Kitab Pangentasan

Kitab Pangentasan iki kitab kapindho kitab Torèt Musa lan dadi uga kitab kapindho Prajanjian Lawas utawa Tanakh. Ing basa Ibrani kitab iki diarani שמות Shemoth saka tetembungan wiwitan Be-eleh shemoth. Nanging ing sawetara basa Éropah, diarani nganggo jeneng Exodus. Tembung iki dijupuk saka pertalan basa Latin Santo Hieronimus kang njupuk saka Septuaginta, pertalan basa Yunani. Iki tegesé "pangentasan", lan mligi "pangentasan" bangsa Yahudi saka tanah Mesir, ing ngendi kabèh didadèkaké ulun.

Isi

Kitab ini bisa dibagi dadi sawetara pérangan:

  1. Laporan cacahé wong Yahudi ing Mesir kang wis mundhak.
  2. Nabi Musa ditimbali.
  3. Pambébasan wong Yahudi saka pangulunan karo 10 malapetaka kang ditimpakaké marang bangsa Mesir.
  4. Metune bangsa Yahudi saka Mesir lan panglungane marang Gunung Sinai.
  5. Prajanjeyan Allah karo umaté ing Sinai. Bangsa Israèl diparingi hukum-hukum moral, sipil lan agama kanggo cekelan urip..
  6. Instruksi nggawe nggong ibadat (tabernakel) kanggo bangsa Israèl; undhang-undhang kanggo para imam lan cara sembahyang marang Allah..
Musa

Musa basa Arab: موسى, Mūsā; basa Ge'ez: ሙሴ Musse) (lair ~1527 SM, séda ~1408 SM) ya iku nabi kang nyampekake Hukum Torèt lan nulisaké ing Pentateveh/Pentateukh (Lima Kitab Torèt) ana ing Alkitab Ibrani utawi Prajanjen Suwé ing Alkitab Kristen.

Musa iku putrané Amram bin Kehat saka suku Lewi, anak Yakub bin Ishak. Panjenengane diangkat dadi nabi kira-kira taun 1450 SM. Panjenengane diutus Bani Israil (Israèl) metu saka Mesir. Asmane ingaran akèhé 873 ing 803 ayat ing 31 buku ing Alkitab Pertalan Anyar lan 136 kali ing Kuran. Musa patutan 2 cacahé (Gersom lan Eliezer) lan séda ing Tanah Tih (Gunung Nebo).

Pedhèt emas

Pedhèt emas (עגל הזהב Egel haZahav) inggih punika berhala ingkang dipundamel déning bangsa Israèl nalika Musa minggah dhateng Gunung Sinai. Miturut kitab Keluaran, anak lembu emas punika dipundamel déning Harun kanggé nuruti kekarepaning bangsa Israèl, déné Quran nyebutaken ingkang damel inggih punika Samiri.

Wonten ing Ibrani, kadadosan punika dipunkenal minangka "Chet ha'Egel" (חטא העגל) utawi "Dosa Anak Lembu".

Nalika Musa dipundhawuhi Allah kanggé minggah dhateng Gunung Sinai saperlu nampi parèntah Gusti (Keluaran 24:12) piyambakipun dumunung ing nginggil gunung sadanguning 40 dinten 40 dalu. Bangsa Israèl ajrih Musa boten wangsul lan ngendika dhateng Harun saperlu ndamelaken kanggé allah (Keluaran 32:1). Harun ndahwuhi para warga kanggé ngempalaken anting-anting emas lajeng saking anting-anting ingkang sampul kakempalaken dipunbentuk lan dipundamel anak lembu tuangan. Harun ugi ndhirikaken mezbah ing sangajenging anak lembu mau. Énjingipun dipunnyatakaken Harun minangka dinten riyaya kanggé Gusti lan sadaya bangsa Israèl maringi sesembahan kurban, dhahar lan unjukan, lan sami seneng-seneng.

Gusti lajeng ndhawuhi Musa mandhap lan piyambakipun gadhah rencana kanggé mbrasta bangsa Israèl lan damel Musa dados bangsa ing éngga lan ageng. Musa Nyobi nglunakaken galihing Gusti saèngga Gusti boten siyos mbrasta bangsa pilihan-Nipun mau (Keluaran 32:9-14). Musa lajeng mandhap gunung kanthi mbekta kalih loh watu ingkang dipunserat déning Allah piyambak. Nalika piyambakipun kapanggih kaliyan Yosua ingkang nengga piyambakipun mandhap saking gunung, Yosua ngendika bilih piyambakipun mireng unén-unén perang ing perkemahan Israèl, nanging Musa mbangsuli Yosua bilih ingkang dipunmirengaken sanès minangka nyanyian kemenangan utawi kekalahan, nanging nyanyian ingkang sinautan. Nalika mandhap saking gunung mau Musa ningali anak lembu emas lan tiyang ingkang sami jejogedan, saèngga Musa dados duka, kekalih loh watu ingkang dipunbekta lajeng dipunbalangaken saking astanipun lan dipunpecahaken ing kaki gunung mau. Musa lajeng mbakar anak lembu emas mau kanthi latu, dipungiling dumugi alus, lajeng dipunsawuraken ing nginggiling toya lan tiyang Israèl dipundhawuhi sami ngunjuk. Musa lajeng nyuwun pirsa dhateng Harun kénging punapa piyambakipun ngrawuhaken dosa ingkang ageng punika dhateng bangsa Israèl, ingkang dipunwangsuli Harun bilih dhasaripun bangsa Israèl minangka bangsa nista; piyambakipun ndhawuhi bangsa saperlu ninggalaken emasipun, lan nalika emas sampun kakumpul lan piyambakipun nguncalaken ing salebeting latu, lajeng medal anak lembu itu (Keluaran 32:22-24).

Musa ningali bilih tiyang Israèl sampun kados jaran ucul saking kandhang, lan Harun ingkang nguculaken, dumugi dados enyèkan kanggé sadaya mungsuhipun, saèngga Musa ngundhang sadaya tiyang Israèl ingkang mihak dhateng piyambakipun lan sadaya bani Lewi sami kempal dhateng Musa. Musa lajeng maringi parèntah Gusti dhateng para bani Lewi saperlu lumampah samsaya mriki kanthi sami ngiketaken pedhang ing pinggangipun, saking lawang gerbang perkemahan dumugi lawang gerbang ingkang satunggalipun, sami patèn-patènan sadhèrèk lan tangga tepalihipun. Para bani Lewi sami nindakaken punapa ingkang dipundhawuhaken Musa lan sami tumpes 3.000 tiyang saking bangsa Israèl (Keluaran 32:28).

Syu'aib

Syu'aib (Arab: شعيب‎‎; Shuʕayb, Shuʕaib, Shuaib (sawatawis 1600 SM-1500 SM) inggih punika seorang nabi ingkang dipunutus datèng kaum Madyan lan Aikah miturut tradisi Islam. Piyambakipun dipunangkat dados nabi ing tahn 1550 SM. nanging dipunsèbatakèn kathah ngantos 11 kali ing salebeting Al-Qur'an lan piyambakipun séda ing Madyan.

Ing Kitab Pangentasan Alkitab Ibrani utawi Alkitab Kristen kasèrat seorang tokoh ingkang dipunanggep sami inggih punika: Rehuel utawi Yitro, imam ing Midian, ingkang dados mertua Musa, saksampunè maringi putrinipun, Zipora datèng Musa dados garwanipun. Zipora mbabar 2 putra kanggé Musa. Seorang putra Rehuel, Hobab lajèng ndèrèk Musa kèsah ing tanah Kanaan. Saksampunè tiyang Israèl mlébét ing tanah Kanaan, keturunanipun dipunparingi sébidang tanah lan manggèn ing tengah-tengah tiyang Israèl.

The Prince of Egypt

The Prince of Egypt (Inggris): tegesé 'Sang Pangéran saka Mesir') iku sawijining filem animasi Amérikah Sarékat sing dirilis taun 1998. Film iki dibabar déning DreamWorks Animation lan awujud sawijining filem drama lan semi sajarah. Film iki ya iku sawijining sadhuran saka Kitab Pangentasan lan nyritakaké kauripané Nabi Musa saka kawiyosané, nalika dadi Pangéran Mesir lan nalika nggiring kaum Bani Israil metu saka Mesir. Film iki disutradarani Brenda Chapman, Simon Wells lan Steve Hickner.

Film iki ndarbèni lagu-lagu sing ditulis déning Stephen Schwartz lan dikomposisi déning Hans Zimmer. Para paragané sing ngisi swara iku aktor lan aktris kelas dhuwur Hollywood, nanging manawa kudu nyanyi para penyanyi profésional sing ngganti. Kajaba Michelle Pfeiffer, Ralph Fiennes, Ofra Haza (sing nyanyèkaké laguné ing 17 basa sing séjé-séjé kanggo dubbingan), Steve Martin, lan Martin Short, sing nyanyi dhéwé.

Yitro

Yitro ({{hebrew name|יִתְרוֹ|Yitro|Yiṯrô|"Yang mulia"; Inggris: Jethro; Arab: شعيب‎‎, Syu'aib) inggih punika tokoh ingkang dipunsebat ing Alkitab Ibrani utawi Perjanjian Lama ing Alkitab Kristen, mliginipun Kitab Pangentasan, dados mèrtua Musa, tiyang pènggèmbala domba suku Keni lan imam ing Midian. Ia juga dihormati sebagai seorang nabi dalam agama Druze, lan dipunanggap leluhur tiyang Druze.

Yokhebed

Yokhebed (basa Ibrani: יוֹכֶבֶד,יוֹכָבֶד‎, Yoḫéved, Yoḫáved, Yôḵéḇeḏ, Yôḵāḇeḏ, tegesipun "Yahweh inggih punika kemuliaan"; Inggris: Jochebed) inggih punika putri Lewi lan ibu saking Miryam, Harun lan Musa, miturut catatan Alkitab Ibrani utawi Perjanjian Lama Alkitab Kristen. Garwanipun, ingkang ugi kèponakanipun, inggih punika Amram bin Kehat bin Lewi. Miturut legenda Yahudi, Yokhebed dikuburkan ing "Makam Matriarkh", ing Tiberias.

Prajanjian Lawas
Deuterokanonika
Prajanjian Anyar
Artikel kagandhèng

Ing basa liyané

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.