Jakov Zebedejev (stariji)

Jakov Zebedejev (stariji) jedan je od Isusovih dvanaest apostola. Njega se naziva Jakov Zebedejev (stariji), da bi ga se razlikovalo od Jakova Alfejeva (mlađega), koji je također jedan od apostola.

Sveti Jakov Zebedejev (stariji)
Rembrandt: Sveti Jakov stariji

Rembrandt: Sveti Jakov stariji
Apostol
Rođen 1. stoljeće
Betsaida
Preminuo 44.
Judeja
Slavi se u Rimokatolička Crkva
Pravoslavna Crkva
Anglikanska Crkva
Luteranska Crkva
neke Protestantske Crkve
Spomendan 25. srpnja
Simboli školjka Jakobova kapica, hodočasnički šešir
Zaštitnik gradova, krajeva i država Španjolske, Gvatemele, Nikaragve, Galicije
Zaštitnik zanimanja veterinara, farmaceuta, uzgajivača konja, kožara, krznara
Svetišta Santiago de Compostela
Crkva sv. Jakova Apostola u Dicmu
Portal o kršćanstvu

Životopis

Jakov je bio sin Zebedeja i Salome, a brat Ivana evanđelista. Rodio se u Betsaidi na Genezaretskom jezeru. Na apostolat je pozvan u proljeće ili ljeto g. 28. od samoga Krista. Sveti Matej o tom u svom Evanđelju piše: "Idući odatle dalje, Isus opazi drugu dvojicu braće, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana, u lađici, s ocem, gdje krpe mreže. Pozva ih. Oni odmah ostave lađicu i svog oca te pođu za njim" (Mt 4,21-22). Oni su među prvim učenicima, koji su slijedili Isusa. Prema Evanđelju po Marku (Mk 3,17), zvali su ih "Boanerges" ("Sinovi Groma").

Sveti Jakov pripada onome najužem krugu oko Isusa! Bio je prisutan uskrsnuću Jairove kćerke, Isusovu preobraženju na Taboru, njegovoj smrtnoj borbi u Getsemaniju. Sveti Jakov je bio naglog karaktera o tome nam svjedoči zgoda iz Isusova života, koju nam opisuje evanđelist Luka, kada ga negostoljubivi Samarijanci ne htjedoše primiti. "Kad to vidješe učenici, Jakov i Ivan, rekoše: "Gospodine, hoćeš li da zapovjedimo ognju da siđe s neba i da ih uništi?" Isus se okrenu pa ih ukori. I odu u drugo selo" (Lak 9,54-56). Ono što još sigurno znamo o sv. Jakovu zabilježeno je u Djelima apostolskim. "U ono vrijeme kralj Herod poče zlostavljati neke članove Crkve. Mačem pogubi Ivanova brata Jakova" (Dj 12,1-2).

Klement Aleksandrijski i Euzebije Cezarejski spominju i obraćenje sudskoga sluge koji je Jakova vodio na sud. Vidjevši taj kako je apostol hrabro primio smrtnu osudu, priznao se i sam kršćaninom. Jakova je zamolio za oproštenje za sve što mu je učinio. Apostol ga je poljubio i rekao mu: "Mir s tobom!" Poslije toga je obojici odrubljena glava.

Štovanje

Apostol Jakov stariji zaštitnik je Španjolske. Njegove relikvije čuvaju se u španjolskom gradu Santiagu de Compostela (Sant Yago znači sveti Jakov), koji se smatra trećim najsvetijim gradom Rimokatoličke Crkve, poslije Jeruzalema i Rima [1]. Tradicionalno hodočašće na Jakovljev grob naziva se "Put Svetog Jakova". Tijekom cijelog srednjeg vijeka, Santiago de Compostela je bilo vrlo popularno hodočasničko odredište, no kasnije je zanimanje oslabilo.

U afričkoj državi Kongo, blagdan sv. Jakova je središnji blagdan. Portugalski mornari i diplomati, prenijeli su štovanje, koje se duboko ukorijenilo, nakon širenja kršćanstva u Kongu krajem 15. stoljeća. Slično je u mnogim srednjoameričkim državama kao što su: Haiti, Portoriko, Gvatemala, Nikaragva. Sveti Jakov se vrlo posebno slavi i u Dicmu kao zaštitnik župe a na blagdan mu se donosi biljka Murtela

Svetog su Jakova kao svog naročitog zaštitnika poštivali tijekom stoljeća hodočasnici i putnici, zatim srednjovjekovni vitezovi, pa onda ljekari, kožari, ratari i voćari. Slikari ga obično prikazuju kao putnika sa štapom u ruci, koji put i s mačem, što podsjeća na njegovu smrt, jer je od kralja Heroda Agripe bio pogubljen mačem i tako prvi od apostola pošao u mučeničku smrt.

Galerija

Carlo Crivelli: Portret sv. Jakova, na plaštu se vidi školjka Jakobova kapica

El Greco – St James

El Greco: Sveti Jakov stariji

Michelangelo Caravaggio 016

Caravaggio: Sveti Jakov stariji

Jacobus Major San Giovanni in Laterano 2006-09-07

Camillo Rusconi: Kip sv. Jakova u Lateranskoj bazilici

Cross Santiago

Križ sv. Jakova

Spain Santiago de Compostela - Cathedral

Katedrala sv. Jakova u Santiago de Compostela

Poveznice

Izvori

  1. http://www.red2000.com/spain/santiago/history.html
Ana Proročica

Sveta Ana Proročica (Izrael, 1. stoljeće) bila je službenica u Jeruzalemskom hramu.

Anđeo

Anđeo, mn. anđeli (grč. ἄγγελος "poslanik, vjesnik", što je prijevod hebr. מלאך malakh "poslanik, vjesnik"; posuđeno i u lat. angelus, engl. angel), je naziv za vječna bića prisutna u mnogim religijama, čija je dužnost da služe Bogu ili bogovima. Anđeli su vrlo važni u tri abrahamske religije.

Apostol

Apostol (grč. apostolos »poslanik«; apo »od« + stellein »slati«).

Takav je naziv nadjenut dvanaestorici Kristovih učenika koje je on izabrao i poslao da nastave njegovu misiju propovijedajući evanđelje i čineći »znakove« u njegovo ime. Po redu izbora, »ovo su imena dvanaestorice: Šimun, zvani Petar, i njegov brat Andrija; Jakov Zebedejev (stariji) i brat mu Ivan; Filip i Bartolomej; Toma i Matej, carinik; Jakov (mlađi) Alfejev i Juda Tadej; Šimun Kanaanac (Kananej) i Juda Iskariotski (Iškanotski), koji ga izdade« (Mt 10, 2-4). Kako se Juda Iskariotski nakon izdaje objesio, apostoli su kockom u svoj zbor pribrojili Matiju. Pavao kasnije za sebe tvrdi je i njega Krist izabrao i pozvao za apostola (1 Kor 15,8—9). Kod ove dvanaestorice samo su dvojica evanđelisti: Matej i Ivan, dok ostala dvojica evanđelista, Marko i Luka, nisu bili apostoli.

Kasnije je naziv apostol pripisivan i drugima osobama. Osobito si ga sam pripisuje sveti Pavao, a u crkvenoj ga se tradiciji tako i naziva. Čini se da je u najranijoj Crkvi postojao sloj učenika koji su primali taj naslov premda nisu bili među dvanaestoricom Isusovih najbližih učenika. Slično Pavlu, taj se naziv daje i Barnabi i nekolicini drugih. Kasnije će se misionari pojedinih krajeva nazivati apostolima tih područja ili naroda. Tako je sveti Augustin Kenterberijski apostol Engleske, sveti Patrik apostol Irske, sveti Ćiril i Metod apostoli Slavena i tako dalje.

Elizabeta

Elizabeta je prema Novom Zavjetu bila majka Ivana Krstitelja. U nekim kršćanskim konfesijama slavi se kao svetica.

Evanđelist

Evanđelisti su četiri autora kanonskih evanđelja.

Pojam potječe od starogrčke riječi Evangelion = objave, čija se primjena u kršćanstvu počela primjenjivati osobito na četiri kanonska evanđelja.

Evanđelisti su:

Sveti Matej

Sveti Marko

Sveti Luka

Sveti IvanU umjetnosti se evanđelisti često prikazuju u tetramorfu, tj. prikazu koji se sastoji od četiri simbola. Sv. Mateja simbolizira anđeo, sv. Marka krilati lav, sv. Luku bik, a sv. Ivana orao. Ovi simboli vuku podrijetlo iz Ezekielovog proročanstva (Ezekiel 1:10).

Herod Antipa

Herod Antipa, je osoba koja se u Evanđelju po Marku, 6:14, spominje kao "kralj Herod"; zapravo je bio samo tetrarh Galileje i Pereje, sin Heroda Velikog i Maltake. Vladao je poslije smrti svoga oca od 4. pr. Kr. sve do 39. poslije Krista, četvrtinom očevog carstva. Evanđelje po Luki 3:1 i 9:7 pravilno ga navodi kao tetrarha.

U Novom zavjetu napisano je da se Herod Antipa oženio Herodijadom, suprugom svoga polubrata Heroda Filipa, što je žestoko osudio Sveti Ivan Krstitelj koji zbog toga biva pogubljen.

Čak i židovski povjesničar Josip Flavije opisuje brak Heroda Antipe kao nekonvencionalan. U istom konketstu spominje se i Ivanovo mučeništvo i da je ubijen u tvrđavi Makerontu, s istočne strane Mrtvoga mora. Kao razlog pogubljenja Ivana Krstitelja Jospip Flavije navodi da je on skupio veliki broj pristaša i da se Herod Antipa bojao da će podići ustanak, iako se Ivan Krstitelj opisuje više kao pravednik nego kao politički agitator.(Judaicae 18:116-119).

Arheološke iskopine svjedoče o postojanju tvrđave s palačom i dva triklinija, što odgovara evanđeoskom opisu prema kojem su Herod i muškarci bili u jednoj prostoriji, a Herodijada i Saloma u drugoj.

Herod Antipa spomenut je i u Evanđelju po Luki 23:6-12, kada na Isusovom suđenju, Poncije Pilat pokušava prebaciti odgovornost za osudu na Heroda Antipu.

Jakov

Jakov može značiti:

Jakov Zebedejev (stariji) - apostol

Jakov (mlađi) Alfejev - apostol

Jakov (praotac)

Jakov (ime)

Jakov (mlađi) Alfejev

Jakov (mlađi) Alfejev jedan je od Isusovih dvanaest apostola.

Saloma

Saloma (hebr.: שלומית Shlomit) bila je povijesna osoba koja je živjela u prvom stoljeću. Herod Antipa joj je bio očuh a ona je spomenuta u Evanđelju po Mateju 14:6 i 6:22, ali bez imena. Podaci o njenom imenu dolaze od židovskog povjesničara Josipa Flavija. Saloma je plesala ples sedam velova za svog očuha na njegovoj rođendanskoj zabavi.

Odbacujući jedan po jedan sve velove u koje je bila obučena, na kraju joj je Herod Antipa kao nagradu obećao ispuniti sve što poželi. Poslije plesa, na nagovor svoje majke Herodijade, zatražila je da joj donesu glavu Ivana Krstitelja na pladnju.

Prema Bibliji razlog zašto je Herodijada tražila glavu Ivana Krstitelja je bio taj što je kritizirao njen brak sa rođakom svog (još živućeg) muža. Prema piscu Heinrichu Heineu u epu Atta Troll, Ein Sommernachtstraum (hr. Atta Troll, San ljetne noći), objavljenom 1842., razlog je bio taj što je Herodijada bila zaljubljena u Ivana Krstitelja ali ju je on odbio.

Oscar Wilde napisao je istoimenu dramu. Prema njegovoj varijanti Salome se zaljubila u Ivana Krstitelja, koji ju je međutim odbio i na taj način mu se osvetila. Salomin ples je omiljena tema u europskoj umjetnosti. Između ostalih naslikali su je Tizian, Gustave Moreau, Gustav Klimt i Aubrey Beardsley. Richard Strauss vidjevši dramu Oscara Wildea, piše operu Saloma, koja se često izvodila po najvećim svjetskim opernim kućama.

Stjepan Prvomučenik

Sveti Stjepan Prvomučenik, jedan od sedam đakona izabranih u početcima crkve, prema Djelima apostolskim (Dj 6:5). Njegovo ime na grčkome jeziku znači "kruna, vijenac". Prema tradiciji iz 5. stoljeća, stefanos je grčki ekvivalent aramejskog kelil (sirsko kelila, "kruna").

Ništa se ne zna o Stjepanovom ranom životu. Nakon Isusove smrti, Stjepanovo otvoreno propovijedanje Isusova nauka i pripadništvo zajednici kršćanskih učenika dovelo ga je do osude za bogohuljenje, a potom i do smrti kamenovanjem. Sveti se Stjepan obično prikazuje kao mladić odjeven u đakonsku dalmatiku, s mučeničkom palmom u jednoj i kamenom u drugoj ruci.

Sveti Bartol

Sveti Bartol (Bartolomej, grč. Βαρθολομαῖος Bartholomaíos, lat. Bartholomaus) jedan je od Isusovih dvanaest apostola.

Sveti Filip

Sveti Filip jedan je od Isusovih dvanaest apostola.

Sveti Joakim

Sveti Joakim je kršćanski svetac, otac Blažene Djevice Marije. Spomendan mu je u Katoličkoj Crkvi 26. srpnja.

Sveti Longin

Sveti Longin (+2. prosinca 37.) bio je rimski vojnik, koji je prema biblijskoj predaji probio Isusu bok, obratio se i prešao na kršćanstvo.

Sveti Tit

Sveti Tit je ranokršćanski svetac, kojega sveti Pavao u svojim poslanicama spominje kao svoga suputnika. Zajedno s Pavlom i Barnabom bio je u Antiohiji i radio na širenju kršćanstva.

Dio povjesničara vjeruje da je "Tit" u stvari bio nadimak sv. Timoteja, ali taj stav nije raširen, te se uglavnom smatra kako je riječ o dvije različite osobe.

Prema tradiciji, Pavao je Tita postavio za biskupa u Gortinu na Kreti. Od njegovih relikvija očuvala se lubanja, koja se danas čuva u crkvi sv. Tita u Heraklionu na Kreti.

Sv. Tit se slavi kao svetac u Rimokatoličkoj, pravoslavnim i drevnoistočnim Crkvama te među luteranima i anglikancima.

Učenik (kršćanstvo)

U povijesti kršćanstva, učenicima su se nazivali pratitelji i pristaše Isusa u doba njegove službe. Dok je Isus imao veliki broj sljedbenika, izraz učenik obično se rabi za Dvanaestoricu apostola, uži krug ljudi koji je možda predstavljao dvanaest plemena Izraela. Uz Dvanaestoricu, evanđelja i Djela apostolska navodi različiti broj učenika koji je varirao od 70 i 120 do "rastuće mase". Isus je prihvaćao žene i grješnike (one koji su prekršili zakone o čistoći) među svoje sljedbenike, iako nije jasno da li su bili učenici. U Djelima se navodi kako i sami apostoli imaju učenike.

Zaharija

Zaharija je prema Evanđelju po Luki bio otac Ivana Krstitelja, jedinoj knjizi u Bibliji u kojoj je spomenut. On je primio proročku viziju anđela Gabriela koji mu je rekao o rođenju Ivana Krstitelja. Poslije toga je Zaharija onijemio. Zaharija je bio oženjen Elizabetom a obnašao je dužnost svećenika u jeruzalemskom hramu. Pošto njegova supruga i on nisu imali djece to je bilo veliko breme za njih oboje.

Ali jednog dana je došao anđeo Gabriel i obznanio Zaharije da će postati otac. Kada je Zaharia prvo posumnjao u anđelove riječi, anđeo mu je rekao da će biti nijem sve do trenutka rođenja djeteta. Zaharina nijemost je trebao biti znak da su Gabrielove riječi istinite.

Šimun Jeruzalemski

Šimun Jeruzalemski (Galileja, ? - Jeruzalem, 107./117.), drugi jeruzalemski biskup i jedan od sedamdeset učenika.

Šimun Kanaanac

Šimun Kanaanac (naziva se još i Šimun Revnitelj, Šimun Zelot ili Šimun Apostol; Kana, ? - ?, oko 107.) jedan je od Isusovih dvanaest apostola. Naziva ga se Kanaanac kako bi ga se razlikovalo od Šimuna Petra, također apostola. Šimun znači "slušatelj", a ime Kanaanac znači, da je rođen u gradu Kani ili u pokrajini Kanaan. Prema drugom tumačenju "kanana" na aramejskom znači "revan", jednako kao i "zelotes" na grčkom.

Apostoli Isusa Krista
Osobe Novog zavjeta

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.