Ezékiel próféta


Ezékiel (Kr. e. 622 – Kr. e. 570) bibliai, ószövetségi személy, Ezékiel próféta könyvének fő szereplője. Papi családból származott, ő maga is pap volt.

Kr.e. 597-ben, Izráel leigázása után Nabukodonozor seregei elhurcolták a babiloni fogságba. Nehéz sorsa volt, fiatalon elveszítette a feleségét is (Ezékiel 24.), a fogságba vetettek nem értették szavát, ezért egy időre el is kellett némulnia, és csak jelbeszéddel fejezhette ki magát (Ez. 3,26), de még az óhazában maradtak lelki hanyatlásába, bálványozásába is be kellett pillantania.
Prófétai működését a fogság ötödik évében kezdte el. Kb. húsz éven keresztül hirdette próféciáit a fogságban élők között.

Ma Dél-Irakban, el-Kifl (الكفل) közelében található egy sírhely, amelyet Ezékiel próféta sírjaként tisztelnek.[1]

Ezékiel
James Tissot (1836-1902) festménye
James Tissot (1836-1902) festménye

Született kb. Kr. e. 622
Jeruzsálem
Halála kb. Kr. e. 570
Babilónia
Szerepepap, próféta

Jegyzetek

  1. http://www.nytimes.com/2010/10/20/world/middleeast/20ezekiel.html?_r=0

Források

Kapcsolódó szócikkek

Bibliai személyek listája

Ez a szócikk kizárólag a Wikipédián szócikkel rendelkező ó- és újszövetségi bibliai személyek listáját tartalmazza. A lista nem tartalmazza a Bibliában szereplő istenségeket (vagy természetfölötti lényeket), sem a fiktív, vagy a később kitalált, vagy a szövegből egyértelműen nem adatolható személyeket.

A, Á B C Cs D Dz Dzs E, É F G Gy H I, Í J K L Ly M N Ny O, Ó Ö, Ő P Q R S Sz T Ty U, Ú Ü, Ű V W X Y Z Zs

Erich von Däniken

Erich Anton Paul von Däniken (Zofingen, 1935. április 14. –) svájci szerző, dokumentumfilmes, előadó, az ún. paleoasztronautika alternatív történelmi elméletének egyik legismertebb hirdetője, melynek tézise, hogy a prehisztorikus időkben egy vagy több magasan fejlett földönkívüli civilizáció látogatást tett a Földön, és segédkezett őseink civilizációinak felemelkedésében. Könyveit 32 nyelvre fordították le, és több mint 63 millió eladott példánnyal is büszkélkedhet, amivel a legsikeresebb írók között tartják számon.

Bár nem Erich von Däniken volt az első, aki felvetette a paleokontaktus elméletét, az elképzelés az ő nevével forrt össze.

Ezékiel

Az Ezékiel héber eredetű férfinév, jelentése: Isten teszi erőssé a gyermeket.

Ezékiel könyve

Ezékiel könyve egy protokanonikus ószövetségi könyv a Bibliából, melynek tartalmát és megírását Ezékiel prófétának tulajdonítják.

I. e. 571

Évszázadok: i. e. 7. század – i. e. 6. század – i. e. 5. század

Évtizedek: i. e. 620-as évek – i. e. 610-es évek – i. e. 600-as évek – i. e. 590-es évek – i. e. 580-as évek – i. e. 570-es évek – i. e. 560-as évek – i. e. 550-es évek – i. e. 540-es évek – i. e. 530-as évek – i. e. 520-as évek

Évek: i. e. 576 – i. e. 575 – i. e. 574 – i. e. 573 – i. e. 572 – i. e. 571 – i. e. 570 – i. e. 569 – i. e. 568 – i. e. 567 – i. e. 566

I. e. 590-es évek

Évszázadok: i. e. 7. század – i. e. 6. század – i. e. 5. század

Évtizedek: i. e. 640-es évek – i. e. 630-as évek – i. e. 620-as évek – i. e. 610-es évek – i. e. 600-as évek – i. e. 590-es évek – i. e. 580-as évek – i. e. 570-es évek – i. e. 560-as évek – i. e. 550-es évek – i. e. 540-es évek

Évek: i. e. 599 – i. e. 598 – i. e. 597 – i. e. 596 – i. e. 595 – i. e. 594 – i. e. 593 – i. e. 592 – i. e. 591 – i. e. 590

I. e. 598

Évszázadok: i. e. 7. század – i. e. 6. század – i. e. 5. század

Évtizedek: i. e. 640-es évek – i. e. 630-as évek – i. e. 620-as évek – i. e. 610-es évek – i. e. 600-as évek – i. e. 590-es évek – i. e. 580-as évek – i. e. 570-es évek – i. e. 560-as évek – i. e. 550-es évek – i. e. 540-es évek

Évek: i. e. 603 – i. e. 602 – i. e. 601 – i. e. 600 – i. e. 599 – i. e. 598 – i. e. 597 – i. e. 596 – i. e. 595 – i. e. 594 – i. e. 593

Kerub

A kerubok az ábrahámi vallások alapján mennyei lények; a zsidó apologetikában azok rendjében is a legmagasabban állnak.

Kerék

A kerék egy forgástest alakú szerkezet, amely alkalmas a tengelye körüli forgásra. Megkönnyíti a mozgást és szállítást járművekben, vagy a munkát gépekben használva. Ezt a gördülő mozgás teszi lehetővé, amely legyőzi kerék és a tengely közötti súrlódást. Leghétköznapibb példák találhatóak kerék használatára a szállítóeszközökben, vagy olyan forgó vagy forduló tárgyakban, mint a hajókormány vagy a lendkerék.

Módis László (református teológus)

Módis László (Gacsály, 1903. december 9. – Debrecen, 1972. április 14.) az Ószövetség és a sémi nyelvek kutatója, református lelkipásztor, könyvtárigazgató. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára és tanszékvezetője volt, könyvtárigazgató helyettes a Debreceni Egyetemi Könyvtárában, valamint a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatójaként működött. Vezérigéje az első zsoltárból vett „Mint folyóvíz mellé ültetett fa” (Zsolt. 1,3).

Olajfák hegye

Az Olajfák hegye (héber הר הזיתים Har haSetim ; arab جبل الزيتون Jabal az-Zaitun) Jeruzsálem óvárosától keletre húzódó, észak-déli irányú dombvonulat, amelyet a Kidron- (Kedron-) völgy választ el a jeruzsálemi Templom-hegytől.

Nevét az olajfa-ligetekről kapta, amely egykor fedte a dombot. A zsidó hit úgy tartja, hogy az utolsó ítélet a hegy alatt, a Jósafát-völgyben (Kidron) kezdődik. A zsidók ezért temetkeztek az Olajfák hegyén és környékén évezredek óta. Ma kiterjedt temető húzódik a déli lejtőjén. Ez egyben a világ legrégibb zsidó temetője.

Az Olajfák hegye annak a hegyvonulatnak a része, amely a Földközi-tenger felől csapadékot hozó felhőket feltartóztatja; idáig ér a régió nedvesebb, nyugati területe, ettől keletre a Júdeai-sivatag fekszik. Egy kis darabon vízválasztó a Földközi-tenger és a Jordán-árok között.

Déli és keleti lejtőjétől Betániába és Jerikóba lehet jutni. Jó kilátás nyílik innen a Jordán völgyének déli részére a Holt-tengerig, és Jeruzsálemre is.

A hegyen több keresztény templom található és kolostor is.

Patrick White

Patrick White (London, 1912. május 28. – Sydney, 1990. szeptember 30.) ausztrál regény- és drámaíró. Az első és máig egyetlen irodalmi Nobel-díjas ausztrál író.

Pápai zsidó temetők

A két zsidó temető Pápa város viszonylag kevéssé ismert kultúrtörténeti értékei közé tartozik. Mindkettő meglehetősen eldugott helyen található, hollétükről sok helybelinek sincs tudomása: a régi temető házak és kertek takarásában, az új az Alsóvárosi temető mellett, de a járókelők elől rejtve, egy fallal körülkerített telken terül el. Az egykor népes zsidó közösség a huszadik századi népirtás, majd az elvándorlás során szinte teljesen felszámolódott, a ritka látogató ennek ellenére jobbára szép, gondozott sírokat talál, különösen az új temetőben.

Siralmak könyve

A Siralmak könyve vagy Jeremiás siralmai (héberül: מגילת איכה Megilát Échá – rövidítései: Sir, Siral, Siralm, JSir, héberül: אֵיכָה Échá - Jaj!, Hogyan?, jiddisül: איכה Ejkho) a Biblia egyik protokanonikus ószövetségi irata, mely a Héber Biblia harmadik – Ketuvim – részében, annak második csoportjában helyezkedik el, az Öt tekercs egyikét alkotva.

A keresztény kánonban, szerzőségi és történeti szempontok miatt, közvetlenül Jeremiás könyve után került.

Öt gyászénekben siratja el a szerző – a hagyomány szerint Jeremiás próféta – Jeruzsálem és a Templom Kr. e. 587-es lerombolását, és az átélt borzalmakból fakadó mélységes gyászból Isten irgalmáért könyörög, mert csak ő bocsáthat meg a bűnös népnek. Az énekeket az isteni irgalomba vetett bizalom hatja át.

Szidón

Szidón vagy Szaída (arab: صيدا, صيدون, Ṣzaydā, főníciai: צדן, óhéber írással: צִידוֹן, Ṣzīḏōn, ógörög: Σιδών) kikötőváros Libanonban, a Földközi-tenger partján. A libanoni Dél kormányzóság székhelye. Dél-Libanon kereskedelmi és pénzügyi központja.

Itt található a szaúd-arábiai olajmezőkről induló kőolajvezeték vége és egy olajfinomító. A város környékén zöldséget, citrusféléket termesztenek és exportálnak innen. Jelentős a halászat.

Szodoma és Gomora

Szodoma (héberül סְדוֹם, modern átírással Sədom, tibéri átírással Səḏôm, arabul: سدوم Szadūm, görögül Σόδομα) és Gomora (héberül עֲמוֹרָה, modern átírással ʿAmora, tibéri átírással Ġəmôrāh/ʿĂmôrāh, arabul: عمورة ʿAmūrah, görögül Γόμορρα) két város, amely a Bibliában, a Koránban, valamint a hadíszban is említett, melyeket a Mózes első könyvében lejegyzett történet szerint Isten, lakosainak bűnei miatt „kénköves és tüzes eső” által pusztított el.

A keresztény és az iszlám vallásban a városok nevei a megátalkodottság és erkölcsi romlottság, míg bukásuk Isten haragjának közmondásszerű szinonimájává vált.

Szodómia

A szodómia vallásos eredetű kifejezés, amellyel főként régies vallási és jogi szövegekben a 16–19. században a homoszexuális érintkezést, vagy az aktusban résztvevő személyek nemétől függetlenül létrejövő anális, az orális valamint az állatokkal történő szexuális érintkezést nevezték így.

Énok harmadik könyve

Énok (Henoch) harmadik könyve, rövidítve Énok 3 az Ószövetséghez kapcsolódó apokrif irat.

Az Ószövetség története

Más nyelveken

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.