រដ្ឋ

រដ្ឋ ប្រជាជាតិ ឬទឹកដីមួយបានចាត់ទុកជាសហគមនយោបាយដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលមួយ។

ធាតុផ្សំដើម្បីអោយកើតជារដ្ឋ៖

១. ទឹកដី ២.​​ ប្រជាជន ៣. អំនាចនយោបាយ ៤. អធិបតេយ្យភាព

និរុត្តិសាស្ត្រ

រដ្ឋ នាម (បា​. សំ. រាម្រ្ត) ដែន, ប្រទេស។ ''និយមន័យរួមនៃពាក្យរដ្ឋ គឺជាសង្គមមួយ(នីតិមុគ្គលអន្តរជាតិ) ដែលមានទឹកដី ប្រជាជនរស់នៅជាអចិន្រ្តៃយ៍ និងមាននូវរបបនយោបាយមួយច្បាស់លាស់។

ជាភាសាដទៃទៀត

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.