvių kalboje yra 45 priebalsinės ir 13 balsinių fonemų (įskaitant ir vartojamas tik skoliniuose). Būdingos minkštųjų ir kietųjų priebalsių poros, skiriamas balsių ilgumas. Kirtis – laisvas, tariamos priegaidės, tačiau rašte kirtis ir priegaidės paprastai nežymimi.

Morfologiškai lietuvių kalba yra fleksinė. Sintaksė pasižymi palyginti laisva žodžių tvarka, pagrindinė žodžių tvarka sakinyje – SVO (veiksnys – tarinys – papildinys). Žodyno daugumą sudaro veldiniai, tarp skolinių vyrauja slavizmai ir germanizmai.

Kalba užrašoma papildyta lotynų abėcėle, vartojamos 32 raidės.

Lotynų kalba

Lotynų kalba (lot. lingua latīna, tariama [laˈtiːna]) – indoeuropiečių šeimos kalba, priklausanti italikų kalbų grupei, visų romanų kalbų prokalbė. Kilusi iš istorinio Lacijaus regiono, kurio šiaurėje yra Roma. Lotynų kalba buvo visos Romos imperijos oficialioji kalba.

Lotynų kalba – oficiali Romos Katalikų Bažnyčios, Vatikano kalba. Bažnyčia iki 1960 m. vartojo ją kaip savo pirminę liturginę kalbą. Lotynų kalba tebevartojama medicinoje ir biologijoje (pvz., mokslinėje organizmų klasifikacijoje taksonams pavadinti).

Panevėžio apskritis

Panevėžio apskritis – skirtingais laikais dar žinoma kaip Panevėžio pavietas, Panevėžio ujezdas – 1831–1950 m. egzistavęs administracinis vienetas dabartinėje vidurio Lietuvoje, su centru Panevėžyje.

Nuo 1994 m. – Lietuvos Respublikos administracinis teritorinis vienetas Lietuvos šiaurės rytinėje dalyje, abipus Nevėžio. Apskrities centras – Panevėžys.

Panevėžio apskritis apėmė Panevėžio miesto bei Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų savivaldybių teritorijas.

Pagal užimamą plotą Panevėžio apskritis – ketvirtoji apskritis Lietuvoje. Miestai ir gyvenvietės sudarė 20,2 tūkst. ha, pramonės įmonės ir keliai – 14,5 ha, žemdirbystės plotai – 482,2 tūkst. ha, miškai – 210,9 tūkst. ha, vandenys – 20,0 tūkst. ha, kitos paskirties plotai – 40,6 tūkst. ha.

Plungės rajono savivaldybė

Plungės rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas šiaurės vakarų Lietuvoje. Priklauso Telšių apskričiai. Centras – Plungė.

Romos Katalikų Bažnyčia

Romos Katalikų Bažnyčia (Katalikų Bažnyčia) – pagal tikinčiųjų skaičių yra didžiausia krikščionių bažnyčia pasaulyje. Pagal Statistical Yearbook of the Church šiai Bažnyčiai 2004 m. pabaigoje priklausė 1 098 366 000 žmonių iš bendro, Jungtinių Tautų pateikto, 6 388 500 000 pasaulio gyventojų. Tai didžiausia pasaulio vieningą organizaciją turinti religija. Bažnyčiai vadovauja popiežius, Romos vyskupas (nuo 2013 m. – Pranciškus). Katalikų bažnyčia taip pat apima 23 unitų arba Rytų apeigų bažnyčias.

Romos Katalikų Bažnyčia apibrėžia save taip: „Katalikų Bažnyčia, kuriai vadovauja Petro įpėdinis“ – t. y. popiežius – „ir komunijoje su juo esantys vyskupai.“ Bažnyčia moko, kad ji yra įkurta Jėzaus Kristaus žmonijos išgelbėjimui.

Rūšis

Rūšis (lot. species) – taksono rangas, mokslinės klasifikacijos kategorija. Svarbiausias organizmų evoliucinio giminingumo sistemos struktūrinis vienetas.

„Rūšies“ sąvoka yra gana problemiška. Gana nesunkiai apibrėžiama lytiškai besidauginančių organizmų rūšis:

Paprastai rūšį bandoma apibrėžti kaip visumą vienos kilmės individų, pasižyminčių panašiomis morfologinėmis, fiziologinėmis, biocheminėmis, ekologinėmis bei etologinėmis ypatybėmis, užimančių tam tikrą teritoriją (arealą), turinčių panašų kariotipą, galinčių tarpusavyje kryžmintis ir duoti vislius palikuonis.Tačiau prireikus apibūdinti konkrečių organizmų visumas, pasirodo, kad praktiškai tokia apibrėžtis gali būti sunkiai pritaikoma.

Apibūdinant rūšį taikomi morfologinis, fiziologinis, ekologinis, etologinis, geografinis, kariologinis (citogenetinis), genetinis kriterijai.

Daug sunkumų kelia bandymas pateikti lytiškai nesidauginančių (nesikryžminančių) organizmų rūšies apibrėžtį. Todėl kartais kai kas net teigia, kad tokiems organizmams rūšies sąvoka gali būti nepritaikoma.

Pirmasis rūšies sąvoką pavartojo Rėjus (1693 m.), teigdamas, kad tai pats žemiausias iš pagrindinių sistematikos vienetų. Vėliau Karlas Linėjus sukūrė sistematikos principus, sugrupuodamas individus pagal morfologinius požymius į tam tikras grupes. Pagal binarinę nomenklatūrą kiekviena rūšis lotynų kalba žymima dviem žodžiais, iš kurių pirmasis yra genties, antrasis – rūšies pavadinimas. Dar tikslesnis rūšies įvardijimas – prie genties ir rūšies pavadinimo pridedant klasifikacijos autorių arba jo pavardės sutrumpinimą (pvz., L. raide žymimas Linėjus).

Rūšys dar gali būti suskaidomos į smulkesnius vienetus: varietetus, formas, veisles, klonus.

Manoma, kad Žemėje yra apie 8,7 mln. rūšių, neskaičiuojant bakterijų. Per metus pasaulyje yra užregistruojama apie 13 500 naujų rūšių.

Utenos apskritis

Utenos apskritis – 1995–2010 m. valstybinio lygmens administracinis teritorinis vienetas šiaurės rytų Lietuvoje. Centras – Utena.

Apskrityje yra 6 savivaldybės:

Utenos rajono savivaldybė

Anykščių rajono savivaldybė

Ignalinos rajono savivaldybė

Molėtų rajono savivaldybė

Zarasų rajono savivaldybė

Visagino savivaldybė

Viktorija Daujotytė

Viktorija Daujotytė-Pakerienė (g. 1945 m. spalio 1 d. (tikroji gimimo data 1944 m. gruodžio 23 d.) Keiniškėje, Varnių valsčius, Telšių apskritis) – Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė.

Visuotinė lietuvių enciklopedija

Visuotinė lietuvių enciklopedija (VLE) – Mokslo ir enciklopedijų leidyklos nuo 2001 m. iki 2015 m. leista universali enciklopedija. 2017 m. birželį dauguma VLE spausdintų tekstų ir iliustracijų patalpinta internete, enciklopedija papildyta naujais straipsniais, tebepildoma.VLE – pirmoji spausdintinė universalioji enciklopedija lietuvių kalba, išleista po Lietuvos valstybingumo atkūrimo, papildanti 1976–1985 m. leistą Lietuviškąją tarybinę enciklopediją (13 tomų).

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) – Vytauto Didžiojo universiteto akademinis padalinys. Įkurtas 2019 m. sausio 1 d. prie Vytauto Didžiojo universiteto prijungus Aleksandro Stulginskio universitetą.

Šakių rajono savivaldybė

Šakių rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas pietvakarių Lietuvoje, pasienyje su Kaliningrado sritimi. Centras – Šakiai.

Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje. Centras – Šilalė.

Žemės ūkis

Žemės ūkis – ūkio šaka, kurioje žemė yra naudojama maistui (iš)gauti, užauginti maistinius išteklius ir juos apdoroti, perdirbti. Prie žemės ūkio priskiriama žemdirbystė taip pat ir gyvulininkystė, miškininkystė, žuvininkystė (ūkį sudaro 3 pagrindinės šakų grupės žemės ūkis, pramonė ir paslaugos).

Pasaulyje žemės ūkiu užsiima apie 50 proc. dirbančiųjų žmonių.

Kitomis kalbomis

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.