Salamon zsidó király

Salamon (Jeruzsálem, i. e. 1000 körül – Jeruzsálem, i. e. 928 körül) Izrael harmadik és legismertebb királya, kb. i. e. 970-től haláláig uralkodott.

Salamon
King Solomon

Zsidó király
Uralkodási ideje
i. e. 971 i. e. 932
Elődje Dávid
Utódja Jeroboám és Roboám
Életrajzi adatok
Uralkodóház Dávid háza
Született i. e. 1011
Jeruzsálem
Elhunyt i. e. 932
Jeruzsálem
NyughelyeJeruzsálem
Édesapja Dávid zsidó király
Édesanyja Betsabé
Házastársa Naáma
Gyermekei Roboám
Piero della Francesca- Legend of the True Cross - the Queen of Sheba Meeting with Solomon; detail
Salamon találkozik Sába királynőjével, Piero della Francesca festménye

Származása, neve

Dávidnak, Izrael második királyának tizenhatodik fia. Édesanyja, Betsabé eredetileg a hettita Uriás felesége volt; Salamon Dávid királynak tőle született második gyermeke.

Neve vagy a héber salom 'jólét, boldogulás, egészség, béke' szóból származik, vagy a Jeruzsálem nevében is szereplő Sálem személynévvel (istenségnév?) hozható kapcsolatba. Sámuel második könyvében (2Sám 12.24 - 12.25) Jedidja néven is említik, ami héberül azt jelenti: 'Jahve kedveltje'.[1]

Jelentősége, tettei

Életéről Sámuel második könyve és A királyok első könyve illetve A krónikák második könyve számol be. Uralkodása békében telt, jelentősebb háborút nem viselt. Ő építtette az első Templomot Jeruzsálemben, valamint sok más hadászati célú illetve a királyi udvar céljait szolgáló épületet. Építkezéseihez sok pénzre és munkaerőre volt szüksége, ezeket az államszervezet erős központosításával, súlyos adók kivetésével igyekezett biztosítani. Ugyancsak építkezési terveinek támogatására lendítette fel a kereskedelmi hajózást is, a Vörös-tengeren hajóflottát építtetett és kikötőt létesített. Sába királynője is meglátogatta őt, rengeteg ajándékot hozott, de kapott is Salamontól, akinek a bölcsességét megcsodálni jött.

Uralkodása a zsidó hagyományban aranykornak számít, valójában azonban eredményeit nagyrészt apjának, Dávidnak köszönheti; neki igazában nem sikerült befejeznie a művet, és a rá hagyományozott birodalmat egységes országgá szerveznie. Központosító törekvései, a robot- és adókötelezettségek erős ellenhatást váltottak ki, s nagyrészt ennek köszönhető az, hogy halála után országa szinte azonnal az északi Izraelre és a déli Júdeára szakadt.

A Biblia leginkább bölcsességét emeli ki. Mint szerzőnek hagyományosan neki tulajdonítják A példabeszédek könyvét, A Prédikátor könyvét, az Énekek énekét és néhány zsoltárt.

Alternatív értelmezése

Egy újabb keletű elmélet szerint Salamon valójában Ehnaton kortársa volt.[2] Ez két módon lehetséges: vagy Ehnaton élt később, mint azt az egyiptológia állítja, vagy Salamon korábban. David Rohl szerint az előbbi az igazság és az egyiptológia kronológiai rendszere hibás. Elmélete szerint a Dávid trónra léptét megelőző hatalmas kánaáni zűrzavar csak Ehnaton idejében képzelhető el, arra a korra jellemző.

A másik változat is lehetséges, hiszen a korai zsidó királyok időrendje gyakorlatilag kizárólag a később leírt zsidó iratokon alapul, amelyek a Királyok és Krónikák könyveként a Biblia részét is képzik. A Biblia azonban azt írja a 2Krón 1.17-ben, hogy Salamon hettita feleségeket vett és drága egyiptomi lovakat vásárolt a hettita nagy király számára. Az i. e. 10. század elején azonban már nem létezett a Hettita Birodalom, az i. e. 1170-es években megsemmisült. A 2Kir 7.6–7 pedig arról számol be, hogy Egyiptom és Hatti uralkodóit rávette, hogy a zsidók ellenségeivel harcba szálljanak. Ez az említés is Egyiptommal egyenrangú Hattit feltételez. A Hettita Birodalom bukása és Salamon uralkodása között a hagyományos kronológia szerint majdnem egy évszázad van. Ha Salamon és Ehnaton kortársak voltak, úgy a Salamon halálát követő polgárháború és államnélküliség nem egy évig tartott, hanem három évszázadig, az i. e. 14. század második felétől az i. e. 10. század elejéig.

E feltevést erősíti az a tény, hogy a régészet a kora vaskorból nem ismert olyan leleteket, amik alátámasztanák Dávid és Salamon nagy birodalmának képét. A késő bronzkorban viszont gazdag és hatalmas állam állt Izrael területén, amelynek kiterjedt kereskedelmi kapcsolatai voltak. A két kor között kiüresedés, hanyatlás és leletmentes időszak helyezkedik el.

Jegyzetek

  1. Sámuel II. könyve
  2. David Rohl elmélete

További információk

Kapcsolódó szócikkek

Elődje:
Dávid
Izrael és Júda királya
i. e. 967 – 932
Utódja:
Roboám
Bibliai személyek listája

Ez a szócikk kizárólag a Wikipédián szócikkel rendelkező ó- és újszövetségi bibliai személyek listáját tartalmazza. A lista nem tartalmazza a Bibliában szereplő istenségeket (vagy természetfölötti lényeket), sem a fiktív, vagy a később kitalált, vagy a szövegből egyértelműen nem adatolható személyeket.

A, Á B C Cs D Dz Dzs E, É F G Gy H I, Í J K L Ly M N Ny O, Ó Ö, Ő P Q R S Sz T Ty U, Ú Ü, Ű V W X Y Z Zs

Egységes Izraeli Királyság

Az egységes Izraeli Királyság egy egykori királyság Izrael földjén. A történészek az állam fennállását kb. Kr. e. 1020 és Kr. e. 930 közé datálják, bár a pontos dátumokban nincsen egyetértés.

A Biblia szerint az egységes királyság előtt a zsidó törzsek konföderációban éltek a bíráknak nevezett ad hoc karizmatikus vezetők irányítása alatt. Kr. e. 1020 körül a környező népektől való erős fenyegetettség hatására a törzsek egyesültek, létrehozva az első Izraeli Királyságot. Sámuel a Benjámin törzséből származó Sault kente fel az első királlyá Kr. e. 1020 körül, de Dávid volt az, aki Kr. e. 1006 körül erős, egységes zsidó királyságot tudott létrehozni.

Dávid, Izrael második (vagy ha Isbósetet is számítjuk harmadik) királya tette 3000 éve Jeruzsálemet az ország fővárosává. Előtte Hebron volt a Dávid-féle Júdeai Királyság, Mahanaim pedig az Isbóset-féle Izraeli Királyság fővárosa, Saul uralkodása alatt pedig Gibeah volt az egységes Izrael központja.

Dávidnak sikerült valóban egyesítenie a zsidó törzseket, és felállítani egy királyi kormányzatot. Sikeres hadjáratokat vezetett Izrael ellenségei ellen, és legyőzte például a filiszteusokat, ezzel biztosítva az ország határait. Uralma alatt Izrael regionális hatalommá fejlődött. Dávid háza alatt az egységes Izraeli Királyság sikeresen fejlődött, és erősebb volt szomszédainál.

Dávid utóda, Salamon uralkodása a békés gyarapodás és a kulturális fejlődés időszaka volt. Számos építkezés volt, többek között ekkor épült az első templom Jeruzsálemben.

Salamon fia, Rehábeám Kr. e. 930-as trónra lépésével azonban az egységes Izrael két részre osztódott: az északi Izraeli Királyságra (Szikem, Peniél, Tirca, majd Szamária fővárossal) és a déli Júdai Királyságra (Jeruzsálem fővárossal). A nem zsidó területek nagy része elveszett.

Etiópia történelme

Etiópia Afrika legrégebbi független országa és az egyik legrégebbi történelmi forrásokkal rendelkező ország a világon.

Etiópia az emberi faj kialakulásának egyik színtere volt.

Gregorius (festő)

Gregorius (?, 1490 körül – Brassó?, 1553.) brassói reneszánsz festő, fafaragó, céhmester. Dokumentumokban Gregorius Pictor és Gregor Moler neveken jelenik meg (a pictor latin, a Moler szász nyelven festőt jelent). Magyar források Gergely képíró néven is említik.

Katolikus szentek és boldogok listája név szerint

A római katolikus egyház több mint 10 ezer ún. szentet tisztel.

Ez az oldal egy nem teljes lista a szentté és boldoggá nyilvánított személyekről, abc sorrend szerint.

Krónikák első és második könyve

A krónikák első és második könyve az Ószövetség egyik történeti könyve. Krónikák könyvének Szent Jeromos nevezte el. Héber elnevezése Dibré hajjamim, azaz napok történetei, évkönyv. A Szeptuaginta a kihagyott dolgok könyvének nevezte (Paraleipomenon), míg a Vulgata Libri Paralipomenon-nak.

Nagy-Zimbabwe nemzeti műemlék

Nagy-Zimbabwe Zimbabwéban a sona nép egykori fővárosa, az afrikai kontinens második legjelentősebb régészeti lelőhelye. A 11-15. században épült, 23 hektáros épületegyüttes az afrikai vaskor jellegzetességeit viseli, de száraz falazással, habarcs nélkül felhúzott, kőből és nyers téglából rakott épületei eltérnek a régió kulturális hagyományaitól (errefelé általában fából és sárból építkeztek). A város a matalai aranybányákat és az Indiai-óceán partján fekvő iszlám kikötőt, Sofalát összekötő út mentén feküdt, és több évszázadon át jelentős politikai, kereskedelmi és vallási központ volt. Nagy-Zimbabwe hatalmas falrendszere az afrikai civilizáció legnagyobb kőből épült műve, 1986 óta az UNESCO kulturális Világörökségének része.

Nagy-függő-kő

A Brassó városától nyugatra található Nagy-függő-kő vagy Nagy-tölgyes (románul: Colții Corbului Mare vagy Stejerișul Mare, németül: Große Hangestein) egy 16,3 hektáros országos jelentőségű botanikai természetvédelmi terület, 2256-os törzskönyvi számmal. Legmagasabb pontját szintén Nagy-függő-kőnek nevezik; ettől északkeletre volt a Kis-függő-kő (Colții Corbului Mic, Kleine Hangestein) magaslat illetve botanikai rezervátum, melyet az 1960-as években elpusztítottak a Temelia mészkőfejtés létesítésekor.

A brassóiak kedvelt kirándulóhelye. A rezervátum mentén húzódik a sárga háromszöggel jelölt Brassó–Brassópojána turistaút.

Palmüra

Palmüra, latinosan Palmyra az ókori Szíria egyik fontos városa volt, mely egy oázisban, Damaszkusztól 215 km-re északkeletre és az Eufrátesztől 120 km-re délnyugatra helyezkedik el. A Szír-sivatagot keresztülszelő karavánok hosszú évszázadokon keresztül virágzó városa „a sivatag mátkája” néven volt ismert. A görög Palmüra városnév az eredeti arámi Tadmor név fordítása, amelynek jelentése ’pálmafa’. Tadmur (arabul تدمر) a neve az ókori romok melletti mai kisvárosnak is.

Roboám júdai király

Roboám (más néven: Rehábeám) a Júdai Királyság első uralkodója a Kr. e. 10. században.

Salamon király halála után annak egyik ammonita feleségétől való fia, Roboám következett a trónon. Miután ő a kegyetlen ígéreteivel maga ellen fordított Izrael 12 törzse közül tízet, azok külön királyságot alapítottak, uralkodójuknak pedig Jeroboámot tették, így ő csak a déli országrész, Júda királya maradt. Roboám ekkor mintegy 180 ezer embert gyűjtött össze Júda és Benjámin törzséből, hogy megtámadja és megszállja az elszakadt országrészt. Ám ekkor Sámaja próféta által figyelmeztetést kapott Istentől, hogy ezt ne tegye, ő pedig engedelmeskedett a figyelmeztetésnek. "Én akartam így"- vagyis Jahve - Salamon bűne, továbbá a zsidó nép bűne miatt, azt akarta, hogy az ország szétváljon.

Roboám 17 évig volt uralmon. Kezdetben Jahve-t szolgálta, de később istentelen lett, és a pogány áldozati helyeket tolerálta az országában.

Uralkodásának későbbi éveiben az Izraeli Királysággal hosszú ideig háborúzott. Közben I. Sesonk egyiptomi fáraó megtámadta az országát, és több jelentős júdai várost elhódított tőle és Jeruzsálemet is kifosztotta. A jeruzsálemi templomból elrabolt értékek, többek között Salamon aranypajzsai mind Egyiptomba kerültek. A frigyládát azonban a júdeaiaknak sikerült megmenteni.

Roboámnak 18 felesége, 60 ágyasa, 28 fia és 60 lánya volt.

Salamon-szigetek

Salamon-szigetek mint állam a Melanéziához tartozó, vulkáni eredetű Salamon-szigetek legtöbbjét és a Santa Cruz-szigeteket magában foglaló ország a Csendes-óceán déli részén. Bougainville és Buka földrajzi értelemben a Salamon-szigetekhez tartozik, politikailag azonban Pápua Új-Guineához.

1978 óta a Nemzetközösség része.

Bár az angol a hivatalos nyelv, de ezt csak a lakosság 1-2%-a beszéli, a köznapokban egy Salamon-szigeteki keveréknyelvet használnak.

Körülbelül 990 vulkáni eredetű sziget alkotja.

Salamon (egyértelműsítő lap)

Salamon, héber eredetű magyar keresztnév

Salamon (Šalamenci), muravidéki község Szlovéniában

Salamon, zsidó király

Salamon, Árpád-házi magyar király

Salamon (keresztnév)

A Salamon héber eredetű férfinév, jelentése: békés, szelíd.

Salamon zsoltárai

Salamon zsoltárai, rövidítve SalZsolt alatt 18 darab ószövetségi apokrif zsoltárszerű írást tartanak nyilván. Az énekek központi gondolata a messiási eszme. A Messiást politikai vezérként mutatják be, aki bosszút fog állni a zsidók ellenségein, és örökké tartó uralmat, boldogságot biztosít számukra.Mivel a mű utalásokat tartalmaz az utolsó Hasmoneusokra, Pompeiusra és Nagy Heródesre, feltehetően Kr. e. 63 és Kr. e. 30 között keletkezhetett, Palesztinában. Úgy vélik, hogy az ismeretlen szerző – Salamon zsidó király nevét használva – valójában egy jeruzsálemi zsidó pap volt. Az énekek héber vagy arám nyelven keletkezhettek, de csak görög és szír fordításban maradtak fenn.

Szentté, boldoggá avatott uralkodók listája

Egyes – keresztény országokban – a történelem folyamán egyes uralkodókat haláluk után egyházilag kanonizáltak, vagy egyszerűen szentként (boldogként) kezdtek el tisztelni. Az alábbi lista őket tartalmazza. Megjegyzendő, hogy szentségi tisztelet nem mindig az adott személy egész uralkodásának idejére, hanem sokszor az illető vértanu halálára volt tekintettel – valamint, hogy egy-egy uralkodó tisztelete nem csak hogy nem mindig terjedt át a kereszténység különböző felekezetein, hanem némelykor az adott egyházon belül is csak egy bizonyos (földrajzi) területre korlátozódott.

Jelmagyarázat:

= valódi uralkodók (királyok, [nagy]fejedelmek, cárok) jelölése.

Egyházak, melyben tisztelik az adott szentet: O = Ortodox kereszténység, K = Római katolikus egyház, S = Szír ortodox egyház, Ö = Örmény apostoli ortodox egyház, E = Etióp ortodox egyház.

Σ = (orosz) uralkodók esetén a különböző fejedelemségek élén összesen töltött idő.

~ = körülbelül.

Ma már nem létező kisebb államalakulatok esetén a megjegyzés rovatban található, hogy az adott állam melyik nagy történelmi vagy mai ország területén létezett.

A listában joggal szerepelhetnének a Pápai állam (754-ben jött létre, és 1870-ben szűnt meg) fennállása alatt élt szent (vagy boldog) pápák, mivel ők világi uralkodóknak is számítottak saját korukban. Őket a Pápák listája lapon lehet megtalálni.

Tigrinyák

A tigrinyák (vagy tigray-k, de nem keverendők össze a tigré néppel) egy népcsoport Északkelet-Afrikában, Etiópia és Eritrea területén. Eritrea népességének 50, Etiópiáénak 6,1%-át teszik ki, ezzel a tigrinya Etiópia negyedik legnépesebb nemzetisége. Számuk világszerte 7 millió, ebből kétharmad él Etiópiában (elsősorban Tigré szövetségi államban) és egyharmad Eritreában.

Állatkert

Az állatkertek olyan intézmények, amelyekben a különféle, elsősorban vad állatokat tartanak fogságban, és mutatnak be a közönségnek. Ma már a legtöbb állatkert szerepet vállal különböző természetvédelmi programokban is. Nagyon fontos feladatuk a kihalófélben lévő vagy veszélyeztetett fajok fogságban nevelése és szaporítása, illetve lehetőség szerint visszaengedése a természetbe. A legtöbb állatkert fontos szerepet tölt be a fiatalok környezettudatosságra nevelésében is.

Magyarországon elsőként a Fővárosi Állat- és Növénykertet alapították meg, 1866-ban.

Zsidó királyok
Star of David
Az Ószövetség története

Más nyelveken

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.