Arany

Az arany a természetben elemi állapotban előforduló, a történelem kezdetei óta ismert, jellegzetesen sárga nemesfém, a periódusos rendszer 79. eleme. Vegyjele Au. Latin neve: Aurum

79 platinaaranyhigany
Ag

Au

Rg
   
               
               
                                   
                                   
                                                             
                                                               
   
79
Au
Általános
Név, vegyjel, rendszám arany, Au, 79
Elemi sorozat átmenetifémek
Csoport, periódus, mező 11, 6, d
Megjelenés fémes sárga
Gold-crystals
Atomtömeg 196,966569(4)  g/mol
Elektronszerkezet [Xe] 4f14 5d10 6s1
Elektronok héjanként 2, 8, 18, 32, 18, 1
Fizikai tulajdonságok
Halmazállapot szilárd
Sűrűség (szobahőm.) 19,300 g/cm³
Sűrűség (folyadék) az o.p.-on 17,31 g/cm³
Olvadáspont 1337,33 K
(1064,18 °C, 1947,52 °F)
Forráspont 3129 K
(2856 °C, 5173 °F)
Olvadáshő 12,55 kJ/mol
Párolgáshő 324 kJ/mol
Moláris hőkapacitás (25 °C) 25,418 J/(mol·K)
Gőznyomás
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
T/K 1646 1814 2021 2281 2620 3078
Atomi tulajdonságok
Kristályszerkezet köbös laponcentrált
Oxidációs szám 3, 1, -1
(amfoter oxid)
Elektronegativitás 2,54 (Pauling-skála)
Ionizációs energia 1.: 890,1 kJ/mol
2.: 1980 kJ/mol
Atomsugár 135 pm
Atomsugár (számított) 174 pm
Kovalens sugár 144 pm
Van der Waals-sugár 166 pm
Egyebek
Mágnesség diamágneses
Fajlagos ellenállás (20 °C) 22,14 nΩ·m
Hőmérséklet-vezetési tényező (300 K) 318 W/(m·K)
Hőtágulási együttható (25 °C) 14,2 µm/(m·K)
Hangsebesség (vékony rúd) (szobahőm.) (hard-drawn)
2030 m/s
Young-modulus 78 GPa
Nyírási modulus 27 GPa
Kompressziós modulus 220 GPa
Poisson-tényező 0,44
Mohs-keménység 2,5
Vickers-keménység 216 MPa
Brinell-keménység 24,50 HB
CAS-szám 7440-57-5
Fontosabb izotópok
Fő cikk: Az arany izotópjai
Izotóp t.e. felezési idő B.m. B.e. (MeV) B.t.
195Au szint 186,10 nap ε 0,227 195Pt
196Au szint 6,183 nap ε 1,506 196Pt
β- 0,686 196Hg
197Au 100% Au stabil 118 neutronnal
198Au szint 2,69517 nap β- 1,372 198Hg
199Au szint 3,169 nap β- 0,453 199Hg
Hivatkozások

Tulajdonságai

Még a legtöményebb sósavban, kénsavban és salétromsavban sem oldódik, ami miatt a nemesfémek királyának is nevezték. A királyvízként ismert tömény sósav és tömény salétromsav 3:1 arányú elegyében keletkező nitrozil-klorid (NOCl) azonban feloldja.

Ugyancsak feloldható folyékony brómmal, klórral, valamint alkáli-cianid olvadékokkal, továbbá higannyal.

Az arany tiszta állapotban igen nyújtható, lágy fém, akár 0,0001 mm vékony fólia is készíthető belőle (aranyfüst), ez 24 karátos. Az ékszerészet - kis kopásállósága miatt - különböző fémekkel készített ötvözeteit használja. Ezüst vagy réz hozzáadásával 18 (75% arany) és 14 (58,33% arany) karátos ötvözeteket készítenek, ezek szilárdabbak, kopásállóbbak, megmunkálhatóbbak. Az arany palládiummal vagy egyre inkább az olcsóbb nikkellel készített ötvözete a könnyű fehérarany, a platinával alkotott ötvözete pedig a nehéz fehérarany. A 14 karátnál kisebb aranytartalmú ötvözetek kémiai ellenálló-képessége drasztikusan csökken, savak, lúgok megtámadják, így a gyakorlatban nem alkalmazzák.

Az arany sűrűsége a természetben előforduló elemek között az egyik legnagyobb, 19,3 g/cm³. E tekintetben csak a platinafémek és néhány igen ritka, mesterségesen előállított radioaktív elem előzi meg.

Az aranyat unciában (angolul: ounce, rövidítése: oz.) mérik. 12 uncia = 373,24 g.

Az aranyötvözet finomsági fokának kifejezésére szolgáló mértékegység a karát. A tiszta arany 24 karátos.

Aranytartalom karátban és ezrelékben[1]
Karát Ezrelék Karát Ezrelék
24 1000,00 12 500,00
23 958,33 11 458,33
22 916,67 10 416,67
21 875,00 9 375,00
20 833,33 8 333,33
19 791,67 7 291,67
18 750,00 6 250,00
17 708,33 5 208,33
16 666,67 4 166,67
15 625,00 3 125,00
14 583,33 2 83,33
13 541,67 1 41,67

Színe

Arany2000px-Ag-Au-Cu-colours-hungarian
Az arany színei Ag-Au-Cu ötvözeteknél

Az arany színét az ötvözőfémek tartalma határozza meg. A tiszta aranynak vörösessárga színe van.

Előfordulása, előállítása

Native gold nuggets
Aranyrögök

Az arany a természetben elemi állapotban termésarany és ércásványok (pl. arzenopirit) formájában fordul elő. Vegyületei többféle módon előállíthatók. Kis aranytartalmú ércekből, vagy korábbi bányászatból visszamaradt, akkor meddőnek minősült kőzetekből cianidokkal oldják ki lúgos közegben, így cianid-komplexek képződnek. Ebből cink hozzáadásával kiválik az arany:

Az arany a higannyal amalgámot képez, ezért vele a szemcse vagy por nagyságú aranyat a homoktól, kőtörmeléktől el lehet választani. Ezután a higanyt hevítéssel elpárologtatják és tiszta arany marad vissza. Ezt a módszert alkalmazzák pl. a brazil aranymosók de a magyar aranyászok is így jártak el a múltban. Mivel a higany mérgező, ez a mód a cianidoshoz hasonlóan szintén veszélyezteti a környezetet.

A természetben a csillagokban lejátszódó nukleáris folyamatok során keletkezik, és csak szupernóva-robbanások alkalmával szóródik szét az univerzumban. Ez magyarázza ritkaságát.

Mesterséges arany talliumból történő előállítására reaktorban, elemátalakítás révén van lehetőség – ennek költsége azonban két nagyságrenddel meghaladja a természetes arany bányászatáét és a keletkező nemesfém mennyisége is rendkívül csekély, így a gyakorlatban nem alkalmazzák.

A középkor és a korai újkor évszázadaiban számos alkimista kísérletezett a bölcsek kövének létrehozásával, hogy annak segítségével ólomból színaranyat állíthassanak elő – az ilyen kémiai művelet azonban lehetetlen.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban nagy mennyiségben található arany bányászatához kapcsolódó erőszakos cselekedetekért egyes civil szervezetek az elektronikai vállalatokat teszik felelőssé, amennyiben illegálisan, a feketepiacról szerzik be a termékeik (laptopok, mobiletelefonok) előállításához szükséges alapanyagok egy részét.[2][3]

Az arany az emberi kultúrában

Gold-270415
Aranyrög
Totenmaske Berlin-Dahlem
Aranyból készült halotti maszk (Kolumbia)

Az arany, köszönhetően annak, hogy nem korrodálódik, már nagyon régóta ékszerek alapanyaga és fizetőeszköz gyanánt szolgál.

Becslések szerint az emberiség a történelem előtti időktől 2014 végéig nagyjából 165 ezer tonna aranyat termelt ki, amennyi együttesen egy kb. 25 méter átmérőjű gömböt tölt meg.[4]

Fizetőeszköz és ékszeralapanyag

Az arany a pénzrendszer kezdetei óta fizetőeszköz, fontos szerepet játszik a világkereskedelemben. Arisztotelész szerint a jó pénz előállítási költségének rendkívül magasnak kell lennie, így nem lehet korlátlanul növelni a mennyiségét, és ezért válik kívánatossá az emberek szemében. Ezért fogadják el áruik vagy munkaerejük ellenértékeként, ezért tartják ebben a megtakarításaikat, és fogadják el mérceként, amikor valaminek az értékét kell meghatározni. Arisztotelész szerint ezen követelményeknek az arany és az ezüst felel meg. Már az ókorban működtek aranybányák a világ számos pontján, amelyeket általában az uralkodó felügyelt. A kibányászott arany a kincstárba került, majd feldolgozták.

A pénzverés folyamán készültek azok az aranypénzek, amelyeket ma a régészeti ásatások során találunk, és amelyek fontos információkkal szolgálnak egy-egy kort illetően, de alapvető fontossággal bírnak egyéb leletek kormeghatározásában is.

A középkori Magyarországon az arany volt a legfontosabb fizetőeszköz, magának a pénznemnek a neve is ez volt. Néha elébe tették a bányászás, illetve verés helyét. Például: körmöci arany. A magyar aranytermelés központjai Körmöcbánya mellett Erdélyben voltak. Európa aranytermelésének ekkoriban mintegy a 80%-át Magyarországon bányászták. 1325-től 1375-ig évente körülbelül négy tonna aranyat bányásztak hazánkban, azonban a kitermelés fokozatosan csökkent, a 14. század első harmadában másfél tonna lehetett.[5]

Az újkorban, a papírra nyomott bankjegyek megjelenése után is az országok által kibocsátott pénzmennyiség biztosítéka a különböző bankokban őrzött aranytartalék volt. A második világháborút követően kialakított Bretton Woods-i rendszerben részt vevő államok megállapodtak, hogy tartalékaikat elsősorban amerikai dollárban tartják, az Egyesült Államok pedig garantálta a dollár mindenkori átválthatóságát - egy fix árfolyamon - aranyra. A rendszer 1971-ben összeomlott, miután Nixon elnök egyoldalúan visszavonta a dollár aranyra konvertálhatóságát, amit a dollár inflációja, és az amerikai fizetőeszköz mögötti aranyfedezet csökkenése kényszerített ki. Így ma már egyetlen fejlett állam pénze sincs az aranyhoz kötve, de a legtöbb ország devizatartalékai között van arany.[6] Kincsfelhalmozási szerepe a pénzfedezetkénti alkalmazás megszűnése ellenére megmaradt.

Mivel a jelenlegi pénzek nem felelnek meg Arisztotelész fent idézett követelményeinek, sokan inkább aranyban kívánják tartani befektetéseiket, ezt az igényt hivatott kielégíteni az úgynevezett befektetési arany.

Az arany árfolyamát a kereslet és a kínálat határozza meg.

Kémiai állandósága, valamint hidegen is könnyű alakíthatósága és megjelenése miatt évezredek óta felhasználják ékszerek, dísztárgyak készítésére.

Egyéb felhasználási területei

Az aranytartalmú készítményeket bizonyos ízületi betegségek gyógyítására napjainkban is hatékonyan alkalmazzák. A fogorvoslásban nemesfém-jellegéből adódó kis reakcióképessége, nem allergén jellege, valamint könnyű alakíthatósága miatt nagy a szerepe.

Az aranynak nincs tápértéke, azonban a szállodaiparban felhasználják luxusételek díszítésére, mivel az aranyfüst látványos, és az egészségre sem ártalmas.

Az arany ipari felhasználása: Cassius-bíbor aranykolloid a szerves kémiában, aranyfüsttel bevont egyirányban átlátszó, fényvisszaverő ablakok az építkezésben, nem oxidálódó elektromos kontaktus az áramkörgyártásban és félvezetőiparban. Felhasználják az orvosi műszerek gyártásában is. Az ékszerek, aranyórák, kézelőgombok és más divatkellékek gyártása is jelentős.

Az amerikaiak által felbocsátott Voyager űrszondák aranybevonatú rézlemezbe vésve viszik magukkal az emberiséget és a Földet bemutató sematikus üzenetet.[7]

Az aranyról mondták, írták

Matthias Corvinus florint 755272
Mátyás pénzreformja után az aranyforint előlapjára a korábbi királyi címer helyett az ország védőszentje, a Patrona Hungariae került

„Hallgatni arany” - közmondás.

Hallgatni Arany, beszélni Petőfi - magyar szójáték.

„Az arany Zeusz gyermeke, sem moly, sem rozsda nem emészti, de az ember elméje elemésztődik általa”

(Pindarosz, görög költő)

„Ha a férfiak arannyal, ezüsttel, drágakővel hatalmukba kerítik az asszonyokat, sokakat becstelenségre késztetnek, megvesztegetik a bírákat, és számtalan erkölcstelenséget követnek el, nem a fémeket kell okolni, hanem a férfiak lángra gyújtott, gonosz szenvedélyét”.

(Agricola)

„Minden az enyém” – szólt a vas.
„Minden az enyém” – mondta az arany.
„Mindent elveszek” – szólt a vas.
„Mindent megveszek” – mondta az arany.

(Puskin)

E sárga bitang
Hitet köt és old, megáldja az átkost,
Leprást imádtat, tolvajoknak állást
S derékgörnyesztő rangot szerez a
Szenátorok padján…

(Shakespeare: Athéni Timon)

Rozsda rág rejtett kincsen s odavan:
Sok aranyat hoz a forgó arany.

(Shakespeare: Venus és Adonis; Weöres Sándor fordítása)

A világ aranytermelése

Stringer156 nugget
Óriás aranyrög
A világ aranytermelése[8]
# Ország Termelés (2015) ezer kg Részesedés a világtermelésből (%)
1. Kína 490 16,3
2. Ausztrália 300 10,0
3. Oroszország 242 8,1
4. Amerikai Egyesült Államok 200 6,7
5. Peru 150 5,0
5. Kanada 150 5,0
7. Dél-afrikai Köztársaság 140 4,7
8. Mexikó 120 4,0
9. Üzbegisztán 103 3,4
10. Ghána 85 2,8
11. Brazília 80 2,7
12. Indonézia 75 2,5
13. Pápua Új-Guinea 50 1,7
14. Chile 42 1,4
Többi ország 855 28,5
Összesen 3000 100,0
A globális aranykereslet alakulása 2007-2014
A globális aranykereslet alakulása 2007-2014 közt

Jegyzetek

  1. Officina egyetemes lexikon. Főszerk. Markó László. Budapest: Officina Nova. 1994. ISBN 963-8185-87-2
  2. What happening in the Congo? Archiválva 2011. szeptember 30-i dátummal a Wayback Machine-ben angol nyelvű forrás
  3. Conflict Minerals angol nyelvű rövidfilm a Youtube-on.
  4. Nagy Béla: Van-e arany a magyar földben? Természet Világa, 1998. II. különszám, pp. 57-60; A cikk 1998-ig közli az összesen termelt mennyiséget (110 ezer tonna), amelyet az eltelt időszak termelési adataival összevetve kapjuk a 2014 végi 165 ezer tonnás mennyiséget, ami egy 25,36 méter átmérőjű gömböt tölt meg.
  5. http://josamuzeum.hu/kiallitasok/hirek/sarga-ordog/
  6. Archivált másolat. [2012. október 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. október 27.)
  7. http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/goldenrec.html
  8. http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/gold/mcs-2016-gold.pdf

Lásd még

További információk

Források

  • Orgován László: Nemesfémek ipari alkalmazása, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986
15A busz (Budapest)

A budapesti 15A jelzésű autóbusz az Arany János utca és a Fővám tér között közlekedett. A vonalat a Budapesti Közlekedési Vállalat üzemeltette.

2004. évi nyári olimpiai játékok

A XXVIII. olimpiai játékokat 2004. augusztus 13-ától augusztus 29-éig rendezték meg Görögország fővárosában, Athénban. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1997-ben döntött erről a városról; Athén mellett Buenos Aires, Stockholm, Fokváros és San Juan pályázott.

Az olimpiai lángot augusztus 13-án gyújtották meg.

Az ókori győzteseket olajágból font koszorúval koronázták meg. Ezt a hagyományt elevenítették meg ezen az újkori olimpián. A védjegy a színét a görög nemzeti zászlótól kapta.

A görög olimpiai bizottság mindent elkövetett, hogy a 100 éves jubileumi olimpiai tornát 1996-ban megrendezhesse. Ez nem sikerült, csak nyolc évvel később került vissza az olimpiai láng görög földre.

Jacques Rogge, az olimpia sportorvosi labor vezetője zéró doppingtoleranciát hirdetett, ez sújtotta a magyar csapat több tagját is: máig tisztázatlan körülmények között fosztották meg bajnoki címétől a kalapácsvető Annus Adriánt és a diszkoszvető Fazekas Róbertet.

Négy magyar csapat is szerepelt az olimpián: a férfi és a női vízilabdacsapat és a két kézilabdacsapat. Férfi vízilabdázóink hozták a szinte kötelező első helyet, és bár kézilabdában a női csapattól vártunk eredményeket, a bravúrt a férfi kézisek negyedik helye jelentette.

A legeredményesebb sportolók ezúttal is az úszók közül kerültek ki, Michael Phelps amerikai hat arany és két bronzérmet, Petria Thomas ausztrál három arany, egy ezüst és Natalie Coughin amerikai úszó két arany, két ezüst és egy bronzérmet szerzett.

250A busz (Budapest)

A budapesti 250A jelzésű autóbusz a Savoya Park és az Arany János utcai lakótelep között közlekedett. A vonalat a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemeltette. Este néhány menetet a VT-Arriva buszai teljesítettek.

331-es busz

A 331-es számú regionális autóbusz Vác, autóbusz-állomás és Diósjenő, Arany János út között közlekedik Szendehely, Berkenye és Nógrád érintésével. Egyes menetek Berkenye, Ifjúság út megállóhely érintése nélkül közlekednek. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

A szoftverkiadás életciklusa

A szoftverkiadás olyan disztribúcióra utal, ami valamely szoftvertermék nyilvános vagy magán, legelső vagy új, ill. frissített verziója lehet. Amikor egy szoftverprogram vagy rendszer megváltozik, a programozók és a cég kidolgozzák a program vagy a rendszer terjesztésének módját, ill. a programon vagy a rendszeren végrehajtandó változtatásokat. A javítócsomagok kiadása a változtatások terjesztésének egyik módja, ami történhet letöltéssel vagy kompaktlemezen.

A szoftverkiadás életciklusa öt, jól megkülönböztethető szakaszból áll, melyek leírják a szoftver stabilitását, és a végleges kiadás előtt a fejlesztéshez szükséges mennyiséget. Egy termék minden egyes nagyobb verziója általában átmegy egy szakaszon, amikor új funkciókat adnak hozzá, vagy az alfa állapot; az a szakasz, amikor aktívan keresik a hibákat, vagy a béta szakasz; és végezetül az a szakasz, amikor az összes fontos hibát kijavították, vagyis a stabil szakasz. Közbeeső szakaszok ugyancsak felismerhetők. A projekt fejlesztői hivatalosan bejelenthetik vagy szabályozhatják a szakaszokat, de olykor csak informálisan használják a határidőket a termék állapotának leírására.

Amerikai dollár

Az amerikai dollár vagy USA dollár az Amerikai Egyesült Államok, Kelet-Timor, Ecuador, Salvador, Marshall-szigetek, Mikronézia, Palau, Panama hivatalos fizetőeszköze. Általában a $ (dollárjel) rövidítéssel jelöljük, vagy ha szükséges, hogy megkülönböztessük a többi dollárjellel jelölt valutanemtől, akkor a US$ rövidítéssel. (Megjegyzés: a $ szimbólumot egyes országokban a peso és az escudo jelölésére is használják.) 1 amerikai dollár 100 centtel egyenlő.

A dollár használatát az Egyesült Államok Konföderációjának Kongresszusa fogadta el 1785. július 6-án, és mára már ez a legelterjedtebb pénznem a világon. Egyes országok az amerikai dollárt használják saját hivatalos fizetőeszközük gyanánt, és sok országban használják nem hivatalos másodlagos fizetőeszközként. 1995-ben több mint 380 milliárd dollár értékben volt forgalomban az amerikai dollár, és ennek a pénzmennyiségnek a kétharmada az Egyesült Államokon kívül volt. 2005-re ez a szám megkétszereződött és majdnem elérte a 760 milliárd dollárt, és becslések szerint ennek az összegnek a fele-kétharmada továbbra is az államokon kívül volt. Ez körülbelül 6,6%-os éves növekedésnek felel meg. Kína amerikai dolláros devizakészletének bruttó értéke 2006 végén elérte az 1550 milliárd dollárt, ami 342 milliárd dollárral több mint egy évvel korábban. Az amerikai deficit Kínával szemben 232 milliárd dollár.

Arany (település)

Arany (románul: Uroi) falu Romániában, Erdélyben, Hunyad megyében.

Arany János (költő)

Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, tanár, lapszerkesztő, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. A magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakja. A legnagyobb magyar balladaköltő, ezért nevezték a ballada Shakespeare-jének, vállalt hivatala miatt a szalontai nótáriusnak, de szülővárosában – vélhetően természete miatt – a hallgati ember titulussal is illették. Fordításai közül kiemelkednek Shakespeare-fordításai.

Szegény református családban született. Szüleinek kései gyermeke volt, akik féltő gonddal nevelték, hiszen a tüdőbaj miatt kilenc testvére közül nyolcat előtte elvesztettek. Igazi csodagyerek volt, már tizennégy éves korában segédtanítói állást tudott vállalni, és támogatta idősödő szüleit. Az anyagi javakban nem dúskáló családi háttér ellenére olyan nagy és sokoldalú szellemi műveltségre tett szert, hogy felnőtt korára a latin, a görög, a német, az angol és a francia irodalom remekeit eredetiben olvasta, és jelentős fordítói munkát is végzett. Ő a magyar nyelv egyik legnagyobb ismerője, és ennek megfelelően páratlanul gazdag szókinccsel rendelkezett. Pusztán kisebb költeményeiben mintegy 23 ezer szót, illetve 16 ezer egyedi szótövet használt.

Irodalmi pályafutása 1845-ben Az elveszett alkotmány című szatirikus eposszal indult, de igazán ismertté az 1846-ban készült elbeszélő költeménye, a Toldi tette. Már pályája kezdetén is foglalkozott a közélettel, és politikai tárgyú cikkeket írt. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban nemzetőrként vett részt, majd a Szemere Bertalan által vezetett belügyminisztériumban volt fogalmazó. A bukást követően egy ideig bujdosott, ám végül elkerülte a megtorlást, és Nagykőrösre költözött, ahol 1851 és 1860 között tanári állást tudott vállalni.

Az élete teljesen megváltozott, amikor a Kisfaludy Társaság igazgatójává választotta, és Pestre költözött. Itt szerkesztette és adta ki két hetilapját: a Szépirodalmi Figyelőt (1860–1862) és a Koszorút (1863–1865). A kiegyezés idején a magyar irodalmi és a politikai élet kiemelkedő és meghatározó képviselője. Irodalmi munkássága kihatott a talán addig kevésbé ismert történelmi szereplők ismertségére is, hiszen a műveiben megformált alakok közül több neki köszönhetően vált igazán halhatatlanná. Petőfi Sándor kortársa és barátja is volt egyben. Költészetükben nagy különbség, hogy a gyorsan érő és rövid életű Petőfivel szemben az övé lassabban bontakozott ki. Halála is összeköti őket, hiszen a már egyébként is gyengélkedő népi költőfejedelem 1882. október 15-én egy Petőfi-szobor-avatáson fázott meg, és az azt követő tüdőgyulladásban hunyt el 65 éves korában.

Arany Pálma

Az Arany Pálma (franciául: Palme d'or) a Cannes-i fesztivál legnagyobb értékű díja, melyet a hivatalos válogatás nagyjátékfilm versenyének győztes alkotásának ítélnek oda. A díjat a film rendezője veheti át a díjkiosztó gála fénypontjaként.

Az Amerikai Egyesült Államok az olimpiai játékokon

Az Amerikai Egyesült Államok már az első, az 1896-os athéni olimpiai játékokon ott volt a részt vevő 13 nemzet között, és azóta valamennyi téli és nyári olimpián szerepelt, kivéve az 1980-as moszkvait, melyet bojkottált.

Az ország első olimpiai bajnoka Thomas Burke volt, aki az 1896-os játékokon atlétikában nyert 100 és 400 méteren.

Itt rendezték eddig a legtöbb olimpiát, szám szerint nyolcat:

1904. évi nyári olimpiai játékok, St. Louis, Missouri

1932. évi téli olimpiai játékok, Lake Placid, New York

1932. évi nyári olimpiai játékok, Los Angeles, Kalifornia

1960. évi téli olimpiai játékok, Squaw Valley, Kalifornia

1980. évi téli olimpiai játékok, Lake Placid, New York

1984. évi nyári olimpiai játékok, Los Angeles, Kalifornia

1996. évi nyári olimpiai játékok, Atlanta, Georgia

2002. évi téli olimpiai játékok, Salt Lake City, UtahAz amerikai sportélet kiugró tehetségekben igen gazdag a különféle sportágakban. A nyári olimpiák éremtáblázatát általában az amerikai sportolók vezetik, és összesítésben is a legeredményesebb nemzet. Az ország sportolói eddig összesen 2803 érmet nyertek, legeredményesebb sportágaik az atlétika és az úszás.

Az Amerikai Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága 1894-ben alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke James E. Scherr.

Belgium az olimpiai játékokon

Belgium az olimpiai játékok történetébe 1900-ban írta be magát, azóta az ország versenyzői majdnem minden olimpián részt vettek. Az 1920-as játékokat Belgiumban, Antwerpenben rendezték.

A belga sportolók összesen 142 nyári, illetve 5 téli olimpiai érmet tudhatnak magukénak.

A Belga Olimpiai Bizottság 1906-ban alakult meg.

Dávid Gyula (irodalomtörténész)

Dávid Gyula (Árapatak, 1928. augusztus 13. –) erdélyi magyar irodalomtörténész, szerkesztő, műfordító.

Golden Globe-díj

A Golden Globe-díj (magyarosan Arany Glóbusz-díj) amerikai filmes és televíziós díj, amelyet évente egyszer az Oscar-díjhoz hasonló gála keretében osztanak ki. 1944-ben alapította a Hollywood Foreign Press Association (HFPA) (Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók szervezete).

A filmes Oscar és a televíziós Emmy-díjak után a második legrangosabb filmes elismerésnek számít, különösen mióta 1996-ban a HFPA új tévés közvetítési szerződést kötött az NBC televízióval.[forrás?]

IUPAC

Az International Union of Pure and Applied Chemistry (Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai Szövetség) rövidítése. Legfőbb feladata az egységes nemzetközi kémiai nómenklatúra (nevezéktan) kialakítása, melyet az alábbi kiadványokban – ún. „színes” könyvekben – publikálnak:

A kémiai nevezéktan kompendiuma (Arany könyv)

Fizikai kémiai jelölésrendszer (Zöld könyv)

Szervetlen kémiai nevezéktan (Piros könyv)

Szerves kémiai nevezéktan (Kék könyv)

Makromolekuláris nevezéktan kompendiuma (Bíbor könyv)

Analitikai nevezéktan kompendiuma (Narancs könyv)

Klinikai laboratóriumi tudományok nevezéktanának kompendiuma (Ezüst könyv)

Biokémiai nevezéktan (Fehér könyv)Ezeken kívül az alábbi folyóiratokat is a IUPAC adja ki:

Pure and Applied Chemistry (Tiszta és alkalmazott kémia)

IUPAC Information Bulletin (IUPAC tájékozató füzetek)

Technical Reports (Munkacsoportok jelentései)

Július 19.

Július 19. az év 200. (szökőévben 201.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évből még 165 nap van hátra.

Névnapok: Emília, Ajtonka, Alfréd, Alfréda, Ambos, Ambró, Ambrus, Aranka, Arany, Arina, Arzén, Arzénia, Aura, Aurea, Aurélia, Emili, Eperke, Esztellia, Eszténa, Golda, Goldi, Goldina, Gyémánt, Morella, Rubin, Rubina, Rubinka, Rufina, Stella, Szederke, Varsány, Versény, Vince

Június 16.

Június 16. az év 167. (szökőévben 168.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évből még 198 nap van hátra.

Névnapok: Jusztin, Ajtony, Arany, Aurélián, Bennó, Círus, Ferenc, Jusztián, Jusztina, Jusztínia, Péter, Pető, Tina, Tinetta

Magyar férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott Magyarország nemzeti csapata, amelyet a Magyar Vízilabda-szövetség irányít. Kilencszeres olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok és tizenkétszeres Európa-bajnok, ezzel a világ legsikeresebb vízilabda-válogatottja.

Magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)

A magyar labdarúgó-bajnokság élvonalbeli versenyét 1901 óta rendezik meg. Hagyományos neve: NB I. (nemzeti bajnokság). Napjainkban a Magyar Labdarúgó-szövetség szervezi.

Tinta Könyvkiadó

A Tinta Könyvkiadó magyar tulajdonú nyelvészeti szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén.

Más nyelveken

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.