Hebrajų kalba

Hebrajų kalbasemitų kalba, kuria pasaulyje kalba daugiau nei 7 milijonai žmonių, daugiausia Izraelyje, taip pat pasaulio žydų bendruomenėse. Viena iš dviejų Izraelio valstybinių kalbų.

Hebrajų kalbos paskaitos skaitomos Vilniuje ir Kaune: Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Sochnute.

Hebrajų kalba
עברית Ivrit
KalbamaIzraelis, JAV, Argentina, Rusija, Vokietija, Kanada ir kt.
Kalbančiųjų skaičius~7 mln.
Vieta pagal kalbančiųjų skaičiųį šimtuką nepatenka
KilmėSemitų-chamitų
 Semitų
  Centrinių semitų
Oficialus statusas
Oficiali kalbaIzraelio vėliava Izraelis
Kalbos kodai
ISO 639-1he
ISO 639-2heb
ISO 639-3heb/hbo

Gramatika

Hebrajų kalba iš dalies analitinė, joje naudininkas, įnagininkas ir galininkas išreiškiami naudojant prielinksnines dalelytes, o ne linksnius. Tačiau kaitymas yra svarbus sudarant veiksmažodžius ir daiktavardžius.

Raštas

Moderni hebrajų kalba rašoma iš dešinės į kairę, naudojant hebrajų alfabetą.

Nuorodos

Žodynai

Adomas ir Ieva

Adomas ir Ieva – pagal Senojo Testamento Pradžios knygoje pateikiamą pasaulio kūrimo aprašymą bei Koraną buvo pirmoji žmonių pora ir visos žmonijos protėviai. Hebrajų ir arabų kalbomis Adomas (Adam) reiškia „žmogus“, o Ieva (Havva) – „gyvybės davėja“. Pastebėtina, kad šumerų mitologijoje randama analogijų apie kūrimą iš šonkaulio, jų kalboje ti reiškė ne tik „teikti gyvybę“, bet ir „šonkaulis“.Adomą (šis žodis reiškia „žmogų“ ir turi tą pačią šaknį, kaip ir „žemė“) Dievas sukuria iš žemės dulkių. Bet Pradžios knyga pateikia du pasakojimus, kaip Dievas kūrė žmogų. Pagal pirmąjį pasakojimą Ieva, Adomo moteris, buvo sukurta drauge su Adomu. Pagal antrąjį – vėliau iš miegančio Adomo šonkaulio. Šonkaulis, kaip sąvoka, gali būti blogas vertimas, nes hebrajų kalba verčiama dvejopai ir kaip „šonkaulis“, ir kaip „pusė“. Remiantis tuo, atsirado Adomo, kaip dvilytės būtybės (androgyno) sąvoka kabaloje, personifikuojanti visą Žmoniją. Palyginama su hinduizmo pirmapradžiu Manu.

Judaizme, islame, bahajų tikėjime ir mandaizme Adomas laikomas pranašu.

Anatolijus Šenderovas

Anatolijus Šenderovas (g. 1945 m. rugpjūčio 21 d. Uljanovske – m. 2019 m. kovo 25 d. JAV) – žydų kilmės lietuvių kompozitorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos bei kitų apdovanojimų laureatas. Laikomas vienu garsiausių šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių. Kūrė tiek kamerinę, tiek simfoninę muziką, kuri atliekama koncertų salėse įvairiose pasaulio šalyse.

Aramėjai

Aramėjai (aramėjų kalba: ܐܪܡܝܐ ,רמיא aramáyé) – semitų, pusiauklajoklių gyvulių augintojų tauta, XII a. pr. m. e.-VII a. gyvenusi Aukštutinėje Mesopotamijoje ir Sirijoje. Aramėjai kalbėjo aramėjų kalba, kuri buvo užrašoma šiek tiek modifikuota finikiečių abėcėle. Ši kalba kartu su hebrajų kalba, amonitų kalba ir dar keliomis kalbomis priklauso prie šiaurės vakarų semitų kalbų dialektų. Nuo VIII a. pr. m. e. aramėjų kalba ir raštas jau konkuravo su akadų kalba ir dantiraščiu Asirijoje, o vėliau išplito visuose Artimuosiuose Rytuose.

Baalas

Ba’alas arba Balas (Arabų kalba: بعل; Hebrajų kalba: בעל) – šiaurės vakarų semitų bendras vyriškos dievybės vardas, reiškiantis „šeimininkas“, „valdovas“. Babiloniečių – asirų vadintas Bel, aramėjų Beel (iš čia kilęs Belzebubas). Naudotas pagerbti įvairiems dievams, kurie globojo Levanto miestus.

Baalu pradžioje buvo kreipiamasi ne tik į dievus, bet ir į aukštą padėtį valstybėje turinčius asmenis. Kai kuriuose tekstuose jis vartojamas kaip Hadado, saulės, lietaus, griaustinių, vaisingumo ir žemdirbystės dievo ir dangaus valdovo vardo pakaitalas. Kadangi tik šventikai galėjo jį vadinti Hadadu, paprasti žmonės jį vadino Baalu. Nepaisant to Biblijoje tik keliose vietose, jei iš viso, Baalas minimas turint galvoje Hadadą, dievą viršesnį už kitus dievus. Biblijoje jis siejamas su daugybe vietinių dievybių, garbinamų kaip stabai, kurių kiekvienas yra vadinamas baal, t. y. Baalo gardinimas reiškia stabų garbinimą.

Izraelitai savo dievą pradžioje taip pat vadino Baalu. Baalo šventasis gyvulys buvo įnirtęs jautis. Baalo kulte buvo praktikuojamos žmonių aukos, šventyklų prostitucija (hierodulės), ekstaziniai šokiai ir triukšminga muzika. Kulto apeigos vyko po žaliuojančiais medžiais, o dar dažniau ant gamtinių ar dirbtinių aukštumų, pažyminų kūginėmis akmeninėmis kolonomis. Izraelitams užkariavus Kanaaną ir bendraujant su kaimynais, Baalo kultas skverbėsi ir į izraelitų tarpą, ypač teisėjų ir karalių amžiuose, kai beveik susilygino su Jahvės kultu. Su tuo kovojo izraelitų pranašai iki pat Jeremijo laikų, nors oficialiai Baalo kultas Izraelio ir Judėjos valstybėse buvo panaikintas.

Pagal savybes, dėl kurių Baalas garbintas, taip pat pagal būdą ir vietą, Baalas, kaip ir jo žmona Astartė, turėjo įvairių pasireiškimo pavidalų:

Baal-Berith – t. y. sąjungos Baalas, sąjungų globėjas

Baal Markod – t. y. šokių Baalas, garbinamas šokiais

Baal Samem – dangaus viešpats, tarp baalų aukščiausias

Baal Peor – Peoro kalno moabitų žemėje dievas

Dešimt Dievo įsakymų

Dešimt Dievo įsakymų (hebr. ‏ עשרת הדברות‏‎) arba Dekalogas, – sąrašas taisyklių, kurias, pasak Biblijos, Dievas perdavė Mozei ant Sinajaus kalno, užrašytas ant dviejų akmeninių plokščių. Biblijos hebrajų kalba jie pavadinti עשרת הדברים ,o skaitoma 'Aseret ha-Dvarîm'. Išvertus tai reiškia „dešimt teiginių“.

Pavadinimas „dekalogas“ išvestas iš graikiško pavadinimo δέκαλόγοι, arba „dekalogoi“, („dešimt teiginių“), kuris yra minimas Septuagintoje.

Terminai „dešimt įsakymų“ ir „dekalogas“ bendru atveju reiškia šiuos du beveik sutampančius tekstus iš Biblijos Senojo Testamento: Išėjimo knygos 20 skyrius nuo 2 iki 17 eilutės (Iš 20,2-17), Pakartoto Įstatymo 5 skyrius nuo 6 iki 21 eilutės (Įst 5,6-21).

Haranas

Haranas – senovinis miestas-valstybė, egzistavęs dabartinėje Turkijoje, netoli dabartinio Altynbašako (Altınbaşak) kaimo, 44 km į pietryčius nuo Sanliurfos.

Hebrajai

Hebrajai (hebr. ‏ עברים or עבריים‏‎) – semitų gentys, iš kurių susiformavo Izraelio tauta.

Hebrajų kalba yra ir viena iš dabartinės Izraelio valstybės valstybinių kalbų. Izraelis - tai dabartinė žydų valstybė.

Izraelitai

Izraelitai (hebr. ‏בני ישראל‎‎‏‎ = Bnai Yisraʾel - "Izraelio vaikai"), Izraelio tauta – senovės semitų etninė grupė, XIV-VII a. pr. m. e. gyvenusi Palestinoje. Izraelitai kalbėjo senovės hebrajų kalba, kuri buvo užrašoma senovės hebrajų raštu. Ši kalba kartu su aramėjų kalba, amonitų kalba ir dar keliomis kalbomis priklauso prie šiaurės vakarų semitų kalbų dialektų.

Izraelio tautos nariai kitaip dar yra vadinami hebrajais, populiariai dar žinomi kaip Išrinktoji tauta.

Po VII a. pr. m. e. iš izraelitų išsivystė dvi atskiros etninės grupės - žydai ir samariečiai.

Kauno Švabės hebrajų gimnazija

Kauno Švabės hebrajų gimnazija (hebr. ‏הגימנסיה העברית ע"ש שוואבה בקובנה‏‎) – buvusi žydų gimnazija su dėstomąja hebrajų kalba, veikusi 1927-1940 m. Kaune.

Mirusi kalba

Mirusi kalba – kalba, kuria niekas nebekalba kaip gimtąja kalba. Tokia kalba gali dar būti vartojama kai kuriose srityse arba tik raštiškai, pvz., liturginės kalbos. Mirusios kalbos yra lotynų kalba, sanskritas, prūsų kalba, bažnytinė slavų kalba, šumerų kalba, egiptiečių kalba.

Kalbos gali išnykti dviem būdais:

išnykus ja kalbėjusiai tautai (taip atsitiko prūsų kalbai, kai prūsus asimiliavo dabartinių vokiečių protėviai)

kalbai evoliucionuojant į kitas kalbas. Minėta šnekamąja lotynų kalba kalbėję žmonės visai neišnyko, bet keitėsi pati kalba, kol ilgainiui virto dabartinėmis romanų kalbomis.Kartais mirusios kalbos gali būti atgaivintos. Vienas iš tokių pavyzdžių – hebrajų kalba. Ja kaip gimtąja vėl kalba apie 5 mln. žmonių.

Nanotechnologija

Nanotechnologijos yra tarpdisciplininė taikomojo mokslo ir technologijų šaka, apimanti darbą su mažomis medžiagų dalelėmis - nanodalelėmis, matuojamomis nanometrais (viena milijardinė metro dalis) bei jų pritaikymą technologijose. Nanotechnologijos apima medžiagas ir objektus ne didesnius nei apytiksliai 100 nm.

Nanotechnologijos remiasi taikomosios fizikos, medžiagų mokslo, koloidų mokslų, įrangos fizikos, supramolekulinės chemijos, šiek tiek mechanikos ir elektrotechnikos disciplinomis.

2007-ais metais mokslininkai iš Techniono universiteto (angl. The Technion – Israel Institute of Technology) visą hebrajų kalba parašytą Senojo Testamento tekstą sugebėjo patalpinti ant 0,5 kvadratinio milimetro pločio auksu padengtos titnago plokštės.

Nobelio literatūros premija

Nobelio literatūros premija – premija, skiriama kasmet autoriui iš bet kurios šalies, kuris, pasak Alfredo Nobelio, sukūrė „geriausią idealistinės krypties darbą“. „Darbas“ šiuo atveju suprantamas kaip visi autoriaus darbai, o ne tik konkretus kūrinys, nors atskiri kūriniai dažnai minimi premijos teikimo metu. Kam paskirti premiją, sprendžia Švedijos Akademija.

Aukščiau paminėta Nobelio citata kelia daug ginčų. Švedų kalba žodis idealisk gali būti verčiamas kaip „idealistinis“ arba „idealus“. Ankstesniaisiais metais Nobelio komitetas laikėsi tiesioginės Nobelio interpretacijos ir apdovanojimų neskyrė tokiems pasaulinio garso rašytojams kaip Levas Tolstojus ar Henrikas Ibsenas, greičiausiai todėl, kad jų darbai neatrodė pakankamai „idealistiniais“.

Vėliau Nobelio žodžiai imti interpretuoti laisviau ir premija skiriama, nors tai tebėra ginčų objektas, už ilgalaikius nuopelnus literatūroje. Kaip ir bet kokios premijos, kuri skiriama pagal subjektyvius vertinimus, atveju Nobelio literatūros premijos skyrimas dažnai kritikuojamas, nes premijos esą negauna žymūs autoriai, o kartais ji esą skiriama menkai žinomiems, pvz., Dario Fo 1997 m.

Salemas (Oregonas)

Salemas (angl. Salem) – miestas JAV yra Oregono valstijos sostinė ir trečias didžiausias miestas. 2010 mieste gyvena 154 637 žmonių.

Vardas kilęs iš semitų kalbų (arabų kalba: salam, hebrajų kalba: šalom).

Semitų-chamitų kalbos

Semitų-chamitų kalbos, dar vadinamos afroazinės kalbos – kalbų šeima, paplitusi šiaurės ir rytų Afrikoje bei Artimuosiuose Rytuose. Į šią šeimą įeina maždaug 240 kalbų, kuriomis kalba apie 285 mln. žmonių.

Semitų-chamitų kalbos skirtomos į tokias grupes:

Semitų kalbos (jai priklauso ir arabų kalba, maltiečių kalba, hebrajų kalba bei etiopų kalbos)

Berberų kalbos

Čadinės kalbos (jai priklauso ir hausų kalba – daugelio Vakarų Afrikos tautų tarpusavio bendravimo kalba)

Egiptiečių kalbos

Senovės egiptiečių kalba ir iš jos kilusi koptų kalba

Kušitų kalbos (jai priklauso ir somalių kalba bei oromų kalba)

Bedžų kalba (dažnai priskiriama kušitų kalboms)

Omotų kalbos (anksčiau buvo priskiriamos kušitų kalboms)

Semitų kalbos

Semitų kalbos yra afroazinių kalbų šeimos atšaka. Jomis kalba apie 260 milijonų žmonių Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Etiopijos-Somalio regione. Svarbiausios šiuolaikinės semitų kalbos yra arabų kalba, hebrajų kalba ir amharų kalba (ja kalbama Etiopijoje). Tarp semitų kalbų yra daugybė reikšmingų išmirusių senovės kalbų, pvz., akadų kalba, aramėjų kalba.

Senasis hebrajų raštas

Senasis hebrajų raštas – garsinis priebalsinis raštas (abdžadas), kilęs iš finikiečių rašto, izraelitų naudotas užrašyti senajai hebrajų kalbai.

Siela

Apie gotikinio roko grupę skaitykite straipsnyje Siela (grupė)Siela (lot. anima) daugumoje religijų vadinama savarankiška metafizinė substancija, egzistuojanti kiekvieno žmogaus viduje.

Filosofijoje ir religijose labai dažnai „siela“ yra apibrėžiama štai tokiu apibrėžimu: „siela yra kūno ir materijos priešingybė“, tačiau iškėlus elementarų klausimą „kas yra pavyzdžiui materialios kėdės arba stalo priešingybė?“ iškart tampa akivaizdu kad apibrėžimas „siela yra kūno ir materijos priešingybė“ neturi jokios prasmės.

Religijose siela dažniausiai laikoma nemirštančia ir amžina; manoma, kad ji atsiskirianti nuo kūno mirties metu.

Dauguma filosofų sielą supranta kaip nematerialią substanciją, o kai kurie mokslininkai bandė įrodyti jos egzistavimą, ieškodami mirusio žmogaus kūno masės pakitimų.

Žodis psichologija kilo iš gr. psyche 'siela'. Lotynų kalbos žodis spiritus turi žodžio „siela“ šaknį ir išvertus reiškia „kvėpavimas“. Hebrajų kalba žodis nepheš reiškia ne tik 'siela', bet ir 'gyvenimas' arba 'būtinas kvėpavimas'.

Tetragramatonas

Tetragramatonas (gr. τετραγράμματον; „keturių raidžių žodis“) – terminas, vartojamas judėjų Dievo vardui aprašyti. Hebrajų kalba: י (jodh) ה (heh) ו (vav) ה (heh) arba pilnai יהוה – JHVH. Į europietiškas kalbas šios keturios raidės (žydų kalboje balsės nėra rašomos) tranksribuojamos įvairiai – lietuvių kalboje dažniausiai Jahvė arba Jehova.

JHVH – Izraelio Dievo vardas, paminėtas Toroje. Kiti JHVH vardai :

JHVH-Rafa – „gydantis Viešpats“ (Išėjimo kn. 15:26).

JHVH-Niss'i – „Viešpats yra mano vėliava“ (Išėjimo kn. 17:8-15).

JHVH-Šalom – „Viešpats yra ramybė“ (Teisėjų kn. 6:24).

JHVH-Ra-ah – „Viešpats yra mano Ganytojas“ (Psalmynas 23:1).

JHVH-Tsidkenu – „Viešpats mūsų teisumas“(Jeremijo kn. 23:6).

JHVH-Šammah – „Ten yra Viešpats“ (Ezekielio kn. 48:35).

JHVH-Tsavaot – „Galybių Viešpats“ (Malachijo kn. 2:16).

Vikiteka

Žydai

Žydai (hebr. ‏ יְהוּדִים ‏‎, tar. jehudím) – semitų tauta. Žydais taip pat vadinami ir judaizmo išpažinėjai. „Žydų tauta“ pačių žydų būna suprantama šiek tiek skirtingai, nei kitos tautos, nes yra susijusi ir su tikinčiųjų bendruomenės idėja ir „tauta“ labiau reiškia tai, kad žydai esą vieno protėvio palikuonys.

Atsižvelgiant į skirtingą sąvokos „žydas“ interpretavimą įvairiais vertinimais žydai sudaro apie 0,2 proc. pasaulio gyventojų arba 13 mln. Daugiausia žydų gyvena JAV – apie 5 671 000 ir Izraelyje – 5,3 mln. XX a. pradžioje reikšminga žydų dalis gyveno Rusijos imperijoje, daugiausia Lenkijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje (daugiau kaip 4 mln.). Žydai buvo susibūrę į įvairias sionistines organizacijas, nes sau kėlė uždavinį – atkurti savo valstybę Izraelį – ir yra patyrę II pasauliniame kare totalų genocidą – holokaustą, kurio metu prarado milijonus tautiečių.

Semitų kalbos

Kitomis kalbomis

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.