רב שימי בר אשי

רב שימי בר אשי היה אמורא בדור השישי לאמוראי בבל.

הוא היה בן בית אצל אביי, וכך מסר כמה משמועותיו, שלא אמר בבית המדרש, אלא הסביר לבניו בעת לימודם[1] עם זאת הוא לא נחשב לתלמידם של אביי ורבא, ולרוב הוא דן עימם בהלכה[2], והוא אף חלוק עליהם לפעמים[3]

עם חבריו נמנה רב פפא שהיה גם הוא תלמידו דאביי ורבא. הם דיברו זה אל זה בלשון נוכח מכיוון שהיו חברים[4]. לפעמים רב פפא היה שואל אותו[5], אך רב שימי היה יותר כתלמיד לרב פפא והיה שואל אותו שאלות רבות[6], על כך מסופר כי הוא היה שואל את רב פפא שאלות קשות באמצע השיעור שמסר לבני הישיבה, ופעם אחת מצא רב שימי את רב פפא כשהוא מתפלל להאלוקים שיצילו מרב שימי בר אשי שלא יגרום לו בושות, והחל מאז הפסיק להקשות לו קושיות ברבים[7].

על מוסרי שמועותיו נמנה רב כהנא (השני)[8].

רב שימי בר אשי
תקופתו אמוראים
דור הדור החמישי לאמוראי בבל
בית מדרש ישיבת פומבדיתא
חבריו אביי ורבא
תלמידיו רב פפא רב כהנא מפום נהרא

פסקיו

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף כ"ז, עמוד א', מסכת קידושין, דף מ"ח, עמוד ב'.
  2. ^ תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף ט"ז, עמוד ב'.
  3. ^ תלמוד בבלי, מסכת זבחים, דף ט"ו, עמוד א'. מסכת זבחים, דף ס"ט, עמוד א'
  4. ^ תלמוד בבלי, מסכת נדה, דף ל"ג, עמוד ב'.
  5. ^ תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף מ"ח, עמוד א'.
  6. ^ תלמוד בבלי, מסכת ערובין, דף ג', עמוד ב' תלמוד בבלי, מסכת נזיר, דף כ"ו, עמוד ב'.
  7. ^ תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף ט', עמוד ב'.
  8. ^ 8.0 8.1 תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף נ"ג, עמוד א'.
  9. ^ מסכת פסחים כ"ד ב'.
אביי

אַבַּיֵּי (280 לערך – 338 לערך), או בשמו נחמני, היה אמורא בבלי בולט מהדור הרביעי. ראש ישיבת פומבדיתא וחברו של רבא. הוא היה בעלה השלישי של חומא, נכדתו של רב יהודה.

רב (אמורא)

אבא בר איבו (ג'תתקל"ה, 175 לערך - 247; נודע בתלמוד בפשטות בכינוי רב, ומכוּנה גם אבא אריכא, משום שהאריך ימים או משום שהיה גבוה) היה חכם תלמודי מחשובי האמוראים, ומייסד ישיבת סורא. היה מאחרוני התנאים, ומראשוני אמוראי בבל. חזרתו מארץ ישראל לבבל נחשב כאירוע רב חשיבות ש"העניק את הדחיפה המכרעת לקראת ההתפתחות של מרכז רוחני יהודי בבבל", ושסימן את תחילת חילופי התרבויות בין הקהילות בארץ ישראל ובבל.

למד תורה מפי רבי יהודה הנשיא, וכן מפי דוֹדוֹ, רבי חייא. רב נזכר פעמים רבות בתלמוד במחלוקותיו עם שמואל, נחשב כמחמיר בהלכה ותרם תרומה משמעותית לחיבור התפילות.

רב פפא

רב פָּפָּא (ד'נ"ו (296) - 370 או ד'קל"ו 376) נמנה עם הדור החמישי של אמוראי בבל במאה ה-4. למד תורה מפי אביי ורבא בישיבת פומבדיתא. כיהן כראש הישיבה בעיר נרש.

לאחר פטירת רבא, הקים ישיבה בנרש הסמוכה לסורא. ישיבה זו התקיימה עד למותו. לאחר מכן הועתקה על ידי רב אשי ל"מתא מחסיא", פרבר של העיר סורא. בשיעוריו של רב פפא בנרש השתתפו באופן קבוע מאתיים חכמים.

שינוי (הלכה)

עשיית פעולה שלא כדרכה נקראת בהלכה "שינוי". בחלק מהמצוות, כאשר אדם עובר על איסור מדאורייתא בשינוי הוא פטור מעונש. מכל מקום, חכמים אסרו, בדרך כלל, לעשותו בשינוי, שמא יבוא לעשות את האיסור כדרכו.

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.