Manaaki

Manaaki a faam a gobament we wah gruup, yuujali wah fambili kaal rayalti, embadi di konchri nashinal aidentiti ah wan a imemba, kaal di manaak, exasaiz di ruol a savrinti. Di akchual powa a di manaak kiah vieri frah piorli simbalikal (kroun ripoblik) tu paashal ah rischrik (kanstityuushanal manaaki) tu kompliit despatik (absaluut manaaki). Chradishanali ah ina muos kies, di manaak puos inerit ah laas tel det ar abdikieshan, bot deh ab azwel ilektiv manaaki we di manaak ilek.

Aruuba

Aruuba a wah 33 kilomiita (32 mail) lang ailan ina di Lesa Antiliiz we de ina di Sodan Kiaribiyan Sii, 27 km (17 mail) naat a di Paraguaná Peninsiula, Falcón Stiet, Venizuela. Tigeda wid Kiurasao ah Bonier, ifaam we deh kaal di ABC ailanz a di Liiwad Antiliiz, di sodan ailan chien a di Lesa Antiliiz.

Aruuba a wah self-ruulin riijan ina di Kindom a di Nedalanz, we naav no adminischrietiv sobdivijan. Aruuba difrah frah di resa di Kiaribiyan riijan faa iab jrai klaimit; di lan jrai-jrai ah kiaktos de ebriwe. Di jrai klaimit buus tuoris araival duo, kaa dem kiah aazwie expek waam, soni weda. Iab lan ieria a 193 km2 (75 sk m) ah de outsaid a di orikien belt.

Charlemagne

Charlemagne wehna di king a di Frank piipl fram 768 tu di taim wen im ded. Im manij fi expan di Frangkish kindom dem tu wan Frangkish empaiya. We inkluud muos a Westan an Senchral Yuurop. Juurin im rien, im kangka Itali an get Kroun az Imperator Augustus bai Puop Leo III pan di 25t a Disemba 800 az di raival a di Byzantiin Empaiya ina Kanstantinuopl. Wi asuosiet im ruul wid di Carolingian Renasaans, wan rivaival a aat, rilijan, an kolcha chuu di miidiom a di Kyaklik Choch. Chuu im farin kangkwes an intornal rifaam dem, Charlemagne elp fi difain Westan Yuurop an di Migl Iej. Im get di taikl Charles I ina di riinal lis a Frans, Jormani, an di Uoli Ruoman Empaiya. Im a di son a King Pippin di Short an Bertrada a Laon, im get di puos afta im faada ded an ruul di plies wid im breda Carloman I. Im neva grii gud wid Charlemagne, bot waar neva brok chuu Carloman ded sodn ina 711. Charlemagne kyari aan di palisi dem we im faada wehn staat, tuwaadz di piepasi az di protekta. Im tek we powa fram di Lombard famili ina Itali, an wiej waar pan di Saracens, uu yuuz tu chobl chobl im empaiya fram Spien. A wehn ina wan a dem waar ya we Charlemagne expiiriens di wos biit op ina im laif, a di Bakl a Roncesvalles (778) we wi memba ina di Sand a Roland. Im kyampien gens di piipl tu di iis, espeshali di Saxon dem, an afta wan lang waar put dem aanda fi im govament. Im fuos dem fi kanvort tu Kristiyaniti, an intigriet de mina im empaiya fi piev wie fi die Ottonian dainasti we kum op lieta. Tide, im binuon az di faada a di French an Jorman manaaki dem, an tu az di faada a Yuurop: Di empaiya we im ron yuunifai muos a Westan Yuurop fi di fos taim sins di Ruoman empaiya, an di Carolingian renasaans enkorij di faamieshan a wan kaman Yuuropian aidentiti.

Ienshent Ruom

Ienshent Ruom wena Italik sivilizieshan we bigin pah di Italian Peninsiula az hoerli az di 8t senchri BKE. Lokiet pah di Meditarienian Sii ah senta pah di siti a Ruom, iexpan teli bikomps wan a di laajis empaya ina di ienshent wol wid estimet a 50 tu 90 milian inabitant (rofli 20% a di wol papilieshan deh taim de) ah iweh-kova 6.5 milian skwier kilomita weni de a ipiik bitwiin di fos ah sekan senchri KE.

Ina apraximetli 12 senchri a egzistans, Ruoman siblizieshan shif frah manaaki tu wah klasikal ripoblik ah den tu wah ingkriisinli aatokratik empaya. Chuu kangkues ah asimilieshan, iweh-kom fi daminiet Sodan ah Westan Yuurop, Ieja Maina, Naat Afrika, ah paat a Nadan ah Iistan Yuurop. Ruom weh pripandarant raichuu di Meditarienian riijan ah wena wan a di muos powaful entiti a di ienshent wol. Muotaim igruup ina klasikal antikuiti tigeda wid ienshent Griis, ah deh simila kolcha ah sasayati nuo az di Griiko-Ruoman wol.

Ienshent Ruoman sasayati eh-kanchibiut tu madan gobament, laa, palitix, injinierin, aat, lichicha, aachitecha, teknalaji, waarfier, rilijan, languij ah sasayati. Ruom ena wah aili divelop siblizieshan, we profeshanalaiz ah expan imilichri ah kriet sistim a gobament kaal res publica, di inspirieshan fi madan ripoblikdem[8][9][10] laka di Yunaitid Stiet ah Frans. Iachiiv impresiv teknalajikal ah aachitechal fiit, laka di kanschokshan a wah extensiv sistim a akuidok ah ruod, azwel di kanschokshan a laaj maniument, palis, ah poblik fasiliti.

Bai di hen a di Ripoblik (27 BKI), Ruom eh-don-kangka di landem rong di Meditarienian ah biyan: idomien exten frah di hAtlantik tu Ariebia ah frah di mout a di Rain tu Naat Afrika. Di Ruoman Empaya himoerj wid di hen a di Ripoblik ah di diktietaship a Agostos Siiza. 721 ier a Ruoman-Poerjan Waar taat ina 92 BKI wid deh fos waar gens Paatia. Iwuda bikoms di langgis kanflik ina yuuman ischri, ah ab mieja ifek ah kangsikuens we laas fi buot empaya. Anda Chriejan, di hEmpaya riich iterituorial piik. Ripoblikan muoriez ah chadishan taat fi diklain juurin di himpiirial piiriad, wid sivl waar az priluud kaman tu di raiz a nyuu empara. Plinta stiet, laka di Palmairiin Empaya, wuda temparerili divaid di hEmpaya juurin di kraisis a di 3d senchri.

Plieg bai hintoernal instabiliti ah atak bai difrah-difrah maigrietin piipldem, di westan paat a di hempaya brokop ina hindipendant kindom ina di 5f senchri. Disya plinta-plinta a di lanmaak we istuorian yuuz fi divaid di ienshent piiriad a yunivoersal ischri frah di prii-midiival "Daak Iejiz" a Yuurop.

Kanstityuushan a Jumieka

Di Kanstityuushan a Jumieka a di kanstityuushan ah aiyis laa a Jumieka.

Kianada

Kianada a wah konchri ina di naadan paat a Naat Amoerka. Fii ten prabins ah chri terichri chrech frah di Atlantik tu di Pasifik ah tu di naat tu di hAatik Uoshan, fi kiba 9.98 skwier kilamita. A daa meki di wol sekan laajis konchri bai tuotal ieria ah di fuot laajis konchri bai lan ieria.

Marako

Marako (i/məˈrɒkoʊ/; Arabik: المغرب‎ al-Maghrib; Boerba:ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ Lmaɣrib; French: Maroc), ofishali di Kindom a Marako, a konchri ina di Magreb riijan a Naat Afrika. Jaagrafikali, Marako kiaraktaraiz bai rogid mountnos intiiria ah laaj puoshan a dezat. A wan a onggl chrii konchri (wid Spien ah Frans) fi ab buot Atlantik ah Meditarienian kuoslain. Di Arabik niem al-Mamlakah al-Maghribiyah (Arabik:المملكة المغربية‎, miin "Di Westan Kindom") ah Al-Maghrib (Arabik:المغرب‎, miin "Di Wes") kamanli yuuz az altanet niem.

Nedalanz

Di Nedalanz a wah rich konchri ina Westan Yuurop wid a papilieshan a 16,558,674.

Palitix a Jumieka

Palitix ina Jumieka tek plies ina di friemwok a riprizentitiv paalimenchri dimokratik kanstityuushanal manaaki. Di 1962 Kanstityuushan a Jumieka extablish wah paalimenchri sistim wid palitikal ah liigal chadishan we kluosli fala demde a di Yunaitid Kindom. Az di ed a stiet, Kwiin Ilizibet II - pah di advais a di Praim Minista a Jumieka - apaint wah gobna-jinaral az ar riprizentitiv ina Jumieka. Di gobna-jinaral ab muosli serimuonial ruol. Jumieka kanstityuut wah indipendant Kamanwelt relm.

Di Kanstityuushan ves egzekiutiv powa ina di kiabinet, we liid bai di Praim Minista. Egzekiutiv powa exasaiz bai di gobament. Lejislietiv powa ves buot ina di gobament ah ina di Paaliment a Jumieka.

Wah baipaatizan jaint komitii a di Jumiekan lejisliecha jraafop Jumieka korant Kanstityuushan ina 1962. Datde Kanstityuushan kom ina fuos wid di Jumieka Indipendans Ak, 1962 a di Paaliment a di Yunaitid Kindom, we gi Jumieka palitikal indipendans. Kanstityuushanal siefgyaad ingkluud friidam a spiich, friidam a di pres, friidom a woership, friidam a muuvment, ah friidam a asosieshan.

Di judisheri apariet indipendant frah di egzekiutiv ah di lejisliecha, wid jurispruudens bies pah Ingglish kaman laa.

Simón Bolívar

Simón Bolívar, “Di Libarieta” (Karakas, Julai 24, 1783 – Disemba 17, 1830 ina Santa Marta) wehna wan a di muos impuotant liida a di schrogl fi indipendens fram Spien ina Panish Amerika. Wen im win uova di Spanish Manaaki, Bolivar elp fain Gran Kolombia, di nieshan we kom bout fram nof frii Spanish koloni. Im wehna di prezident fi Gran Kolombia fram 1821 tu 1830. Bolivar an di wok we im du a wan a di mien riizn dem wa mek konchri laik Venizuela, Kolombia, Ekuaduor, Panamaa, Peruu, an Bolivia indipendent tide. Im a wan nashinal iiro ina dem konchri ya.

Sin Maatn

Sin Maatn (Doch, Sint Maarten) a wah ailan konchri ina di Kiaribiyan. Di konchri a paat a di Kindom a di Nedalanz. Imekop di sodan 40% a di Kiaribiyan ailan Sin Maatn, wail di French uobasiiz kalektiviti Sah Mahtah (French, Saint-Martin) mekop di nadan 60%. Fii kiapital a Filipsboerg (Philipsburg). Iab papilieshan a 33,609 ina wah ieria a 34 km2 (13 sk ml).

Spien

Spien (Ingglish: Spain; Panish: España) a wah konchri we de ina di soutwes a Yuurop ina di Aibirian Peninsiula. Di kiapital a Spien, we niem Majrid, de ina di senta a di konchri. Di mienlan ab wah sout ah hiis baada wid di Meditarienian Sii exep fi wah sumaal bongjri a lan wid Jibralta; a di naat we Frans, Anduora, ah di Bie a Biskie de; ah a di naatwes ah wes we di Atlantik Uoshan ah Puotigal de. Di Panish terichridem a: Di Balierik Ailanz ina di Meditarienian, di Kianieri Ailanz ina di Atlantik aafa di Afrikan kuos, ah di tuu sitidem we de ina Naat Afrika, Meliya (Panish: Melilla) ah Siuta (Panish: Ceuta) we baada Marako. Wid wan ieria a 504,030 km², Spien a di sekan laajis konchri we de ina Wes Yuurop ah di Yuropian Yuunian afta Frans.

Kaaz a we Spien de, iget nof influens frah ada kolchadem. Siem wie Spien eh-influens uoliip a kolcha ina di Madan Era wen iton gluobal empaya we lef legisi fi uoba 400 milian smadi we chat Panish tide.

Spien a wah dimakrasi we aaganaiz ina di faam a paalimenchri gobament anda kanstityuushanal manaaki. Ia divelop konchri wid di sixt laajis ikanami bai naminal GDP. Spien a memba a di Yunaitid Nieshanz, Yuropian Yuunian, NATO, OECD, ah WTO.

Swiidn

Swiidn a wah Naadik konchri ina Nadan Yuurop. Di papilieshan a bout 9.2 milian piipl, ah di kiapital siti niem Stakuom.

Toerx ah Kiekos

Di Toerx ah Kiekos Ailanz a British Uobasiiz Terichri, we kantien di laaja Kiekos Ailanz ah sumaala Toerx Ailanz, tuu gruup a chrapikal ailan ina di Lukayan Aachipelago. Deh sitiet naat a di laaja Grieta Antiliiz ailan gruup ah sout a di Ba'aamaz. Deh nuo praimerili fi tuorizim ah az aafshuo finanshal senta. 49,000 smadi faam di rezident papilieshan. 23,769 a dem lib a Pravidensyaalis (Providenciales) pah Kiekos Ailan.

Yunaitid Kindom

Di Yunaitid Kindom, ofishali di Yunaitid Kindom a Griet Britn ah Nadan Airilan, a savrin konchri we de aafa di naatwes kuos a kantinental Yuurop. A wah ailant nieshan, we mekop a Griet Britn, di naatiis paat a Airilan, ah nof ada likl ailant. Apaat frah di lan baada we Nadan Airilan ab wid di Ripoblik a Airilan, di nieshan sorong bai di Atlantik Uoshan, di Naat Sii, di Ingglish Chanil, ah di Airish Sii. Di bigis ailant, Griet Britn, kanek wid Frans bai di Chanil Tonil adawaiz nuo az di Chonil.

Di Yunaitid Kindom a yuuniteri stiet we mekop a fuo konchri: Ingglan, Nadan Airilan, Skatlan, ah Wielz. Igoban bai wah paalimenchri sistim, ah di siit a gobament de ina Landan, bot deh ab chrii ada nashinal adminischrieshan ina Belfaas, Kaadif, ah Edinboerg. Di Yunaitid Kindom a kanstityuushanal manaaki, wid Kwiin Ilizibet II az di ed a stiet. Di nieshan ab fuotiin uobasii terichri, we lefbak ina 1992 frah di British Empaya, we weh kanchuol aalmuos kwaata a di lan soerfis a di wol, - di bigis empaya ina ischri. British influens kiah fain ina di languij, kolcha, ah liigal sistim a nof a di faama kalani. Kwiin Elizabeth a stil di ed a di Kamanwelt a Nieshan, an di ed a stiet fi di wuola di Kamanwelt konchridem.

Di Yunaitid Kindom a divelop konchri, wid di fif (naminal GDP) ar sixt (PPP) bigis ikanami ina di wol. Iwena di fos konchri fi indoschrialaiz, ah yuus fi ron di wol az di muos powaful konchri ina di 19t ah 20t senchri. Anfaachinetli, kaaz a tuu wol waar, ah di diklain a di empaya ina di sekan aaf a di 20t senchri di ruol we iyuus fi plie ina gluobal afier jraadong. Stil, di Yunaitid Kindom a chrang powa wid chrang-chrang ikanamik, kolchral, milichri ah politikal influens ah a wah mieja nyuuklier powa, wid di sekan ar tod ayis difens bojit ina di wol. Di konchri a memba a di Yuropiyan Yuunian, ab poermanent siit pah di Yunaitid Nieshan Sikyuoriti Kongsl, ah memba a di G8, NATO, OECD, WTO, ah di Kamanwelt a Nieshan.

Ina ada langwij

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.