Noé

Noé (héber נֹחַ, נוֹחַ, biblikus héber Noaẖ, mai Nōăḥ, arab نُوح Nūḥ, ógörög Νῶε, Nóe) a keresztény Ószövetségnek (a zsidó Szentírásnak) egyik szereplője, pátriárka.

Lámek fia,[3] az Ószövetség alapján Ádám 10. nemzetségbeli utóda,[4] egy istenfélő ember egy istentelen korban.[5] Az emberiség második ősatyja, mivel az egész emberiséget elpusztító vízözönből csak ő menekült meg családjával együtt (feleségével, három fiával és három menyével, összesen nyolc emberrel), hogy fiaiban, Sémben, Kámban és Jáfetben továbbvigye az emberi életet.[6] Isten a vízözön után megáldotta Noét fiaival együtt, szaporodásra és a természet fölötti uralomra rendelte őket, mintegy megismételve az első emberpárnak mondott áldást.[7]

Noéról nemcsak Mózes első könyve és a posztbiblikus zsidó irodalom legnagyobb tematikus rendszerbe foglalt gyűjteménye, a Talmud szól, hanem az iszlám elsődleges forrása és szent irata, a Korán is az öt legnagyobb próféta egyikének tartja.

Noé
Noé, Daniel Maclise festménye, 1850 körül
Noé, Daniel Maclise festménye, 1850 körül

Született kb. i. e. 2948[1]
Mezopotámia
Felesége nincs megnevezve a Bibliában
Halála kb. i. e. 1998[2]
SzerepeA Biblia szerint Noé Isten parancsára építette meg bárkáját, hogy megmentse családját és a föld állatvilágát az özönvíztől.

Noé életkora

A Teremtés könyve szerint 950 évig élt, amit az Újszövetség is megemlít.[8]

A magas életkort sokan azzal magyarázzák, hogy akkor máshogy számolták az éveket:

 • Az akkori évek csak 3 hónapból álltak
 • Az ókori Mezopotámiában a holdhónapokat jegyezték fel és így nem 365, hanem csak 75 nap/év-nyi életkor számolható.

Ezek Noéra nem alkalmazhatók, hiszen a Biblia feljegyzi, hogy a vízözön után a bárka a 7. hónapban feneklett meg és a 10. hónapban váltak láthatóvá a hegyek csúcsai.[9] Továbbá megemlíti, hogy Isten a vízözön után csökkentette le az emberek maximális élettartamát 120 évre.[10] (Ezután már nem egy újabb özönvíz, hanem a természetes halál szabott korlátot a bűnnek az emberi életben.)

Számos tényező hozzájárulhatott a Noé korabeli emberek hosszú életéhez, de sok nézet alapján az akkori emberek sokkal nagyobb életerővel rendelkeztek, mint ma rendelkezünk. Eszerint ha nem rendelkeztek volna nagyobb életerővel, mint a mai emberek, akkor az emberiség már régen kihalt volna.[11] Később állandó volt a hanyatlás. Mózes könyveiben részletes leírást találunk, hogy zajlott a világtörténelem kezdetén az egyéni és társadalmi élet. Mégis az ő leírásaiban sehol nem találunk egy esetet sem, hogy egy csecsemő, gyermek vagy ifjú természetes halállal fiatalon halt meg vagy pedig bénán, süketen vagy sérülten született volna. Jóval később, Krisztus első eljövetele alkalmával az emberiség már annyira elfajult és elkorcsosult volt, hogy elé vittek nemcsak öregeket, hanem ifjakat, gyermekeket is különféle betegségekkel.

A sumer királylista, amely I. e. 2100 körül ékírással készült, a hajdani királyokat özönvíz előttiekre és utániakra osztja. Az első 30-35 nemzedék uralkodási idejét hihetetlen hosszúra (sok ezer évre) teszi, majd az özönvíz (Gilgames-eposz) után a királyok uralkodási ideje lényegesen lerövidült. A tudósok sokáig nem is hitték, hogy ezek a királyok valóban léteztek, míg az ásatások nem egyről közvetlen bizonyságot hoztak napvilágra: korabeli tárgyakat, köveket, táblákat, az ő nevükkel ellátva. Bár az uralkodási idejüket nem tudjuk igazolni, de létezni nyilvánvalóan léteztek.[12]

Sok ezer km-rel távolabb, a kínai hagyomány szintén rendkívül hosszúra teszi a legelső uralkodóik uralkodása idejét, ami egy idő után nagyon lerövidül. (lásd: kínai uralkodók listája)

Noé bárkája

Big Ark in Dordrecht 3
A bárka leírása alapján készült életnagyságú modell Hollandiában

A bibliai leírás szerint a bárka gófer fából épült és szurokkal volt vízállóvá téve. A bárka belsejében rekeszek voltak.

A bárka hossza háromszáz sing (137 méter), szélessége ötven sing (22,8 méter), magassága harminc sing (13,7 méter). Egy ablak sor volt rajta egy singre (az ókori „sing” mértékegység, amely a felnőtt átlagember könyökétől a kinyújtott kézfej középső ujjáig mért körülbelül 45,7 cm-es távolság) felülről és egy ajtaja volt oldalt. A bárka belseje három szintre oszlott és térfogata meghaladta a 40 ezer m³-t.

A modern hajózás több ízben kimutatta és bizonyította, hogy egy, a Noé bárkájának a méreteivel rendelkező, fából készült vízi jármű nem hajózható, arra a nyílt vízen olyan erők hatnak, amelyekkel a fából készült test nem képes megbirkózni.

Noahs Ark
Noé bárkája Edward Hicks festményén
Noah Cursing Canaan
Gustave Doré: Noé megátkozza Hámot

Noé részegsége

A bibliai ember szereplője, Noé földműves volt és szőlőt telepített, ám a bortól megrészegedett és részegen feküdt a sátrában.

Noé, a földműves, szőlőt kezdett telepíteni. Amikor bort ivott, megrészegült és meztelenül feküdt sátrában. Hám, Kánaán atyja látta apja meztelenségét és elmondta két testvérének. Akkor Szem és Jáfet fogták a felöltőt, mindketten a vállukra terítették, háttal bementek és betakarták apjuk meztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk meztelenségét. Amikor Noé fölébredt részegségéből és megtudta, mit tett vele legkisebb fia, így szólt: "Legyen átok Kánaánon, legyen a legkisebb szolga testvérei között." Azután ezt mondta: "Áldott legyen az Úr, Szem Istene és Kánaán legyen a szolgája. Isten adjon tág teret Jáfetnek, lakjék Szem sátraiban, és Kánaán legyen a szolgája."
– Teremtés könyve 9. fejezet

[13]

Másnap Noé a történteket megtudva megátkozza legifjabb fiát tettéért. Ebből magyarázza a Teremtéstörténet Hám ivadékainak alávetettségét.

Kánaán a szentföld Izrael előtti neve, a Noé által megátkozott Kánaán pedig Noé unokája, Hám fia. A Szentírás további könyvei szerint a zsidók meghódították Kánaánt Egyiptomból való kivonulásukat követően, s bizonyos kánaánita népeket és törzseket kiirtottak, illetve uralmuk alá vontak, de volt olyan időszak, amikor egy-egy népcsoportnak sikerült felülkerekednie a zsidókon.

Noé hét törvénye

A Noachida, azaz Noé fiainak a hét törvénye: hat közülük tulajdonképpen tiltás, csak egy a cselekvést igényelő parancs. A tilalmak a következők:

 • a bálványimádás tilalma
 • az istenkáromlás tilalma
 • az ölés tilalma
 • a lopás tilalma
 • a tiltott nemi kapcsolatok tilalma (pl. közeli rokonok között)
 • élő állatból származó hús fogyasztásának a tilalma
 • bírósági rendszer felállításának a kötelezettsége (Genesis 6:9 - 11:32)[14]

A hét parancs ilyen formában a keresztény Ószövetségben (a zsidó Szentírásban) sehol sem szerepel. A Talmud szerint, aki ezeket a parancsokat betartja, az üdvözül.

A bárka maradványai

Napjainkban is számos embert lenyűgöz Noé bárkájának valóságos maradványai után folyó kutatás, aminek kezdetei legalább a harmadik századig, Kaiszareiai Euszebiosz történetíró koráig nyúlnak vissza. Számos híresztelés, megbízhatatlan információ, tanúságtétel és „tudományos” expedíció dacára, nincsenek régészeti szakértők által is elfogadható bizonyítékok a bárka múltbeli létezésére.[15]

Kapcsolódó szócikkek

Jegyzetek

 1. A világ Noé napjaiban
 2. Kronológiai táblázat. [2014. november 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. november 17.)
 3. 1Móz 5,28-29
 4. 1Móz 5,29
 5. 1Móz 6,8-9; 7,1; Ez 14,14
 6. 1Móz 9,18
 7. 1Móz 9,1-7
 8. Mt 24,37; Lk 3,36
 9. 1. Móz. 8. rész
 10. Mózes I. könyve 6:3
 11. E. G. White: Tanácsok az étrend és táplálkozás tekintetében
 12. Varga Domokos: Ős napkelet, 1973
 13. Teremtés könyve 9. fejezet
 14. Parasat Noach
 15. Mayell, Hillary: Noah's Ark Found? Turkey Expedition Planned for Summer. National Geographic Society, 2004. április 27. (Hozzáférés: 2011. május 25.)

Külső források, hivatkozások

ARKive – Veszélyeztetett fajok

Az ARKive fajmegőrző és természetvédő programját 2003 májusában indította el az Egyesült Királyság egyik alapítványa, amely a veszélyeztetett állat- és növényfajok megmentésére alakult. A program neve egyszerre utal az „archív” szóra (angolul „archive”) és Noé bárkájára (angolul „ark”). Az internetes oldal kereteiben láthatjuk azokat a fajokat, melyeket a projekt teljes mértékben támogat. A folyamatosan bővülő lista egészét megtalálhatjuk az ARKive weboldalán. Mára már 5000-nél is több fajt, ezek között körülbelül 1000 emlőst, 1500 madarat, 400 hüllőt, 600 kétéltűt, 400 halat, 700 szárazföldi és tengeri gerinctelent, 1000 növényt, valamint 100 gombát találhatunk az oldalon. Ezen fajok listája azonban folyamatosan bővül, így hetente ez a szám körülbelül 10-20 fajjal több lesz. A weboldalt többször is átdolgozták, pontosították, szépítették és frissítették. A lista tartalmaz sérülékeny, fenyegetett, veszélyeztetett, fokozottan veszélyeztetett és kihalt fajokat, melyek még napjainkban pusztultak ki. Az ARKive reményei szerint sikerül visszaállítani a Föld természetes flóráját és faunáját és abban bízik, hogy az emberek rádöbbennek tevékenységük súlyosságára és végre visszaállhat bolygónk természetes ökoszisztémája.

Barran

Barran település Franciaországban, Gers megyében. Lakosainak száma 684 fő (2015). +/- Barran Auch, Biran, Le Brouilh-Monbert, L’Isle-de-Noé, Lasséran, Mirannes, Ordan-Larroque és Saint-Jean-le-Comtal községekkel határos.

December 24.

December 24. az év 358. (szökőévben 359.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évből még 7 nap van hátra.

Névnapok: Ádám, Éva, Adala, Adália, Adél, Adela, Adelaida, Adélia, Adelin, Alinka, Azálea, Délibáb, Evila, Evita, Hermina, Iringó, Léda, Mínea, Noé, Noémi, Vica

Estipouy

Estipouy település Franciaországban, Gers megyében. Lakosainak száma 212 fő (2015). +/- Estipouy L’Isle-de-Noé, Mirande, Montesquiou és Mouchès községekkel határos.

Lamazère

Lamazère település Franciaországban, Gers megyében. Lakosainak száma 126 fő (2015). +/- Lamazère L’Isle-de-Noé, Miramont-d’Astarac, Mouchès és Saint-Jean-le-Comtal községekkel határos.

Lavernose-Lacasse

Lavernose-Lacasse település Franciaországban, Haute-Garonne megyében. Lakosainak száma 2941 fő (2015). +/- Lavernose-Lacasse Saint-Hilaire, Bérat, Le Fauga, Lherm, Longages és Noé községekkel határos.

Le Fauga

Le Fauga település Franciaországban, Haute-Garonne megyében. Lakosainak száma 2000 fő (2015). +/- Le Fauga Muret, Beaumont-sur-Lèze, Lavernose-Lacasse, Mauzac, Noé és Saint-Hilaire községekkel határos.

Les Bordes (Yonne)

Les Bordes település Franciaországban, Yonne megyében. Lakosainak száma 546 fő (2015). +/- Les Bordes Malay-le-Grand, Dixmont, Noé, Vaumort, Véron és Villeneuve-sur-Yonne községekkel határos.

L’Isle-de-Noé

L’Isle-de-Noé település Franciaországban, Gers megyében. Lakosainak száma 534 fő (2015). +/- L’Isle-de-Noé Barran, Estipouy, Lamazère, Mirannes, Montesquiou, Mouchès és Saint-Jean-le-Comtal községekkel határos.

Mauzac (Haute-Garonne)

Mauzac település Franciaországban, Haute-Garonne megyében. Lakosainak száma 1245 fő (2015). +/- Mauzac Le Fauga, Beaumont-sur-Lèze, Montaut és Noé községekkel határos.

Mirannes

Mirannes település Franciaországban, Gers megyében. Lakosainak száma 69 fő (2015). +/- Mirannes Barran, Le Brouilh-Monbert, L’Isle-de-Noé, Montesquiou, Riguepeu és Saint-Arailles községekkel határos.

Montesquiou

Montesquiou település Franciaországban, Gers megyében. Lakosainak száma 581 fő (2015). +/- Montesquiou Bassoues, Castelnau-d’Anglès, Estipouy, L’Isle-de-Noé, Mirande, Mirannes, Monclar-sur-Losse, Pouylebon és Saint-Arailles községekkel határos.

Mouchès

Mouchès település Franciaországban, Gers megyében. Lakosainak száma 73 fő (2015). +/- Mouchès Estipouy, L’Isle-de-Noé, Lamazère, Miramont-d’Astarac és Mirande községekkel határos.

November 18.

November 18. az év 322. (szökőévben 323.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évből még 43 nap van hátra.

Névnapok: Jenő, Csende, Csendike, Jolán, Jónás, Noé, Odiló, Odó, Ottó, Péter, Pető, Román

Noé (Haute-Garonne)

Noé település Franciaországban, Haute-Garonne megyében. Lakosainak száma 2911 fő (2015). +/- Noé Le Fauga, Capens, Lavernose-Lacasse, Longages, Mauzac és Montaut községekkel határos.

Noé (Yonne)

Noé település Franciaországban, Yonne megyében. Lakosainak száma 541 fő (2015). +/- Noé Malay-le-Petit, Les Bordes, Malay-le-Grand, Les Vallées-de-la-Vanne és Vaumort községekkel határos.

Saint-Jean-le-Comtal

Saint-Jean-le-Comtal település Franciaországban, Gers megyében. Lakosainak száma 404 fő (2015). +/- Saint-Jean-le-Comtal Barran, Durban, L’Isle-de-Noé, Labéjan, Lamazère, Lasséran, Lasseube-Propre és Miramont-d’Astarac községekkel határos.

Vaumort

Vaumort település Franciaországban, Yonne megyében. Lakosainak száma 354 fő (2015). +/- Vaumort Theil-sur-Vanne, Les Bordes, Cerisiers, Dixmont, Noé és Les Vallées-de-la-Vanne községekkel határos.

Április 22.

Április 22. az év 112. (szökőévben 113.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évből még 253 nap van hátra.

Névnapok: Csilla, Noémi, Kájusz, Kelemen, Kelen, Leonidász, Naómi, Noa, Noé, Szemirámisz, Tácia, Talita, Tania, Tánya, Tatjána, Vaszília

Az Ószövetség története

Más nyelveken

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.