Ekonomija

Ekonomija (grč. oikonomia - upravljanje kućom ili oikos - kuća, domaćinstvo i nomos - zakon, pravilo o upravljanju) u slobodnom bi prijevodu značila skup pravila i vještina upravljanja domaćinstvom; gospodarstvo; razumna uporaba novca ili kakva drugoga sredstva radi postignuća najveće koristi uz najmanju žrtvu. Znanost koja proučava ekonomske djelatnosti uopće ili zasebna gospodarska područja, poduzeća i slično.[1]

Postoje mnoge definicije ekonomije, no prema američkom nobelovcu Samuelsonu to je znanost koja proučava kako društva koriste oskudne resurse da bi proizvodili dobra i usluge kako bi što bolje zadovoljili svoje potrebe.

Suprotno oikonomji postojala je hrematistika koja je označavala vještinu trgovanja i bogaćenja.

Ekonomija i ekonomika nisu identični pojmovi. Ekonomija je širi, a ekonomika uži pojam.[2] Također, potrebno je razlikovati pojmove ekonomija i gospodarstvo. I u ovom slučaju ekonomija je širi pojam, jer je to društvena znanost, dok je gospodarstvo skup raznih ekonomskih aktivnosti na nekom prostoru (najčešće državi).

Ekonomija je područje društvene znanosti koja proučava :

  • 1. proizvodnju i ponudu,
  • 2. raspodjelu,
  • 3. razmjenu,
  • 4. razmjenu i potrošnju materijalnih dobara i usluga u
  • 5. određenom vremenu,
  • 6. prostoru i
  • 7. društvu.[2]


Politička ekonomija pored zakona materijalne proizvodnje proučava i društvene odnose i ne valja ju miješati s ekonomijom.[2]

Povezani članci

Izvori

  1. http://enciklopedija.lzmk.hr/clanak.aspx?id=9417 (preuzeto 9. kolovoza 2009.)
  2. 2,0 2,1 2,2 http://www.h3s.org/.../01.%20OSNOVE%20%20EKONOMIJE(Animirano).ppt dr. Svetislav Polovina (preuzeto 9. kolovoza 2009.)Page white acrobat.png(PDF)


Economic template.svg Nedovršeni članak Ekonomija koji govori o ekonomiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Banka

Banka je ustanova ili radna organizacija koja posreduje u novčanom prometu i novčanim poslovima. Najčešće se bavi uzimanjem i davanjem kredita (zajmova). Bankarstvo je gospodarska djelatnost koja se bavi posebnim poslovima u vezi s novcem i novčanim vrijednostima, a tako nazivamo i ekonomsku nauku o bankama i njihovu poslovanju.

Banke su od velike važnosti za svako gospodarstvo. One mogu stvarati, prenositi i upravljati novcem. Također osiguravaju sigurniju alokaciju novčanih fondova od suficitnih prema deficitnim subjektima. Banke su svojim posredstvom u takvim poslovima smanjile troškove vezane za takve transfere.

Stvaranje bankarstva seže daleko u povijest, u vrijeme antike. Međutim, svoj procvat doživljava u srednjem vijeku.

Potrebno je razlikovati središnju banku i ostale banke. Središnja banka je glavna i određuje pravila koja sve ostale banke trebaju poštivati.

Djelatnost

Djelatnost ili rad označava aktivni čin čovjeka. Može uključivati obavljanje i fizičkih i mentalnih zadataka. Ako aktivnosti izravno služe razonodi ili zabavi, podvode se pod pojmom igra.

Rad može se biti na primjer

rad pri zapošljavanju,

kućanskim i obiteljskim poslovima ili

dobrovoljni rad.

Dominika

Dominika (službeno Zajednica Dominike), mala je država i otok u Karipskom moru. Dominiku treba razlikovati od Dominikanske Republike, također države u Karipskom moru.

Gospodarstvo

Gospodarstvo (privreda), ljudska djelatnost koju čine tri osnovna čimbenika: proizvodnja, potrošnja i razmjena, a može biti samoopskrbno, što je svojstveno plemenskim i nerazvijenim zajednicama, i tržišno gospodarstvo u razvijenim zemljama.

Gospodarstvo se dijeli na tri osnovne djelatnosti, a to su:

primarne: poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo i šumarstvo. Primarnom sektoru ubraja se isključivo proizvodnja hrane i neke sirovine za sekundarne djelatnosti.

sekundarne: industrija, građevinarstvo, rudarstvo, energetika, brodogradnja i proizvodno obrtništvo. U ovom sektoru zbog naglog razvoja industrije sve je manje zaposlenih jer ruke radnika sve više mijenjaju strojevi.

tercijarne: trgovina, promet, ugostiteljstvo, bankarstvo i turizam.

kvartarne: obrazovanje, znanost, zdravstvo i kultura.Kao četvrtu djelatnost treba spomenuti i: kvartarnu, neproizvodnu, (općenito one koje dobivaju plaće iz proračuna), to su školstvo, zdravstvo, policija, uprava.U tercijalnom sektoru danas je zaposleno više od polovice europskog stanovništva. Sve gospodarske djelatnosti primarnog sektora iskorištavaju prirodne izvore. Najveći dio površina Europa koristi u poljoprivredne svrhe. Šumarstvo je najviše razvijeno u Sjevernoj Europi.

Proučavanjem problematike gospodarstva i gospodarskih kretanja bave se ekonomija i zemljopis. Dok ekonomija proučava djelovanje gospodarskih zakona u okviru neke zemlje, predmet proučavanja ekonomskog zemljopisa su gospodarski prostorni sustavi proizvodnje, razmjene i potrošnje te međuovisnost gospodarstva i stanovništva.

Nedovršeni članak Gospodarstvo koji govori o ekonomiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Jamajka

Jamajka je otočna država u Karipskom moru, južno od Kube i zapadno od Hispaniole.

Logotip

Logotip (grč. λογότυπος = logotipos), odnosno skraćeno Logo, je grafički znak, simbol ili ikona, koji označuje proizvod ili poduzeće.

Može se sastojati od slova, grafike i drugih kombinacija. Uloga loga je trenutno prepoznavanje proizvoda. Potpuni logo sastoji se od logotipa, ikone i slogana.

Nedovršeni članak Logotip koji govori o ekonomiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Nikaragva

Republika Nikaragva je država u Srednjoj Americi. Graniči s Hondurasom na sjeveru i Kostarikom na jugu. Na zapadu izlazi na Tihi ocean, a na istoku na Karipsko more.

Obrt

Obrt je samostalno i trajno obav­ljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu sa Zakonom. Djelatnost obavljaju fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti, koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. Pri obavljanju obrta dopuštena je svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena.

Obrti su u smislu Zakona o obrtu jesu:

slobodni obrti za koje se kao uvjet za obavljanje ne traži stručna osposobljenost ili majstorski ispit,

vezani obrti za koje se kao uvjet za obavljanje traži stručna osposobljenost ili majstorski ispit,

povlašteni obrti koje obrtnik ili trgovačko društvo smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.

Nedovršeni članak Obrt koji govori o ekonomiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Oregon

Oregon [ˈɑːɹɪgn̩] je savezna država na zapadu Sjedinjenih Američkih Država na Tihom Oceanu. Graniči sa Kalifornijom, Washingtonom, Idahom i Nevadom. Sjeverna granica je rijeka Columbia, a istočna je rijeka Snake River.

Proizvod

Proizvod je konačni rezultat proizvodne djelatnosti koji, za razliku od usluge, postoji i nakon što je dovršen proces njegove proizvodnje. Proizvod je namijenjen zadovoljavanju određenih ljudskih potreba.

Nedovršeni članak Proizvod koji govori o ekonomiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Proizvodnja

Proizvodnja je stvaranje jednog proizvoda kroz jedan ili više procesa s ciljem da se proizvod proda.

Proizvodnja se može odvijati u privatnim domovima (kuhinjski stol i garaža), u manjim radionicama ili velikim tvornicama.

Proizvodnja se može podijeliti prema vrsti proizvodnje.

Vrste proizvodnje:

Rukotvorine

Industrijska proizvodnja

Točno-Na-Vrijeme proizvodnja (eng. Just in time)

Masovna proizvodnja

Proizvodnja prema narudžbi

Projektno orijentirana proizvodnja

Proizvodna linija

Serijska proizvodnja

Nedovršeni članak Proizvodnja koji govori o ekonomiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Ribarstvo

Ribarstvo je grana privrede koja se bavi ribolovom, uzgojem i preradom ribe, kako one morske tako i one slatkovodne. Ribarstvom se najčešće bave stanovnici primorskih krajeva, kao i oni koji žive uz velike rijeke i jezera.

Riba ima veliku važnost u prehrani, jer se u njoj nalazi mnogo bjelančevina i omega-3 masnih kiselina. Riba se izlovljava iz mora, rijeka, jezera i ribnjaka.

Salvador

Salvador (španj. El Salvador = spasitelj) je država u Srednjoj Americi. Graniči sa Gvatemalom na zapadu i Hondurasom na sjeveru i istoku. Na jugu izlazi na Tihi ocean.

Sveta Lucija (država)

Sveta Lucija je otočna država na granici Karipskog mora i Atlantskog oceana, sjeverno od Svetog Vincenta i Grenadina i južno od Martinika. Pripada skupini Malih Antila.

Tekstilna industrija

Tekstilna industrija je industrija koja se bavi proizvodnjom prediva, tkanina i konačnih proizvoda od tekstila, od prirodnih materijala poput vune, pamuka ili svile, ili umjetnih materijala.

Tvrtka

Tvrtka je naziv pod kojim posluje trgovačko društvo. Tvrtka mora sadržavati naziv (ime), naznaku predmeta poslovanja te punu riječ ili skraćenicu vrste trgovačkog društva (d.d., d.o.o., j.t.d i sl.), tvrtki trgovačkog društva koje je u stečaju ili u likvidaciji dodaje se oznaka "u stečaju" ili "u likvidaciji" , te se tako upisuje u sudski registar. Može biti i skraćena, koja ne sadrži naznaku predmeta poslovanja.

Tvrtka je također i ime pod kojim posluje obrt. Kada se radi o obrtu tvrtka sadrži naziv obrta, oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake. Tvrtka se mora istaknuti na ulazu u sjedište obrta i izdvojene pogone u kojima se obavlja obrt ili na mjestu gdje se obrt obavlja ako se radi o obrtima za koje nije potreban prostor.

Usluga

Usluga je skup radnji pojedinca ili grupe usmjerene ka zadovoljenju nečijih potreba. Pri tome može ali ne moraju biti upotrebljeni materijalni resursi.

Nedovršeni članak Usluga koji govori o ekonomiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Valuta

Valuta je riječ talijanskog porijekla koja označava novčanu jedinicu neke zemlje (sredstvo plaćanja u toj zemlji). Hrvatska valuta zove se kuna. Valuta Europske unije je euro itd.

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.