Abdiás könyve

Abdiás könyve (rövidítve: Abd) (héberül: עֹבַדְיָה Óvadjá - Já szolgája) egy protokanonikus ószövetségi prófétai könyv, a kispróféták sorában a negyedik. A legrövidebb könyv az Ószövetségben, mindössze 21 versből áll.

A rövidsége miatt nehéz kérdések elé állítja az exegétákat, akik vitatkoznak mind egységéről, irodalmi műfajáról és írásának idejéről is. Lehet, hogy Kr. e. 8. században írta Abdiás próféta, de vannak, akik megírását a Kr. e. 5. századra teszik.

Tartalma

Általában két főrészre szokták osztani: 1-15. és 16-21 versekre.

  • Az első főrész, a címfelirat szerint, látomás. Harcba szólít egy nép ellen, amelyen az edomitákat kell érteni, majd jövendöléseket tartalmaz Edom ellen, amiért megnehezítette Jeruzsálem sorsát. Az ítélet végrehajtói Edóm szövetségesei (1-9). Az ítélet okát megmondja a 10-14.15b vers: 587-ben, Jeruzsálem pusztulása alkalmával az edómiak Nebukadnezár király seregeihez hasonlóan részt vettek a város kifosztásában; azokat pedig, akik Edóm felé menekültek, részben foglyul ejtették, részben pedig lemészárolták. Edomot i. e. 312-ben hódították meg a nabateusok, így az első főrész e két dátum között keletkezhetett. Bonyolítja a helyzetet az, hogy a 2-9 versek megtalálhatóak Jeremiás prófétánál is (49,7-9.14-16), bár ennek a résznek a jeremiási eredete vitatott, és úgy tűnik, hogy a két szöveg egymástól független.
  • A második főrész (16-21) arról szól, hogy eljön az Úr napja, amelyen a bűnös népeket, köztük az edómiakat is utoléri az ítélet. Az ítélet Izráel számára igazságszolgáltatást jelent. Edóm felett éppen Izráel hajtja végre az ítéletet (18), és Edóm területe Izráel birtokába fog kerülni. Ezt a második főrészt, de különösen a 19-21 verset későbbinek gondolja néhány tudós. Itt ugyanis már nem Jeruzsálem pusztulásának a fájó emléke áll a háttérben, hanem Izráel helyreállításának a reménysége, sőt az Úr uralmának a megvalósulása. Abdiás könyvének teológiai értékét az adja meg, hogy Isten igazságát és hatalmát hirdeti.

Források

  • Herbert Haag: Bibliai lexikon, Szent István Társulat, 1989.
  • Keresztyén Bibliai Lexikon, Kálvin Kiadó, 1993.
  • Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás. Szent István Társulat, 2000.
Abdiás (egyértelműsítő lap)

Abdiás keresztnév

Abdiás próféta

Abdiás könyve

Admonti Biblia

Az eredetileg egykötetes Admonti (más néven Csatári, a világirodalomban Gebhard néven ismert vagy Gutkeled, németül Admonter) Biblia a legjelentősebb románkori kódex, amely főképpen magyarországi vonatkozásáról és anyagáról, gazdag, eredeti és változatos illusztrációiról híres. A könyvet valószínűleg Salzburgban készítették a 12. század második negyedében (1125 és 1150 között), és egy – elképzelhető, hogy a III. Lipót által 1135-ben alapított heiligenkreuzi – ciszterci kolostorból került a csatári bencésekhez.

Az Ószövetség könyvei
Köln-Tora-und-Innenansicht-Synagoge-Glockengasse-040
Héber Biblia
(Azok a könyvek, melyek az összes keresztény és zsidó kánon legalább egyikében megtalálhatóak.)

1 Mózes · 2 Mózes · 3 Mózes · 4 Mózes · 5 Mózes · Józsué · Bírák · Rúth · 1–2 Sámuel · 1–2 Királyok · 1–2 Krónikák · Esdrás · Nehémiás · Eszter · Jób · Zsoltárok · Példabeszédek · Prédikátor · Énekek · Ézsaiás · Jeremiás · Siralmak · Ezékiel · Dániel · Hóseás · Jóel · Ámós · Abdiás · Jónás · Mikeás · Náhum · Habakuk · Szofoniás · Aggeus · Zakariás · Malakiás

Katolikus deuterokanonikus könyvek

Tóbiás · Judit · 1 Makkabeusok · 2 Makkabeusok · Bölcsesség · Sirák fia · Báruk · Jeremiás levele · Dániel (kieg.) · Eszter (kieg.)

A görög és szláv ortodox kánon többletei

2 Esdrás · 3 Makkabeusok · Manassé imája · 151. zsoltár

A grúz ortodox kánon többletei

4 Makkabeusok · 3 Esdrás

A „szűkebb” etióp ortodox kánon többletei

Ezra apokalipszise · Jubileumok · 1 Énok · 1-3 Etióp Makkabeusok · 4 Báruk

A szír Pesitta kánonjának többletei

Zsoltár 152-155 · 2 Báruk · Báruk levele

Más nyelveken

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.