סוסיא (יישוב עתיק)

סוסיא הוא אתר ובו ממצאים של עיר יהודית שהתקיימה בדרום ארץ יהודה, באזור דרומא. העיר הגיעה לשיא פריחתה בסוף התקופה הרומית-ביזאנטית, ובתחילתה של התקופה הערבית בארץ ישראל, בין המאה ה-7 למאה ה-9. מהמאה ה-9 ועד למאה ה-14 יושבה העיר מחדש, "לאו דווקא על ידי יהודים", והייתה בעיקרה עיר מוסלמית[1].

בסמוך למקום העיר הקדומה הוקם בשנת 1983 היישוב הקהילתי דתי סוסיא, בו פועל מרכז סיור ולימוד סוסיא. את האתר מפעילה החברה לפיתוח הר חברון באמצעות תיירות חבל יתיר.

MtHebron
Susia synagoque
חזית בית הכנסת
Inside synagoge
פנים בית הכנסת
P7280137
אבן גולל לצורכי ביטחון בבית הכנסת העתיק
דרום הר חברון 048
פסיפס המנורות בבית הכנסת
דרום הר חברון 043
כתובת פסיפס בבית הכנסת
Mosaic (replica) from Susya ancient synagogue
העתק של כתובת ההקדשה בבית הכנסת בסוסיא. נמצא במוזיאון השומרוני הטוב

חפירות ארכאולוגיות

השם סוסיא נזכר לראשונה בסקר ארץ ישראל המערבית. בשנת 1875 נסקר לראשונה האתר. בסקר מתואר מבנה גדול, ומובאים בו שרטוטים של המבנה[2]. הארכאולוג יובל ברוך עמד על ראשית היישוב כבר בתקופה ההלניסטית ועל הקשר שבין המצביא האדומי יעקב בן סוסא, ממפקדי המרד הגדול ברומאים, לאתר בחורבת סוסיא.

בית הכנסת העתיק בסוסיא נחפר על ידי שמריה גוטמן, זאב ייבין ואהוד נצר במסגרת החפירה הארכאולוגית הראשונה שנעשתה על ידי ישראלים בתחומי יהודה ושומרון לאחר מלחמת ששת הימים. ייבין המשיך בחפירות באתר עד לשנות התשעים של המאה ה-20. בין הארכאולוגים שחפרו באתר ניתן למנות את אברהם נגב, ויזהר הירשפלד מהאוניברסיטה העברית בירושלים ויובל ברוך מטעם רשות העתיקות. חפירותיו של ברוך לוו במחקר סביבתי מקיף.

גולת הכותרת של התגליות שהתגלו בחפירות בסוסיא הוא בית כנסת מהתקופה הביזנטית.

בית הכנסת שהתגלה בסוסיא הוא מהגדולים והמפוארים מבתי הכנסת שהתגלו בארץ, רצפתו של בית הכנסת מעוטרת בפסיפסים מרהיבים, ובהם כתובות עבריות וארמיות. בתוך אולם התפילה נמצאו חלקים של במת התפילה העשויה שיש. בעשור השני של המאה ה-21, הבמה מוצגת במוזיאון ישראל שבירושלים.

בסוסיא התגלו מקוואות טהרה רבים שנחקרו ביסודיות על ידי יובל ברוך. ממצא זה מלמד על המשך ההקפדה על חוקי הדת בנושא טהרה גם בדורות שאחר חורבן הבית.

לאור תארוך מרבית הממצא הקרמי לתקופה הערבית הקדומה ניתן לומר שאז הגיע היישוב במקום לשיא פריחתו. מראשית המאה ה-9 אין עדויות לקיום יהודי במקום - להערכתו של יובל ברוך נראה כי התושבים היהודיים התאסלמו או שעזבו את המקום, ובמקומו של בית הכנסת נבנה מסגד. עיר מוסלמית התקיימה במקום עד למאה ה-14, ונעזבה[3].

ביטוי ארכאולוגי להלכה

הממצאים הארכאולוגיים בסוסיא מאפשרים לדון בהיבטים הנוגעים לאופן שמירת ההלכה בדרום הרי חברון בכלל ובסוסיא בפרט.

מיקוואות הטהרה

בחפירות שערך יובל ברוך בסוסיא התגלו כ-30 מקוואות טהרה. זמנם הוא ממועד אחד והם משתלבים עם מבני המגורים שנמצאו. לא ניתן למצוא מקבילה לכך באתר אחר שנחפר בארץ ישראל. לפי ההערכה התגוררו בסוסיא 1,500 נפש.

פתחי בתי הכנסת

בארבעת בתי הכנסת שנחפרו בדרום הרי חברון[4] נמצא פתח בית הכנסת בצד מזרח. ואכן בהלכה נאמר כי "אין פותחים בתי כנסיות אלא למזרח, שכן מצינו בהיכל שהיה פתוח למזרח, שנאמר: והחונים לפני המשכן קֵדמַה לפני אהל מועד מזרחה" (תוספתא, מגילה, פ"ג, הכ"א). הלכה זו לא באה לידי ביטוי בבתי הכנסת בשאר אזורי הארץ. היות שבתי הכנסת פנו לכיוון ירושלים, הרי ציר האורך בדרום הרי חברון צריך היה להיות צפון-דרום. אם אכן היו בונים את טורי העמודים, המחזיקים את המבנה, לאורך הציר, "היו "חוסמים" בכך את כיוון התפילה ויוצרים פגם אדריכלי אסתטי". הבעיה נפתרה על ידי הימנעות משימוש בעמודים. נראה כי מניעים הלכתיים היו חשובים דיים כדי לחרוג מהנוהג האדריכלי המקובל.

מנהגי קבורה

נוהג הקבורה בגלוסקמאות הצטמצם ביהודה לקראת אמצע המאה ה-2. בדרום הרי חברון נמשך נוהג זה עד המאה ה-4. אמנם "גלוסקמאות הדרומא" היו פשוטות יותר ועשיות מאבן נארי מקומית, מעובדות באופן גס ונעדרות כל עיטור, אך הנוהג העתיק נשמר.

לשון הכתובות

הלשון של הכתובות בסוסיא ובאשתמוע מעידות על כך שהעברית והארמית השתמרו כשפת יום יום בדרום הרי חברון. לעומת זאת, בכתובות שנמצאו בגליל רווחת השפה היוונית. הדבר תואם את האמור בתלמוד הבבלי:[5] "אמר רב יהודה, אמר רב: בני יהודה שהקפידו על לשונם - נתקיימה תורתם בידם, בני גליל שלא הקפידו על לשונם - לא נתקיימה תורתם בידם".

כתובת ההקדשה בעברית בת שש שורות, נשתמרה בשלמותה:

"זכור לטובה קדושת מרי רבי
איסי הכהן המכובד בירבי שעשה
הפסיפוס הזה וטח את כתליו
בסיד מה שנתנדב במשתה
רבי יוחנן הכהן הסופר בירבי
בנו שלום על ישראל אמן"

מוטיב המנורה

מוטיב המנורה חוזר על עצמו ברבים מבתי הכנסת בדרומא. בתל מעון התגלו שברי שיש של מנורת שבעת קנים בגובה משוער של 1.30 מטר. מנורה דומה נמצאה באשתמוע. בסוסיא נמצאה מנורת שיש קטנה יותר - 80 ס"מ על 80 ס"מ. עיטר זה חוזר על רצפת הפסיפס וכן על משקופים ברבים מהבתים ביישובים היהודיים. בולט מזפר באתר שהשתמר כמו באשתמוע.

מנהגי דרומא

ניתוח הממצאים מורה כי במאות ה-4 עד ה-8, האוכלוסייה היהודית בדרומא נהגה אחרת מזו שבגליל. היא הקפידה יותר על המסורת. ד"ר דורון שר-אבי מעריך כי היו לכך נימוקים:

 • העדרם של תלמידי חכמים בדרומא. תופעה זו ניכרת בספרות חז"ל רוב החכמים המוזכרים בה אינם מדרום הרי חברון. נוכחות חכמים מאפשרת "מעין דינמיקה הלכתית" וזאת נעדרה בדרומא.
 • התפשטות היישוב הנוצרי באזור. התופעה גרמה להסתגרות היישוב היהודי ויצירת "תרבות מובלעת".
 • התחזקות מעמד הכהונה. מכאן התפתחות הזיקה לבית המקדש ולמנורה, ריבוי המקוואות, ההקפדה שפתח בית הכנסת יהיה במזרח, המשך השימוש בשיטת הקבורה העתיקה והשימוש בשפת הקודש.

המוזיאון

המוזיאון במקום מופעל על ידי מרכז סיור ולימוד סוסיא. הפעילות במוזיאון כוללת חיזיון אור-קולי, המוקרן במערה שנחשפה באתר[6].

The old jewish village

מבט על שרידי הכפר העתיק

City that their house was the barrier of it

עיר אשר קירות בתיה הן חומות העיר - הקשה על התמונה תאפשר את קריאת ההסבר

Susya road

כניסה לרחוב צר או למבנה רחב

1 the entrance to Mikve - a Judaism ritual bath

כניסה למקווה טהרה

Cave for living

מערה למגורים

Deep trench to carriage rain water

תעלה לניקוז מי גשמים

לקריאה נוספת

 • יוסף נוה, על פסיפס ואבן, עמ' 115, הוצאת מעריב, 1978
 • דורון שר-אבי וחנן אשל, סוסיה בימי בית שני, בתוך (עורך) ד"ר יעקב אשל, מחקרי יהודה ושומרון - כרך שביעי, הוצאת מכון המחקר של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, תשנ"ז
 • זאב ייבין, חורבת סוסיא - עיר יהודית מתקופת התלמוד, בתוך (עורך) ד"ר יעקב אשל, מחקרי יהודה ושומרון - כרך שלישי, הוצאת מכון המחקר של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, תשנ"ג, עמ' 191–196
 • יובל ברוך, חורבת סוסיה ורוג’ם אל-חמירי כמקרי מבחן להתפתחותו של הכפר והיישוב הכפרי בדרום הר-חברון מן התקופה הרומית הקדומה ועד לתקופה המוסלמית הקדומה (עבודת ד"ר), האוניברסיטה העברית, ירושלים. 2009
 • יובל ברוך, "הר-חברון (אידומיאה) וסוסיה בתקופת הבית השני", בתוך ספר המדבר בארץ-ישראל: דברי הכנס השני תשס"ז-2007 
 • דורון שר-אבי, "ביטויים ארכאולוגיים להבדל הלכתי", עלון דרומא, דצמבר 2007

קישורים חיצוניים

לפורטל ארכאולוגיה של המזרח הקרוב

הערות שוליים

 1. ^ זאב ייבין, חורבת סוסיא - עיר יהודית מתקופת התלמוד, בתוך: (עורך) ד"ר יעקב אשל, מחקרי יהודה ושומרון - כרך שלישי, הוצאת מכון המחקר של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, תשנ"ג, עמ' 191–196
 2. ^ סקר ארץ ישראל המערבית, כרך III, עמ' 415-414
 3. ^ זאב ייבין - "חורבות סוסיא - עיר יהודית מתקופת התלמוד", מחקרי יהודה ושומרון כרך שלישי
 4. ^ בסוסיא, אשתמוע, מעון וענים
 5. ^ תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף נ"ג, עמוד א'
 6. ^ ברוכים הבאים לסוסיא
בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל

עד כה נתגלו כמאה ושלושים בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל, המתוארכים לתקופות שמן המאה הראשונה לספירה ועד ימי הביניים. גילויים ארכאולוגיים חשפו קיומם של בתי כנסת בארץ עוד בתקופת הבית השני.

בבתי הכנסת העתיקים אותרו במקרים רבים רצפות פסיפס מפוארות, כתובות הקדשה בעברית, בארמית וביוונית, וכן עיטורי סמלים יהודיים, כגון מנורת שבעת הקנים, שופר, מחתה וארבעת המינים.

בתי הכנסת העתיקים אותרו ברובם באזור הגליל והגולן, שהיווה מרכז היישוב היהודי בארץ בתקופת המשנה והתלמוד, אך בתי כנסת לא מעטים אותרו גם באזור דרום הר חברון ובאזור יריחו.

יעקב בן סוסא

יעקב בן סוסא היה אחד מארבעת מפקדי צבא האדומים, שהיה מעורב במרד הגדול ברומאים בירושלים בסוף ימי בית שני (66–70 לספירה). הארכאולוג יובל ברוך הצביע על הקשר שבין האתר בחורבת סוסיא (יישוב עתיק) שבדרום הר חברון ליעקב בן סוסא.

סוסיא

האם התכוונתם ל...

Eshtemoa menorah.jpg דרומא
כרמלאשתמוע • סוסיא • חורבת עניםיוטהתלהמעוןעין גדי – המקראיתרימוןחורבת יתיר

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.