Bruto domaći proizvod

Bruto domaći proizvod (BDP, engleski Gross domestic product, GDP) je makroekonomski indikator koji pokazuje vrijednost finalnih dobara i usluga proizvedenih u zemlji tijekom dane godine, izraženo u novčanim jedinicama.

BDP se izražava kao tijek proizvodnje (BDP = C + I + G + X, gdje je C = osobna potrošnja, I = investicije, G = državna potrošnja i X = razlika izvoza i uvoza) ili kao tijek prihoda odn. troškova (BDP = w + i + R + Pf + Dp + T, gdje je w = najamnine, i = kamate, R = renta, Pf = Profit, Dp = Amortizacija, T = indirektni porezi)

Neovisno o primijenjenom pristupu uvijek se dobije isti BDP.

BDP ne obuhvaća vrijednost intermedijarnih dobara (dobra koja se upotrebljavaju kao sirovine ili poluproizvodi za proizvodnju drugih dobara) kao ni transferna plaćanja (npr. socijalna pomoć).

Bruto nacionalni proizvod (BNP, engleski Gross national product, GNP) razlikuje se od BDP-a po tome što uzima u obzir vrijednost finalnih dobara i usluga koje su proizveli svi državljani neke države, bez obzira na mjesto stvaranja tih dobara i usluga. Danas se upotrebljava manje od bruto domaćeg proizvoda.


Kada se ostvaruje makroekonomska ravnoteža?

   Makroekonomska ravnoteža se ostvaruje kada je agregatna ponuda (AS) jednaka agregatnoj potražnji (AD).

U jednosektorskom modelu:

    Y = C

U dvosektorskom modelu:

    Y = C + I ; S = I

U trosektorskom modelu:

    Y = C + I + G ;  S =  I + G

U četvrosektorskom modelu: Y = C + I + G + NX ; S = C + I + G + NX

Europe-GDP-PPP-per-capita-map
BDP po paritetu kupovne moći.
GDP nominal per capita world map IMF 2008
BDP u svijetu u 2008. prema nominalnoj vrijednosti i kupovnoj moći, prema MMF-u.
Artigas (departman)

Departman Artigas (španjolski Departamento de Artigas) urugvajski je departman na samom sjeveru Urugvaja i ujedno njegov najsjeverniji departman. Sjedište departmana je grad Artigas, koji graniči s brazilskim gradom Quaraí. Departman zauzima površinu od 11.928 četvornih kilometara, čime je peti po veličini u zemlji. Prema popisu stanovništva iz 2011. na području departmana živi 73.738 stanovnika.

Departman nosi ime prema Joséu Gervasiu Artigasu, urugvajskom narodnom junaku i "ocu urugvajske nacije".

Bangladeš

Bangladeš, službeno Narodna Republika Bangladeš je država u južnoj Aziji. Leži na sjevernoj obali Bengalskog zaljeva (dijela Indijskog oceana), na delti rijeka Ganges, Brahmaputra i Meghna. Graniči s Indijom na zapadu, sjeveru i istoku te s Mianmarom na jugoistoku.

Bangladeš je jedna od najgušće naseljenih zemalja svijeta. Izložen je čestim poplavama. Zbog te guste naseljenosti susreo se s jednim od najvećih problema svijeta: Visokim prirodnim priraštajem, tj. velikim brojem rođene djece u siromašnoj zemlji.

Blagostanje

Blagostanje (hrv. blago + stanje) stanje je koje pojedinci doživljavaju na različite načine pa se može govoriti o materijalnom, duhovnom i drugim vrstama blagostanja.

Blagostanje nije mjerljivo, upravo zbog niza prefiksa koji se uz taj pojam vežu. Moguće je valorizirati jedino ekonomski i sociološki pojam "životni standard", koji usko korespondira s pojmom "blagostanje" te na temelju dobivenih rezultata analizirati stanje u društvu.

Pod blagostanjem se u svakodnevnoj komunikaciji podrazumijeva činjenica da netko ima više materijalnih sredstava (najčešće se misli na novac) u odnosu na prosjek, dakle, više nego "normalna osoba" te da toj osobi u materijalnom smislu ništa ne manjka.

U političkom kontekstu se kao indikator za materijalno blagostanje uglavnom uzima u obzir bruto domaći proizvod po stanovniku.

U sklopu promjena u društvu postoje zahtjevi da i drugi aspekti bogatstva budu uključeni ili percipiraju u političkom diskursu, primjerice, kvaliteta života kroz ugodan okoliš, mentalni razvoj i duhovnu ravnotežu.

Ekonomski rast

Pod ekonomskim (gospodarskim) rastom se podrazumijeva porast proizvodnje, proizvodnih kapaciteta i svih drugih sastavnica jednog gospodarstva. Ekonomski rast je porast ukupnog outputa gospodarstva. Do rasta gospodarstva dolazi zbog rasta radne snage ili kapitalnih dobara, tehnologije i proizvodnosti po radniku.

Ekonomski rast se mjeri stopom rasta na način, da se bruto domaći proizvod stavi u odnos prema broju stanovnika određene države, a izražava se kao GDP per capita, odnosno, GDP po stanovniku.

GDP

GDP može značiti:

Bruto domaći proizvod

Gvanozin-difosfat

Gansu

Gansu (kin. 甘肃, tradicionalni kineski: 甘肅, pinyin: Gānsù) je slabo naseljena pokrajina u središnjem dijelu Kine.

Žuta rijeka protječe kroz južni dio pokrajine. Glavni grad Gansua je Lanzhou, koji se nalazi na jugoistoku pokrajine. Pokrajina je 2009. god. imala površinu od 454.000 četvornih kilometara i preko 25 milijuna stanovnika.

Naziv Gansu je složenica od naziva za dvije pokrajine iz vremena dinastije Sui: "甘" (Gān) i "陇" (Lǒng), što znači „Dugi zapad”.

Gospodarstvo Alžira

Gospodarstvo Alžira predstavlja nacionalno gospodarstvo Alžirske Narodne Demokratske Republike. Do danas su nafta i zemni plin najznačajniji izvozni proizvodi za gospodarstvo Alžira. Rezerve tih energenata uglavnom se nalaze u istočnoj Sahari dok je alžirska Vlada tijekom 1980-ih smanjila njihov izvoz čime je usporeno iscrpljivanje. Izvoz je opet povećan 1990-ih godina.

Od ostalih značajnjih izvoznih proizvoda tu su stoka (ovce, volovi i konji) i stočni proizvodi (vuna i koža), vino, žitarice (raž, ječam, zob), voće (uglavnom smokve i grožđe) i povrće, sjemenje, esparto trava, ulje i biljni ekstrakti (prvenstveno maslinovo ulje), željezna ruda, cink, fosfati, drvo, pluto i duhan. Paradoksalno je da Alžir unatoč tome što izvozi vunu, također vunu i uvozi te uvoz vune premašuje izvoz.

Alžir uglavnom uvozi strojeve, šećer, kavu, metalne proizvode svih vrsta i odjeću. Najviše se uvozi iz SAD-a, čak 20,6 %.

Kroz povijest, alžirsko gospodarstvo je prolazilo razdoblje planskog gospodarstva (od 1962. do 1978.), zatim razdoblje krize i restrukturiranja (1978. - 1987.) da bi nakon privatizacijske krize (1988. - 1993.) uslijedilo razdoblje tranzicije na tržišnu ekonomiju (1994. - 2000.).

Tijekom planskog gospodarstva, Alžir je nacionalizirao ključne sektore nacionalne privrede (naftna industrija, rudnici, strane osiguravateljske kuće). Također, izvršena je i agrarna reforma.

Razlog razdoblja krize krajem 1970-ih i tijekom 1980-ih bio je naftni šok zbog kojeg su cijene nafte pale za 40 %. To je uništilo alžirske iluzije da zemlja razvije jaku industriju u različitim segmentima te je pokazalo koliko je ranjiv gotovo pa jedini snažan industrijski sektor u Alžiru, industrija nafte. Tijekom tranzicijskog razdoblja došlo je do liberalizacije cijena i vanjske trgovine te reprogramiranja vanjskog duga.

Alžir trenutačno ima svega jednu burzu vrijednosnica i to u glavnom gradu Alžiru.

Gospodarstvo Hrvatske

Hrvatsko gospodarstvo nakon pada realsocijalizma u devedesetima doživljava tranziciju prema otvorenom tržišnom gospodarstvu, u kojem prevladava tercijarni sektor uslužnih djelatnosti. Iako je, od 2009. teško pogođena svjetskom financijskom krizom, ostala je jedna od najjačih ekonomija u jugoistočnoj Europi, a prema BDP-u bolja je i od nekih članica Europske unije. Glavne gospodarske grane u Hrvatskoj čine poljoprivreda, prehrambena industrija, tekstilna industrija, drvoprerađivačka industrija, metaloprerađivačka industrija, kemijska industrija, naftna industrija, elektroindustrija, graditeljstvo, trgovina, brodogradnja, pomorstvo i turizam.

Gospodarstvo Njemačke

Njemačka je treće najveće gospodarstvo svijeta, odmah iza Sjedinjenih Država i Japana i jedna je od najrazvijenijih zemalja Europe i svijeta. Premda je jedna od najvećih izvoznika u svijetu. Tome treba pridodati veliko financijsko opterećenje njemačkog ujedinjenja s godišnjim transferima od oko 80 milijardi eura. Pod utjecajem ovih faktora njemačko je gospodarstvo zadnjih nekoliko godina raslo po stopi od oko 2,2%.

Njemačko gospodarstvo nalazi se se na uzlaznoj putanji. Širom svijeta Nijemci investiraju u industriju, prije svega u zemljama u razvoju, a u izvozu se bilježe rekordni iznosi.

Gospodarstvo Rusije

Gospodarstvo Rusije deveto je po veličini gospodarstvo u svijetu po nominalnoj vrijednosti i šesto po veličini pariteta kupovne moći (PPP). Rusija ima obilje prirodnog plina, nafte, ugljena i plemenitih metala. Gospodarstvo Rusije doživjelo je značajne promjene od raspada Sovjetskog Saveza, kreće se iz planskoga gospodarstva prema tržišnom i globalno integriranom gospodarstvu.

Guangdong

Guangdong (kineski: 广东, pinyin: Guǎngdōng; kantonski: Gwóngdūng poznata i kao Kwangtung ili Pokrajina Kanton, je kineska pokrajina na južnom dijelu Narodne Republike Kine, na obali Južnokineskog mora. Guangdong u prijevodu znači „istočno prostranstvo”.

Glavni grad Guangzhou i gospodarsko čvorište Shenzhen su među najmnogoljudnijim i najvažnijim gradovima u Kini.

Istarska županija

Istarska županija, najzapadnija hrvatska županija koja uključuje najveći dio Istarskog poluotoka (2.820 od 3.120 četvornih kilometara hrvatskog dijela Istre). Upravno sjedište županije je Pazin a političko i gospodarsko Pula. Sastoji se od 10 gradova i 31 općine.

Laos

Laos ili Lao, službeno Laoska Narodna Demokratska Republika, država je u jugoistočnoj Aziji, bez izlaza na more. Graniči na zapadu i jugu s Tajlandom, na zapadu s Burmom (Mijanmarom), na sjeveru s NR Kinom, na istoku s Vijetnamom i na jugu s Kambodžom.

Nezaposlenost

Nezaposlenost, u ekonomskim terminima, se pojavljuje ako postoje kvalificirani radnici koji su voljni raditi po nadnicama koje prevladavaju, ali ne mogu naći uposlenje.

Dakle, nezaposlene osobe su starije od 16 godina, sposobne i voljne raditi i aktivno traže posao, ali su bez posla.

Stopa nezaposlenosti je broj nezaposlenih radnika podijeljen s ukupnim brojem radno sposobnog stanovništva (radno sposobnim stanovništvom se smatraju osobe između 16 i 65 godina).

Apsolutnom nezaposlenošću nazivamo točan broj nezaposlenih osoba, a relativnom nezaposlenošću nazivamo stopu nezaposlenosti, odnosno, omjer nezaposlenih osoba i radne snage. Pri tome se radnom snagom smatra zbroj zaposlenih i nezaposlenih osoba.

Novi Južni Wales

Novi Južni Wales (eng. New South Wales, kratica NSW), je savezna država na jugoistoku Australije, i po stanovništvu i ekonomiji je najveća savezna država u australskoj federaciji. U NSW živi oko 6,7 milijuna stanovnika, od kojih 2/3 žive u trokutu tri grada: Sydney, Newcastle, Wollongong. Zapaženiji regionalni gradovi i centri su: Albury, Broken Hill, Dubbo, Port Macquarie, Tamworth, Inverell, Lismore, Nowra, Griffith, Queanbeyan, Leeton, Wagga Wagga, Goulburn i Coffs Harbour. U gradovima živi oko 90% stanovništa. Bruto domaći proizvod NSW-a za 2003. bio je AU$265,966,000,000 ili AU$39,950 po glavi stanovnika, što je oko US$30,277.

Popis država po javnom dugu u odnosu na BDP

Popis država po javnim dugom daje uvid u duga gotovo svih država svijeta u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP).

Svatko tko želi usporediti kvotu zaduženosti različitih zemalja mora uzeti u obzir različite veličine narodnih gospodarstva. Iz toga se razloga ukupni dug odnosi na bruto domaći proizvod (BDP).

Primjer: U 2010. godini Japanski je nacionalni dug iznosio 220 posto BDP-a. To znači da bi cijelokupno gospodarstvo moralo raditi 2,20 godina, da bi u potpunosti vjerovnicima japanske države moglo isplatiti državni dug (plus kamati koji nastaju u tom razdoblju).

Tablica pokazuje državni dug (bruto, bez državnih potraživanja prema trećim stranama) u odnosu na BDP.

Podatci su bez obveza mirovina i zdravstvenog osiguranja za koje ne postoji financiranje.

Uključivanje prikrivenog duga iznos bi se povećao višestruko. Svi podaci se temelje na izračunima međunarodnog monetarnog fonda od rujna 2011. Indeks sadrži 171 od 193 od Ujedinjenih naroda priznatih država i podaci za Hong Kong i Tajvan.

Postoji zemalja bez duga. Među njima je Lihtenštajn.

Raspad SSSR-a

Raspad Sovjetskog Saveza jedan je od glavnih događaja s kraja 20. stoljeća i jedan od najvažnijih događaja u povijesti Rusije i drugih bivših sovjetskih zemalja. Raspad supersile posljedica je niza zbivanja između 19. siječnja 1990. do 31. prosinca 1991., što je rezultiralo slabljenjem Sovjetskog Saveza i do prestanka postojanja Hladnog rata. Mnoge od sovjetskih socijalističkih republika iskoristile su ove slabosti i proglasile svoju neovisnost.

Rudarstvo u Namibiji

Rudarstvo u Namibiji daje najveći doprinos gospodarstvu Namibije u smislu prihoda, s 25% prihoda. Njegov doprinos za bruto domaći proizvod (10,4% u 2009.) također je vrlo važan, što ga čini jednim od najvećih gospodarskih sektora u zemlji.

U 2006. godini, porasla je proizvodnja mangana, dijamanata i fluorita za 158%, 24% i 15%, u usporedbi s onom iz 2005., a dogodio se pad proizvodnje bakra, olova, wollastonita, i cinka. Porast proizvodnje mangana rezultat je širenja proizvodnje u obnovljenom rudniku "Purity".

Vlada Namibije potiče istraživanje i razvoj privatnog sektora u skladu sa smjernicama navedenima u dokumentu iz 2003. godine: "Rudarska politika Namibije."

Veći rudarski projekti financiraju se preko domaćih i međunarodnih investitora, a lokalni investitori uključeni su u manje projekte osobito u sektoru poludragog kamena.Namibija proizvodi 8% svjetske proizvodnje urana (6. u svijetu) i 2% svjetske proizvodnje dijamanata (8. u svijetu).

Tirol

Tirol (talijanski: Tirolo) je povijesna regija u središnjoj Europi koja se upravno sastoji od austrijske savezne države Tirol (koja se sastoji od Sjevernog i Istočnog Tirola) i talijanske regije Trentino-Južni Tirol.

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.