מסכת שביעית

מַסֶּכֶת שְֹבִיעִית היא המסכת החמישית בסדר זרעים, שהוא הסדר הראשון בשישה סדרי משנה. מסכת זו מכילה עשרה פרקים ו-89 משניות.

במסכת מפורטות הלכות דיני השמיטה, שהיא מצווה האוסרת את עבודת הקרקע במשך אותה שנה (שמיטת קרקעות) ומבטלת את כל החובות שעוד לא נפרעו (שמיטת כספים). שנת השמיטה חלה כל שבע שנים[1].

על מסכת זו אין תלמוד בבלי, אלא תלמוד ירושלמי ותוספתא בלבד.

דינים המפורטים במסכת

המסכת מסודרת לפי סדר כרונולוגי, ומתחילה בדיני השנה השישית המכונים תוספת שביעית. דינים אלו כוללים איסור חרישה ועיבוד הקרקע בזמנים משתנים לפני השנה השביעית. דינים אלו נקבעו מכיוון שלעיבוד הקרקע לוקח זמן להשפיע, מה שגורם לכך שלעיתים גם פעולה חקלאית שמבוצעת בשנה השישית משפיעה בפועל בעיקר על השנה השביעית. מיד לאחר דינים אלו מגדירה המשנה מהו "שדה אילן" (מטע). הסיבה להגדרת מהות המטע היא שדבר זה קובע רבות לעניין הלכות שביעית בהן יש הבדל בין טיפול בשדה לבין טיפול במטע.

בנוסף במסכת מופיע החובה לנהוג קדושה בפירות שגדלו בשנה השביעית, איסור ספיחין: פירות שהחלו לגדול לראשונה בשנה השביעית, וכן דין שמיטת כספים ופרוזבול, המבטלים את כל החובות שאנשים חבים איש לרעהו בסוף כל שנת שמיטה.

מיקומה של המסכת בסדר זרעים

לפי הקדמתו של הרמב"ם למשנה, היה נכון שאחרי מסכת כלאיים תופיע מסכת ערלה (שכן זו סדר הופעת המצוות בתורה בפרשת קדושים: מצוות כלאיים מופיעה בפרק י"ט, פסוק י"ט ואילו מצוות ערלה מופיעה בפרק י"ט, פסוק כ"ג), אך מכיוון שהערלה היא לא מהמצוות שאדם חייב לעשותם (שכן כל עוד לא נטע - לא התחייב בערלה) ואילו השביעית כן, סודרה מסכת שביעית אחרי מסכת כלאיים.

סיבה אחרת שמזכיר הרמב"ם, היא שלשביעית יוחדה פרשה מיוחדת[2] "ולפיכך הקדים לדבר בשמיטה".

פרקי המסכת

 1. עַד אֵימָתַי (חורשין בשדה האילן) (שמונה משניות[3]).
 2. עַד אֵימָתַי (חורשים בשדה הלבן) (עשר משניות).
 3. מֵאֵימָתַי (עשר משניות).
 4. בָּרִאשׁוֹנָה (עשר משניות).
 5. בְּנוֹת שׁוּחַ (תשע משניות).
 6. שָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת (שש משניות).
 7. כְּלָל גָּדוֹל (שבע משניות).
 8. כְּלָל גָּדוֹל (אחת עשרה משניות).
 9. הַפֵּיגָם (תשע משניות).
 10. שְׁבִיעִית (תשע משניות).

בסה"כ במסכת 89 משניות.

הערות שוליים

 1. ^ לפי המנין הנהוג בימינו: כל שנה בלוח העברי שמתחלקת בשבע ללא שארית
 2. ^ ספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוקים א'-ז'
 3. ^ מספר המשניות בכל פרק הוא לפי הספירה במשניות קהתי. בדפוסים אחרים תיתכן חלוקה שונה.
מסכתות ששה סדרי משנה
סדר זרעים ברכותפאהדמאיכלאיים • שביעית • תרומותמעשרותמעשר שניחלהערלהביכורים
PikiWiki Israel 29371 Religion in Israel
סדר מועד שבתעירוביןפסחיםשקליםיומאסוכהביצהראש השנהתעניתמגילהמועד קטןחגיגה
סדר נשים יבמותכתובותנדריםנזירסוטהגיטיןקידושין
סדר נזיקין מסכת נזיקין (בבא קמאבבא מציעאבבא בתרא) • סנהדריןמכותשבועותעדיותעבודה זרהאבותהוריות
סדר קדשים זבחיםמנחותחוליןבכורותערכיןתמורהכריתותמעילהתמידמידותקינים
סדר טהרות כליםאהלותנגעיםפרהטהרותמקואותנידהמכשיריןזביםטבול יוםידייםעוקצים
מסכתות התלמוד הירושלמי
סדר זרעים ברכותפאהדמאיכלאיים • שביעית • תרומותמעשרותמעשר שניחלהערלהביכורים
סדר מועד שבתעירוביןפסחיםיומאשקליםראש השנהסוכהביצהתעניתמגילהחגיגהמועד קטן
סדר נשים יבמותכתובותנדריםנזירגיטיןקידושיןסוטה
סדר נזיקין בבא קמאבבא מציעאבבא בתראשבועותמכותסנהדריןעבודה זרההוריות
סדר טהרות נידה

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.