Irodalmi díj

Az irodalmi díj egy olyan díj, melyet olyan szerzőknek adnak, akik valamilyen kiemelkedő művet vagy műveket hoztak létre. A költészettől a regényig számtalan formában szokás irodalmi díjat osztani. Sok díj kifejezetten egy bizonyos kategóriára vagy műfajra koncentrál, míg mások általánosabb kereteket szabnak. A legtöbb irodalmi díj párosul egy díjátadó ünnepséggel és anyagi jellegű juttatással is.

A legjelentősebb irodalmi díjak közt tartják számon az Irodalmi Nobel-díjat, a Man Booker-díjat, a Goncourt-díjat, a Pulitzer-díjat, a Neustadt-díjat és a Hugo-díjat.

Az elmúlt években néhány média vállalat támogatásával új díjak jöttek létre, mint például a Quill-díj, melyet először 2005-ben adtak át vagy az AWB Vincent irodalmi díj 2000-től kezdődően.

A magyar irodalmi díjak közül a legfontosabbak:

  1. Balassi Bálint-emlékkard
  2. Baumgarten-díj
  3. József Attila-díj
  4. Mészöly Miklós-díj
  5. Szép Ernő-jutalom
  6. Márai Sándor-díj
  7. Magyarország Babérkoszorúja díj
  8. Arany János-díj

Lásd még

Külső hivatkozások

Arany János-díj

Az Arany János-díj egy 1995-ben alapított irodalmi díj, melyet a Magyar Írószövetség Arany János Alapítványának kuratóriuma ítél oda évente a magyar irodalom értékeinek védelme, gondozása terén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként. Első alkalommal 1996. október 23-án osztották ki.

Artisjus-díj

Az Artisjus-díj célja a kortárs magyar zeneművészeti és irodalmi alkotótevékenység elismerése és ösztönzése, 2001-ben alapította az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (a korábbi Huszka Jenő-díj és Dankó Pista-díj megszüntetésével egyidejűleg). A díjazottak kiválasztására az egyesület Vezetősége által ad hoc kijelölt szakmai zsűrik ajánlása alapján kerül sor. A díjak átadása ünnepélyes átadó ünnepség keretében zajlik, minden év január 1. és április 30. között, könnyűzenei, komolyzenei és irodalmi területen az alábbi kategóriákban adja ki a díjkategóriák tárgyát képező műfajok műveléséhez magas színvonalon hozzájáruló, kiválasztott művészeknek:

az év könnyűzeneszerzője,

az év könnyűzenei szövegírója,

az év magyarnóta-szerzője,

az év könnyűzenei produkciója (zenés színházi produkció, hangfelvétel, zenés filmalkotás, rádió vagy televízió műsorszám),

szövegírói alkotói életműdíj,

könnyűzenei alkotói életműdíj,

az év komolyzenei műve(i) (legfeljebb három alkotás),

Artisjus irodalmi nagydíj (célja az előző év egy kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása),

ösztöndíjszerű Artisjus irodalmi díjak (öt szerző díjazható, célja, hogy lehetővé tegye és ösztönözze a tehetségüket már vitathatatlanul bizonyított művészek további alkotómunkáját).A szerzői jogi törvény 2012-es módosítása miatt az elismeréssel 2013 óta nem jár pénzjutalom. A kitüntetettek oklevelet, a nagydíjasok egy bronzszobrot vehetnek át.

Author Emeritus

Az Author Emeritus egy irodalmi díj, amelyet minden évben az Amerikai Science Fiction és Fantasy Írók Egyesületének (Science Fiction and Fantasy Writers of America; SFWA) tagjai ítélnek oda egy senior sci-fi-írónak. A díjat a Nebula-díj bankettjén adják oda.

Balassi Bálint-emlékkard

A Balassi Bálint-emlékkard irodalmi díj, amely a magyar líra élvonalába tartozó, európai szellemiségű költőket, valamint a magyar költészetet – köztük Balassi Bálint verseit – fordító idegen anyanyelvű külföldi irodalmárokat tünteti ki. Maga a díj egy középkori mintára kovácsolt végvári szablya, amelyet kitüntetésként az arra érdemes költőknek adnak át.

Baumgarten-díj

A Baumgarten-díj a Baumgarten Ferenc Ferdinánd által alapított irodalmi díj és jutalom. Kiosztója a Baumgarten Alapítvány.

Büchner-díj

A Büchner-díj (németül Georg-Büchner-Preis vagy röviden Büchnerpreis) egy német (korábban nyugatnémet) irodalmi díj.

Edgar Allan Poe-díj

Az Edgar Allan Poe-díj (angolul: Edgar Allan Poe Awards, népszerű nevén: Edgars) irodalmi díj az Amerikai Egyesült Államokban, mely Edgar Allan Poe, amerikai költőről kapta nevét. A díjat a "Mystery Writers of America" nevű New York-i szervezet adja át évente a legjobb rejtelmes történetnek, ismertető irodalomnak, színpadi műnek, valamint televíziós és filmes munkáknak.

Esterházy Péter

Galántai és fraknói Esterházy Péter (Budapest, 1950. április 14. – Budapest, 2016. július 14.) Kossuth-díjas magyar író, publicista, a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) alapító tagja.

Irodalmi Nobel-díj

Az irodalmi Nobel-díj eszmei és anyagi értelemben egyaránt a legértékesebb irodalmi díj. Alfred Nobel végrendelete értelmében évről évre annak a bármely országból származó szerzőnek adják át, „aki az irodalomhoz a legkiválóbb idealisztikus beállítottságú alkotással járult hozzá”. (Az „alkotás” ez esetben általánosságban utal egy szerző életművére mint egészre, nem valamely konkrét munkájára, bár a díjak indoklásakor néha konkrét művekre hivatkoznak.) A díjat Nobel akarata szerint a Svéd Akadémia ítéli oda. 1901-ben, a díj alapításakor értéke 40 000 dollár volt. Az évek során az összeg többször változott, 2009-ben 10 millió svéd koronát tett ki. 1946-ban a svéd parlament megszavazta a Nobel Alapítvány által kiosztott díjak, köztük az irodalmi Nobel-díj adómentességét.A Svéd Akadémiát kezdettől fogva számos kritika érte a döntései miatt. A bírálatok részben arra vonatkoztak, hogy egyes kiemelkedő szerzők soha nem kapták meg az irodalmi Nobel-díjat (vagy akár a jelölést), míg a díjra kevésbé érdemes társaik átvehették azt. A kritikusok több kitüntetés mögött politikai megfontolásokat és érdekeket feltételeznek.

Irodalmi díjas amerikai költők, írók listája

Listánk az irodalmi Nobel-díjas amerikai szerzőket, a legrangosabb amerikai irodalmi díj, a Pulitzer-díj (1917-től) próza és költészet kategóriája díjazottait, az O. Henry-díjjal (1919-től) díjazott novellaírókat, valamint a Nemzeti Könyvdíj (National Book Award, NBA, 1950-től) próza, líra és ifjúsági irodalom kategóriája kitüntetettjeit és életműdíjasait tartalmazza.

József Attila-díj

A József Attila-díj a Minisztertanács által 1950-ben alapított, kiemelkedő irodalmi tevékenységért adományozható, a művészeti középdíjak kategóriájába tartozó állami irodalmi díj. A mindenkori kulturális miniszter az érdekelt szakmai szervezetek véleményének meghallgatásával osztja ki. A magyar irodalom egyik legmagasabb szakmai elismerése.

Költő

A költő (latin eredetű szóval poéta) olyan ember, akinek hivatása a költészettel való foglalkozás, költeményeket, verseket ír. A poétika (latinul: ars poetica) a poézis elmélete, tudománya. A költő az irodalomnak azt az ágát műveli, amely a nyelv művészi módon megformált eszközeivel, verses alakban fejezi ki a költő tudatában tükröződő valóságot, a költő lelkében született gondolatokat, érzéseket ritmikusan rendezett szövegben közli a műve olvasójával. Ha a költői írásművekben előadott gondolatvilág középpontja maga a költő, akkor a művészt alanyi költőnek nevezik. Ellentéte a tárgyi költő, amikor műveinek tartalma a költőn kívül álló tárgyra vonatkozik.

A költemény, amit a költő létrehoz, az a gondolatainak, érzéseinek, ismereteinek a legtöményebb megnyilvánulása, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt. Babits Mihály szerint a világirodalom az emberiség tudatra ébredése. Amikor egy új attitűd, egy új viszonyulás megszületik a költőben, akkor századokra szuggerálja a tömegnek az új belső magatartást.

A gondolati líra, az ars poetica egy költeménytípus, ami magáról a költészetről, a költészet lényegének gondolati megragadásáról, a költészet értelméről szól. Nagyon sok költő megfogalmazta saját költészete lényegéről, a költői hitvallásáról. Az egyik leghíresebb magyar nyelvű mű József Attila Ars poetica című költeménye, amelynek szállóigévé vált sorai a földi és égi (kozmikus) világot kötik össze:

Műnem szerint általában a lírai és epikus költészet szerzőit nevezik költőnek. Míg a drámai költészet esetén a verses formájú drámák szerzőit az írók közé, a drámai költemények szerzőit inkább a költők közé szokás sorolni.

Locus-díj

A Locus-díj egy irodalmi díj, amely a Locus Magazine közönségdíja. 1971-ben adták ki először az 1970-ben írt művekre vonatkozóan.

Nebula-díj

A Nebula-díj egy irodalmi díj, amelyet minden évben az Amerikai Science Fiction és Fantasy Írók Egyesületének (Science Fiction and Fantasy Writers of America; SFWA) tagjai ítélnek oda az előző naptári évben az Amerikai Egyesült Államokban publikált legjobb science fiction- és/vagy fantasy-műfajba tartozó műveknek.

Az SFWA a Nebula-díj bankettjén osztja ki a Damon Knight Memorial Grand Master díjat is.

Osztrák állami díj az európai irodalomért

Az Osztrák állami díj az európai irodalomért (németül: Österreichischer Staatspreis für Europäische Literatur), mely Ausztriában Európai irodalmi díj (Europäischer Literaturpreis) néven is ismert, egy osztrák irodalmi díj. 1964-ben alapította az oktatási minisztérium, eredetileg Nikolaus Lenau-díj (Nikolaus-Lenau-Preis) néven; mai nevét 1965-ben kapta. Évente egy európai írónak ítélik oda életművéért, melynek német nyelven is elérhetőnek kell lennie. A kitüntetettek 25 000 eurós pénzdíjat is kapnak.

Pro Literatura díj

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete által évente kiadott irodalmi díj. Plakettel és pénzjutalommal jár.

Rakovszky Zsuzsa

Rakovszky Zsuzsa (Sopron, 1950. december 4. –) Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító; a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

Rotary irodalmi díj

A Rotary irodalmi díjat (röviden: RID) a Rotary Klub Budapest-Tabán alapította 2008-ban.

Más nyelveken

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.