Mitklinker

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

'ne Mitklinker of consonant is 'ne klank wobie de lóch neet óngesperdj dore móndj nao boete kan; 't taengeneuvergestèldje van 'ne klinker. Bieje [p] wie in aap vergaortj de lóch zich ieës veure aafgeslaote luppe, wonao d'r mit e pluufke nao boete kump. Bieje [n] wie in noeat is de móndjhäöldje aafgeslaoten en kump de lóch dore naas d'roet. Bieje [s] wie in saap geit de tóng ómhoeag nao 't verhieëmeldje, wodoor de äöpening nejjer wuuertj en 'n sisklank óntsteit.

De wies worop 'ne mitklinker wuuertj oetgespraoke kan waeren óngerverdeildj in: plosief, fricatief (worónger sibilant), nasaal, approximant, tril, tik, lateraal en halfklinker.

De plosieven en fricatieve kónne wiejer waeren óngerverdeildj in stumloeas en stumhöbbendj (in anger spraoke kónne alle mitklinkers det). Bie 'ne stumloeaze mitklinker trille de stumbenj neet mit; bie stumhöbbendje waal.

Zuuch ouch

Alveolaire lateralen approximant

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

d'n Alveolaire lateralen approximant of alveolaire laterale glitsjklank is 'ne mitklinker dae in sómmige gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [l].

Alveolaire nasaal

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

d'n Alveolaire nasaal of alveolair naasklank is 'ne mitklinker dae in väöl gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [n]. d'n Alveolaire nasaal haet feitelik veer variantje (zuuch bie kènmirke).

Alveolairen tik

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

d'n Alveolairen tik of alveolaire flap is 'ne mitklinker dae in inkele gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [ɾ].

Alveolairen tril

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

d'n Alveolairen tril is 'ne mitklinker dae in väöl gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [r].

Approximant

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

Approximante of glitsjklanke zeen mitklinkers die waere vervaerdig door 't spraokkenaal te vernejjen oppe oetspraokplaats, meh neet zowied det 'nen turbulente lóchstroum óntsteit. Hiedoor kónne approximante waere gezeen es tösse de fricatieven enne klinkers. Óngere approximante valle haafklinkers, wie de palatalen approximant [j], en ouch de lateraal approximante.

In 't Limbörgs zeen de approximante gewuuenlik stumhöbbendj. Döks waere ze ouch toegeveug tösse twieë opeinvölgendje klinkers.

Approximante zeen sonorante.

Bilabiale nasaal

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

De bilabiale nasaal of bilabiaal naasklank is 'ne mitklinker dae in bekans al gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [m].

Bilabialen approximant

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

De bilabialen approximant of bilabiaal glitsjklank is 'ne mitklinker dae in sómmige gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [β̞].

Bilabialen tril

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

De bilabialen tril is 'ne mitklinker dae in väöl gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [ʙ].

Labiodentalen approximant

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

De labiodentalen approximant of labiodentaal glitsjklank is 'ne mitklinker dae in sómmige gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [ʋ].

De labiodentalen approximant is de van 't naordelik Nederlands; in 't Limbörgs en zujelik Nederlands gebroek me meistes de bilabialen approximant.

Palatale lateralen approximant

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

De palatale lateralen approximant of palatale laterale glitsjklank is 'ne mitklinker dae in sómmige gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [ʎ].

Palatale nasaal

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

De palatale nasaal of palataal naasklank is 'ne mitklinker dae in sómmige gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [ɲ].

Palatalen approximant

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

De palatalen approximant of palataal glitsjklank is 'ne mitklinker dae in sómmige gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [j].

Posalveolaar

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't AGL. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

'ne Palato-alveolaar, alveo-palataal of postalveolaar is 'ne klank dae gevörmp weurt door de tóng örges tösje 't hel gehiemelte en de tandjkasse te plaatse. 't Resultaat is meistal 'n affricaat of fricatief: /tj/, /ts/, /tsj/, /dj/, /dz/ en /dzj/, /sj/ of /zj/. De officieel symbole hieveur sjtaon in 't Internationaal Fonetisch Alfabet. /s/ en /z/ zien alveolaar fricatieve.

't Limburgs kent ónger de Panninger Linie mie palato-alveolare fricatieve es 't Nederlands: stad - sjtad, zwaard > sjwaert, zwaan > zjwaan.

Retroflexe lateralen approximant

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

De retroflexe lateralen approximant of retroflexe laterale glitsjklank is 'ne mitklinker dae in inkele gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [ɭ].

Dees klank kump väöl veur in (Zuud-)Indische spraoke, mer ouch in 't Zweeds en sómmige Noorse dialekte.

Retroflexen approximant

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

De retroflexen approximant of retroflexe glitsjklank is 'ne mitklinker dae in versjillige gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [ɻ].

Stumhöbbendje palatale laterale fricatief

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

De stumhöbbendje palatale laterale fricatief of stumhöbbendje palatale laterale glitsjklank is 'ne mitklinker dae in sómmige gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [ʎ̝].

Stumhöbbendjen alveolaire laterale fricatief

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

De stumhöbbendjen alveolaire laterale fricatief of stumhöbbendjen alveolaire laterale glitsjklank is 'ne mitklinker dae in sómmige gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [ɮ].

Stumloeazen alveolaire laterale fricatief

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

De stumloeazen alveolaire laterale fricatief of stumloeazen alveolaire laterale glitsjklank is 'ne mitklinker dae in sómmige gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [ɬ].

Velaire nasaal

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.

De velaire nasaal of velair naasklank is 'ne mitklinker det in väöl gespraoke tale veurkump. 't Symboeal det bie 't Internationaal Fonetisch Alfabet gebroek wuuertj is [ŋ].

 
Internationaal Fonetisch Alfabet
Mitklinkers
Plaats →
Meneer ↓
Labiaal Coronaal Dorsaal Laryngeaal
Bilabiaal Labiodentaal Dentaal Alveolair Postalveolair Retroflex Alveolopalataal Palataal Velair Uvulair Glottaal
Nasaal     •   m     •   ɱ     •   n     •   ɳ     •   ɲ     •   ŋ     •   ɴ
Plosief p   •   b t   •   d ʈ   •   ɖ c   •   ɟ k   •   g q   •   ɢ     •   ʔ
Sibilant s   •   z ʃ   •   ʒ ʂ   •   ʐ ɕ   •   ʑ
Fricatief ɸ   •   β f   •   v θ   •   ð ɹ̝̊   •   ɹ̝ ç   •   ʝ x   •   ɣ χ   •   ʁ h   •   ɦ
Approximant     •   β̞     •   ʋ     •   ɹ     •   ɻ     •   j     •   ɰ     •   ʁ̞
Tik     •   ɾ     •   ɽ
Tril     •   ʙ     •   r     •   ʀ
Lateraal approximant     •   l     •   ɭ     •   ʎ
Lateraal fricatief ɬ   •  ɮ ʎ̥˔•  ʎ̝
Klinkers
Veur Centraal-veur Centraal Centraal-achter Achter
Toe i   •   y ɨ   •   ʉ ɯ   •   u
Bao toe ɪ   •   ʏ ɪ̈   •   ʊ̈ ɯ̽   •   ʊ
Toe-midde e   •   ø ɘ   •   ɵ ɤ   •   o
Midde    •   ø̞ ə ɤ̞   •   
Aop-midde ɛ   •   œ ɜ   •   ɞ ʌ   •   ɔ
Bao aop æ   •     ɐ   •    
Aop a   •   ɶ ä   •   ɒ̈ ɑ   •   ɒ

In anger sjpraoke

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.