Ansiklopedi

Yon ansiklopedi se yon liv ki chèche kouvri tout kalite konesans. Mo sa ka dezinye tou yon liv ki sèlman okipe de yon sijè, konkou yon ansiklopedi medikal.

Wikipedia Paj prensipal
Paj prensipal d Wikipedia nan Kreyòl Ayisyen

Mo ansiklopedi vini de lang grek ansyen enkuklios paideia (εγκύκλιος παιδεία) ki siyifi edikasyon de tou syans yo. Li tounen enkuklopaideia paske yo te fè yon erè de trankripsyon. Nan sèzyèm syèk, plizye moun ki pa te konnen franse chanje dènye silab nan encyclopaedia.

Dreoyt

dwa se defini tankou « ansanm règ ki gouvène kondwit moun nan sosyete a, relasyon sosyal », oswa plis totalman « ansanm règ ki enpoze sou manm yon sosyete pou relasyon yo. chape anba abitrè la ak vyolans nan endividi yo ak konfòme yo ak etik a dominan. ».

Règ sa yo abstrè ak obligatwa endike sa "dwe fè". Règ sa yo jiridik ka jwenn sous yo nan yon sous nòmatif "siperyè", ekstèn, transandan, tankou dwa natirèl la3, oswa sòti nan nòm entrensèk.

Ikrèn

Ikrèn se yon peyi ki sitiye nan Ewòp lès.

Jean le Rond d'Alembert

Jean le Rond d'Alembert (1717-1783) se yon filozof, syantifik, matematisyen, ekriven franse.

Jewografi

Jewografi se syans ki okipe avèk peyi, lanmè, larivyè, lavil latè yo.

Jezi

Jezi (Isa, arab: عيسى ʿ Isa) se te konsidere kòm yon mesaje Bondye ak Masih a (Mesi) ki moun ki te voye yo gide timoun yo nan pèp Izrayèl la (Bani Israil) avèk yon ekriti nouvo, Injil la oswa levanjil yo. se kwayans nan nan Jezi (ak tout lòt kote nan kèk mesaje bò Bondye) ki nesesè ak yon egzijans pou yo te yon mizilman. Koran la mansyone Jezi yon lè nan non ven-senk fwa, pandan ke li sèlman mansyone Muhammad pa non kat fwa [2] [3] Li di ke Jezi te fèt kay Mari (arab: Maryam). Kòm rezilta a nan KONSEPSYON virjinite, yon evènman mirak Ki te fèt pa dekrè Bondye a (arab: Allah). Ede yo nan ministè li a moun yo jwif, Jezi te bay kapasite a fè mirak (tankou t'ap geri avèg la, yo pote moun ki te mouri tounen nan lavi, elatriye.), Tout pa pèmisyon Bondye a Olye de nan pwòp pouvwa li. Dapre Pou Opinion nan Popilè ak tradisyon mizilman, Jezi pa te kloure sou kwa, men olye, mwen te leve soti vivan pa Bondye jouk nan syèl la. Sa a se "ogmante" konprann li vle di nan kòporèl Asansyon.

Menm jan ak tout pwofèt yo Jezi se konsidere kòm yo te yon mizilman (sètadi, yon moun ki soumèt ba volonte Bondye), kòm disip li te anonse yo ke ou dwe adopte "dwat chemen an" kòm te bay lòd pa Bondye. Islam rejte kretyen trinitèr wè Jezi la te Bondye senkan Sa oswa pitit gason Bondye a, ke mwen te janm kloure sou kwa oswa resisite, oswa Sa mwen janm atoned pou peche yo a limanite. Koran la di Jezi li menm pa janm reklame ke nenpòt nan bagay sa yo, epi li ankò endike ke Jezikri ap refize gen janm REKLAME divinite nan Jijman an Siyati, ak Bondye va pran defans li. [6] koran la mete aksan sou sa Jezi te yon moun mòtèl ke yo te ki , tankou tout lòt pwofèt yo, yo te divin CHWAZI a gaye mesaj Bondye a. Tèks Islamik anpeche asosyasyon an nan patnè ak Bondye (eskive), mete aksan sou yon nosyon trè strik sou monoteism (tawhid).

Tit anpil yo bay Jezi menm nan koran la ak nan literati, Pifò nan komen ke yo te al-Masih ("Mesi" a). La Jezi se tou, nan fwa, yo rele "Bouche nan liv pwofèt yo moun pèp Izrayèl", paske, nan kwayans jeneral mizilman, Jezi te pwofèt la dènye ki te voye pa Bondye yo gide timoun yo ki nan pèp Izrayèl la. Jezi se te wè nan Islam kòm yon précurseur a Muhammad, ak Mizilman yo ki te kwè ki te te predi nan ap vini Sen an. [5] [7]

Kont lan koranik nan Jezi kòmanse ak yon ¶, Ki dekri nesans la manman l ', Mari,, ak sèvis li nan lavil Jerizalèm tanp lan, pandan y ap anba swen nan pwofèt la, ak prèt Zakari, ki te li se papa Jan Batis la. [8] koran la lè sa a, ale sou dekri KONSEPSYON Jezi a. Ki moun koran eta Mari a te chwazi pa Bondye sou fanm yo nan tout mond yo, konswa Jezi pandan y ap toujou yon jenn fi.

Mari te Retrè nan tanp lan, kote li te vizite pa zanj Gabriyèl nan (arab: Jibrail). Bay nouvèl yo kontan nan yon apa pou Bondye yo se [9] koran eta a ki Bondye te voye mesaj la nan zanj Gabriyèl nan kay Mari sa a, Bondye te gen Emeritus Mari nan mitan fanm yo nan tout nasyon yo. Mari zanj lan te di tou ke li ap akouche nan yon apa pou Bondye yo te rele Jezi, ki moun ki pral gen yon gwo pwofèt, ki moun Bondye va ba Levanjil la. Zanj lan Pli lwen Mari di Jezi ap pale nan anfans ak matirite epi yo pral gen yon konpayon mache dwat devan Bondye nan syèl la. Lè yo te nouvèl sa a yo bay Mari, li te mande zanj lan ki jan l 'te kapab vin ansent, gen yon pitit Lè pa te gen okenn moun manyen li [10] reply la nan zanj lan kay Mari te, "Menm si sa:. Allah createth sa li willeth: Lè li menm ki dekrete yon plan, li di l men l ',' se pou ou, 'epi li se! ". [11] koran la, se poutèt sa, eta sa Jezi te kreye soti nan zak la nan volonte Bondye. Koran la konpare sa a kreyasyon mirak nan Jezi ak kreyasyon Adan, kote Bondye te kreye Adan pa zak li nan volonte (kun-fa-Yakun, sa vle di "Se pou epi li se"). [12] Dapre Pou koran la, menm repons la te bay kesyon an nan Zakari, Lè m 'te mande ki jan, madanm li, Elizabeth, te kapab vin ansent yon ti bebe kòm li te fin vye granmoun. [13]

The Quran narrates the virgin birth of Jesus numerous times. The Quran states that, Mary while traveling in the desert of Bayt Lahm (Bethlehem) was overcome by the pains of childbirth, during her agony and helplessness, God provided a water stream under her feet from which she could drink. Furthermore, as she was near a palm tree, Mary was told to shake the trunk of the palm tree so that ripe dates would fall down from which she could eat and be nourished. Mary cried in pain and held onto the palm, at which point a voice came from "beneath her", understood by some to refer to Jesus, who was yet in her womb, which said "Grieve not! Your Lord has provided a water stream under you; And shake the trunk of palm tree, it will let fall fresh ripe-dates upon you. And eat and drink and calm thy mind". That day, Mary gave birth to her son Jesus in the middle of the desert.

Forty days later she carried baby Jesus back to her people. The Quran goes on to describe that Mary vowed not to speak to anyone that day, as God was to make Jesus, who Muslims believe spoke in the cradle, perform his first miracle. The Quran goes on to narrate that Mary then brought Jesus to the temple, where immediately she was ridiculed by all the temple elders. Zachariah believed in the virgin birth and supported her. The elders accused Mary of being a loose woman and having touched another man while unmarried. In response, Mary pointed to her son, telling them to talk to him. They were angered at this and thought she was mocking them by asking them to speak with an infant. It was then that, God made the infant Jesus speak from the cradle and he spoke of his prophecy for the first time. He said, which are verses 19:30-33 in the chapter of Mary in the Quran:

He said: "I am indeed a servant of Allah: He hath given me revelation and made me a prophet;

"And He hath made me blessed wheresoever I be, and hath enjoined on me Prayer and Charity as long as I live;

"(He) hath made me kind to my mother, and not overbearing or miserable;

"So peace is on me the day I was born, the day that I die, and the day that I shall be raised up to life (again)"!

—Quran, sura 19 Maryam, ayat 30-33[5][14]

disip

Koran eta yo ke Jezi te ede pa yon gwoup nan disip ki te kwè nan mesaj Jezi a. Pandan ke yo pa nonmen disip yo, koran an fè sa ki bay yon sikonstans kèk nan Jezi t'ap mache bay mesaj mesaj la ak yo. Koran la mansyone nan chapit 3, vèsè 52-53 la a, se disip yo soumèt nan konfyans nan Bondye a Islam:

Lè Jezi te jwenn gen plis konfyans sou pati yo m 'te di: "Ki moun ki pral moun k'ap ede mwen a (travay la nan) Ala?" Di disip li yo: "Nou se moun k'ap ede Allah a: Nou kwè nan Allah, ak ou rann temwayaj ke nou se Mizilman.

", Seyè nou an! Nou kwè nan kisa ou devwale yo, epi nou swiv Messenger a, Lè sa a, ekri nou desann nan mitan Moun ki rann temwayaj."

-Koran Sura 3 (Al-m-Imran), ayah 52-53 [18]

Disip pi long nan naratif Jezi a ap ankouraje patisipasyon yo lè yo mande pou yon tab Laden yo dwe voye nan syèl la, pou prèv plis ke Jezi se t'ap anonse bon mesaj la vre. Istwa sa a karakteristik nan chapit 5, vèsè 112-115:

Gade! disip yo, te di: "O Jezi, pitit gason Mari ka ou Seyè voye desann nan nou yon seri tab (avèk laliman) soti nan syèl la!?" Jezi di: "Allah Laperèz, si nou te gen konfyans."

Yo te di: "Nou sèlman vle manje ladan l 'ak satisfè kè nou, epi yo konnen se ou menm ki tout bon te di nou verite a, e ke nou tèt nou yo ka temwen devan mirak la."

Jezi di pitit gason an nan Mari: "O Allah, Seyè nou an Voye ban nou soti nan syèl la yon seri tab (avèk laliman), ke gen pouvwa pou pou nou - pou premye a ak dènye a nan nou - yon festival solanèl ak yon siy lwen ou;! ak Bay pou aliman nou an, pou ou ye Sustainer a pi bon (nan bezwen nou). "

Allah te di: "Mwen pral voye li desann bò ou: Men, si nenpòt nan ou apre ke lafwa pran pozisyon kont, mwen pral pini l 'ak yon penalite sa yo kòm mwen pa t' voye yon bann move sou nenpòt nan youn nan mitan tout pèp yo."

-Koran Sura 5 (Al-Ma'ida), ayah 112-115 [19]

Tèks kategorikman refize nosyon de krisifiksyon oswa lanmò atribiye nan Jezi yon lè nan Bib la. [5] [20] koran eta a ki moun (sètadi, jwif yo ak Women) t'ap chache touye Jezi, men Yo pa t 'sou yon kwa ni touye l', byenke "Sa a te fè fè a parèt sou yo." Mizilman kwè Jezi pa te kloure sou kwa Sa men olye, mwen te leve soti vivan pa Bondye jouk nan syèl la. Sa a se "ogmante" konprann li vle di nan kòporèl Asansyon.

Yo te di ke (nan vante), "Nou touye Kris la Jezi, pitit gason Mari, Messenger nan Allah" - Men, yo touye l 'pa, ni kloure sou kwa l', men se konsa li te fè fè a parèt, epi yo ladan l 'Moun ki diferan yo plen ak dout, ki pa gen okenn konesans (Un sèten), men se sèlman konjekti yo swiv, pou nan yon garanti yo touye l 'pa: -

Non, Allah fè l 'leve jouk tèt li, li Allah se yon pakèt afè nan pouvwa a, Wise; -

-Koran Sura 4 (Yon Nisa-النساء) ayah 157-158 [21]

Diskite sou rèv la vle Moun sa yo ki entelektyèl ki te refize Krisifiksyon an, ansiklopedi a Islam ekri:

Refi a, Anplis de sa, se nan akò pafè Avèk lojik a nan koran la. Istwa yo biblik repwodwi nan li (eg, Jòb, Moyiz, Jozèf elatriye.) Lè epizòd sa yo ki gen rapò ak istwa a nan kòmansman an nan Islam demontre ke li se "pratik Bondye a" (sunnat Allah) fè triyonf konfyans finalman sou fòs yo nan sa ki mal ak advèsite. "Se konsa, se vre wi ak difikilte vini fasilite" (XCIV, 5, 6). Paske, se Jezi mouri sou kwa a ta gen te vle di triyonf la nan bouro li a, men vèrse nan révandiké yo ke yo Sèrtèneman echwe: "vre wi Bondye ap defann Moun ki kwè" (kseui, 49). Li te konfonn kav yo nan lènmi yo nan Kris la (III a, 54).

Lwa (dwa)

Nan dwa, lwa (nan laten lex, legis, ki vle di lwa) se yon règ jiridik.

Yo defini nosyon lwa nan relasyon ak kontra ak trete (ki soti nan yon negosyasyon ant egal (nan dwa)) men tou nan relasyon ak nan lòt sous dwa : tradisyon (koutim), jirispridans, lwa fondamantal (konstitisyon, « gran chat », elt.), ak règleman ak lòt zak ekri nan pouvwa egzekitif.

Lwa a se travay pouvwa lejislatif, souvan yon palman ki reprezante pèp la. Nan peyi ki te kenbe fòm demokrasi dirèk, tout sitwayen yo kapab vote lwa a. Lalwa, nan pi gwo sans li, se yon nòm jiridik, kèlkeswa nati li.

Paj Prensipal/Sandboks

Commons – pataje fichye yo lib Meta-Wiki – Wikimedia koodinasyon Wikidata – lib baz done konesans MediaWiki – devlopman lojisyèl wiki Wikimedia Foundation – ki pa pwofi ki gen tout pouvwa Wikipedya

Sébastien Kamba

Sébastien Kamba (ki fèt an 25 desanm 1941 nan Kongo) se yon sineyas kongolè, sitou yon reyalizatè. Li se yon selèb sineyas nan Repiblik Kongo nan premye tan aprè endepandans,. Li se sitou selèb pou fim li La Rançon d'une alliance.

Umberto Eco

Umberto Eco se yon lengwis ak ekriven italyen.

Wikipedya

Wikipedya se yon ansiklopedi lib, ki pa koute lajan e ki egziste nan plizyè lang. Nenpòt ki moun ka patisipe pou ekri atik nan ansiklopedi sa a. Asosyasyon ki òganize sit sa rele Fondasyon Wikimedya. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou paj sa a.

Zèv Denis Diderot

Atik sa a montre lis la nan travay pa Denis Diderot ranje pa jan. Se lis yon lis edisyon kolektif nan referans ak yon tab rezime.

عبد الرحمن دمشقية

Abdul Rahman Mohammed Saeed Damascene li te ye kòm Abdul Rahman Damascene. Rezidan nan vil la nan Plymouth ak Britanik yo.

www.tourath.org

Te imigre nan Arabi Saoudit, nan 1399 H. travay ak lè sa a, etidye nan Inivèsite a nan Mohammed bin Saud Islamik Inivèsite ak gradye nan 1409 e lè sa a, soumèt tèz yon mèt la nan konsepsyon ak espesyalman naqshbandi fason, ak lè sa a, te resevwa doktora li sou bagay la ak tit la nan rechèch l ' yo te rezònman an nan la bagay yo pa pwofetik nan balans lan nan syantifik kritik. Li te travay kòm yon pwofesè nan lang angle pou prèske senk ane nan Lekòl la nan riyad mache dwat devan bondye, ak lekòl jadendanfan jwenn.

Li te rete pou twa ane nan yon Iman nan yon moske nan Riyad, lè sa a, demenaje ale rete nan Wayòm Ini a ak iman an nan yon moske nan Wa Fahd nan vil la nan Edinburgh nan Scotland, li se kounye a iman an nan Al-taqwa moske nan vil la nan Plymouth.

Nan lòt lang

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.