Иврит

Иврит (עברית) — афразийхэм ящыщ, семит бзэ группэм хэту.

Иврит я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху - млн 8 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Исраэл.

Тхыбзэр зэрщыт — хьэрып.

Иврит
Зэрзэджэр: עברית
Къэралхэр: Исраэл
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: млн 8
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Афразийхэр
Семит гупыр
Тхыбзэр: джуртэй хьэрыфылъэ
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: he
ISO 639-2: heb
ISO 639-3: heb

Игбобзэкlэ Уикипедиэ

бзэмкӀэ Мыр тхыгъэ нэмгъэсащ бзэмкӀэ. Проектым удэӀэпыкъуфынущ, бгъэтэрэзу нэхъыбэ иптхэм.
Иосиф

Иосиф (Адыгэбзэ КӀахыбзэкӀэ: Иусыф, КъэбэрдеибзэкӀэ: Иусыху, Иврит: יוֹסֵף‎, Хьэрыпыбзэ: يوسف‎) — Библиямрэ Къуранэмрэ къаӀуатэ Иосифэр тхьэлӀыкӀуагъэу. Иосифэр Иаковым икӀэлагъ.

Исраел

Исраэел (ивр. מדינת ישראל, Мэдинат Исраьэл, хьэр-бз. دولة إسرائيل, Дауьлат Исраьийл) — Азиэм и ипшъэ-къуэхьэпӀэм хэт къэрал. Къалэ нэхъышъхьэр Ерусэлэм.

НэмыщӀ бзэхэмкӀэ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.