ಕೆಂಪು

ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ 630–740 nmಗಳಷ್ಟು ತರಂಗದೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾನವ ಕಣ್ಣು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ ದೀರ್ಘವಾದ ತರಂಗದೂರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸದೃಶ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣವು ಕೆಂಪು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.[೨] ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದವಾದ ತರಂಗದೂರಗಳನ್ನು ಅತಿಗೆಂಪು ಅಥವಾ ರಕ್ತಾತೀತ (ಕೆಂಪಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನದು ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಇವನ್ನು ಮಾನವನ ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಂಪನ್ನು RGB ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರುನೀಲಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೀಯ/ಸೇರಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. RYB ವರ್ಣಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಕಳೆಯುವ/ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕೆಂಪು CMYK ವರ್ಣಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ.

Red
Spectral coordinates
Wavelength~630–740[೧][೨] nm
Frequency~480–405 THz
Common connotations
passion, aggression, courage, energy, guilt, love, anger, hatred, pain, socialism, fire, heat, sacrifice, violence, bullfighting, emergency, danger, sin, negativity, blood, devils, lust, communism, stop, exit, honor, leadership, Valentine's Day, yield sign, blushing, Christmas, purity, attraction, beauty, error, failure, wrong way, conservatism (US), happiness (China), good luck (China), HIV/AIDS awareness and drug intolerance
    Color coordinates
Hex triplet#FF5663
sRGBB    (r, g, b)(255, 86, 99)
HSV       (h, s, v)(355.1°, 66.4%, 100%)
SourceCIECAM02[೩]
B: Normalized to [0–255] (byte)

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಣೆಗಳು

ಹಳೆಯ ಆಂಗ್ಲ ಪದ rēad ನಿಂದ ಕೆಂಪು ಎಂಬ ಪದ ಬಂದಿದೆ.[೪] ಮತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ಪ್ರೋಟೋ-ಜರ್ಮೇನಿಕ್‌ ಪದ ರಾಥಾಜ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೊ-ಇಂಡೋ ಐರೋಪ್ಯ ಮೂಲಪದ ರಿಯೂದ್‌- ಮೂಲದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ರುಧಿರ ಎಂದರೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ರಕ್ತ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ರಕ್ತದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೂವುಗಳ (e.g. ಗುಲಾಬಿಗಳು) ಕಳಿತ ಹಣ್ಣುಗಳ (e.g. ಸೇಬುಗಳು, ಚೆರ್ರಿಗಳು) ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ದೃಢವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು, ಸೂರ್ಯನನ್ನು, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಾಗಿನ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸಹಾ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೆಳುವರ್ಣದ-ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಕೆಂಪು-ಕಳೆಯ" ಮುಖಛಾಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ (ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ). 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದದ ಪ್ರಗತಿಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕೆಂಪನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಕೂಡಾ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೫]

ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ

Remebrance poppy ww2 section of Aust war memorial
ಕೃತಕ ಕೆಂಪು ಗಸಗಸೆ

ವರ್ಣಮಾಪನ, ವರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ, ದೃಷ್ಟಿ, ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ 630–700 nmಗಳಷ್ಟು ತರಂಗದೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾನವ ಕಣ್ಣು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ ದೀರ್ಘವಾದ ತರಂಗದೂರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸದೃಶ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣವು ಕೆಂಪು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.[೨] ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದವಾದ ತರಂಗದೂರಗಳನ್ನು ಅವಗೆಂಪು (ಕೆಂಪಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನದು ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಇವನ್ನು ಮಾನವನ ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.[೬] ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ'ದ ತರಂಗದೂರವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌‌ ಡಿಸ್ಕ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಲೇಸರ್‌ಗಳಂತಹಾ ಲೇಸರ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಈಗ ಕೆಂಪಿನ ತರಂಗದೂರವು ದೀರ್ಘವಾದದ್ದರಿಂದ ಲೇಸರ್‌'ನ ಮುದ್ರಣಗಳು ಡಿಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಲೇಸರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀಲಿ ಲೇಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.[೭] ಪ್ರೈಮೇಟುಗಳು ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕಳಿತ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಳಿಯದ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಸೇವನಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು.[೮] ಈ ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇದು ಕೆಂಪು ಮುಖಚರ್ಯೆಗಳಂತಹಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇತರೆ ಅಳವಡಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.[೯] ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಡ್ಡಿ ಕೋಶಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸಂವೇದನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕೆಂಪು ಬೆಳಕನ್ನು ಅಲ್ಪ-ಬೆಳಕಿನ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ-ಸಮಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನೋಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧೦] [೧೧] ಕೆಂಪು ಬೆಳಕಿನ ಮೂರು ಸಂಯೋಜನೀಯ/ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೇ, RGB ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರುನೀಲಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. RYB ವರ್ಣಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಕಳೆಯುವ/ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕೆಂಪು CMYK ವರ್ಣಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ.[೧೨]

ಸಂಯೋಜನೀಯ/ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಂಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಬಳಕೆಯೆಂದರೆ RGB ವರ್ಣ ಮಾದರಿಯದು. ಕೆಂಪು ವರ್ಣವು ತಾನೇ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರಿಯಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೆಂಪನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ವರ್ಣಮಿಶ್ರಣಗಳು ಕೂಡಾ ವರ್ಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌‌ ಸರ್ಕಾರವು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪೇಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.[೧೩] ಗಣಕಗಳು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಬೇಕೆಂದಾಗ, ಕೆಂಪು ವರ್ಣವನ್ನು sRGBನಂತಹಾ ಸಮಗ್ರ ವರ್ಣಾವಕಾಶದ ಮಾನಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.[೧೪] ವರ್ಣ ಸರಿಪಡಿಕೆ (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಾಢವಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹಾ ಮಾನಕ ಕೆಂಪು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ).

ಕೆಂಪು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಹಾಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್‌‌ಗಳನ್ನು ಅದು ನಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾರದಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ (ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈಗಲೂ) ಕತ್ತಲೆ/ಛಾಯಾಸಂಸ್ಕರಣಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.[೧೫] ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಕತ್ತಲೆ/ಛಾಯಾಸಂಸ್ಕರಣಕೋಣೆಗಳು ಹಳದಿದೀಪವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ದೀಪವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವರಾದರೂ, ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.[೧೬]

ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ

Mars atmosphere
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಥೇಚ್ಚ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ವೆಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧೭] ನೋಡುಗನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಖಗೋಳೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಂಪು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈ ಗ್ರಹದ ಮಧ್ಯರೇಖೆಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಆಕೃತಿಯ ಬೃಹತ್‌ ಕೆಂಪು ಕುಳಿಯ/ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.[೧೮]

Agarplate redbloodcells edit
ಸಮುದ್ರ ಪಾಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು

ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಿಸಿದ ರಕ್ತವು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಿಸಿದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.[೧೯] ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತವಾದಾಗ ಕೆಂಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂದುಬಣ್ಣದ, ಕೆಂಪು ಛಾಯೆಯ ಕಂದು ಅಥವಾ ಶುಂಠಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೆಂಪುಛಾಯೆಯ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹಸುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಯಿಗಳ ತುಪ್ಪಳದ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಹಾಗೂ, ಕೆಂಪು ನರಿ, ಕೆಂಪು ಅಳಿಲು, ಕೆಂಪು ಜಿಂಕೆ, ರಾಬಿನ್‌ ರೆಡ್‌ಬ್ರೆಸ್ಟ್‌ ಹಕ್ಕಿ, ಕೆಂಪು ಗ್ರೌಸ್‌ಹಕ್ಕಿ, ಕೆಂಪು ಗಂಟುಹಕ್ಕಿ, ಕೆಂಬಾಲದಹಕ್ಕಿ, ಕೆಂಪುರೆಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ, ಕೆಂಪು ಸುಳಿವುನಾಯಿ, ಕೆಂಪು ಡೆವನ್‌ ಹಸು ಮುಂತಾದ etc. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಕುಲವರ್ಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಕಾವಿಮಣ್ಣು, ಕೆಂಪು ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ರೆಡ್‌/ಕೆಂಪು ಇಂಡಿಯನ್‌ಗಳಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಕೆಂಪು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಊದಾಬಣ್ಣ (ಕೆಂಪು ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲದ ತುರುಚಿ, ಕೆಂಪು ತ್ರಿದಳಪರ್ಣಿ, ಕೆಂಪು ಹೆಲ್ಲೆಬರೀನ್‌) ಅಥವಾ ನಸುಗೆಂಪು/ಪಾಟಲವರ್ಣ (ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಂಪಿಯನ್‌, ಕೆಂಪು ವ್ಯಾಲೆರಿಯನ್‌) ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ

ಪಾಪ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥತೆ/ಅಪರಾಧ, ನೋವು/ಯಾತನೆ, ಉದ್ರೇಕ/ಭಾವಾವೇಶ, ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಕೋಪ

ಕೆಂಪು ವರ್ಣವನ್ನು ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಕಾಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥತೆ/ಅಪರಾಧ, ಪಾಪ ಹಾಗೂ ಕೋಪಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೨೦] ಇಸಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು : "ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕಡುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಮಂಜಿನಷ್ಟು ಶ್ವೇತವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ."[೨೧] ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ದ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್‌ ಲೆಟರ್ ‌, ಒಂದು 1850ರ ನಥಾನಿಯೆಲ್‌ ಹಾಥಾರ್ನೆ ವಿರಚಿತ ಅಮೇರಿಕನ್‌ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪ್ಯೂರಿಟನ್‌ ನವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಪಾಪವನ್ನು ಆಕೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಷರ 'A'ಅನ್ನು ಹೊಲಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೨೨] ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಲೆಯ ರಕ್ತ,[೨೩]ದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥತೆ/ಅಪರಾಧಯೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಿಸಲಾಗುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹೀಬ್ರ್ಯೂ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕವೇಳೆ ವಸ್ತುಗಳು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಲೆಂದೇ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ.[೨೪] ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ "ಕಾಟ್‌ ರೆಡ್‌ -ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ‌" ಎಂಬ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ, ಅಥವಾ ಕೊಲೆಯ ರಕ್ತವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಪುಂಜ.[೨೫] ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ವೇಶ್ಯೆಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಈಗಿನ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಕೆಂಪು‌-ದೀಪ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು).[೨೬][೨೭] ರೋಮನ್‌ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್‌‌ ಪಂಥದಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಏಳು ಮಾರಕ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಡುಕ್ರೋಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸೈತಾನನು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಪೋಷಾಕನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಮಾಶಿಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.[೨೮] ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೆಂಪು ಕಾರುಗಳು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.[೨೯]

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ, ಭಾವಾವೇಶ, ಪ್ರೇಮ, ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕೂಡಾ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬಳಕೆಯು ಬಹುಶಃ ಪ್ರೇಮ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿದೆ.[೩೦] ಗ್ರೀಕರು ಹಾಗೂ ಹೀಬ್ರ್ಯೂಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.[೩೧] ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಡೆಗೆ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.[೩೨]

ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗ

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುವ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಘಾತಕ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಧೈರ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೩೩] ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಧ್ವಜಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಮೇರಿಕದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನೋರ್ವ ಧೈರ್ಯ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನರಿಯುವ ದ ರೆಡ್‌ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್‌ ಆಫ್‌ ಕರೇಜ್‌ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲೂ ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದು.[೩೪] ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥತೆ/ಅಪರಾಧದೊಂದಿಗಿನ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ತಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹುತಾತ್ಮರುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ಈಸ್ಟರ್‌ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರಲ್ಲದೇ, ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತವರ್ಣ/ಬಿಳಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿವೆ. ರೋಮನ್‌ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್‌ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹುತಾತ್ಮರುಗಳ ಔತಣದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಪಾಮ್‌ ಭಾನುವಾರ/ಈಸ್ಟರ್‌ ಹಿಂದಿನ ಭಾನುವಾರದಂದೂ ಏಸುವಿನ ಸಾವಿನ ಪೂರ್ವನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.[೨೮] ರೋಮನ್‌ ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ದೇವತೆಯಾದ ಮಂಗಳ/ಮಾರ್ಸ್‌ನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೩೩] ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಓರ್ವ ರೋಮನ್‌ ಜನರಲ್‌ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಕೆಂಪು ರಂಗನ್ನು ಬಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ.[೩೫] "ರೆಡ್‌ -ಬ್ಲಡೆಡ್‌" ಎಂಬ ಪದಪುಂಜವು ಓರ್ವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ದೃಢಕಾಯ ಹಾಗೂ ಪೌರುಷವುಳ್ಳವನನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.[೨೫] ಆಂಗ್ಲ ವಂಶಲಾಂಛನಕಲೆಯಲ್ಲಿ , ಕೆಂಪು (ಗೂಲ್ಸ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ) ಉತ್ಕಟ ಅನುರಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದರೆ, ಕಡುಗೆಂಪು(ರಕ್ತ-ವರ್ಣ) ಬಣ್ಣವು ದಿಟ್ಟತನ, ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ದುಡುಕಿನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.[೩೬]

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Sunset with funnel clouds
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಆಕಾಶ, ನೌಕಾಯಾನಿಗಳ/ಕುರಿ ಕಾಯುವವರಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ.

ಕೆಂಪು ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದಲ್ಲದೇ, ಅಪಾಯ ಹಾಗೂ ತುರ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣು ತನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತಾನು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.[೩೭] ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಇತರೆಲ್ಲಾ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಿಗಿಂತಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದಲ್ಲದೇ, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಿತ್ತಳೆ, ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತವರ್ಣ/ಬಿಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಮಾಣ, ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.[೩೮] ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅನೇಕವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ನೋಡಿ: ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪತ್ರ/ಕಾರ್ಡು).[೩೯]

ಬಂದರು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹಡಗಿನ ಎಡಬದಿಯು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬದಿಯಿಂದ ಬರುವ ಇತರೆ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಕೆಂಪು ನೌಕಾಯಾನ ದೀಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.[೪೦]

ಪೌರಸ್ತ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕನ್‌/ಕಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು (红 ಪಿನ್‌ಯಿನ್‌ : ಹಾಂಗ್ ) ಬೆಂಕಿಯ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣದ (ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಚೀನಾ) ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಧೈರ್ಯ, ನಿಷ್ಠೆ, ಗೌರವ, ಯಶಸ್ಸು, ಅದೃಷ್ಠ, ಫಲವತ್ತತೆ/ಸಂತಾನಶೀಲತೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಆವೇಗ, ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಹಳವೇ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.[೪೧][೪೨][೪೩] ಚೀನೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮದುವೆಗಳೊಂದಿಗೆ (ವಧುಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ) ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಕಾಗದವನ್ನು ಕೂಡಾ ಹಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಕೆಂಪು ಪೊಟ್ಟಣ/ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು (ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್‌ ಬಾವೊ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಟೊನೀಸ್‌ ಉಪಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೈ ಸೀ ) - ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚೀನೀಯ ನವವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮೃತ್ಯುಲೇಖ/ಮರಣಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದಲ್ಲದೇ, ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಮರಣಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದಂತಿರುತ್ತದೆ.[೪೩] ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಪುಲ್ಲಿಂಗಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ (ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಿನ್‌ ಹಾಗೂ ಯಾಂಗ್‌) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೪೩][೪೪]

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ, ವೀರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಕೆಂಪು ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ.[೪೫] ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ, ವಧುವಿನ ವಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆದೆ ಹಾಗೂ ಸಂತಾನಶೀಲತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೪೬] ಇದು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಬಣ್ಣವೂ ಆಗಿದೆ.[೩೩]

ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಎನ್‌ಡೆಂಬು ಯೋಧರು ಉತ್ಸವಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹಪೂರ್ತಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೀಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.[೪೭] ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಂಪು ಸಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶೋಕಸೂಚಕವಾದ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ.[೪೮] ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಳಕು ಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಕೆಂಪು ಶಿಲುಬೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಈ ಖಂಡದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತವರ್ಣ/ಬಿಳಿ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ.[೪೯]

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ

ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ

ಚಿತ್ರ:RS Redz.png
ಕ್ಲೀವ್‌ಲೆಂಡ್‌ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಹಾಗೂ ಬಾಸ್ಟನ್‌ ಕೆಂಪು ಸಾಕ್ಸ್‌ಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಂಡಗಳು ತಾವು ಧರಿಸುವ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಲೀಗ್‌ ಬೇಸ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಂಪು ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.[೫೦]

ಸಿನ್‌ಸಿನ್ನಾಟಿ/ತಿ ರೆಡ್‌ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಎಂಬುದು 1869ರಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೇಸ್‌ಬಾಲ್‌ ತಂಡವಾಗಿದೆ.[೫೧] ಇದರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಾಸ್ಟನ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡುದಲ್ಲದೇ ಈಗ ಅದು ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಬ್ರೇವ್ಸ್‌ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸಿನ್‌ಸಿನ್ನಾಟಿ/ತಿ ರೆಡ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಬಾಸ್ಟನ್‌ ಕೆಂಪು ಸಾಕ್ಸ್‌ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್‌ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಆಧುನಿಕ ಸಿನ್‌ಸಿನ್ನಾಟಿ/ತಿ ತಂಡವನ್ನು "ರೆಡ್‌ಲೆಗ್ಸ್‌‌" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದುದಲ್ಲದೇ ಅದೇ ಪದವನ್ನು ಬೇಸ್‌ಬಾಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಾ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲಿನ ಭಯವು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಸ್‌‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.[೫೨]

ಧ್ವಜಗಳು

ಕೆಂಪು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಳಕೆಯು ಸದೃಶವಾದ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ : ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದವರ ರಕ್ತ, ಬಲಿದಾನ/ತ್ಯಾಗ,ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯಗಳನ್ನು; ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದು ನೀಡುವ ಆಶಯ ಹಾಗೂ ಹಿತೋಷ್ಣತೆ; ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಬಲಿದಾನಗಳು (ಕೆಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ) ಅದರ ಕೆಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಕೆಂಪು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಧ್ವಜಗಳ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಧ್ವಜವು ಕೆಂಪು, ಶ್ವೇತವರ್ಣ/ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಂತರಾದ, ಸಂತ ಜಾರ್ಜ್‌ರ ಶಿಲುಬೆ ಹಾಗೂ ಐರ್‌ಲೆಂಡ್‌ನ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಂತರಾದ ಸಂತ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ರ ಕತ್ತರಿ ಗುರುತುಗಳೆರಡಲ್ಲೂ ಇರುವ ಶ್ವೇತ/ಬಿಳಿವರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.[೫೩] ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌‌ನ ಧ್ವಜ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ,[೫೪] ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಧ್ವಜದ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳು ಅಮೇರಿಕನ್‌ ಧ್ವಜದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೇ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಫಿಜಿಗಳಂತಹಾ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ' ಧ್ವಜಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಧ್ವಜದ ಅಂತರ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ.[೫೫] ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್‌ ಹಾಗೂ ವೆನೆಜ್ಯುವೆಲಾದಂತಹಾ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಪೂರ್ವ ವಸಾಹತುಗಳು ಕೂಡಾ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್‌ ಧ್ವಜದ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಧ್ವಜಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಕೆಂಪು ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು, ಕಡಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಲು ಕೂಡಾ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೌಕಾಪಡೆಗಳ ಧ್ವಜಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾವಿಕ್‌ ಐಕಮತ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಖಿಲ-ಸ್ಲಾವಿಕ್‌ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತವರ್ಣ/ಬಿಳಿ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇವು ರಷ್ಯನ್‌ ಧ್ವಜದ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿದ್ದವು ; ಸ್ಲಾವಿಕ್‌ ಚಳುವಳಿಯು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಲೋವ್ಯಾಕ್‌ ಜನರು, ಸ್ಲೋವೇನರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಬಿಯನ್ನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸ್ಲಾವಿಕ್‌ ಜನರು ಕೂಡಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಝೆಕ್‌ ಗಣರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೋಲೆಂಡ್‌ಗಳ ಧ್ವಜಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಂಶಲಾಂಛನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಹೊರತು (ನೋಡಿ ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ವಂಶಲಾಂಛನ ಹಾಗೂ ಝೆಕ್‌ ಗಣರಾಜ್ಯದ ವಂಶಲಾಂಛನ) ಅಖಿಲ-ಸ್ಲಾವಿಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲ.

ಕೆಂಪು, ಶ್ವೇತವರ್ಣ/ಬಿಳಿ, ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಅಖಿಲ-ಅರಬ್‌ಧರ್ಮ/ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಅರಬ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ.[೫೬]

ಕೆಂಪು, ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ, ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಅಖಿಲ-ಆಫ್ರಿಕನ್‌ ಧರ್ಮ/ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಘಾನಾ, ಸೆನೆಗಲ್‌, ಮಾಲಿ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಟೋಗೋ, ಗಿನಿಯಾ, ಬೆನಿನ್‌, ಹಾಗೂ ಝಿಂಬಾಬ್ವೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆಫ್ರಿಕನ್‌/ಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಧ್ವಜಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿವೆ. ಅಖಿಲ-ಆಫ್ರಿಕನ್‌/ಕಾದ ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಫ್ರಿಕನ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಧ್ವಜದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.[೫೬][೫೭] ರ್ರ್ವಾಂಡಾ, ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ರ್ರ್ವಾಂಡಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ನರಮೇಧದ ನಂತರ ಅಖಿಲ-ಆಫ್ರಿಕನ್‌ ಧರ್ಮ/ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತಳುಕು ಹಾಕುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಧ್ವಜದಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಿತು.[೫೮]

ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಧ್ವಜವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವೃತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್‌‌ನ ಧ್ವಜವು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವಿಷಮ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಿಂಗಪೂರ್‌ನ ಧ್ವಜವು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಆಯತ/ಸಮತಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿಗಳು

Flag of the Soviet Union
ಪೂರ್ವ ಸೋವಿಯೆತ್‌ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೆಂಪು ಧ್ವಜ

9ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ, ಮಝ್‌ಡಕ್‌ ಧರ್ಮದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಖುರ್ರಮೈಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ-ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟರು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿದರು. 1848ರ ಯೂರೋಪ್‌ನ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಿಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಧ್ವಜದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಐರೋಪ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರ ಬಣ್ಣವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಇಟಲಿಯ ಏಕೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಿಬಾಲ್ಡಿಯ ಕ್ಯಾಮಿಸೀ ರಾಸ್ಸೆ (ಕೆಂಪು ಅಂಗಿಗಳು) ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತಲ್ಲದೇ, ಎಡಪಂಥೀಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗುಂಪುಗಳು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಶ್ವೇತವರ್ಣ/ಬಿಳಿ ವರ್ಣವನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬೌರ್ಬನ್‌ ಗೆರಿಲ್ಲಾಗಳು/ಪಕ್ಷದವರು ಪೂರ್ವ-ವಿಶ್ವಸಮರ Iರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ "ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ತ" ಎಂಬ ಪದ ಟಂಕಿಸುವಿಕೆಗೆ ಇದು ದಾರಿಯಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಫಿನ್‌ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಗಳು ಕೆಂಪು ಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಶ್ವೇತವರ್ಣ/ಬಿಳಿ ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು.

ಸಮಾಜವಾದಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದೊಡನೆ (ಕೆಂಪು ಧ್ವಜವು ಸೋವಿಯೆತ್‌ ಒಕ್ಕೂಟದ ಧ್ವಜದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು) ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್‌ ಪಂಥದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ನಕ್ಷತ್ರವು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್‌ ಪಂಥದ ಲಾಂಛನವಾಗಿದ್ದುದು "ಕೆಂಪು ವಿಪತ್ತು" ಹಾಗೂ "ಕೆಂಪು ಚೀನಾ"ದಂತಹಾ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಚೀನಾ , "ನೀಲಿ ಚೀನಾ" ಅಥವಾ "ಮುಕ್ತ ಚೀನಾ"ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ) ಶೀತಲ ಸಮರದ ಪದಪುಂಜಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಮಾವೋ ಝೆಡಾಂಗ್‌ರ ಅಧಿಪತ್ಯದಡಿ ಚೀನಾ'ದ ವಸ್ತುತಃ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯು "ದ ಈಸ್ಟ್‌ ಈಸ್‌ ರೆಡ್‌" ಆಗಿತ್ತು.[೫೯] ಮಾವೋ ಝೆಡಾಂಗ್‌ರನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಕೆಂಪು ಸೂರ್ಯ"ನೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.[೬೦] ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ಪಡೆ ಹಾಗೂ 1917ರ ರಷ್ಯನ್‌ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ಸೈನಿಕರುಗಳಂತಹಾ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೂ ತಳುಕು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್‌ನ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿಗಳಂತಹಾ ಎಡಪಂಥೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಾ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಈಗಲೂ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪವಾದವೆಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌. ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಲ-ಪಂಥೀಯವಾದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್‌ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ U.S. ಕಿರುತೆರೆ ಜಾಲಗಳು ಸುದ್ದಿ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್‌ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ ಪಕ್ಷಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು; ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಣ್ಣ ಹಂಚಿಕೆಯು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದಾದರೂ 2000ರ ಚುನಾವಣೆಯು ವಿವಾದಾಸ್ಪದಗೊಂಡಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರು ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು.) ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅರಾಜಕತ್ವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕಸ್ವಾಮ್ಯದ-ಅರಾಜಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ

Red apple
ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಸೇಬು

ಬಹುತೇಕ ಕೆಂಪು ಆಹಾರಗಳು ಎರಡು ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್‌ನ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಮೂಲವಾಗಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೆಂಪು ರಂಗುಗಳಿಂದಲೂ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.[೬೧] ಮಾಂಸವು ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ರಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೈಯೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ ಹಾಗೂ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದಂಶದಿಂದಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. [೬೨]

ಸಮಾಜ

ಕೆಂಪು ಟೋಪಿ/ರೆಡ್‌ ಹ್ಯಾಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1998ರಲ್ಲಿ 50 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯೋಮಾನದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪಾಗಿದೆ.

ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ

 • ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳು
 • ವರ್ಣ/ಬಣ್ಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಆಕರಗಳು

 1. Thomas J. Bruno, Paris D. N. Svoronos. CRC Handbook of Fundamental Spectroscopic Correlation Charts. CRC Press, 2005.
  Color
 2. ೨.೦ ೨.೧ ೨.೨ Craig F. Bohren (2006). Fundamentals of Atmospheric Radiation: An Introduction with 400 Problems. Wiley-VCH. p. 214. ISBN 3527405038.
 3. The RGB values are taken by converting from the CIECAM02 defined red (h = 20.14°) to sRGB using Argyll CMS, at lightness J = 60, and the maximum chroma (C = 74.21) for that lightness at that hue angle. See here for more on CIECAM02’s definition of red.
 4. Eric Partridge (1966). Origins: An Etymological Dictionary of Modern English. Routledge. ISBN 0415050774.
 5. Douma, Michael (2008). "Color of Power". Pigments Through the Ages. Institute for Dynamic Educational Development. Retrieved 18 April 2010.
 6. "What Wavelength Goes With a Color?". Atmospheric Science Data Center. Retrieved 2009-04-15.
 7. DVD
 8. O'Neil, Dennis (March 19, 2010). "Primate Color Vision". Primates. San Marcos, CA: Palomar Community College. Retrieved 22 April 2010.
 9. Hogan, Dan (May 25, 2007). "Color Vision Drove Primates To Develop Red Skin And Hair, Study Finds". Science News. Rockville, MD: ScienceDaily. Retrieved 22 April 2010. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 10. "Human Vision and Color Perception". Olympus Microscopy Resource Center. Retrieved 2007-09-19.
 11. "Be a Stargazer". Sensitize Your Eyes. Retrieved 2007-09-25.
 12. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ಸ್‌: ಅಡಿಟಿವ್‌ ಅಂಡ್‌ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೀವ್‌ - ಆನ್‌ ಎಡುಕೇಟರ್ಸ್‌‌ ರೆಫರೆನ್ಸ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌‌ ಲೆಸನ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌
 13. U.S. Army (December 15, 1989). "Federal Standard 595b Colors Used In Government Procurement" (PDF). 595 Paint Spec. Stanton, CA: FastPoint Technologies. p. 3. Retrieved 22 April 2010.
 14. Süsstrunk, Sabine. "Standard RGB Color Spaces" (PDF). Laboratory of audio-visual Communication. p. 1. Retrieved 18 April 2010. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 15. "Important Facts About Safelights". How Safe is Your Safelight?. Eastman Kodak. Retrieved 18 April 2010.
 16. Smith, S.E (August 20, 2009). "What Is a Safelight?". WiseGeek. Conjecture Corporation. Retrieved 18 April 2010.
 17. Adams, Melanie (9/19/94-03/12/09). "Mars, The Red Planet". MidLink Magazine. North Carolina State University. Retrieved 12 April 2010. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help); Check date values in: |date= (help)
 18. Cardall, Christian (2003). "The Great Red Spot". The Solar System. University of Tenesee. Retrieved 12 April 2010. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 19. Nabili, Siamak. "Hemoglobin". Procedures and Tests. MedicineNet. p. 1. Retrieved 12 April 2010.
 20. ಓಯೆಹ್ಲರ್‌, ಗುಸ್ತಾವ್‌ ಫ್ರೀಡ್‌ರಿಚ್‌ ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಜ್‌ ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ಡೇ, ಥಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್‌ ದ ಓಲ್ಡ್‌ ಟೆಸ್ಟಾಮೆಂಟ್‌ . pg. 320
 21. KJV ಇಸಯ್ಯ 1:18
 22. ಹಾಥಾರ್ನೆ, ನಥಾನಿಯೆಲ್‌. ದ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್‌ ಲೆಟರ್‌ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ : ಪಾಕೆಟ್, 2004. ISBN 0-7434-8756-7 pg. 136
 23. Hecht, Mendy. "Seven Things You Can Do for America". Retrieved 2009-10-05.
 24. ಅಟ್ವಾಟರ್‌, ಎಡ್ವರ್ಡ್. ಸೇಕ್ರೆಡ್‌ ಟೇಬರ್‌ನೇಕಲ್‌ ಆಫ್‌ ದ ಹೀಬ್ರ್ಯೂಸ್ . ಸಿಟಿ: ಕೆಸ್ಸಿಂಗರ್‌ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್, LLC, 2004. ISBN 1-4179-7818-X pg. 223
 25. ೨೫.೦ ೨೫.೧ [36] ^ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ನಿಘಂಟು
 26. ಹಾರ್ಮನ್‌, ಹರಾಲ್ಡ್‌‌. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ಇನ್‌ ಇಟ್ಸ್‌‌ ಕಲ್ಚರಲ್‌ ಎಂಬೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ . ಬರ್ಲಿನ್‌ : ಮೌಟನ್‌ ಡೆ ಗ್ರೂಯ್ಟರ್‌, 1990. ISBN 0-89925-583-3 pg. 13
 27. ಡೆಲಾನೆ, ಕೆರೋಲ್‌. ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಂಗ್‌‌ ಕಲ್ಚರ್‌ . ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ : ಬ್ಲಾಕ್‌ವೆಲ್‌ Pub, 2004. ISBN 0-631-22237-5 pg. 324
 28. ೨೮.೦ ೨೮.೧ ಸ್ಟೆಫ್ಲರ್‌, ಆಲ್ವಾ. ಸಿಂಬಲ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌‌‌ ಫೇತ್‌ . ಸಿಟಿ: Wm. B. ಎರ್ಡ್‌ಮನ್ಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್‌ ಕಂಪೆನಿ, 2002. ISBN 0-8028-4676-9 pg. 132
 29. ಕೋಪಾಕ್ಜ್‌, ಜೀಯೆನ್ನೆ. ಕಲರ್‌ ಇನ್‌ ಥ್ರೀ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-07-141170-4 pg. 76
 30. ಸೆಬೆಓಕ್‌, ಥಾಮಸ್‌ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಸೆಲ್‌ ಡನೇಸಿ. ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ : ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಂಸ್‌‌ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್‌ ಸೀಮಿಯಾಟಿಕ್‌ ಅನಾಲಿಸಿಸ್‌ . ಬರ್ಲಿನ್‌ : ಮೌಟನ್‌ ಡೆ ಗ್ರೂಯ್ಟರ್, 1999. ISBN 3-11-016751-4 pgs. 150-152
 31. ಡ್ರೇಫಸ್‌ , ಹೆನ್ರಿ. ಸಿಂಬಲ್‌ ಸೋರ್ಸ್‌ಬುಕ್ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ : ವಿಲೇ, 1984. ISBN 0-471-28872-1 pg. 239
 32. ರೆಡ್‌ ಆನ್‌ ವಿಮೆನ್‌ ಡ್ರೈವ್ಸ್‌ ಮೆನ್‌ ವೈಲ್ಡ್‌ ಆಲ್ಸೋ http://www.foxnews.com/story/0,2933,444415,00.html
 33. ೩೩.೦ ೩೩.೧ ೩೩.೨ ಪೇಸ್ನರ್‌ , ಎಡಿತ್‌. ಬಣ್ಣ ಸಿಟಿ: ಕಿಂಗ್‌ ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಷ್‌, 2006. ISBN 1-85669-441-0 pg. 127
 34. ಹಾಫ್‌ಮನ್‌, ಡೇನಿಯೆಲ್‌. ದ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆಫ್‌ ಸ್ಟೀಫನ್‌ ಕ್ರೇನ್ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌, 2006. ISBN 0-231-08662-8 pg. 150
 35. Ramsay, William (1875). "Triumphus". Retrieved 2007-12-09.
 36. ದ ಅಮೇರಿಕನ್‌ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಬುಕ್‌ , p. 369-370
 37. ಜುಡ್‌, ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಹಬ್ಬರ್ಡ್. ಸೈಕಾಲಜಿ : ಜನರಲ್‌ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ . Pgs. 131-132
 38. ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್, S. (ಸಂಪಾದಕ). ಕಾಂಟೆಂಪೋರರಿ ಎರ್ಗೋನಾಮಿಕ್ಸ್‌ 1996. ಬೊಕಾ ರೇಟನ್‌: CRC, 1996. ISBN 0-7484-0549-6 pgs. 148-150
 39. ಕಾರ್ವೋವ್‌ಸ್ಕಿ, ವಾಲ್ಡೆಮರ್‌. ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಎನ್‌ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್‌ ಎರ್ಗೋನಾಮಿಕ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಹ್ಯೂಮನ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್‌, ದ್ವಿತೀಯ ಆವೃತ್ತಿ - 3 ಸಂಪುಟಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಬೊಕಾ ರೇಟನ್: CRC, 2006. ISBN 0-415-30430-X pg. 1518
 40. Llana, Chris (October 23, 2006). "22". Handbook of the Nautical Rules of the Road. A (2/3 ed.). Annapolis, Md.: Naval Institute Press. p. 103. ISBN 978-1557505040. Retrieved April 18, 2010. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 41. ಲಿ ಸುಜುನ್‌ (李素军), ಚೀನಾ ಕೆಂಪು (中国红). (ಚೀನೀಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ.)
 42. ಷೆರ್ಡಿಯಾ ಡೇವಿಸ್‌-ಬ್ರಿಯಾನ್‌, ಎ ಕಾಲ್‌ ಟು ಆರ್ಮ್ಸ್‌ : A ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್‌ ಆಫ್‌ ದ ಸೀಮಿಯಾಟಿಕ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ದ ಪೀಕಿಂಗ್‌ ರೆವೊಲ್ಯೂಷನರಿ ಒಪೆರಾ ಅಂಡ್‌ 9/11 ಮೀಡಿಯಾ ಇಮೇಜಸ್‌
 43. ೪೩.೦ ೪೩.೧ ೪೩.೨ ಕಲ್ಲೆನ್‌, ಚೆರಿಲ್. ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಗ್ಲೌಸೆಸ್ಟರ್‌ : ರಾಕ್‌ಪೋರ್ಟ್‌‌ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್, 2000. ISBN 1-56496-293-8 pg. 147
 44. ಹಾಡ್ಜ್‌, ಬಾಬ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾಮ್‌ ಲೂಯೀ. ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಚೈನೀಸ್‌ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ಅಂಡ್‌ ಕಲ್ಚರ್‌ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ : ರೂಟ್‌ಲೆಡ್ಜ್‌, 1998. ISBN 0-415-17266-7 pg. 132
 45. "PS2 News: CVG goes straight to hell with Devil May Cry director - ComputerAndVideoGames.com:". Retrieved 2007-10-14.
 46. ಲ್ಯಾಂಬ್‌, ಸಾರಾ. ವ್ಹೈಟ್‌ ಸ್ಯಾರೀಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಸ್ವೀಟ್‌ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್‌ . ಬರ್ಕೆಲಿ: ಯ‌ೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್, 1979. ISBN 0-520-22001-3 pg. 188
 47. ಬಾಂಟನ್‌, ಮೈಕೆಲ್‌. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಾಜಿಕಲ್‌ ಅಪ್ರೋಚಸ್‌ ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್‌ ರಿಲಿಜನ್ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ : ರೂಟ್‌ಲೆಡ್ಜ್, 2004. ISBN 0-415-33021-1 pg. 57
 48. ಬ್ರಾಡ್ಲೆ, ಕೆರೋಲಿನ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್‌ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ : ಡೋವರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌, 2001. ISBN 0-486-41986-X pg. 8
 49. ಆಸ್ಟಿನ್‌, ಎರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಬ್ರೂಸ್‌ ಪಿಂಕಲ್‌ಟನ್. ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ರಿಲೇಷನ್ಸ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ : ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ ಅಂಡ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್‌ ಎಫೆಕ್ಟೀವ್‌ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್‌ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ . ಹಿಲ್ಸ್‌ಡೇಲ್‌ : ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಅರ್ಲ್‌ಬಾಮ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌ , 2006. ISBN 0-8058-5381-2 pg. 301
 50. Dart, Tom (March 12, 2008). "Teams with red shirts have a head start". Times Online. News International Group. Retrieved 13 April 2010.
 51. Frommer, Harvey (April 9, 2010). "First Professional Baseball Team: Flashback". Dr. Harvey Frommer on Sports. Diamond Bar, California: Travel Watch. Retrieved 18 April 2010.
 52. ಕ್ಯುಯೋರ್ಡಿಲಿಯೋನ್‌, K.A. ಮ್ಯಾನ್‌ಹುಡ್‌ ಅಂಡ್‌ ಅಮೇರಿಕನ್‌ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್‌ ಕಲ್ಚರ್‌ ಇನ್‌ ದ ಕೋಲ್ಡ್‌ ವಾರ್ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ : ರೂಟ್‌ಲೆಡ್ಜ್‌, 2005. ISBN 0-415-92599-1 pg. XIII
 53. ಬ್ರಾಬಾಜಾನ್‌, ತಾರಾ/ಟಾರಾ. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌‌ ದ ಜ್ಯಾಕ್‌ . ಸಿಡ್ನಿ: UNSW ಪ್ರೆಸ್‌ , 2000. ISBN 0-86840-699-6 pg. 10
 54. "The United States Flag - Public and Intergovernmental Affairs". United States Department of Veterans Affairs. Retrieved December 7, 2006.
 55. ಬ್ರಾಬಾಜಾನ್‌, ತಾರಾ/ಟಾರಾ. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌‌ ದ ಜ್ಯಾಕ್‌ . ಸಿಡ್ನಿ: UNSW ಪ್ರೆಸ್‌, 2000. ISBN 0-86840-699-6 pgs. 13-20
 56. ೫೬.೦ ೫೬.೧ ಕಲರ್ಸ್‌ ಆಸ್‌ ಸಿಂಬಲ್ಸ್‌ ಇನ್‌ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್‌‌: EnchantedLearning.com
 57. ಮರ್ರೆಲ್‌, ನಥಾನಿಯೆಲ್‌ et al. ಚಾಂಟಿಂಗ್‌ ಡೌನ್‌ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್‌ . ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ : ಟೆಂಪಲ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌, 1998. ISBN 1-56639-584-4 pg. 135
 58. ರ್ರ್ವಾಂಡನ್‌: ಅಡಾಪ್ಷನ್‌ ಆಫ್‌ ದ ನ್ಯೂ ಫ್ಲಾಗ್‌
 59. "The East Is Red". TIME. Retrieved 2009-04-10.
 60. "The Reddest Red Sun". Morning Sun. Retrieved 2009-04-10.
 61. Speer, Brian. "Photosynthetic Pigments". UCMP Glossary. University of California: University of California Museum of Palentology. Retrieved 22 April 2010.
 62. Fleming, H.P. (1960). "Quantitative Estimations Of Myoglobin And Hemoglobin In Beef Muscle Extracts" (PDF). Journal of Animal Sciences. North Carolina Agricultural Experiment Station, Raleigh: American Society of Animal Science. p. 2. Retrieved 22 April 2010. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 1. REDIRECT Template:Electromagnetic spectrum

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Shades of color

 1. REDIRECT Template:Color topics
ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ

ಆರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಸಮುದ್ರ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದರ ವಾಯವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಹಳೆ ಹೆಸರು ಎರಿಥ್ರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ. ಅರಬ್ಬರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತವೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ದೇಶಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅರೇಬಿಯ, ಆಫ್ರಿಕಗಳ ಪೂರ್ವಭಾಗಗಳೂ ಇವೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವೂ ಪರ್ಷಿಯ ಕೊಲ್ಲಿಯೂ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಿಂಧು, ನರ್ಮದಾ ಮತ್ತು ತಪತಿ ಇವು ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವ ಮುಖ್ಯ ನದಿಗಳು. ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಇರಾನ್,ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸುಡಾನ್ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳೂ ಕೂಡ 'ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ತೀರ'ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಧು ಸಾಗರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸಮುದ್ರತೀರ'ದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಿವೆ 'ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ತೀರ'ದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳೆಂದರೆ -ಕೊಚ್ಚಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಮುಂಬಯಿ, ಸೂರತ್, ಕರಾಚಿ ಏಡೆನ್

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಹಡಗಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಮುಖ ನೌಕಾಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‍ನಿಂದ ಮೇ ವರೆಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತವೂ ಜೂನ್‍ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‍ವರೇಗೆ ನೈರುತ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತವೂ ಬೀಸುತ್ತವೆ. ಜೂನ್‍ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‍ವರೇಗೆ ನೈರುತ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತವೂ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಅನಂತರ (1869) ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಕೊಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಎಂಬುವು ಮುಖ್ಯವಾದುವು.

ಇರಾನ್

ಇರಾನ್, (ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: ايران), ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (ಪರ್ಷಿಯನ್‍ನಲ್ಲಿ: جمهوری اسلامی ايران - ಜೊಮ್ಹೂರಿ-ಯೆ ಎಸ್ಲಾಮಿ-ಯೆ ಇರಾನ್), ಮುಂಚೆ ಪರ್ಷಿಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2500ಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ದೇಶ 1935ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಳೆದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ೧೮ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ೭೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅರ್ಮೇನಿಯ, ಅಜರ್‍ಬೈಜಾನ್ ಮತ್ತು ತುರ್ಕ್‍ಮೇನಿಸ್ಥಾನ್, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಗಳ ತಟಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿಯ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇರಾನ್‍ನ ಅಧಿಕೃತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ.ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 6,36,294 ಚ.ಮೈ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2 1/2 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹರಾನ್.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸು. 2370 ಮೈ. ರೈಲುಮಾರ್ಗವೂ 16,000 ಮೈ. ರಸ್ತೆಯೂ ಇವೆ.

ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್, ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್, ಕುರ್ದಿಶ್ (ಕುರ್ದಿಸ್ತಾನ) ಮತ್ತು ಗಿಲಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿವೆ.

ಇಳಕಲ್ಲ ಸೀರೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಇಳಕಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಯಾರಗುತ್ತಿರುವ ಸೀರೆಗಳ ಒಂದು ವಿಧ.

ಈರುಳ್ಳಿ

ಈರುಳ್ಳಿಯು (ಆಲಿಯಮ್ ಕೆಪಾ ಜಾತಿ ಆಲಿಯಮ್) ಒಂದು ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬೆಳೆ. ಅದು ಸಸ್ಯದ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಲಂಬವಾದ ಕುಡಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆಯೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲ. ಆಲಿಯಮ್ ಕೆಪಾ ಸಾಗುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಡು ಜಾತಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ತರಕಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾದ ಈರುಳ್ಳಿಗಳು, ಬಹುತೇಕ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ೩೦೦ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ.ಕೆಲವು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಮುದುಡಿ ಹೋಗುವ ಗಿಡಗಳಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಹುವಾಷಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು. ಈರುಳ್ಳಿಯ ಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾವಯವ ಗಂಧಕ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಲಿವೆ. ಇವು ಸಂಕೀರ್ಣ ರೂಪದಿಂದ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಪರಿಮಳವು ಹೊರಹೊಮೂಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಶೀತಲೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹುರಿದಾಗ ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಸಿ ಇದ್ದಗ ಕಿಣ್ವಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹುರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಈರುಳ್ಳಿಯ ರುಚಿ ಬೇರೆಯಾಹಿರುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವೆಸ್ರೆಟಿನ್ ಎನ್ನುವ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಯ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಡುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ

{{#if:ಕನ್ನಡ|

ಭಾರತದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಆರನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ. ೧೯೭೩ ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಎಂದಿತ್ತು.. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು (೧೯೫೦ ರಲ್ಲಿ). ೧೯೫೬ ರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. "ಕರ್ನಾಟಕ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಪ್ಪಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬುದು "ಕರು+ನಾಡು" ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಕರು ನಾಡು ಎಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ನಾಡು, "ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ" ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ೧೫೦೦ ಅಡಿ ಇದ್ದು ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರವುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.ಸಮುದ್ರದಿಂದ, ವಾಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋವದಿಂದ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ, ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿ ನಿಂದ, ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ೨೦೦೧ ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ, ೫ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಹತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಒಂದು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ 1.30 ಕೋಟಿಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಗರ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳೆಂದರೆ ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ. ಪೂರ್ವ ಶಿಲಾಯುಗದಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನತೆಯಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಬೀಡಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ಅನೇಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಚಳವಳಿಗಳು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ.ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು) ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಗೆ ಹಾಗು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ನಾಗಮಂಡಲ

ನಾಗಮಂಡಲ- ಡಕ್ಕೆಬಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕಲಾತ್ಮಕ ನೃತ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕ್ರಿ.ಶ ೧೪೫೮ ರಲ್ಲಿ ಬಾರಕೂರಿನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಡಕ್ಕೆಬಲಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. ೧೩ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಾಗಮಂಡಲದ ಶಿಲ್ಪವೊಂದು ನಂದಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ ೧೪೦೨ ರ ಬಾರಕೂರಿನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ "ಮಂಡಲ ಭಂಡಾರಿ" ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

ನೀರು

ನೀರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರುಚಿ-ರಹಿತ ಮತ್ತು ವಾಸನಾ-ರಹಿತ ವಸ್ತು. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಶೇ. ೭೦ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ನೀರು ಕೇವಲ ಶೇ.೩ ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೪೦ ಕೋಟಿ ಘನ ಕಿಮೀ ಗಳಷ್ಟು ನೀರು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಮೋಡ, ನೀರಾವಿ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿದೆ.

ನೀರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ H2O - ಎಂದರೆ ಒಂದು ಅಣು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಲಜನಕ ಅಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಣು ಇರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ತಿಳಿನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚದುರಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ, ನೀರು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀರಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಜು-ಹಿಮಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಕರಗುವಿಕೆ, ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹರಿಯುವಿಕೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ.

==ನದಿ ನೀರು==it is a very useful to us in every purpose

ಪಕ್ಷಿ

ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎರಡು ಕಾಲುಳ್ಳ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವ ಜಾತಿ. ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಪಕ್ಕಗಳು ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಯಾದುದರಿಂದ "ಪಕ್ಷಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ದೇಹದ ರಕ್ತ ಮಾನವರಿಗಿರುವಂತೆ ಬೆಚ್ಚಗಿದೆ. ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರೆಕ್ಕೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಲು, ಉಗುರು, ಕೊಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಕ್ಷಿವರ್ಗ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು ಸಂತಾನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ, ಗುಣ, ಶರೀರ ರಚನೆ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲದೆ,ಹಾರಾಡದ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಇವೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲ - ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ. ದೇಶದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಉ,ಅ. 21( 38'-27(10' ಮತ್ತು ಪೂ. ರೇ. 85(50'-89(50' ನಡುವೆ ಇದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ ಕೊಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಒರಿಸ್ಸ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ನೇಪಾಲ ಇವೆ ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 88,752 ಚದರ ಕಿಮೀ. ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ 8,02,21,171 (2001). ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸ್ಥಾನ, ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲ್ಕತ್ತ.

1947 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯಾದಾಗ ಆಗಿನ ಬಂಗಾಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಲಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಯಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಕಾರ. ಇದರ ಅಗಲ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ 320 ಕಿಮೀ. ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ಕಿಮೀ. ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದರದು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಾನ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,160 ಕಿಮೀ. ಉದ್ದದ ಗಡಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ.

ಪುಷ್ಪಕಣಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ

ಪುಷ್ಪಕಣಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವು ಭಾರತದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ. ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯದ ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳ ಬೃಹತ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೋಟವಾಗಿದೆ. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಪುಷ್ಪಕಣಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವು ಕಪ್ಪು ಕರಡಿ, ಹಿಮ ಚಿರತೆ, ಕಂದು ಕರಡಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕುರಿಗಳಂತಹ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ನಂದಾದೇವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರೆದೇಶದ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಉನ್ನತ ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ತೀವ್ರ ಕಡಿದಾಗಿಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪಕಣಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಸುಮಾರು ೮೭.೫೦ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು. ಈ ಎರಡೂ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿವೆ.

ಪುಷ್ಪಕಣಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವು ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯದ ಜೀವವಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಆಲ್ಪೈನ್ ಸಸ್ಯರಾಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಹಲವು ತಳಿಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಲವು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ನಂದಾದೇವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹಿಮಾಲಯದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಏಳು ತಳಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ.

ಪುಷ್ಪಕಣಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ೧೯೮೨ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಗಢ್‌ವಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಝಂಸ್ಕಾರ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಪಕಣಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ೬೭೧೯ ಮೀ. ಎತ್ತರವಿರುವ ಗೌರಿ ಪರ್ಬತ್.

ಪುಷ್ಪಕಣಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ವರ್ಷದ ಇತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಮದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಂಗಳೂರು

ಮಂಗಳೂರು (ತುಳು: ಕುಡ್ಲ; ಕೊಂಕಣಿ: ಕೊಡಿಯಾಲ್; ಬ್ಯಾರಿ: ಮೈಕಾಲ; ಆಂಗ್ಲ: ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್; ಮಲಯಾಳಂ: ಮಂಗಲಾಪುರಂ) ಕರ್ನಾಟಕದ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರೇವು ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಇದು ತನ್ನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ. ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದ ಬಂದರಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಗುರುಪುರ ನದಿಗಳಿಂದುಂಟಾದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಗರವು ಭಾರತದ ೭೫ ಪ್ರತಿಕಖಖಗಘಙಙಣಢಢಡಠಟಟಞಝಝಛಛಥದಧಪಫಬಭಢಭಸಷಶವವಪವನನನನನನನನನನಯಯಯಯಯಯಶತ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ರಫ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಮಂಗಳೂರು ತನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಕಡಲತೀರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳು ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾದ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಳುವ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಹೊಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣುವ ಇಲ್ಲಿನ ಹಂಚಿನ ಛಾವಣಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಂಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿತ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚುಗಳ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪುರಾತನ ಮನೆಗಳು ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ದೇಶದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಊರು ಇದೆ.

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ವು (ಜಿಯಾ ಮೇಸ್ L. ssp. ಮೇಸ್ , pronounced /ˈmeɪz/; ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 0}ಕಾರ್ನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮೀಸೊಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ರೂಢಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿ. ಇದನ್ನು ಆಸ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಮೇಯನ್ಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಾದ್ಯಂತ ನಿಕ್ಸ್‌ಟಮಲೈಸೇಶನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಪುಡಿಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ನಂತರ ಈ ಬೆಳೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು. ಕ್ರಿ.ಶ 1250ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ 1700ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂಖಂಡವೇ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಥವಾ ದಟ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಜನಸಮೂಹವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿತು. 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರೊಂದಿಗಿನ ಯುರೋಪಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ ಪರಿಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವನ್ನು ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ತಂದರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಕ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.ರ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಭಿನ್ನ ಹವಾಗುಣದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದುದರಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಬಹುಬೇಗ ಹರಡಿತು.

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲೇ 332 ದಶಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಾಂತರ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವು 80%ನಷ್ಟನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು 7 metres (23 feet)ನಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಾಣಿಜ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುವ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವು 2.5 metres (8.2 feet)ನಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ ಜೋಳವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜೋಳಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ರಕ್ತ

ಮಾನವ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು- ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್; ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್; ಎಸಿನೋಫಿಲ್; ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ 'ರಕ್ತ' ದೇಹವೆಂಬ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಜೀವಕಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ರಕ್ತವೇ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಪೋಷಕ ಶಕ್ತಿ. ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವದ್ರವ. ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, "ಕನೆಕ್ಟೀವ್ ಟಿಶ್ಯೂ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ರಕ್ತದ ಬಹುಮುಖಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಅರಿತು, ಸಮತೋಲನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಬಹುದು.

ಸಮುದ್ರ

ಸಮುದ್ರ ವೆಂದರೆ ಸದರನವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ವಿಸ್ತಾರ. ಉಪ್ಪು ನೀರು (ವಸ್ತುವಿನ) ವಿಸ್ತಾರ, ಸಾಗರದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಸಮುದ್ರ ಹಾಗು ಸಾಗರವನ್ನು ಒಂದೇ ಎಂದು ಪರಿಗನಿಸಲೂಅಗುತದೆ. ಕೆಲೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪಿನ ಕೆರೆಗು ಸಮುದ್ರೆನಳಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ.

ಸೂರ್ಯ

ಸೂರ್ಯನು ಸೌರಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾಯಗಳು (ಗ್ರಹಗಳು, ಉಲ್ಕೆಗಳು, ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯವೊಂದೇ ಸೌರಮಂಡಲದ ೯೯% ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯ

ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯ ರಾಜ್ಯ ಅರಬ್ ಜಂಬೂದ್ವೀಪದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಾಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್; ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾಖ್; ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕುವೈಟ್, ಖಟಾರ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಯು.ಎ.ಇ.; ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಒಮಾನ್; ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಯೆಮೆನ್ ದೇಶಗಳಿವೆ. ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯದ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಗಳಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು ೨೧.೫೦ ಲಕ್ಷ ಚ.ಕಿ.ಮೀ.ಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೨.೭೫ ಕೋಟಿ. ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ರಿಯಾಧ್.

Web colors

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.