Amálekiták

Az amálekiták a Kánaántól délre és délnyugatra fekvő területek és a Sínai-félsziget őslakói. Állandó háborúságban álltak az izraelitákkal, mígnem Saul király szét nem kergette őket.

12 Tribes of Israel Map
Izrael 12 törzse és az amálekiták (AMALEC) DNy-on

Szerepük a zsidó hagyományban

Emlékezz vissza, mit tettek veled útközben az amalekiták, amikor Egyiptomból kivonultál. Istent nem félve hátba támadtak az úton, amikor fáradt és kimerült voltál, s elszakították tőled a hátul sántikálókat. Ha az Úr, a te Istened nyugtot ad majd minden ellenségtől körülötted azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, Amaleknek még az emlékét is töröld el a földön. Ne feledd el!
– MTörv 25:17-19
Davidster Dick Stins The Hague
"Davidster" (Dávid-csillag) Holokauszt-emlékmű Hágában. Az oldalszöveg (hollandul és héberül): MTörv 25:17, 19 – "Emlékez mit tett veled Amalek midőn kivonultál Egyiptomból ... Ne feledd el!"

A judaizmusban az amalekiták a zsidők ősellenségét jelentik. A zsidó néphagyományban az amalekitákat a gonosz jelképének tekintik.

Nur Masalha, Elliott Horowitz és Josef Stern szerint az amalekiták az "örök kibékíthetetlen ellenséget" reprezentálják, aki zsidókat akar gyilkolni, és a zsidók a rabbinikus hagyományban (a Második Templom lerombolása után) a zsidók aktuális ellenségeit Hámánnal vagy az amalekitákkal azonosítják, és némely zsidók úgy vélik, a megelőző erőszak elfogadható ez ellenségekkel szemben.[1] Az Amalekkel azonosított csoportok között találjuk a rómaiakat, nácikat, sztálinistákat és olyan vezetőket mint Mahmoud Ahmadinejad.[2]

A neves középkori rabbi, filozófus, teológus Maimonidész szerint az Amálekiták Ézsau, vagyis Edom[3] utódai, akiket "meg kell semmisíteni és nevüket is el kell törölni", Amálek túlélő utódai pedig "Róma és a Katolikus egyház".[4]

Keniták

Feltehetően az amálekiták kötelékébe tartoztak a keniták, akiket a Biblia Káin leszármazottaiként említ (Szám 24,21).[5] A keniták Palesztina legdélibb részén legeltették nyájaikat, és Saul idejében valószínűleg különváltak az amalekitáktól és Júda törzséhez csatlakoztak.[6]

Jegyzetek

  • Masalha, Nur, Imperial Israel and the Palestinians: the politics of expansion, Pluto Press, 2000, pp 129–131.
  • Stern, Josef, "Maimonides on Amalek, Self-Corrective Mechanisms, and the War against Idolatry" in Judaism and modernity: the religious philosophy of David Hartman, David Hartman, Jonathan W. Malino (Eds), Ashgate Publishing, Ltd., 2004 pp 360–362
  • Hunter, Alastair G. "Denominating Amalek: Racist stereotyping in the Bible and the Justification of Discrimination" in Sanctified aggression: legacies of biblical and post-biblical vocabularies, Jonneke Bekkenkamp, Yvonne Sherwood (Eds), Continuum International Publishing Group, 2003, p 99–105.
 1. Roth, Daniel. "Shabbat Zachor: “Remember what Amalek did to you!” But why did he do it? Can we reconcile with our eternal sworn enemies?" Pardes from Jerusalem, 18 Feb. 2018. Elmad by Pardes.
 2. A zsidó hagyomány szerint az edomiták Ézsautól származnak, lásd Ézsau szócikk
 3. Baron, Salo W. “The Historical Outlook of Maimonides.” Proceedings of the American Academy for Jewish Research, vol. 6, 1934, pp. 5–113. JSTOR, JSTOR.
 4. Biblia - Számok könyve 24. fejezet (Szent István Társulat)
 5. Magyar katolikus lexikon (keniták)

Források

 • Bánosi György – Veresegyházi Béla: Eltűnt népek, eltűnt birodalmak kislexikona. Budapest: Anno. 1999. 10. o. ISBN 963-9199-29-X
Az ókori Izrael törzsei

Izráel törzsei, vagyis a 12 törzs az Ószövetségben, Mózes könyveinek leírása alapján Jákob 12 fiának leszármazottaiból formálódtak.

A 12 törzs: Rúben · Simeon · Lévi · Júda · Dán · Gád(wd) · Naftali · Áser(wd) · Izsakhár · Zebulon · József · Benjámin

Miután Lévi leszármazottai, az úgynevezett léviták a papi szolgálatokat látták el és az izraelita honfoglalás idején nem kaptak külön földterületet - de hogy a törzsi létszám 12 maradjon - József két fiának leszármazottai: Manassze (Manassé) és Efraim emelkedhettek törzsi rangra.

Az Ószövetségben említett héber "ezer" szó jelentését sokan vitatják, és ez magyarázatot adhat a Mózes könyveinek szokatlanul magas népszámlálási számadataira.

Bírák könyve

Bírák könyve Az Ószövetség egyik történeti könyve. A könyv főszereplőiről a bírákról szól, attól a kortól, amikor Józsué meghal, és bírák vezetik a népet döntéseikben.

Dávid zsidó király

Dávid (héberül: דָּוִד Dāwîḏ), (Kr. e. 1040 k. – Kr. e. 970) Izrael második királya volt kb. Kr. e. 1010-től Kr. e. 970-ig. Történetét az Ószövetségben találhatjuk meg, Sámuel próféta könyveiben. A Bibliában több zsoltárt tulajdonítanak neki.

Dávid király volt az, aki az időszámításunk előtti első millennium fordulóján elhódította Jeruzsálemet a terület őslakosaitól, a jebuzitáktól. A fellegvár alatt, a Moáb-hegyen, közel ahhoz a helyhez, amelyet Isten Izsák feláldozásához Ábrahám számára kiválasztott, volt egy szérűskert, amelyet a jebuzita Arauna birtokolt. Az Úr parancsára Dávid király megvette ezt a földet, hogy ott templomot építsen a frigyláda számára. Dávid csupán az előkészületeket tette meg a templom felépítéséhez, amelyet i.e. 950 körül végül fia, Salamon valósított meg.

1993 júliusában Tell el-Kádiban (az ókori Dán) egy Kr. e. 9. századból származó sztélé-töredéket találtak, amely arról lett híres, hogy megemlíti „Dávid házát” (dinasztiáját). A Biblián kívül ez az egyetlen forrás, amely megerősíti Dávid király egykori létezését.

Mózes második könyve

Az Exodus ide irányít át. A többi jelentéséhez lásd: Exodus (egyértelműsítő lap)Mózes második könyve, más néven A kivonulás könyve – héberül: שֵׁמוֹת Sémót vagy שְׁמוֹת Semót/Smót („Nevek”), askenázi: Smajsz; jiddis: שמות Smojsz; latinul: Exodus („Kivonulás”) – a zsidó vallásban a Tóra, a kereszténységben pedig az Ószövetség, azon belül a Pentateuchus második könyve. A hagyomány Mózes prófétának tulajdonítja.

Ézsau

Ézsau (héberül: עֵשָׂו) az ószövetségben Izsák legidősebb fia, Jákob bátyja, ikertestvére.

Más nyelveken

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.