Pravna stečevina Europske unije

Pravna stečevina Europske unije (francuski acquis communautaire) naziv koji se odnosi na cjelokupno dosad akumulirano pravo EU, odnosno na skup pravnih normi i odluka koje obvezuju sve zemlje članice unutar Europske unije. Svaka država koja želi pristupiti u članstvo EU mora prihvatiti osnivačke ugovore i druge sadržaje izvedene iz ugovora i uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU.

U vrijeme pregovora sa zemljama kandidatkinjama za članstvo za peto proširenje Europske Unije (10 članica koje su pristupile 2004. zajedno s Bugarskom i Rumunjskom), cjelokupna pravna stečevina bila je podjeljena na 31 poglavlje. Za pregovore o pristupanju Hrvatske i Turske Europskoj uniji, pravna stečevina je podjeljena na 35 poglavlja:

 1. Sloboda kretanja roba
 2. Sloboda kretanja radnika
 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
 4. Sloboda kretanja kapitala
 5. Javne nabave
 6. Pravo trgovačkih društava
 7. Pravo intelektualnog vlasništva
 8. Tržišno natjecanje
 9. Financijske usluge
 10. Informacijsko društvo i mediji
 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak
 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor
 13. Ribarstvo
 14. Prometna politika
 15. Energetika
 16. Porezi
 17. Ekonomska i monetarna unija
 18. Statistika
 19. Socijalna politika i zapošljavanje
 20. Poduzetništvo i industrijska politika
 21. Trans-europske mreže
 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
 23. Pravosuđe i temeljna ljudska prava
 24. Pravda, sloboda i sigurnost
 25. Znanost i istraživanje
 26. Obrazovanje i kultura
 27. Okoliš
 28. Zaštita potrošača i zdravlja
 29. Carinska unija
 30. Vanjski odnosi
 31. Vanjska, sigurnosna i obrambena politika
 32. Financijski nadzor
 33. Financijske i proračunske odredbe
 34. Institucije
 35. Ostala pitanja

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Republika Hrvatska je preuzela i obvezu prilagođavanja svog zakonodavstva pravnoj stečevini EU.

Hrvatska i pravna stečevina EU

Hrvatska je završetkom pristupnih pregovora sa Europskom unijom u lipnju 2011. ujedno i usvojila veliku većinu pravne stečevine Unije u svoje zakonodavstvo. Usvajanje ostatka pravne stečevine provedeno je do ulaska Hrvatske u EU 1. srpnja 2013. godine. [1]

Izvori

 1. http://www.mvpei.hr/ei/download/2006/11/23/izvjesce_napredak_2006.pdf

Poveznice

Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji

Ovaj članak govori o tijeku pristupanja Hrvatske u članstvo Europske unije te razvoju međusobnih odnosaDana 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je 28. punopravna članica Europske unije.

Jedan od glavnih ciljeva vanjske politike Republike Hrvatske bio je ulazak u punopravno članstvo Europske unije. Hrvatska je podnijela zahtjev za punopravno članstvo 21. veljače 2003. godine, a službeni status kandidata za članstvo u EU dobila je 18. lipnja 2004. Pristupni progovori, koji su trebali započeti u ožujku 2005., odgođeni su, a kao uvjet za početak pregovora istaknuta je potpuna suradnja s Haškim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije. Pregovori su službeno otvoreni 3. listopada 2005. godine, nakon što je glavna haška tužiteljica potvrdila potpunu suradnju Hrvatske s Haškim sudom.

Pregovori o članstvu u Europskoj uniji bili su podijeljeni u nekoliko faza. Prva faza, analiza usklađenosti zakonodavstva zemlje kandidata s europskim propisima (tzv. screening) započela je nakon otvaranja pregovora (20. listopada 2005. godine), i trajala je godinu dana (završila je 18. listopada 2006.). Nakon screeninga, započeli su pregovori. Pregovori su se fokusiraju na uvjete pod kojima će država kandidatkinja usvojiti, implementirati i izvršavati acquis communautaire (odnosno pravnu stečevinu Europske unije). Inače, o sadržaju pravne stečevine nema pregovora, jer se pregovori temelje na načelu da svaka država kandidatkinja tijekom pregovora mora usvojiti cjelokupnu pravnu stečevinu.

Nakon više od osam godina od podnošenja zahtjeva za članstvo te skoro šest godina pregovaranja, 10. lipnja 2011. je José Manuel Barosso u ime Europske komisije predložio zatvaranje pristupnih pregovora s Hrvatskom. Tu je odluku 24. lipnja iste godine podržalo i Europsko vijeće pozivajući na zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja lipnja 2011. te na potpisivanje pristupnoga ugovora s Hrvatskom do kraja iste godine. Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji potpisan je u Bruxellesu 9. prosinca 2011. godine.

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.