Išėjimo knyga

Išėjimo knyga – antroji Penkiaknygės ir Senojo Testamento knyga.

Graikiškai ir lotyniškai ji vadinama Exodus (Išėjimas). Joje pasakojama, kaip Dievas per Mozę išlaisvina savo tautą iš Egipto vergijos.

Šioje Biblijos knygoje kalbama apie Mozės išgelbėjimą bei pašaukimą vadovauti izraelitams. Taip pat pasakojama apie 10 nelaimių, kurias Dievas siuntė Egiptui už tai, kad faraonas nesutiko išleisti izraelitų. Išėjimo knygoje taip pat rašoma apie pirmąją Paschą, kuri buvo švenčiama prieš izraelitams išeinant iš Egipto, perėjimą per Raudonąją (Meldų) jūrą, Dešimties įsakymų davimą, aukso veršį bei padangtę.

Išėjimo knygoje aprašyti įvykiai Egipte (Nilo deltoje) ir Sinajaus pusiasalyje.

Knygoje aprašytas maždaug 100 metų laikotarpis (apytiksliai 13251225 m. pr. m. e.)[1]

Šaltiniai

  1. Biblijos enciklopedija. Alna litera. Vilnius, 1992.

Nuorodos

Mahometo atvaizdas

Mahometo atvaizdas (dan.: „Muhammeds ansigt“) – 12 karikatūrų serija, kurią sukūrė įvairūs menininkai, tematizuodami Islamo įkūrėjo Mahometo veiklą bei jį atvaizduodami.

Darbų paskelbimas 2005 m. rugsėjo 30 d. Danijos dienraštyje Jyllands-Posten ir perspausdinimas Egipto laikraštyje Al Fage 2005 m. spalio 17 d. nesukėlė protestų.

2006 vasario mėn. Danijoje gyvenančių imamų pateiktos brošiūros su kitomis iliustracijomis Islamo tematika sukėlė tarptautinius musulmonų organizacijos protestus, paskatino boikoto Danijos produktams paskelbimą bei peraugo iki smurto veiksmų. Tokia reakcija sąlygojo religijos laisvės, spaudos, meno ir nuomonės laisvės diskusijas tarptautinėje bendruomenėje bei žiniasklaidoje.

Senasis Testamentas

Senasis Testamentas (hebr. ‏תנ״ך ‏‎ Tanach) – žydų biblinių knygų rinkinys, iš esmės apimantis Tanachą. Su Naujuoju Testamentu sudaro krikščionių Šventąjį Raštą.

Jame atsispindi žydų tautos istorija ir religinė mintis. Tanachas parašytas hebrajų ir aramėjų kalbomis. Aprašomas pasaulio sukūrimas, tautos susikūrimas ir istorija, taip pat jame surašyti įvairūs įstatymai, įskaitant Dekalogą. Kai kurie aprašomi įvykiai yra autentiški (pvz., Saliamono valdymas), kai kurių autentiškumas nėra patvirtintas.

Nors Senasis Testamentas yra ir judėjų, ir krikščionių šventoji knyga, šios dvi religijos jį interpretuoja gana skirtingai. Pavyzdžiui, krikščionybės tradicija Pradžios knygos tekste mato aprašytą Švč. Trejybę, kurios nepripažįsta žydai.

Tanachas

Tanachas (hebr. ‏Tanach תנ״ך‏‎) – judėjų Biblija, maždaug atitinkanti krikščionių Senąjį Testamentą. Nuo pastarojo skiriasi tuo, kad į Tanachą neįtrauktos deuterokanoninės knygos, protestantų laikomos apokrifinėmis, skiriasi knygų išdėstymo tvarka ir suskirstymas.

Kitomis kalbomis

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.