קוליות העיצורים

קוליות העיצורים (voicing) היא תכונה מבחינה היוצרת הבחנה בין עיצורים קוליים לעיצורים אטומים (בלתי קוליים) באותו בסיס חיתוך ואופן חיתוך. הבחנה זו קיימת רק בעיצורים סותמים, עיצורים חוככים ועיצורים מחוככים ואינה קיימת ממשית בעיצורים סונורנטיים.

עיצורים קוליים הם עיצורים שבמהלך הפקתם לחץ האוויר מתוך הריאות גורם לרטיטת מיתרי הקול.
עיצורים אטומים הם עיצורים שבמהלך הפקתם לא נוצרת רטיטה של מיתרי הקול.

ערך פונטי עיצורים קוליים עיצורים אטומים
עיצור וילוני, סותם g k
עיצור חכי, סותם ɟ c
עיצור כפוף, סותם ɖ ʈ
עיצור ענבלי, סותם ɢ q
עיצור מכתשי, סותם d t
עיצור שיני, סותם
עיצור דו־שפתי, סותם b p
ערך פונטי עיצורים קוליים עיצורים אטומים
עיצור סדקי, חוכך ɦ h
עיצור אפיגלוטי, חוכך ʢ ʜ
עיצור לועי, חוכך ʕ ħ
עיצור ענבלי, חוכך ʁ χ
עיצור וילוני, חוכך ɣ x
עיצור חכי, חוכך ʝ ç
עיצור מכתשי־חכי, חוכך ʑ ɕ
עיצור כפוף, חוכך ʐ ʂ
עיצור בתר־מכתשי, חוכך ʒ ʃ
עיצור מכתשי, חוכך z s
עיצור שיני, חוכך ð θ
עיצור שפתי־שיני, חוכך v f
עיצור דו־שפתי, חוכך β ɸ
עיצור וילוני, חוכך צדי ʟ̝ ʟ̝̊
עיצור מכתשי, חוכך צדי ɮ ɬ
ערך פונטי עיצורים קוליים עיצורים אטומים
עיצור ענבלי, מחוכך ɢʁ
עיצור וילוני, מחוכך ɡɣ kx
עיצור חכי, מחוכך ɟʝ
עיצור מכתשי־חכי, מחוכך ʥ ʨ
עיצור כפוף, מחוכך ɖʐ ʈʂ
עיצור בתר־מכתשי, מחוכך ʤ ʧ
עיצור מכתשי, מחוכך ʣ ʦ
עיצור שיני, מחוכך d̪ð t̪θ
עיצור שפתי־שיני, מחוכך b̪v p̪f
עיצור וילוני, מחוכך צדי ɡʟ̝ kʟ̝̊
עיצור מכתשי, מחוכך צדי

קוליות עיצורים בעברית

  • האותיות בי"ת ופ"ה דגושות מייצגת עיצורים דו שפתיים סותמים, אך בי"ת דגושה מייצגת עיצור קולי ופ"ה דגושה מייצגת עיצור אטום.
  • האותיות בי"ת ופ"ה רפויות מייצגות עיצורים שפתיים שיניים חוככים, אך בי"ת רפויה מייצגת עיצור קולי ופ"ה רפויה מייצגת עיצור אטום.
  • האותיות גימ"ל, כ"ף וקו"ף מייצגות עיצורים וילוניים סותמים, אך האות גימ"ל מייצגת עיצור קולי והאותיות כ"ף וקו"ף מייצגות עיצור אטום.
  • האותיות דל"ת, טי"ת ות"ו מייצגות עיצורים מכתשיים סותמים, אך האות דל"ת מייצגת עיצור קולי והאותיות טי"ת ות"ו מייצגות עיצור אטום.
  • האות זי"ן וסמ"ך מייצגות עיצורים מכתשיים חוככים, אך האות זי"ן מייצגת עיצור קולי והאות סמ"ך מייצגת עיצור אטום.

תהליכים פונטיים הקשורים בקוליות

  • הגברת הקוליות של צליל, הפיכתו מאטום לקולי, נקראת בלועזית "סונורזיציה" sonorisation או לפי המושג הצרפתי - voisement.
  • התנועות, הן במהותן, קוליות. אולם הן יכולות לפעמים לעבוד תהליך של איבוד הקוליות - בלועזית - "דסונוריזציה" - desonorisation או לפי מושג הצרפתי dévoisement, כלומר הנמכת ההדהוד של מיתרי הקול, כפי שקורה למשל בלחש.
  • הידמות בקוליות
מדד מלמפטי

מדד מלמפטי (Mallampati) משמש רופאים מרדימים ואחרים כדי לנסות לנבא את מידת קלות האינטובציה על אדם מסוים, בדרך כלל כחלק מהערכה טרום ניתוחית. המדד נקבע על ידי הסתכלות באנטומיה של חלל פה ומורכב מנראות הענבל, הקשתות סביב השקדים והחיך הרך. ניתן לקבוע את המדד עם או בלי השמעת קוליות העיצורים. ציון מלמפטי גבוה (3 או 4) מנבא אינטובציה קשה וכן קשור לשכיחות גבוהה של דום נשימה בשינה.

להלן פירוט מדד מלמפטי המתוקן:

מלמפטי 1: נראות מלאה של השקדים, הענבל והחיך הרך

מלמפטי 2: נראות של החיך הקשה והרך, החלק העליון של השקדים והענבל.

מלמפטי 3: נראות של החיך הקשה והרך ובסיס הענבל.

מלמפטי 4: נראות של החיך הקשה בלבד.

עיצורים סדקיים

עיצורים סדקיים (Glottal) הם עיצורים הנהגים ב"סדק הקול" (glottis), המוכר יותר בשם מיתרי הקול (vocal cords). אופן חיתוכם של הסדקיים מתייחס למרחק בין מיתרי הקול ולאופן בו זרם האוויר נחסם ביניהם. במהלך הפקת הסדקיים הסותמים, מיתרי הקול נסגרים במהירות וגורמים לחסימה מלאה במעבר זרם האוויר דרכם ובהפקת הסדקים החוככים המרחק בין מיתרי הקל מצטמצם לזמן קצר וגורם לחסימה חלקית במעבר זרם האוויר.

הסדקיים הסותמים והחוככים משתייכים גם למצב מיתרי הקול יחד עם מנושפות העיצורים ובנוסף לקוליות העיצורים. מצב מיתרי הקול אליו משתייכים גם הסדקיים הסותמים והחוככים מעורב באופן הגיית רוב העיצורים הקיימים בשפה, אולם בניגוד למצבי מיתרי הקול הנוספים, שלושת העיצורים הסדקיים (בעברית - האותיות א', ה' ,ח'), נחשבים ככאלה שבסיס חיתוכם נמצא במיתרי הקול. מצב נוסף של מיתרי הקול המשולב גם עם הסדקיים הוא קוליות העיצורים, המתייחס למרחק בין מיתרי הקול ולתנועתם כאשר האוויר עובר ביניהם בטרם מגיע לבסיס החיתוך. במהלך הפקת העיצורים הקוליים תנועת מיתרי הקול היא רטט ובמהלך הפקת האטומים (בלתי־קוליים) תנועת מיתרי הקול אינה רטט. מתוך שלושת הסדקיים, עיצור אחד סותם אטום ושניים חוככים, מתוכם עיצור אחד קולי ומשנהו אטום.

העיצורים הסדקיים נוטים להיעלם ולהפוך לתנועות תוך כדי דיבור, בייחוד כשהם מופיעים באמצע מילה וכשהדיבור מהיר. כך קורה גם בעברית המודרנית, אשר חלק גדול מדובריה אינם מבחינים שלמילה "קופאים" נוסף עיצור סדקי שאינו נמצא במילה "קופים", כמו כן המילה "מהר" שהגייתה אמורה להיות "maher" נהגית "maer". גם בערבית, אופן כתיבת הסימן המזה (ء) המייצג עיצור סדקי, מעיד על כך שכבר בתקופות קדומות נעלם עיצור זה והוחלף בתנועות במהלך ההגייה, בחלק מהניבים.

עיצור סדקי, סותם, אטום [ʔ] עיצור זה מיוצג על ידי האות א בעברית (למשל במילה "קופאים" שומעים את העיצור הסדקי, בניגוד ל"קופים"), כמו כן הסימן המזה ء בערבית (וגם האות ق בחלק מהדיאלקטים), האות q במלטזית וצרוף האותיות tt בדיאלקט הקוקני של אנגלית (better, butter כפי שנהגים באזורים מסוימים של לונדון).עיצור סדקי, חוכך, קולי [ɦ]

עיצור סדקי, חוכך, אטום [h] ברוב השפות אין הבחנה בין עיצורים אלו. כך למשל, האות ה בעברית מייצגת את שניהם. האטום נשמע בדרך־כלל בראש מילה או בסופה (למשל במילה "הר"), ואילו הקולי - בין שתי תנועות (למשל, במילה "מהר"). עיצורים אלה מיוצגים באות هـ בערבית, h באנגלית, ו-h בצ'כית (שם העיר פראג נכתב בצ'כית "Praha" ונהגה "פראהא").

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.