Kitab Yudit

Kitab Yudit utawa Judith (saka basa Ibrani: יְהוּדִית basa Ibrani Standar Yəhudit, basa Ibrani Tiberias Yəhûḏîṯ sing tegesé wong Yahudi wadon), iku kitab Deuterokanonika saka Alkitab. Dadi tegesé ora ana versiné ing basa Ibrani. Namung ana versiné ing basa Yunani sajeroning Septuaginta.

Cristofano Allori 002
Yudit karo sirahé Holofernes, déning Christophano Allori, 1613 (Pitti Palace, Firenze, Italia.

Isi

Klimt Judith
Lukisan Gustav Klimt, 1901, Austria.

Kitab iki nyritakaké sawijining wong wadon sing bisa ngalahaké wong lanang durjana. Ing carita iki ya jendral Holofernes saka Asuriah. Holofernes mbedhah kutha Betulia ing Yudea, wong-wong padha sangsara. Anging ana randha ayu sing pinter lan wani. Dhèwèké banjur nggodha Holofernes. Sawisé iku Holofernes dipatèni, sirahé ditigas nganggo pedhangé dhéwé. Banjur sirahé ditontonaké marang wong-wong Betulia.

Alkitab

Alkitab iku kitab suciné wong Kristen Protèstan lan Katulik sarta uga wong Yahudi. Alkitab bisa dipérang dadi rong pérangan: Prajanjian Lawas lan Prajanjian Anyar. Pérangan-pérangan utama iku sinebut "Prajanjian" amarga Tuhan bangsa Israèl utawa Yahwé gawé prajanjian. Pisanané iku antarané Nabi Musa karo wong Yahudi lan kang kapindho iku antarané Yesus Kristus karo kabèh umat manungsa.

Mèh kabèh buku Prajanjian Lawas ditulis ing basa Ibrani, kejaba sapérangan pérangan kang ditulis ing basa Aram saka kitab Daniel déné kabèh buku Prajanjian Anyar ditulis ing basa Yunani.

Kanthi dhasar isi lan gaya panulisan, Prajanjian Lawas bisa diklumpukaké dadi 5 pérangan utama yaitu Kitab Torèt (5 kitab), Kitab Sajarah (12 kitab), Kitab Puisi (5 kitab), Kitab Nabi-nabi Gedhé (5 kitab) lan Kitab Nabi-nabi Cilik (12 kitab). Sauntara panglumpukkan kanggo Prajanjian Anyar ya iku Kitab Injil (4 kitab), Kitab Sajarah (1 kitab), Layang-layang Rasuli (21 kitab) lan Kitab Wahyu (1 kitab).

Saliyané iku, wiwit biyèn ana rembugan prekara kanon Alkitab: buku apa waé kang bisa dianggep péranganing Alkitab. Ing abad kaping 3 SM, Alkitab Ibrani utawa Tanakh diterjemahaké ing basa Yunani. Terjemahan iki karan Septuaginta, nanging ngamot sapérangan buku kang ora ana ing vérsi Yahudi. Buku-buku iki mau buku-buku Deuterokanonika.

Deuterokanonika

Deuterokanonika iku pérangan Alkitab kang namung ana versiné ing basa Yunani ing sajeroning Septuaginta. Dadi kitab-kitab kang diarani Deuterokanonika iku ora ana asliné ing basa Ibrani. Nanging sanadyan mangkono, kitab-kitab iki asliné ya katulis ing basa Ibrani. Para nimpuna Alkitab wis sarujuk yèn gaya basa kitab-kitab iki katon pretalan saka basa Ibrani.

Kitab-kitab kang kagolong Deuterokanonika iku:

Tobit

Kitab Yudit

Tambahan Ester

Kawicaksanan Salomo

Kitab Yesus bin Sirakh

Kitab Barukh

Tambahan Daniel

I Makabe

II MakabeIng dhuwur iki bisa katon yèn ora kabèh pérangan iku kitab lepas. Ana kang rupa péranganing kitab liya, ya iku: Tambahan Ester lan Tambahan Daniel.

Holofèrnes

Ing kitab deuterokanonika, sajroning Kitab Yudit, Holofèrnes (Yunani: Ὀλοφέρνης; Hebrew הולופרנס) iku sawijining sénapati bawahing Prabu Nebukadnésar. Nebukadnésar ngirim Holofèrnes menyang kulon kanggo males para bangsa sing ora gelem nulungi awaké. Holofèrnes banjur ndhudhuki kabèh bangsa sairinging pasisir lan ngrusak kabèh brehala supaya kabèh iku padha nyembah Prabu Nebukadnésar waé. Holofèrnes banjur diélikaké déning Akhior, pesirahé putra Ammon, ajaa nglawan bangsa Yahudo. Holofèrnes lan para balané nepsu marang Akhior, dhèwèké disrengeni menawa ora ana Déwa liya saliyané Nebukadnésar.

Sang sénapati banjur ngupengi Bethulia arep mbedhah kutha iki. Holofèrnes banjur megat iliné banyu menyang Bethulia. Wong-wong ing kutha dadi arep nyerah lan nuntut Ozias, pesirahé supaya nyerah waé. Banjur para pesirah janji bakal nyerah sajroning limang dina menawa ora olèh pitulung.

Nanging Bethulia bisa dislametaké déning Yudit, sawijining randha Ibrani sing bisa mlebu ing téndhané Holofèrnes lan ngrayu awaké. Yudit banjur anigas guluné Holofèrnes nalika lagi mendem. Yudit bali menyang Bethulia karo nyangking sirahé Holofèrnes. Wong-wong Ibrani banjur bisa ngalahaké satruné.

Prajanjian Lawas
Deuterokanonika
Prajanjian Anyar
Artikel kagandhèng

Ing basa liyané

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.