לא תאכלו על הדם

לא תאכלו על הדם הוא ציווי הלכתי המופיע בפרשת קדושים, בחומש ויקרא. ע"פ התורה שבעל פה, נגזרים ממנו איסורים רבים.

הפסוק בתורה

הפסוק במלואו הוא:

לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם, לֹא תְנַחֲשׁוּ וְלֹא תְעוֹנֵנוּ

פשט הפסוק

פשט הפסוק עוסק באיסור על מעשה הכרוך בכישוף ועבודה זרה, וכפי שמראה המשך הפסוק: "לא תנחשו ולא תעוננו" העוסק בצורות שונות של כישוף. נראה שהאיסור הוא על אכילת בשר, מיד לאחר שחיטתו, כאשר הדם עדיין גלוי על הארץ (ייתכן שלכך גם קשורה מצוות כיסוי הדם). הרמב"ם והרמב"ן מסבירים שלעובדי האלילים היה מנהג לאכול את הבשר כאשר הדם גלוי משום שהם האמינו כי השדים אוכלים את הדם ובכך הם מתרצים.

האיסור בהלכה

התורה שבעל פה לומדת מפסוק זה מספר איסורים[1]. ביניהם:

 1. איסור אכילת אבר מן החי (אכילת הבהמה בעוד היא חיה).
 2. איסור אכילת בשר קדשים לפני זריקת הדם.
 3. איסור לבית הדין לאכול באותו יום בו הוציאו אדם להורג.
 4. לימוד שבני משפחתו של הרוגי בית דין אינם עורכים סעודת הבראה.
 5. אזהרה לבן סורר ומורה, כלומר 'לא תאכלו אכילה שתהרגו עליה' ומכאן נלמד האיסור לנהוג כבן סורר ומורה שבתורה מפורש רק עונשו[2] .
 6. איסור אכילה לפני התפילה (אין לאכול קודם שמתפללים על הדם)[3] - יש מחלוקת בין הראשונים האם זה איסור מדאורייתא[4] או איסור מדרבנן[5]. לדברי האומרים שזהו איסור דרבנן, הפסוק הוא אסמכתא בלבד.

על כל האיסורים הללו, אין עונש מלקות, כי לאו זה הוא "לאו שבכללות", כלומר לאו שלומדים ממנו איסורים רבים, ולכן לא לוקים משום לאו זה.[6]

קישורים חיצוניים

פשט ודרש בפרשנות המקרא - פרק בתורת המשפט העברי: לא תאכלו על הדם, פרופ' אליאב שוחטמן, באתר דעת

הערות שוליים

 1. ^ תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ס"ג, עמוד א'
 2. ^ ספר דברים, פרק כ"א, פסוקים י"ח-כ"א
 3. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף י', עמוד ב'
 4. ^ זוהי שיטת בעל ספר החינוך (מצווה רמ"ח) והרא"ה (ייתכן שהם אותו אדם)
 5. ^ שיטת רבינו יונה, הריטב"א והמאירי
 6. ^ תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ס"ג, עמוד א'

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.