Poljoprivreda

Poljoprivreda je sustavni proces proizvodnje tvari za čovjekovu prehranu i za ishranu životinja (zovemo ih hrana), i ostalih tvari kroz uzgajanje biljki i životinja. Poljoprivreda je gospodarska djelatnost koja pomoću kultiviranih biljaka i domaćih životinja, uz ljudski rad iskorištava prirodne izvore (tlo, voda, klima) za dobivanje biljnih i životinjskih proizvoda koji se koriste u prehrani ljudi i životinja te kao sirovine za daljnju preradu. Dijeli se na biljnu proizvodnju (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo i dr.) te stočarstvo (govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, ovčarstvo, konjogojstvo i dr).

Aradtruck
Poljoprivreda

Povijest

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Povijest poljoprivrede
Poljoprivreda je među najstarijim ljudskim djelatnostima i pošto je ta djelatnost starija od bilo kojeg pisanog dokumenta nije moguće ustanoviti kad je ona nastala. Ali po ostacima i arheološkim nalazima poljoprivreda je nastala negdje u razdoblju od 10.000 do 7.000 pr. Kr. kada se svodila na sakupljanje plodova s grmlja i drveća. Poljoprivredu danas dijelimo na stočarstvo i ratarstvo. U jednu od najstarijih grana poljoprivrede spada pčelarstvo. U novije vrijeme poljoprivredu dijelimo na konvencionalnu i ekološku.

Poljoprivreda u Hrvatskoj

Najbogatija hrvatska regija pšenicom i kukuruzom je Slavonija, u Istri, Hrvatskome primorju i Dalmaciji vinogradarstvo i voćarstvo (smokve, masline) dolazi do izražaja, u dolini Neretve bogate su plantaže mandarina.

Poveznice

Vanjske poveznice

Duhan

Duhan (lat. Nicotiana) je rod biljaka iz porodice Solanaceae u koju, uz još neke, također spadaju rajčica i krumpir. Zajednička osobina im je alkaloid nikotin, kojeg biljka duhana proizvodi u korijenu, a odlaže ga u listovima. Time je duhan jedna relativno snažna droga.

Gnojivo

Gnojivo je mješavina tvari koja se koristi u poljoprivredi ili vrtlarstvu za poboljšanje rasta biljki. Obično se primjenjuje na poljoprivrednim zemljištima.

Gnojiva sadrze uglavno u različitim omjerima, tri glavna biogenih elementa (dušik, fosfor, kalij), i sekundarne biogene elemente (kalcij, sumpor, magnezij), a ponekad i elementi u tragovima, koji su korisni za oplodnju: bor, klor, mangan, željezo, cink, bakar i molibden.

Gnojivo može biti prirodno (primjerice kompost), ili proizvod kemijske industrije kao umjetno gnojivo.

Kaučuk

Kaučuk (indian. kao = stablo i ochu = suza) je elastičan, prirodno ili umjetno proizveden elastični polimer iz kojeg se proizvodi guma. Prirodna guma je organska tvar, koja potječe iz tropskih biljki, a većinom od stabla kaučukovca (Hevea brasiliensis).

Iz stabla se nakon urezivanja cijedi bijela mliječna tekućina lateks. Uzgaja se na velikim plantažama u tropskim područjima, najčešće u Aziji.

Kirgistan

Kirgistan (ili Kirgizija ), službeno Kirgiska Republika je kontinentalna država u središnjoj Aziji. Graniči na sjeveru s Kazahstanom, na jugu i istoku s Kinom, na jugu s Tadžikistanom te na zapadu s Uzbekistanom.

Oko 70% stanovništva čine Kirgizi čiji jezik, vrlo srodan kazačkom, pripada turkijskoj skupini i koji su tradicionalno muslimani – suniti. U Kirgistanu žive i Uzbeci (oko 14,5%) i Rusi (oko 9%).

Raspad Sovjetskog Saveza teško je pogodio kirgistansko gospodarstvo. Glavni sektori su poljoprivreda i rudarstvo. Izvozi se i električna energija proizvedena u hidroelektranama. U 1999. BDP per capita iznosio je 2.300 USD mjereno po PPP-u.

Livada

Livada (ledina) je površina u čijoj flori prevladavaju trave i zeljaste biljke.

Na livadama žive brojni kukci. Odlikuje se velikom biološkom raznolikošču biljnih vrsta.

Madagaskar

Madagaskar je otočna država u Indijskom oceanu, odvojena Mozambičkim kanalom od jugoistočne Afrike. Istoimeni otok koji čini većinu državnog teritorija četvrti je po veličini u svijetu.

Nacionalni simbol Madagaskara je drvo baobab.

Navodnjavanje

Navodnjavanje je naziv za hidrotehničku mjeru poboljšavanja fizičkih svojstava tla dodavanjem vode kako bi se postigla najpovoljina razina vlage za vrijeme vegetacije i time postigao optimalan urod. Navodnjavanje može trajati jedim dijelom vegetacije ili tijekom cijelog razdoblja rasta. Voda se koristi iz raznih vodnih tokova, umjetnih jezera, izvora, podzemnih tokova ili iz pročišćenih otpadnih voda. Po načinu pretvaranja toka vode u kapilarnu vodu u tlu postoje tri metode: površinsko, podzemno, i kišenje (orošavanje).

Nepal

Nepal, država u južnoj Aziji bez izlaza na more. Graniči na jugu s Indijom i na sjeveru s Kinom.

Sjeverni dio Nepala zauzima Himalaja, najviši planinski lanac na svijetu, a njegov najviši vrh, 8.848 m visoki Mount Everest na granici s Kinom ujedno je i najviša točka na Zemlji. Od 18. svibnja 2006., Nepal je sekularna država. 28. prosinca 2007. privremena je vlada proglasila Nepal Demokratskom Saveznom Republikom, označivši time kraj 238 godina monarhije.

Stanovnici Nepala pripadaju brojnim etničkim zajednicama od kojih su neke povezane s tradicionalnim kastinskim sustavom. Najbrojniji su Chetri (trad. Kšatrije, oko 16%), Brahmani (oko 13%), Magar (7%) i Tharu (6,75%). Etnički Sherpe, poznati kao vodiči alpinističkih ekspedicija čine 0.68% stanovništva. Hinduizam je najbrojnija religija (80%), slijedi Budizam (11%). Nepalskim govori oko polovice stanovnika, a služi i kao lingua franca za govornike drugih jezika.

U vrijeme britanske kolonijalne vlasti u Indiji Nepal je ostao neovisan, ali izoliran od vanjskog svijeta, plativši cijenu kroz gospodarsku nerazvijenost i zaostalost. Gospodarske reforme i djelomično otvaranje prema susjednoj Indiji u posljednjih nekoliko godina dovele su do promjena nabolje, ali izbijanje građanskog rata u kojem se marksistički pobunjenici bore protiv središnjih vlasti 1996. pogoršalo je izglede za budućnost. Glavna gospodarska djelatnost i dalje je poljoprivreda, ali raste udio uslužnih djelatnosti (turizam).

Nepalska zastava jedina je državna zastava koja nema pravokutni oblik.

Ohio

Ohio je američka savezna država koja se nalazi na istoku SAD-a, zapadno od gorja Apalači. Prosječna nadmorska visina je oko 250 m. Glavni grad je Columbus. Veći gradovi su Columbus, Cincinnati, Cleveland, Toledo, Akron i Dayton.

Klima države je umjerena. Zimske temperature kreću se između -5°C i 0°C, a ljetne oko 20°C. Najveća rijeka je Ohio. Država je veoma razvijena, a značajne gospodarske grane su poljoprivreda (šećerna repa, kukuruz, pšenica, voće, ječam), industrija (željezare, čeličane, elektrotehnika, rafinerija nafte, vozila) te rudarstvo (nafta i mrki ugljen).

Para

Para je plinovito stanje vode. Ona može nastati hlapljenjem, isparavanjem vode ili sublimacijom leda. Čista para je proziran plin. Kod standardnog tlaka i temperature, čista para (bez mješanja sa zrakom, u ravnoteži sa tekućom vodom) zauzima 1 600 puta veći obujam od tekuće vode, iste mase. U atmosferi, parcijalni tlak vode je puno niži od 1 atm, zato plinovita voda može postojati puno niže od temperature 100 ºC (vidi vodena para i vlažnost zraka).

Pašnjak

Pašnjak je zemljišna površina koja se koristi za prehranu i uzgoj stoke ispašom. Prema nadmorskoj visini može se biti planinski ili nizinski pašnjak.

Pennsylvania

Pennsylvania je američka savezna država smještena na Istočnoj obali SAD-a, omeđena saveznim državama New York, New Jersey, Delaware, Maryland, West Virginia i Ohio. Glavni grad je Harrisburg.

Razvijena je poljoprivreda, šumarstvo te metalurška, kemijska i prehrambena industrija.

Plantaža

Plantaža je vrsta poljoprivredne proizvodnje na kojoj se iz privrednih razloga uzgaja biljke iste vrste u monokulturama. Plantaže postoje širom svijeta.

Poljoprivredno gospodarstvo

Poljoprivredno gospodarstvo ili seljačko gospodarstvo (na engleskom jeziku farma) je uglavnom obiteljsko gospodarstvo i osnovni je oblik proizvodnje poljodjelskih proizvoda. Pored gospodarskih zgrada sastoji se i od stambenog objekta, obično kuće u kojoj članovi obitelji vlasnika stanuju.

Tu se nalaze i domaće životinje. Oko imanja nalazu se zemljište koje se koristi za proizvodnju hrane.

Ratarstvo

Ratarstvo je poljoprivredna grana biljne proizvodnje i znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem kulturnih biljaka i njihova uzgoja. Kulturne biljke koje su predmet ratarstva uzgajaju se na oranicama, livadama i pašnjacima. Značenje ratarstva sastoji se u tome što su proizvodi ratarstva osnova u prehrani ljudi i stoke i predstavljaju sirovinu za prehrambenu i laku industriju.

Kao znanstvena disciplina ratarstvo se dijeli u 2 osnovne grane: opće i specijalno ratarstvo. Opće ratarstvo bavi se uređenjem zemljišta za visoku i rentabilnu proizvodnju, proučavanjem sustava biljne proizvodnje i obrade tla. Specijalno je ratarstvo sintetska disciplina i obuhvaća širok krug problema. Ono proučava principe zemljopisne rasprostranjenosti i rajonizaciju ratarskih kultura, istražuje njihove botaničke, biološke i ekološke karakteristike.

Oranica, vrtova, voćnjaka i vinograda u svijetu ima 1,5 milijarde ha.

Slama

Slama u širem smislu predstavlja suhe stabljike svih ratarskih kultura a u strogom smislu samo osušene stabljike žitarica (pšenica, raž, ječam...).

Sijeno se za razliku od slame proizvodi uglavnom od trava, ili i npr. djeteline, koje se nakon košnje osuši. Sijeno se uglavnom koristi kao stočna hrana.

Slama se uglavnom koristi u stajama za domaće životinje, kao biogorivo, građevinski materijal, ili kao materijal za izradu kućnih ukrasnih predmeta.

U prošlosti je služila i kao punjenje za madrace.

Tennessee

Tennessee je savezna država na jugoistoku SAD-a, u slivu istoimene rijeke.

Klima je umjereno kontinentalna, a na jugu prelazi u subtropsku. Godišnja količina padalina je 1 000 mm. Glavna je rijeka Tennessee s pritocama i umjetnim jezerima, kao lijevi pritok Ohija u slivu Mississippija.

Tennessee je industrijsko-poljoprivredna zemlja. Ima razvijenu metalurgiju, crnu i obojenu (aluminij), strojogradnja, kemijska industrija, gume, tekstili, prehrambena industrija i dr. Prevladavaju posjedi srednje veličine - prosječna veličina: 56 ha. Razvijena poljoprivreda (pamuk, duhan, soja, kukuruz i dr.). Savezna država od 1796.

Tennessee okružuje osam saveznih država: Kentucky i Virginia na sjeveru; North Carolina na istoku; Georgia, Alabama i Mississippi na jugu, te Arkansas i Missouri na zapadu.

Vinograd

Vinograd je poljoprivredno zemljište koje je zasađeno s vinovom lozom i koje se koristi za vinogradarstvo ili proizvodnju grožđa.

Kvalitetu ploda vinograda odlučuju brojni čimbenici, kao što je primjerice lokacija, izloženost suncu, mikroklimatski uvjeti i tlo.

Zaštitnici vinogradara su sveti Urban i Sveti Martin.

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.