Astikai

Astikai
Herbas „Ragai“
Herbas „Ragai“
Pradininkas Traidenis/Sirputis (?)
Titulas Kunigaikštis
Laikotarpis XIII-XVI a.
Šalys LDK
Dvarai Kernavė
Atšakos Radvilos

Astikaĩ (lot. Astikus, lenk. Oscik, Ostik) – LDK didikų giminė (XV-XVI a.), svarbiausias valdas turėjusi apie Kernavę. Pradininkas – Kristinas Astikas, kildinamas iš spėjamo Traidenio brolio (ar sūnaus) Sirpučio.

Žymiausi Astikai

Genealogija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirputis?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristinas Astikas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dargis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radvila Astikas
Trakų vaivada
Died in 1477
 
Mikalojus (or Micko)
 
Stanislovas (Stankus)
Naugarduko vaivada
 
Baltramiejus (or Bardko)
 
 
 
 
 
Sudimantas Dargaitis
Krėvos seniūnas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikalojus Radvila
Vilniaus vaivada
Lietuvos didysis kancleris
Died 1509
 
Ana
Wife of Petka Jogailavičius
 
Grigalius Astikas
Died in 1518/1519
 
Ana
Wife of Jurgis Jonaitis Zenovijaitis
 
Mykolas Kmita
Died after 1461
 
Alekna Sudimantaitis
Vilniaus vaivada
Lietuvos didysis kancleris
Died 1490
 
Jonas (Ivaška)
Died after 1447
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radvilos family
 
Jurgis Astikas
Maršalka
Died in 1546
 
Grigalius Astikas
Naugarduko vaivada
Died 1557
 
Stanislovas Astikas
Polocko vaivada
Died in 1519
 
Sopfija
Wife of Aleksandras Alšėniškis]]
 
Aleksandra
Wife of Mikalojus Tenčinskis
 
Unknown name
Wife of Stanislovas Kęsgaila
 
Ana
Cistersiana nun
 
Jadviga
Wife of Jonas Kontautaitis &
Stanislovas Kęsgaila
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikalojus
Rotmistras
Died ca. 1566
 
Jonas
 
Grigalius
Executed in 1580
 
Jurgis Astikas
Smolensko vaivada
Died in 1579
 
Joana (Ana)
 
Sofija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan
Land judge
Last member of Astikai
 
 

Šaltiniai

  1. Henrikas Valeika. Astikai. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. II (Arktis-Beketas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 95 psl.
  1. Ignas Jonynas. Astikas. Lietuviškoji enciklopedija I. Red. Vaclovas Biržiška. Kaunas: Spaudos Fondas. 1933. p. 1299–1303.
  2. Astikai. Tarybų Lietuvos enciklopedija I. Red. Jonas Zinkus. Vilnius. Vyriausioji enciklopedijų redakcija. 1985. p. 111–112.
1528 m. LDK gyventojų surašymas

1528 m. LDK gyventojų surašymas nebuvo tikrasis gyventojų surašymas dabartine prasme. Jo pagrindinis tikslas buvo surašyti žemės turinčius asmenis („žemininkus“), faktiškai dėl to turėjusius ir karinę prievolę. Todėl iš esmės tai buvo kariuomenės surašymas, inicijuotas LDK valdovo ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo. Dabartinėse Lietuvos valstybės teritorijose Lietuva tuomet turėjo 5730 raitelių (daugiausia – Kęsgailos, Radvilos, Goštautai ir Astikai). Pagal įvairius apytikslius skaičiavimus, tuo metu Lietuvoje galėjo gyventi apie 500 tūkst. žmonių.

Alantos dvaras

Alantos dvaras yra Naujasodyje, prie Alantos. Kompleksą sudaro neoklasicistiniai dvaro rūmai, XIX a. parkas (guobos, liepos, beržai, ąžuolai, ievos), pagalbiniai pastatai. Dvaro rūmuose įsikūrusi biblioteka, o joje nuo 1963 m. veikia kraštotyros muziejus.

Dvaro pastatai pastatyti XIX a. vid., XX a. keletą kartų restauruoti. Šiuo metu rūmai dar kartą restauruoti: meniškai išdažyta rūmų išorė, pakeistas skardos stogas ir langai, trinkelėmis išgrįstas takas ir kelias. Atkurtas parkas ir tvenkiniai, gražiai tvarkoma aplinka. Dažnai vyksta pokyliai. Dvaro rūmai ir parkas saugomi valstybės. Parke yra 3 tvenkinėliai.

Astika ir Nastika

Astika (sanskritu: आस्तिक, āstika) ir Nastika (sanskritu: नास्तिक, nāstika) – indų filosofijos sąvokos, kurios skirsto hinduizmo filosofines mokyklas į ortodoksines bei neortodoksines sroves pagal tai ar jos pripažįsta ar atmeta vedų autoritetą. Šiuo atžvilgiu sankhja, joga, njaja, vaišešika, vedanta bei mimansa priskiriamos astikos (ortodoksinėms) kryptims, o čarvaka, budizmas bei džainizmas priskiriamos nastikos (neortodoksinėms) srovėms.

Astikai (reikšmės)

Žodis astikai gali reikšti:

Astikai – LDK didikų giminė;

astikai – religinė pakraipa;

Astikai – viensėdis Širvintų rajone.

Astikai (viensėdis)

Astikai – viensėdis Širvintų rajono savivaldybėje, 3 km nuo Peliškių.

Bajorai (Lietuva)

Šlėkta, šlėktos arba bajorai – teisiškai privilegijuotas kilmingųjų luomas Lenkijos karalystėje, vėliau Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Abiejų Tautų Respublikoje. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, vėliau ir Respublikoje šis luomas vienintelis turėjo pilietines ir politines teises.[reikalingas šaltinis] Kaip atskiras luomas egzistavo ir prijungus Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Respubliką prie Rusijos imperijos. Čia šlėktos luomas buvo sulygintas teisėmis su rusų bajorija – Dvorianstvo. Luomo privilegijos buvo panaikintas 1863 m. caro įsaku. Nuo to laiko jokių privilegijų nebeturi, tačiau kasdieninėje vartosenoje terminai išliko ir žymi asmenis, turinčius kilminguosius protėvius. Nors šiandieninėje lietuvių kalboje Lietuvos kilmingieji dažniausiai yra įvardijami terminu bajorai, iš istorinės tiesos požiūrio lietuvių kalboje turėtų būti vartojamas terminas šlėkta, tačiau šis terminas nėra plačiai vartojamas, nes lietuvių kalbininkams nepatinka iš lenkų kalbos atėjęs terminas . Atsisakymas naudoti terminą šlėkta sukomplikuoja įvardijimą .

Gegužinė (Kaišiadorys)

Gegužinė – kaimas Kaišiadorių rajono šiaurėje, kairiajame Neries krante, šalia kelio 143 Jonava–Žasliai–Kloniniai Mijaugonys . Kaimas tęsiasi Neries pakrante apie du kilometrus, ją skiria 60 km nuo Neries žiočių Kaune. Ties Gegužine į Nerį įteka nedideli Bošės ir Beržės upeliai. Į pietvakarius nuo kaimo plyti Gegužinės miškas (2367 ha). Į vakarus nuo kaimo teka Lomena, į rytus – Laukysta (abu – Neries intakai).

Kaime stovi tašytų akmenų Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia (pastatyta 1932 m.), yra kapinaitės. Netoliese plyti Gegužinės miškas. Ties Gegužine Neryje yra rėva, ten būta Avino (Barono) akmens, trukdžiusio sielininkams.

Grigalius Astikas

Grigalius Astikas (apie 1470 m. Trakuose – apie 1518–1519 m. Kernavėje) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, valstybės veikėjas.

Grigalius Astikas (m. 1557)

Grigalius Astikas (? – 1557 m.) – LDK valstybinis veikėjas.

Lietuvos didysis raikytojas 1519–1542 metais, Kauno seniūnas 1539 metais, Upytės seniūnas 1546 metais, Naugarduko vaivada 1542–1544 metais, Vilniaus kaštelionas nuo 1544 metų. Buvo Radvilų giminės opozicijoje.

Iš Astikų giminės, Gragaliaus Astiko ir Aleksandros Svirskaitės sūnus. Turėjo brolius: Stanislovą ir Jurgį. Buvo vedęs kunigaikštytę Anastasija Mstislauskaite, Mykolo Ivanovičiaus Mstislavskio dukterį (po Grigaliaus Astiko mirties Anastasija antrą kartą ištekėjo už Stepono Zbaraskio). Vaikų neturėjo.

Jokūbas Astikas

Jokūbas Astikas – LDK didikas, Mstislavlio vaivada, Alantos savininkas ir bažnyčios statytojas.

Jurgis Astikas

Jurgis Astikas (apie 1530–1579) – LDK valstybinis veikėjas.

Jurgis Stanislovaitis Astikas

Jurgis Stanislovaitis Astikas (? – 1546 arba 1547) – LDK valstybinis veikėjas.

Anykščių ir Darsūniškio laikytojas, maršalka 1546 metais.

Kristinas Astikas

Kristinas Astikas (1363 m. Trakuose – 1442 ar 1443 m. Kernavėje) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas.

Panemunio dvaras

Panemunio dvaras ir parkas yra Panemunio miestelyje. Lapidinio stiliaus architektūros paminklas, statiniai sumūryti iš natūralių akmenų, kalkių ir akmens skaldos.

Pagrindiniai rūmai sumūryti iš plytų ir tinkuotų akmenų. Juos sudaro 3 lygiagretūs korpusai. Išlikusi dvaro kalvė (1851 m.), kumetynas (XIX a. vidurys), arklidė ir ratinė (1854 m.).

Dvaras priklausė Komarų giminei.

Pats dvaras buvo savo Liudviko XV stiliaus salonais bei neogotiškais kabinetais, biblioteka.

Rūmų salonuose ir kabinetuose tvyrojo prabanga. Juose buvo gausu japoniško porceliano indų, ypač vertingų graviruoto bei raižyto krištolo, sidabro ir bronzos dirbinių, sumedžiotų žvėrių galvų iškamšų.

Radvila Astikaitis

Radvila Astikaitis (lenk. Radziwiłł Ościkowicz; apie 1384 m. – 1477 m.) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, vienas įtakingiausių XV a. Lietuvos valstybės veikėjų.

Radvilos

Radvilos (lenkiškai paprastai save vadindavo Radziwiłłowie) – LDK didikų giminė, iškilusi XV a. ir išlikusi viena įtakingiausių iki LDK gyvavimo pabaigos XVIII a. pabaigoje. Radvilos buvo viena turtingiausių Europos giminių, jie valdė 23 pilis, 426 miestus ir miestelius, 2032 dvarus, 10 053 kaimus. Nuo 1547 m. Radvilos, vieninteliai iš Lietuvos didikų giminių turėjo Šventosios Romos imperijos kunigaikščių titulą.

Radvilos net 166 metus užėmė vieną svarbiausių, Vilniaus vaivados postą. Iš giminės iškilo 37 vaivados, 22 ministrai (kancleriai, maršalkos, etmonai, iždininkai), 3 vyskupai, 1 kardinolas, 1 karalienė ir daugybė kitų žemesnių pareigūnų. Radvilos herbą „Trimitai“ gavo 1413 metais Horodlėje, kaip ir 46 kitos lietuvių didikų šeimos, pagal Horodlės susitarimus.

Stanislovas Astikas

Stanislovas Astikas (? – 1519) – LDK valstybinis veikėjas.

Pienionių ir Užpalių seniūnas, Lietuvos didysis raikytojas 1517–1519 metais, Polocko vaivada 1519 metais.

Iš Astikų giminės, Grigaliaus Astiko ir Aleksandros Svirskytės sūnus. Turėjo brolius Jurgį ir Grigalių. Buvo vedęs Jadvygą, vaikų neturėjo.

Trąby

Trąby (pažodžiui išvertus – Trimitai) – lenkiškas herbas, naudotas ir Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Herbe pavaizduoti trys triskelionu išdėstyti trimitai.

Herbas Trąby kartą paminėtas 1398 m. Šis herbas dar žinomas lenkiškais pavadinimais Brzezina, Trąby II, Trąby Odmienne, Tuba.

Širvintų seniūnija

Širvintų seniūnija yra Širvintų rajono viduryje.

LDK didikų giminės

Kitomis kalbomis

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.