Olzanî

Olzanî an jî teolojî, li ser ol, baweriyê, pêşketin û dîroka wê disekinê. Bi teybetî, pergala olî ya felsefî li ser wê disekinê. Di roja me de, her dewlet û pergal, di nava xwe de xwediyê sazîyaka ku navê olzaniyê lê dikin. Ev sazî jî, lêkolînan dike. Bi teybetî jî, di Zanîngahan de beşa wê hatiye çêkirin. Mirovên ku jê şagirtin jî, dibina weke Zanistên olî. Olzanî, gotinaka ku hemû ol, bawerî û dîrokên wan dike nava xwe de ya. Lê navê de jî, her got ku bawerî û hizra xwe dihêne ser ziman, karê wê olzaniya xwe bi afirêne û jê re bêje Olzanî.

Gotina olzaniyê ji sedsala 19 û 20 min ve, ketiya rojevê. Bi wê gotinê re, êdî ol, bawerî û hizir û têgihiştin û pêşketinên wê û dîroka wê bi dîroka wê re bûna mijarên lêkolînê. Bi olzaniyê, di aslê xwe de, Pîsporiya wê ya ku mirov êdî bi zanebûnê û zanistê dike, dihê ser ziman.

Bawerî

Bawerî, gotinaka olzanî ya, ku li gor jîyandinê têne ser ziman. Di her olê de bicih a. di nav olan de awayê baweriyê û şeklê wê yên cuda hene. Weke, Hindûyizm, Filehî, û Îslam û hwd, bi wan re heya.

Jiyan di bin roja Mîtra de dimeşê (pirtûk)

Jiyan di bin roja Mîtra de dimeşê. , pirtûka nivîskarê kurd Abdusamet Yigit a ku di destpêka sala 2014´an hat weşandin. Pirtûk, li ser Mîtra û dema wê disekinê. Bi wê re pirtûk, li felsefe, bawerî û ola Mîtrayê û dema wê disekinê. Pirûk, di encama lêkolînekê de hatiye nivîsandin. Di pirtûkê de, giranî hatiye dayîn li pêşketinên ku li ser ola Mîtrayê re bûne.

Destpêka pirtûkê, bi van gotinan destpê dike: "´Mîtra, sûwarê leheng ku sûwar dibû, bi haspê xwe re bi ber rojê ve difirî´. Mîtra, destpêkek bû. Bi wî re û navê wî re zayîneka mejûyî hebû. Mîtra, hê ku piçûk bû, ew bi kirin û gotinên wî ên bi aqilane re ew dihat li berçav û nasîn. Navê wî, bi wî rengî hebû. Mîtra, oldar û pêyamnêrî dema Mîtannîyan û ji mîtannîyan bû. Mîtannî jî kurd bûn. Bo vê yekê jî, ew weke «sûwarê Mîtannî, ku bi ber rojê ve difirî» dihat binavkirin."

Bi zimanên din

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.