כבישי ישראל

תשתית הכבישים בישראל החלה להתפתח בשנות המנדט הבריטי בארץ ישראל. בשנת 1921 הקים שלטון המנדט זרוע הנדסית לביצוע עבודות פיתוח תשתית בארץ, אשר הפכה למחלקה לעבודות ציבוריות (מע"צ) עם סיום תקופת המנדט. מאז פעלה המחלקה תחת משרדים שונים כמו משרד העבודה בשנות ה-50 של המאה ה-20, משרד התשתיות, ולבסוף, משרד התחבורה, עד לסגירתה בשנת 2004 בהחלטת ממשלת ישראל והפיכתה לחברה הלאומית לדרכים בישראל.

נכון לשנת 2017 יש בישראל 19.5 אלף ק"מ כבישים סלולים.[1]

לחצו כדי להקטין חזרה
מצפה רמוןחברוןערדאשקלוןאשדודיריחואריאלשכםנתניהחדרהג'ניןעפולהבית שאןטבריהצפתנהריהקצריןקריית שמונהבאר שבעאילתתל אביבחיפהירושליםכביש 1כביש 1כביש 1כביש 1כביש 2כביש 3כביש 3כביש 4כביש 4כביש 4כביש 4כביש 5כביש 6כביש 6כביש 6כביש 6כביש 6כביש 6כביש 6כביש 12כביש 12כביש 13כביש 10כביש 22 - נתיבי המפרץכביש 23 - מנהרות_הכרמלכביש 25כביש 25כביש 25כביש 31כביש 31כביש 35כביש 35כביש 38כביש 40כביש 40כביש 40כביש 40כביש 40כביש 40כביש 55כביש 57כביש 60כביש 60כביש 60כביש 60כביש 60כביש 65כביש 65כביש 65כביש 66כביש 70כביש 70כביש 71כביש 75כביש 77כביש 77כביש 85כביש 87כביש 89כביש 90כביש 90כביש 90כביש 90כביש 90כביש 90כביש 57כביש 91כביש 92כביש 98כביש 98כביש 99כבישי ישראל ללא מספר6.jpg

מפה הכוללת חלק מן הכבישים המרכזיים של ישראל. לחץ על כביש כדי לעבור לדף הערך שלו.
Begin road (Jerusalem)
כביש 50 (כביש בגין) בקטע שבין קריית משה וגבעת מרדכי

סימון ושילוט בכבישים

מספור

השיטה הישנה

Netivey Ayalon
שילוט מדריך בירוק (רגיל) ובכחול (מהיר)

השיטה הישנה היא שיטת מספור כבישים שהונהגה משלטון הבריטים בארץ ישראל ועד אמצע שנות השבעים.

מספור כבישים בישראל החל בשנות ה-50 של המאה ה-20. במפה שיצאה לאור ב-1953 הוסברה שיטת סיווג הכבישים וסימון הקילומטרים.[2] הכבישים חולקו לשלוש קבוצות: כבישים ראשיים, כבישים אזוריים וכבישים מקומיים.

בשיטה הישנה לכל עיר גדולה (מלבד ירושלים) כגון: תל אביב, חיפה ועפולה נקבע מספר. הכבישים הראשיים מוספרו בשתי ספרות (למעט באזור ירושלים, שבו הכבישים הראשיים מוספרו בספרה אחת בלבד), שהראשונה שבהם הייתה ספרת העיר ממנה יצא הכביש. מהכבישים הראשיים יצאו כבישים אזוריים בעלי שלוש ספרות ששתי ספרותיהם הראשונות היו מספר הכביש הראשי ממנו יצאו, בהתאם לשיטה זו נקבעו גם מספרי הכבישים המקומיים - שלושת הספרות הראשונות היו ספרותיהם של הכביש האזורי ממנו יצאו.

הכבישים הראשיים ששויכו לאזור ירושלים היו חד-ספרתיים.

דוגמאות לסימון כבישים, על פי שיטת המספור מ-1953:

 • הכביש העולה לירושלים (החופף בחלקו לכביש 1 של ימינו), סומן ככביש 1
 • הכביש מתל אביב לחדרה (קטע מכביש 2 של ימינו) ומשם לחיפה (קטע מכביש 4 של ימינו), סומן ככביש 11
 • כביש חיפה – ראש הנקרה (קטע מכביש 4 של ימינו), סומן ככביש 21
 • הכביש מצומת נחל עמוד לחדרה (כביש 65 של ימינו), סומן ככביש 32, והקילומטרים בו נמנו מכיוון מזרח למערב (בניגוד לכיוון המקובל בימינו)

השיטה החדשה

בשנת 1979 הונהגה שיטת מספור כבישים חדשה. מספור הכבישים נעשה על פי סיווגם של הכבישים הבינעירוניים לשלוש קטגוריות: כבישים ארציים, כבישים אזוריים וכבישים מקומיים. נוסף על כבישים אלו, קיימים הכבישים שבתוך הערים והיישובים, הכבישים העירוניים, שאינם מקבלים מספר, ונקראים בשמות הרחובות שבהם הם עוברים.[3] שיטת המספור הנוכחית הונהגה בשנת 1980.‏[4][5]

כבישים בעלי מספר זוגי נעים מדרום לצפון (למשל, כביש 2 מתל אביב לחיפה) וכבישים בעלי מספר אי-זוגי נעים ממערב למזרח (למשל כביש 5 – חוצה שומרון).

כבישים זוגיים שספרתם הראשונה נמוכה יהיו מערביים, וככל שעולה מספר הכביש כך הוא מזרחי יותר. באופן דומה כבישים אי-זוגיים שספרתם הראשונה נמוכה יימצאו בדרום, בעוד שכבישים שספרתם הראשונה גבוהה יימצאו בצפון. ההיררכיה בסידור הכבישים דומה לשיטת הסעיפים (כלומר, כביש 20 נמצא בין כביש 2 לכביש 4, ולא מזרחית לכביש 4). כך הכביש הצמוד לחוף הוא כביש 2, כביש פנימי יותר הוא כביש 4, כביש פנימי עוד יותר הוא כביש 6, וכביש הנושק לגבולה המזרחי של המדינה הוא כביש 90.

הספרה האחרונה במספריהם של כבישי הרוחב אמורה לציין את עומקם או את מרחקם מן הים, אך חוקיות זו מיושמת בעיקר בכבישים האזוריים והמקומיים ופחות בכבישים הארציים. כבישים הסמוכים לים מסתיימים בספרה 1; מעט לתוך פנים הארץ בספרה 3, במרכזה של המדינה בספרה 5 וברמת הגולן בספרה 9. הדבר נכון גם בכבישי האורך (אך כפי שצוין לעיל, בהבדל אחד; הספרות המסיימות את מספריהם של כבישי האורך הן זוגיות). לכן, כבישי מישור החוף כוללים את כביש 780, את כביש 652, את כביש 410 ואת כביש 232; כבישי ההר כוללים את כביש 784, את כביש 754 ואת כביש 356; וכבישי רמת הגולן וכבישי מזרח הארץ כוללים את כביש 918, את כביש 978, את כביש 808 ואת כביש 258.

שיטת מספור הכבישים אינה מיושמת תמיד לכל פרטיה. אחת הסיבות לכך היא שהכבישים אינם ישרים לחלוטין (כדוגמה, ניתן להביא את התוואים הקדומים והמפותלים של כביש 89 או של כביש 211; פיתולי התוואי עשויים להקשות על הקביעה אם מדובר בכביש אורך או בכביש רוחב), אינם בהכרח מקבילים זה לזה (כדוגמה, ניתן להביא את הכבישים 4 ו-44, שאף שהם אמורים להיות כבישי אורך, ולפיכך מקבילים זה לזה, הם מצטלבים זה עם זה כמעט במאונך; דרומה ממקום הצטלבותם של הכבישים, מצטלב כביש 44 עם כביש האורך האזורי 412), ואף אינם מקבילים או מאונכים תמיד לצירי האורך או לצירי הרוחב (כדוגמה, ניתן להביא את כביש 10, הנע במעין אלכסון על ציר דרום-מזרח – צפון-מערב, בסמוך לגבול עם מצרים; אלכסון כזה מקשה על הקביעה אם מדובר בכביש אורך או בכביש רוחב). סיבה נוספת לכך היא הרצון לתת לכבישיה העיקריים של המדינה, מספרים נמוכים. כך לדוגמה, הדרך הראשית שבין ירושלים לתל אביב סומנה ככביש 1, מתוך רצון לציין, כי דרך זו המקשרת בין בירת המדינה לבין מרכזה התרבותי-כלכלי, היא הדרך הראשית והראשונה של המדינה (אם כי, ניתן לטעון כי כביש 1 פשוט שימר את מספרו מן השיטה הקדומה). על פי שיטת המספור החדשה, מספר זה היה צריך להיות מוקצה לכביש רוחב הנמצא בדרום המדינה (למשל, כביש 13, שהוא כביש הרוחב הארצי, הדרומי ביותר).

על פי שיטת הסימון החדשה, סימונו של כביש כלשהו לא אמור להיות מושפע מסימונו של כביש אחר שממנו הוא יוצא. אף על פי כן, ניתן לראות דוגמאות רבות לכבישים שזו בדיוק הייתה הסיבה למספר שקיבלו. כביש 406, לדוגמה, קיבל את מספרו בשל העובדה שהוא יוצא מכביש 40, אף שרוב הכבישים באזורו מסומנים במספר הפותח בספרה 2. חריגה כזו נובעת כנראה מחוסר הכרות מספקת של פקידי ועדת השילוט של משרד התחבורה עם שיטת הסימון החדשה, והיצמדות מוטעית לשיטת הסימון הישנה, שבה, כך פעלו הדברים.[7]

בעשור הראשון והשני של המאה ה-21, עם התפתחותה של רשת הכבישים בישראל, נוצר מצב שבו סימונם של מספר כבישים אינו מותאם לתפקידם הנוכחי ברשת. כדוגמה מרכזית ניתן לראות כבישים שהושפעו מהתארכותו של כביש 6 צפונה ודרומה. בעבר כביש 40 היה הדרך העיקרית שקישרה בין מרכז הארץ לבין הנגב והערבה. כביש 70 שימש ככביש הראשי המחבר בין מישור החוף התיכון לבין הגליל המערבי, מבלי לעבור בחיפה ובקריות. לכן ניתנו לכבישים אלו, לכל אורכם, מספרים המתאימים לכבישים ארציים. עם סלילתו של כביש 6 צפונה ודרומה, מספר קטעים מכבישים ותיקים אלו 'אוחדו' לתוך תוואי כביש 6. כתוצאה מכך, כבישים 40 ו-70 חולקו לקטעי משנה, שלכל אחד מהם מאפיינים ותפקידים משלו. במצב השורר כעת, מספר אחד, ובפרט מספר התואם כביש ארצי, לכל הקטעים הללו של כביש 40 או של כביש 70, אינו הולם את המציאות.

במסגרת התפתחות רשת הכבישים במרכז הארץ, ישנם גם מספר כבישים שסומנו בעבר ככבישים אזוריים בעלי מספר תלת-ספרתי, ובפועל כיום משמשים ככבישים ארציים לכל דבר ועניין ולעיתים אף ככבישים מהירים. כדוגמה לכך, ניתן לראות את הכבישים הפרווריים-המהירים החוצים לרוחב את גוש דן: 431, 471 ו-531; ואת כביש 443, המשמש נהגים רבים כחלופה חשובה לכביש 1 המקשר בין גוש דן לבין ירושלים וסביבתה הצפונית.

כמו כן, ביהודה ושומרון, הסכמי אוסלו הביאו לכך שכביש 57 וכביש 60 אינם עוד דרכים רציפות לתנועת ישראלים, והם מקוטעים למספר קטעי כביש נפרדים. מספר אחד לכל אורכו של כביש 57 או לכל אורכו של כביש 60, מייצג אפוא, מציאות שכבר אינה קיימת בפועל.

לאור שינויים אלה בתפקידם של כבישים רבים, בדצמבר 2018 פרסם משרד התחבורה כי הוא מתכוון להוציא לפועל תוכנית לשינוי ולעדכון של סימון הכבישים בישראל, כך שיותאם למצב רשת הכבישים הנוכחי, כולל פיצולם של כבישים לכמה קטעי כביש שיקבלו מספרים שונים.[8] בנוסף, כבישים רבים חסרי מספר, המשמשים ככבישי גישה ליישובים קטנים יקבלו מספר בעל ארבע ספרות, ויסווגו ככבישים מקומיים. על פי התוכנית, עם שינוי הסימון בכל קטע כביש, יבוצע עדכון ביישומוני הניווט כדי למנוע בלבול ממשתמשי הדרך. התוכנית צפויה להיות מושלמת בתוך כשנתיים.

להלן השינויים הצפויים במספרי הכבישים בישראל כפי שפורסמו בכמה כלי תקשורת בישראל בשנת 2018:

לפני תוכנית העדכון לאחר תוכנית העדכון
הקטע מספר הכביש בקטע סיווג הדרך בקטע מספר הכביש בקטע סיווג הדרך בקטע
ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף גלילות ISR-HW-2.svg כביש 2 ארצי ראשי ללא מספר כביש עירוני בתל אביב-יפו
מצומת אבא הלל עד צומת מלאכי ISR-HW-3.svg כביש 3 ארצי ראשי לא ידוע, כנראה כביש 37 לא ידוע, כנראה ארצי
מצומת ראם עד מחלף שורק ארצי ראשי לא ידוע לא ידוע, כנראה אזורי
ממחלף אשדוד עד מחלף שורק ISR-HW-7.svg כביש 7 ארצי ראשי ISR-HW-3.svg כביש 3 ארצי ראשי
מצומת סיירים עד מעבר כרם שלום[9] ISR-HW-10.svg כביש 10 ארצי ISR-HW-110.svg כביש 110 אזורי
מאילת עד צומת שיזפון[9] ISR-HW-12.svg כביש 12 ארצי ISR-HW-112.svg כביש 112 אזורי
מצומת ציחור עד צומת מנוחה[9] ISR-HW-13.svg כביש 13 ארצי ISR-HW-101.svg כביש 101 אזורי
מנחל עוז עד צומת נתיבות ISR-HW-25.svg כביש 25 ארצי לא ידוע לא ידוע, כנראה אזורי
מצומת נתיבות עד באר שבע ארצי ISR-HW-34.svg כביש 34 ארצי
מצומת קטורה עד צומת אוהלים ISR-HW-40.svg כביש 40 ארצי ISR-HW-26.svg כביש 26 ארצי
מצומת אוהלים עד צומת גורל ארצי ISR-HW-28.svg כביש 28 ארצי
מצומת גורל עד מחלף רהט ארצי ISR-HW-30.svg כביש 30 ארצי
ממחלף רהט עד מחלף מאחז בוצע בוצע ארצי ראשי מהיר ISR-FW-6.svg כביש 6 ארצי ראשי מהיר
מנמל אשדוד עד מחלף אשדוד[9] ISR-HW-41.svg כביש 41 ארצי ISR-HW-3.svg כביש 3 ארצי ראשי
מצומת אל על עד צומת ברקת[9] ISR-HW-46.svg כביש 46 ארצי לא ידוע לא ידוע
מנתניה עד מחלף נתניה ISR-HW-57.svg כביש 57 ארצי ללא מספר כביש עירוני בנתניה
ממחלף נתניה עד מחלף ניצני עוז ארצי ISR-HW-7.svg כביש 7 ארצי ראשי
ממחלף ניצני עוז עד צומת ענב ארצי ללא מספר כביש בשטחי A ו-B
מצומת ענב עד צומת שבי שומרון ארצי ISR-HW-557.svg כביש 557 אזורי
מצומת שבי שומרון עד דיר שרףבוצע בוצע ארצי כביש 60 ארצי
מדיר שרף עד צומת בקעות ארצי ללא מספר כביש בשטחי A ו-B
מצומת בקעות עד גשר אדם ארצי ISR-HW-577.svg כביש 577 אזורי
ממחלף רוזמרין עד מעבר קלנדיה ISR-HW-60.svg כביש 60 ארצי ללא מספר כביש עירוני בירושלים
ממעבר קלנדיה עד מחלף גבע בנימין ארצי ISR-HW-45.svg כביש 45 ארצי
ממחלף גבע בנימין עד שבי שומרון ארצי ISR-HW-62.svg כביש 62 ארצי
משבי שומרון עד מעבר מוקיבלה ארצי ללא מספר כביש בשטחי A ו-B
ממעבר מוקייבלה עד עפולה ארצי ISR-HW-712.svg כביש 712 אזורי
מעפולה עד צומת נצרת ארצי ISR-HW-68.svg כביש 68 ארצי
ממחלף זכרון יעקב עד מחלף עין תות בוצע בוצע ISR-HW-70.svg כביש 70 ארצי ISR-HW-67.svg כביש 67 ארצי
ממחלף עין תות עד מחלף יקנעם בוצע בוצע ארצי ISR-FW-6.svg כביש 6 ארצי ראשי מהיר
ממחלף יקנעם עד צומת התשבי בוצע בוצע ארצי ISR-HW-722.svg כביש 722 אזורי
מצומת התשבי עד מחלף תל קשיש בוצע בוצע ארצי ISR-HW-66.svg כביש 66 ארצי
ממחלף תל קשיש עד מחלף העמקים בוצע בוצע ארצי ISR-FW-6.svg כביש 6 ארצי ראשי מהיר
ממחלף העמקים עד מחלף יגור בוצע בוצע ארצי ISR-HW-75.svg כביש 75 ארצי
מעפולה עד מחלף נבות ISR-HW-71.svg כביש 71 ארצי ISR-HW-711.svg כביש 711 אזורי
מצומת נהלל עד צומת עדשים ISR-HW-73.svg כביש 73 ארצי ISR-HW-681.svg כביש 681 אזורי
מצומת תל עכו עד צומת עכו מזרח ISR-HW-85.svg כביש 85 ארצי ISR-HW-850.svg כביש 850 אזורי
מצומת כפר נחום עד צומת יהודיה כביש 87 ארצי ISR-HW-900.svg כביש 900 אזורי
ממעבר מנחם בגין עד מטולה ISR-HW-90.svg כביש 90 ארצי ISR-HW-8.svg כביש 8 ארצי ראשי
מצומת צמח עד צומת יהודיה[9] ISR-HW-92.svg כביש 92 ארצי ISR-HW-900.svg כביש 900 אזורי
ממחלף שפירים עד צומת יהוד מערב ISR-HW-412.svg כביש 412 אזורי ISR-HW-46.svg כביש 46 ארצי
ממחלף מבוא איילון עד מודיעין-מכבים-רעות[9] ISR-FW-431.svg כביש 431 אזורי מהיר ISR-FW-43.svg כביש 43 ארצי מהיר
ממחלף גבע בנימין עד צומת מישור אדומים[9] ISR-HW-437.svg כביש 437 אזורי ISR-HW-45.svg כביש 45 ארצי
ממחלף בן שמן עד צומת גבעת זאב ISR-HW-443.svg כביש 443 אזורי ISR-HW-45.svg כביש 45 ארצי
מצומת יהוד מערב עד צומת הטייסים ISR-HW-461.svg כביש 461 אזורי ISR-HW-46.svg כביש 46 ארצי
ממחלף בר-אילן עד מחלף נחשונים ISR-FW-471.svg כביש 471 אזורי מהיר ISR-FW-47.svg כביש 47 ארצי מהיר
ממחלף שמריהו מזרח עד מחלף חורשים[9] ISR-FW-531.svg כביש 531 אזורי מהיר ISR-FW-51.svg כביש 51 ארצי מהיר
ממחלף פולג עד יעף[9] ISR-HW-553.svg כביש 553 אזורי ISR-HW-59.svg כביש 59 ארצי
מצומת הסרגל עד מחלף נבות[9] ISR-HW-675.svg כביש 675 אזורי ISR-HW-71.svg כביש 71 ארצי
מאזור התעשייה עטרות עד מעבר קלנדיה ללא מספר כביש ללא שימוש ISR-HW-45.svg כביש 45 ארצי

צבע השילוט

 • לצבעו של השילוט יש משמעות הנקבעת הן מתוכנו של השלט והן מאופייה של הדרך:
  • שילוט בצבע ירוק – משמש להדרכה בדרכים שאינן מהירות
  • שילוט בצבע כחול – משמש להדרכה בדרכים מהירות (בכביש עירוני משמעותו: היעד נמצא מחוץ לעיר)
  • שילוט בצבע חום – משמש להכוונה ליעדים תיירותיים
  • שילוט בצבע צהוב – משמש כתמרור הוריה או איסור כאשר אין תמרור ייעודי לאותו המסר
  • שילוט בצבע לבן – משמש כתמרור אזהרה או הודעה כאשר אין תמרור ייעודי לאותו המסר
  • שילוט בצבע כתום – משמש לכל המטרות בדרכים הנמצאות בעבודה
 • צבע השלטים של מספרי הדרכים נקבע לפי אופייה של הדרך:
  • בכביש ארצי, הצבע אדום והמספר הוא חד-ספרתי או דו-ספרתי – ISR-HW-3.svg ISR-HW-40.svg
  • בכביש אזורי, הצבע ירוק והמספר הוא תלת-ספרתי – ISR-HW-443.svg
  • אם הכביש הוא כביש מהיר (גם אם הוא כביש מהיר אזורי), צבע השילוט הוא כחול – ISR-FW-6.svg ISR-FW-20.svg ISR-FW-431.svg
   • אם יש בכביש קטעים מהירים וקטעים שאינם מהירים, בכל קטע מקטעי הכביש ייקבע צבע השילוט לפי אופיו של הקטע (כדלעיל, כחול לקטע כביש מהיר, אדום לקטע כביש ארצי שאינו מהיר, ירוק לקטע כביש אזורי שאינו מהיר)
  • בכביש מקומי, הצבע שחור (בשלטים שהוצבו לפני שנת 2010 – חום) והמספר הוא ארבע-ספרתי – ISR-HW-5066.svg

מתגים (אבני קילומטר)

GllSprng 235
מתג על כביש 90, סמוך לכפר גלעדי, המציין 473 ק"מ מתחילתו של הכביש. החץ הקטן כלפי מעלה מסמן שהנסיעה בצד זה של הכביש היא בכיוון העולה של מניית הקילומטרים, כלומר, מדרום לצפון

מתגים מיועדים להקל על ההתמצאות בכבישים, ולאפשר שפה משותפת לתיאור מיקומים בכבישים. המתגים הם שלטים קטנים בצידי הכביש, המציינים את המרחק מנקודת התחלתו של הכביש (נקודת התחלת הכביש נקבעת לקצהו המערבי בכבישי רוחב ולקצהו הדרומי בכבישי אורך) ועד לנקודה שבה הם מוצבים. השלטים כוללים גם חץ עולה או יורד: אם החץ עולה, התקדמות בכיוון הנסיעה הנוכחי תלך ותגדיל את המרחק מנקודת התחלתו של הכביש; אם החץ יורד, התקדמות בכיוון הנסיעה הנוכחי תלך ותקטין את המרחק מנקודת התחלתו של הכביש. במרבית הכבישים מוצבים מתגים בכל קילומטר, למעט במקומות בהם אין אפשרות להציבם (למשל, באמצע צומת גדול). בחלק מן הכבישים מוצבים מתגים בכל חצי קילומטר (לדוגמה, בכביש 431) או אף בכל 100 מטר (כמו בחלקים מסוימים של כביש 70). צבע המתגים מותאם לאופי הכביש (כחול – מהיר, אדום – ארצי, ירוק – אזורי). בכביש מקומי לא יוצבו לרוב מתגים, בשל אורכו הקצר.

חוקי תנועה בישראל

אף על פי שהתפתחות התשתיות בישראל החלה בעיקרה בתקופת המנדט הבריטי, בישראל נוסעים בצדו הימני של הכביש כמו ברוב מדינות אירופה ואמריקה. הסיבה לכך היא שהתנועה המוטורית החלה כשהארץ הייתה תחת שלטון האימפריה העותמאנית, שהנהיגה נסיעה בצדו הימני של הכביש, ושבדבר המלך במועצה על פלשתינה (א"י) נקבע שהחוקים שחלו בארץ בטרם הקמת המנדט יישארו בתוקפם. לעומת זאת, במסילות הרכבת הרכבות נעות דווקא על המסילה השמאלית.

מהירות מרבית מותרת

Israel road sign 426-50
תמרור 426 – תמרור מהירות מיוחדת

בישראל, אם אין תמרור "מהירות מיוחדת", המהירות המרבית המותרת היא:[10]

 • בדרך מהירה – 110 קמ"ש
 • בדרך שאינה עירונית, שיש בה שטח הפרדה בנוי בין שני כיווני הנסיעה – 90 קמ"ש
 • בדרך שאינה עירונית, שאין בה שטח הפרדה בנוי בין שני כיווני הנסיעה – 80 קמ"ש
 • בדרך עירונית – 50 קמ"ש
 • ברחוב משולב ובאזור מיתון תנועה – 30 קמ"ש

בדרכים רבות נקבעת מהירות מרבית שונה באמצעות תמרור "מהירות מיוחדת" (תמרור 426). אם הוצב תמרור כזה, אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור.

 • בדרך מהירה, תמרור יכול להוריד את המהירות המרבית או להעלותה ל־120 קמ"ש לכל היותר
 • בדרך שאינה עירונית ואינה מהירה, אך יש בה שטח הפרדה בנוי ולפחות שני נתיבים לכל כיוון נסיעה, תמרור יכול להוריד את המהירות המרבית או להעלותה ל־110 קמ"ש לכל היותר
 • בדרך אחרת שאינה עירונית תמרור יכול להוריד את המהירות המרבית או להעלותה ל־100 קמ"ש לכל היותר
 • בדרך עירונית תמרור יכול להוריד את המהירות המרבית או להעלותה ל־80 קמ"ש לכל היותר

למרות האמור לעיל, כלי רכב מסוימים, כגון משאית, אוטובוס או טרקטור חייבים לנסוע במהירות הנמוכה ממהירויות אלה.

קיימים מקרים שבהם המהירות הסבירה נמוכה מהמהירות המרבית המותרת בכביש. בהתאם לכך, החוק קובע שמותר לנהוג רכב רק במהירות סבירה בהתחשב בכל הנסיבות (לרבות תנאי הדרך והתנועה בה), המאפשרת לנהג שליטה מוחלטת ברכב.[11]

כבישים מהירים בישראל

Night in Tel-Aviv 2015
כביש מהיר בתל אביב. מבט דרומה על נתיבי איילון סמוך לרכבת האוניברסיטה

ב-10 באוקטובר 2010 הוחלט להעלות את המהירות המותרת ל-110 קמ"ש במספר דרכים מהירות (קטעים מכביש 1, מכביש 431 ומכביש 4, בנוסף לרובו של כביש 6), ו-100 קמ"ש בדרכים בין-עירוניות ממוחלפות (קטעים מכביש 2, ומכביש 5, כביש 77 בקטע בין צומת ישי למחלף המוביל, וכביש 40 בקטע העוקף את באר שבע). בחודש ינואר 2011 הועלתה בפועל מהירות הנסיעה.[12] עד שנת 2008 הוגדרו קטנועים בנפח 50 סמ"ק ככלי רכב איטי שלא רשאי לנוע בכביש מהיר. בחודש פברואר בשנה זו, בוטלה התקנה.

ב-25 בדצמבר 2012 הודיע שר התחבורה על העלאת המהירות בקטעי כביש נוספים מ-100 קמ"ש ל-110 קמ"ש וכן מ-90 קמ"ש ל-100 קמ"ש.

ב-2 בדצמבר 2015 עלתה מהירות הנסיעה המותרת בקטע כביש 6 שבין מחלף בן שמן למחלף עירון מ-110 קמ"ש ל-120 קמ"ש.

הרשימה הבאה, כוללת את כל הכבישים בישראל המוגדרים כדרכים מהירות. כבישים אלו מסומנים בתמרור הכביש המהיר (שסימונו בישראל ב-216). פרטי הכבישים ופרטי התכנונים העתידיים נכונים לשנת 2019.

מספר הכביש מסומן כמהיר בקטעים מהירות מרבית מותרת הערות
120 קמ"ש 110 קמ"ש 100 קמ"ש פחות מ-100 קמ"ש
ISR-HW1 blue.png  כביש 1 ממחלף קיבוץ גלויות
עד מחלף ענבה
לכיוון מזרח: לכל אורך הקטע המהיר
לכיוון מערב: ממחלף ענבה עד מחלף גנות
לכיוון מערב: ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות

וכן בנתיב המהיר לכל אורכו, ממחלף בן-גוריון עד מחלף קיבוץ גלויות

ISR-HW2 blue.png  כביש 2 ממחלף גלילות
עד מחלף עתלית[13]
לכל אורך הקטע המהיר בעתיד, יסומן גם הקטע ממחלף עתלית עד מחלף חיפה דרום ככביש מהיר,
ותועלה המהירות המותרת בו מ-100 קמ"ש ל-110 קמ"ש[13]
ISR-HW4 blue.PNG  כביש 4 ממחלף אשדוד
עד מחלף חולון מזרח
ממחלף אשדוד
עד מחלף עין הקורא
ממחלף עין הקורא
עד מחלף חולון מזרח
ISR-HW5 blue.png  כביש 5 ממחלף גלילות
עד מחלף הכפר הירוק;
ממחלף קסם
עד מחלף שער שומרון
לכל אורך הקטע המהיר
ISR-HW6.png  כביש 6 ממחלף שוקת
עד מחלף קמה,
ממחלף מאחז
עד מחלף עין תות

וממחלף יקנעם

עד מחלף העמקים

ממחלף בן שמן
עד מחלף עירון
לכל אורך הקטע המהיר,
למעט קטעים שבהם הותרה נסיעה ב-120 קמ"ש, ובמנהרות לאורכו
במנהרות חדיד, דליה, ניל"י ויקנעם נבחנת העלאת המהירות המותרת ל-120 קמ"ש בקטעים מהירים נוספים;[14]
קטעי כביש מהירים נוספים נבנים בצפון;
נקרא גם כביש חוצה ישראל
ISR-HW9.png  כביש 9 מצומת יער חדרה
עד צומת חביבה
לכל אורך הקטע המהיר הכביש נפתח לתנועה ביולי 2014;
צומת חביבה עתיד להפוך למחלף
ISR-HW20.png
כביש 20
לצפון: ממחלף קיבוץ גלויות
עד מחלף רשפון-געש;

וכן לדרום בלבד: ממחלף משה דיין עד מחלף חולות

90 קמ"ש:
לכל אורכו
נקרא גם נתיבי איילון;
דרך פרוורית מהירה;
ISR-HW22.png
כביש 22
לכל אורכו ממחלף ההסתדרות
עד מחלף כרי נעמן
70 קמ"ש:
ממחלף חירם
עד מחלף גשר פז
90 קמ"ש:
ממחלף גשר פז עד מחלף ההסתדרות
נקרא גם נתיבי המפרץ;
דרך פרוורית מהירה
כביש 50
כביש 50
לכל אורכו 80 קמ"ש לכל אורכו
כביש 70 ממחלף גבעות אלונים
עד מחלף סומך
לכל אורך הקטע המהיר קטע הכביש המהיר החליף סימון בשטח,
וכולו מסומן כעת ככביש 6
כביש 77 ממחלף תל קשיש

עד מחלף ישי

לכל אורך הקטע המהיר, למעט באזור כפר יהושע ושדה יעקב שם טרם הסתיימו העבודות תיבחן העלאת המהירות ל-110 קמ"ש, כולל סימון הקטע בין מחלף ישי למחלף המוביל לכביש מהיר
ISR-HW431 blue.png
כביש 431
ממחלף מבוא איילון
עד מחלף ענבה
ממחלף נס ציונה עד מחלף ענבה ממחלף מבוא איילון
עד מחלף נס ציונה
דרך פרוורית מהירה;
נבחנת העלאת המהירות המותרת ל-120 קמ"ש ממחלף נס ציונה עד מחלף ענבה
ISR-HW471 blue.png
כביש 471
ממחלף בר-אילן
עד מחלף נחשונים
לכל אורך הקטע המהיר דרך פרוורית מהירה
ISR-HW531 blue.png
כביש 531
לכל אורכו לכל אורכו דרך פרוורית מהירה

למרות שבעבר הותרה מהירות מרבית של 100 קמ"ש בכבישים מהירים בלבד, ישנם כיום כבישים שאינם מסומנים ככבישים מהירים אך המהירות המרבית המותרת בהם היא 100 קמ"ש: כביש 2 ממחלף עתלית עד מחלף חיפה דרום; כביש 5 ממחלף הכפר הירוק עד מחלף קסם וממחלף שער שומרון עד צומת גיתי וכביש 40 מצומת אוהלים עד צומת גורל.

כבישי אגרה בישראל

בשנות ה-60 של המאה ה-20 נדונה האפשרות לסלול כבישי אגרה בישראל,[15] בין השאר לגבי כביש 2 מחדרה לחיפה ולגבי כביש 4 מראשון לציון לאשדוד,[16] אולם הרעיון נזנח.

בישראל קיימים שלושה כבישי אגרה:

 • כביש 6, כביש חוצה ישראל – התשלום הוא על פי כמות הקטעים שבהם עובר הרכב ועל פי סוגו של הרכב. על-אף התשלום, הכביש מושך אליו נוסעים עקב הזמן שנחסך לנוסעים בו, במיוחד במרחקי נסיעה גדולים מצפון לדרום, ולהפך. בנוסף, תשלום נפרד נגבה עבור נסיעה בקטעי כביש 6 העוברים במנהרות יקנעם, רכסים ואיבטין. הקטע המרכזי של כביש 6 יועבר לידי המדינה ויהיה חופשי לנסיעה לכל אורכו בשנת 2028, לאחר שלושים שנות זיכיון. תום תקופת הזיכיון של הקטע הצפוני, אשר נמצא בבעלות חברת שפיר הנדסה ותעשייה, יהיה בשנת 2049.
 • כביש 23 מנהרות הכרמל בחיפה – מערכת כבישי אגרה הסלולים בשתי מנהרות כפולות מתחת לרכס הכרמל. הן מחברות בין צומת הקריות בכניסה המזרחית של חיפה לבין כביש 2 בכניסה הדרומית-מערבית של העיר. המנהרות נפתחו לתנועת כלי רכב ב-1 בדצמבר 2010. תקופת הזיכיון של חברת כרמלטון בכביש תסתיים בשנת 2040
 • הנתיב המהיר בכביש 1 – בקטע שבין מחלף בן-גוריון לבין מחלף קיבוץ גלויות לכיוון מערב, מוגדר ככביש מהיר באורך של 13 ק"מ.
 • כביש 6 - חוצה צפון - ממחלף יקנעם ועד מחלף סומך - סה"כ שני מקטעים.

תכנון והקמה

נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה

נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה, עוסקת בתכנון, בפיתוח ובאחזקת מרבית הכבישים הבינעירוניים בישראל, לרבות מחלפים, גשרים וכיוצא באלה. סך אורך הכבישים שנמצא תחת אחריותה הוא 8,500 קילומטר.

עם זאת, בעשור הראשון של המאה ה-21, נבנו מספר כבישים בין עירוניים על ידי חברות פרטיות תמורת תשלום מהמדינה ללא אחריות של החברה הלאומית לדרכים בישראל כגון כביש 6 (חוצה ישראל), כביש 431 וכבישים נוספים.

תוכנית החומש של 2006

לאחר שברכבת ישראל הוחלט בשנת 2003 על השקעה חסרת תקדים בתוכנית חומש ופיתוח תשתיות, הוחלט במשרד התחבורה לבצע תוכנית חומש דומה משנת 2006 גם בכבישי ישראל באמצעות החברה הלאומית לדרכים בישראל. תוכנית החומש תוקצבה ב-19 מיליארד שקלים, מתוכם 2 מיליארד שקלים לשיפור בטיחות בכבישים והפחתת תאונות הדרכים והשאר לפיתוח ושדרוג תשתיות. התוכנית כללה 74 פרויקטים שונים, חלקם בסלילת כבישים חדשים וחלקם בשיפור או הרחבה של כבישים או צמתים קיימים ומסוכנים.

בנוסף, מלבד סלילת כבישים חדשים או הארכת תוואי לכבישים קיימים, מתוכננים שדרוגים לכבישים קיימים, כמו הרחבת כביש 2 בין נתניה לקיסריה, שדרוג כביש 40 ("עוקף באר שבע"), סלילת כביש 9 ופיתוח כבישים וצמתים נוספים ברחבי הארץ.

רשימת כבישים

רשימת כבישים ארציים

מספר הכביש תוואי ערים ראשיות אורך (בקילומטרים)
ISR-HW1.png  כביש 1 תל אביבים המלח תל אביב, נתב"ג, רמלה, לוד, מבשרת ציון, קריית יערים, ירושלים, מעלה אדומים 96
ISR-HW2.png  כביש 2 תל אביבחיפה תל אביב, רמת השרון, הרצליה, כפר שמריהו, נתניה, קיסריה, אור עקיבא, זכרון יעקב, חדרה, חיפה 90
ISR-HW3.png  כביש 3 אשקלוןמבוא חורון אשקלון, קריית מלאכי, מודיעין-מכבים-רעות 46
ISR-HW4.png  כביש 4 ארזראש הנקרה אשקלון, אשדוד, יבנה, ראשון לציון, חולון, אור יהודה, רמת גן, קריית אונו, גבעת שמואל, בני ברק, פתח תקווה, רמת השרון, כפר סבא, רעננה, אבן יהודה, חדרה, אור עקיבא, קיסריה, זכרון יעקב, טירת כרמל, חיפה, קריית מוצקין, קריית ביאליק, עכו, נהריה 200
ISR-HW5.png  כביש 5 הרצליהאריאל תל אביב, הרצליה, רמת השרון, פתח תקווה, ראש העין, כפר קאסם, אלקנה, אורנית, אריאל 40
ISR-HW6.png  כביש 6 שוקת – סומך עיר הבהדים, נאות חובב, נבטים, להבים, רהט, קריית גת, רמלה, פתח תקווה, ראש העין, כפר סבא, באקה אל-גרביה, יקנעם עילית, קריית טבעון, קריית אתא, שלומי 198
ISR-HW-7.svg כביש 7 יסודותמחלף אשדוד גדרה, קבוצת יבנה, אשדוד, כנות 14
ISR-FW-9.svgISR-HW-9.svg כביש 9 באקה אל-גרביה – מפעלי חפר חדרה, באקה אל-גרביה 12
ISR-HW10.png  כביש 10 בקעת סייריםניצנה כרם שלום, ניצני סיני, עזוז 147[17]
ISR-HW12.png  כביש 12 אילתשיזפון אילת 70
ISR-HW13.png  כביש 13 נחל ציחור – נחל מנוחה 12
ISR-FW-20.svgISR-HW-20.svg כביש 20 ראשון לציוןרשפון ראשון לציון, חולון, בת ים, הרצליה, תל אביב-רמת גן, (מגדלי עזריאלי, שרונה, הקריה, פארק צמרת, מסוף 2000, אקספו תל אביב, לונה פארק תל אביב, פארק הירקון, מגדלי תוצרת הארץ, מגדלי אלון, היכל מנורה מבטחים, מגדל ספיר, מגדל יהלום, מגדל משה אביב, מגדל איילון, בית גיבור ספורט, לאונרדו סיטי טאוור, מגדלי מידטאון, מגדל השחר, מגדל עזריאלי שרונה, מגדל אטום, בית החולים איכלוב, תיאטרון הקאמרי, קניון TLV, תחנת ארלוזורוב, תחנת רכבת השלום, מוזיאון ארץ ישראל, בית ספר למשחק תלמה ילין, אצטדיון התקווה, הדר יוסף, החוויה האולימפית, בית המעצר תל אביב, בית דני, מכון התקנים הישראלי, אוניברסיטת תל אביב, סמינר הקיבוצים והיכל קבוצת שלמה) 34.5
ISR-HW22.png  כביש 22 חיפהקריית ביאליק חיפה, קריית אתא, קריית ביאליק 18
ISR-HW-23.svg כביש 23 מת"םצ'ק פוסט חיפה (צ'ק פוסט, גרנד קניון, אצטדיון סמי עופר, קניון עזריאלי חיפה, מרכזית חוף הכרמל) 8
ISR-HW25.png  כביש 25 נחל עוזהערבה נתיבות, אופקים, באר שבע, דימונה, נבטים, שגב שלום 119
ISR-HW31.png  כביש 31 לקיהנווה זהר להבים, לקיה, חורה, מולדה, כסייפה, ערד 63
ISR-HW34.png  כביש 34 נתיבותיד מרדכי נתיבות, שדרות, ארז 19
ISR-HW35.png  כביש 35 אשקלוןחברון אשקלון, קריית גת, חברון 58
ISR-HW38.png  כביש 38 בית גובריןשער הגיא בית שמש, שריגים 27
ISR-HW-40.svg כביש 40 קטורהכפר סבא מצפה רמון, באר שבע, תל שבע, עומר, להבים, רהט, קריית גת, קריית מלאכי, גדרה, קריית עקרון, רחובות, רמלה, לוד, קריית שדה התעופה, נתב"ג, יהוד-מונוסון, פתח תקווה, הוד השרון, כפר סבא 302
ISR-HW41.png  כביש 41 נמל אשדודמחלף אשדוד אשדוד, בני דרום 6
ISR-HW42.png  כביש 42 אשדודראשון לציון אשדוד, יבנה, נס ציונה, ראשון לציון, רחובות 20
ISR-HW44.png  כביש 44 אשתאולחולון בית שמש, רמלה, לוד, ראשון לציון, חולון, אזור, בת ים 40
ISR-HW45.png  כביש 45 גבעת זאבמחסום קלנדיה עטרות, ירושלים 5
ISR-HW46.png  כביש 46 נתב"גטירת יהודה נתב"ג, קריית שדה התעופה 4
ISR-HW50.png  כביש 50 גילהעטרות ירושלים (בנייני האומה, עזריאלי מכללה, האונבריסטה העברית גבעת רם, הספרייה הלאומית, מוזיאון ישראל, בית המשפט העליון, הארכיון הציוני,

קריית הממשלה, אצטדיון טדי, קניון מלחה, הגן הטכנולוגי, בית חולים שערי צדק, מוזיאון ארצות המקרא, הקריה הלאומית לארכאולוגיה של ארץ ישראל, הספרייה הלאומית, גן סאקר, גן החיות התנ"כי)

12
ISR-HW55.png  כביש 55 כפר סבאשכם כפר סבא, אלפי מנשה, קרני שומרון 27
ISR-HW57.png  כביש 57 נתניהמחלף ניצני עוז נתניה, כפר יונה, טולכרם, אבן יהודה, ניצני עוז, נורדיה 14
עינבשבי שומרון 4
חמרהגשר אדם 16
ISR-HW60.png  כביש 60 באר שבעמחסום קלנדיה באר שבע, עומר, מיתר, אפרת, ביתר עילית, קריית ארבע, חברון, ירושלים 100
גבע בנימיןדיר שרף/עראבה שכם,[18] ג'נין[19] 91[20]
מוקייבלהנצרת עפולה, נצרת 37
ISR-HW65.png  כביש 65 חדרהקדרים חדרה, אום אל-פחם, פרדס חנה, כפר קרע, עפולה 91
ISR-HW66.png  כביש 66 מעלה עירוןיקנעם יקנעם, משמר העמק, הזורע 18.5
ISR-HW67.png  כביש 67 זכרון יעקבעין תות זכרון יעקב, פוריידיס, בת שלמה 13
ISR-HW70.png  כביש 70 סומךשלומי שפרעם, טמרה, כאבול, יסעור 44
ISR-HW71.png  כביש 71 עפולההירדן עפולה, בית שאן, בית השיטה, גבע, כפר יחזקאל, עין חרוד, שדה נחום, ניר דוד, בית אלפא, נורית, גדעונה 32.5
ISR-HW73.png  כביש 73 נהללתל עדשים מגדל העמק, נהלל, רמת דוד, יפעת, גבת 11.5
ISR-HW75.png  כביש 75 חיפהנוף הגליל חיפה, מגדל העמק, קריית טבעון, נהלל, נצרת, נוף הגליל 28
ISR-FW-77.svgISR-HW-77.svg כביש 77 תל קשישטבריה טבריה, טורעאן, רמת ישי, כפר כנא 48
ISR-HW79.png  כביש 79 קריית ביאליקמשהד קריית אתא, ריינה, ביר אל-מכסור, שפרעם, עילוט, משהד, נצרת, נוף הגליל 28.5
ISR-HW80.png  כביש 80 ערערה בנגבמצדות יהודה ערערה בנגב, כסייפה, בית יתיר 34
ISR-HW85.png  כביש 85 עכועמיעד עכו, כרמיאל, ג'דיידה-מכר, מג'ד אל-כרום, סאג'ור, צורית 46
ISR-HW87.png  כביש 87 כפר נחוםאלוני הבשן קצרין, אלוני הבשן, קשת 35
ISR-HW89.png  כביש 89 נהריהאליפלט נהריה, מעלות-תרשיחא, כפר ורדים, חורפיש, ראש פינה, צפת, ג'ש (גוש חלב) 58.5
ISR-HW90.png  כביש 90 מעבר גבול טאבהמטולה אילת, אילות, באר אורה, נמל התעופה רמון, יריחו, נאות הכיכר, מצדה, עין בוקק, בית שאן, טבריה, ראש פינה, חצור הגלילית, מחניים, קריית שמונה, כפר גלעדי, מטולה 477[21]
ISR-HW91.png  כביש 91 חצור הגליליתעין זיוון מחניים, אורטל, קצרין, חצור הגלילית 30
ISR-HW92.png  כביש 92 צמחבקעת בית צידה (צומת יהודיה) האון, תל קציר, רמות, מעגן, עין גב 26
ISR-HW98.png  כביש 98 מעגןהר החרמון חמת גדר, אלוני הבשן, קשת, כפר חרוב, אליעד, אבני איתן, רמת מגשימים, אורטל, אל-רום, בוקעאתא, מג'דל שמס 99
ISR-HW99.png  כביש 99 קריית שמונהמסעדה קריית שמונה, הגושרים, שאר ישוב, דפנה, דן, שניר, מסעדה, בית הלל 24

רשימת כבישים אזוריים

רשימת כבישים מקומיים (רשימה חלקית)[22]

כבישי ישראל בתרבות הישראלית

כבישים במוזיקה

ניתן למצוא במוזיקה הישראלית, לכל תקופותיה, אזכורים למספר כבישים. לעיתים, נמצא מספרו הרשמי של הכביש או שמו העממי בשם השיר:

כבישים בקולנוע

 • הסרט "כביש 40 דרום", המספר על שבעה סיפורי אהבה המתרחשים במספר יישובים שלאורך דרום כביש 40 . יוצרים: אלדד בוגנים וישראל וינקלר 2014 .

כבישים בציור

ראו גם

קישורים חיצוניים

עיינו גם בפורטלים:
פורטל ישראל
פורטל תחבורה

הערות שוליים

 1. ^ שנתון סטטיסטי לישראל, 2018, לוח 24.1 - תחבורה -נתונים פיזיים, למ"ס
 2. ^ סיוג ומספור רשת הכבישים בארץ (מחלקת עבודות ציבוריות, אוקטובר 1953) (הקישור אינו פעיל, אוקטובר 2017) באתר מורשת של המרכז למיפוי ישראל
 3. ^ זהו המצב לרוב, אך כביש בינעירוני שחלק מהתוואי שלו עובר בעיר, מקבל באזור מעברו בעיר גם את שמות הרחובות שבהם הוא עובר, וגם את מספרו ככביש בינעירוני; כזה לדוגמה הוא כביש 2 שתחילת התוואי שלו עוברת ברחובותיה של תל אביב
 4. ^ מ.ע.צ. מפעילה שיטת מיספור בדרכים חדשה, דבר, 11 בדצמבר 1980
 5. ^ על פי מפת ישראל של חברת דלק ועיתון מעריב, פברואר 1981; בגב המפה נכתב: "זוהי המפה הראשונה בה מצוינים מספרי הכבישים שהונהגו בשנת 1980"
 6. ^ אבחנה זו בין כבישים ארציים ראשיים לשאינם כאלה, תהיה נכונה רק לאחר הטמעת שינויי מספרי הכבישים שתוכננה בדצמבר 2018, ולפניה היא אינה מדויקת. לדוגמה, כביש 90 הוא ראשי לאין ערוך יותר מכביש 3
 7. ^ סרטונים כאן סקרנים | איך נקבעים מספרי הכבישים בישראל?, סרטון באתר יוטיוב
 8. ^ עופר פטרסבורג, תתחילו לחשב מסלול מחדש, באתר ynet, 17 בדצמבר 2018
 9. ^ 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 לכל אורכו
 10. ^ לפי תקנה 54 "מהירות מרבית מותרת" לתקנות התעבורה
 11. ^ תקנה 51 "מהירות סבירה" לתקנות התעבורה
 12. ^ אתר משרד התחבורה
 13. ^ 13.0 13.1 התימרור במחלף עתלית שגוי וסותר את עצמו: לחולפים במחלף מדרום לצפון, לא מוצב תמרור המודיע על קצה דרך מהירה וגם לא צפונית מהמחלף עד חיפה, אך למתחברים לכביש במחלף לכיוון צפון - אין תמרור המודיע על כניסה לדרך מהירה. לחולפים במחלף מצפון לדרום מוצב תמרור המודיע על כניסה לדרך מהירה, וכן למתחברים לכביש במחלף לכיוון דרום.
 14. ^ דניאל שמיל, בקרוב: המהירות המותרת בכביש 6 תעלה ל-120 קמ"ש, באתר TheMarker‏, 23 במרץ 2014
 15. ^ תכנית אב לפיתוח רשת הכבישים, דבר, 13 ביולי 1965
 16. ^ אוטוסטרדה בתשלום תסלל בין ת"א לאשדוד, דבר, 15 באפריל 1965
 17. ^ ללא קטע ניצנה - כרם שלום הסגור
 18. ^ קטע הכביש הנכנס לשכם דרך דיר שרף, חסום לתנועת ישראלים
 19. ^ קטע הכביש בעיר ג'נין, חסום לתנועת ישראלים
 20. ^ למעט קטעי הכביש הסגורים בפני ישראלים
 21. ^ הכביש הארוך במדינה
 22. ^ הופעתו או אי הופעתו של כביש כלשהו ברשימה זו, אינה מלמדת דבר על חשיבותו
דן באר שבע

דן באר שבע היא מפעילת התחבורה הציבורית הפנימית בבאר שבע.

דן בדרום

חברת דן בדרום תחבורה (2015) בע"מ, המוכרת בשמה המקוצר דן בדרום הוקמה בשנת 2015 על ידי חברת נהור, חברת בת של דן חברה לתחבורה ציבורית, על מנת להתמודד במכרזי הפריפריה בדרום הארץ, דבר שמשרד התחבורה אוסר על חברת דן, ולכן הקימה דן את חברת דן בצפון שמפעילה את המטרונית ואת דן בדרום שמפעילה קווי תחבורה ציבורית בצפון הנגב.

מנכ"ל החברה הראשון היה יורי ברונשטיין אשר עבר לחברת דן באר שבע ובמקומו טל כהן מונה למנכ"ל החברה עד היום.

כביש 10

כביש 10 הוא אחד הכבישים הארוכים במדינת ישראל והוא נמשך לאורך 182 ק"מ, כמעט לכל אורכו של גבול ישראל עם מצרים, מרצועת עזה בצפון ועד צומת מחנה סיירים בדרום.

כביש 10 מוגדר ככביש ארצי, אך על-פי תוכנית משרד התחבורה לעדכון המספור של רבים מכבישי ישראל שעליה פורסם בסוף שנת 2018 – הכביש צפוי לרדת בהיררכיית כבישי ישראל לדרגת כביש אזורי ולהיקרא כביש 110.

כביש 12

כביש 12 הוא כביש בדרום הנגב המקיף מכיוון מערב וצפון את הרי אילת ומחבר את אילת עם כביש 10 ועם כביש 40 המובילים אל מרכז הארץ. אורכו של הכביש 71 ק"מ.

כביש 12 מוגדר ככביש ארצי, אך על-פי תוכנית משרד התחבורה לעדכון המספור של רבים מכבישי ישראל שעליה פורסם בסוף שנת 2018 – הכביש צפוי לרדת בהיררכיית כבישי ישראל לדרגת כביש אזורי ולהיקרא כביש 112. על פי תוכניות משרד התחבורה, שינוי מספרי הכבישים בשלטי הדרכים השונים צפוי להתרחש בתוך שנתיים (עד סוף שנת 2020).

כביש 2

כביש 2 הוא כביש בינעירוני במישור החוף המחבר בין תל אביב-יפו בדרום לחיפה בצפון. הכביש ידוע גם בשם "כביש החוף" ולעיתים בשם "כביש חיפה-תל אביב החדש". תוואי הכביש עובר בין רכס הכורכר המערבי למרכזי, שבנוסף לרכס המזרחי מרכיבים את מישור החוף.

כביש 25

כביש 25 הוא כביש רוחב ארצי המוביל מגבול רצועת עזה ליד נחל עוז דרך צפון הנגב עד לצומת הערבה. אורכו 118 קילומטר והוא כביש הרוחב הארוך במדינת ישראל. בנוסף, הוא אחד משלושת הכבישים היחידים בישראל שחוצים אותה לכל רוחבה (שני הכבישים האחרים הם כביש 1 וכביש 57).

כביש 3

כביש 3 הוא כביש רוחב בישראל, המחבר בין אשקלון בדרום-מערב, דרך קריית מלאכי עד צומת הכניסה ליישוב מבוא חורון, דרומית-מזרחית למודיעין-מכבים-רעות. בין צומת מלאכי לצומת ראם חופף הכביש לאורך כ-4 קילומטרים לתוואי של כביש 40.

כביש 3 הוא כביש מרכזי המחבר את דרום הארץ לירושלים, דרך מחלף לטרון וכביש 1. החברה הלאומית לדרכים בישראל שידרגה את הכביש והפכה אותו לדו-נתיבי ורב-מסלולי. כמו כן בוצעה הפרדה מפלסית בין הכביש לבין מסילות הרכבת החוצות אותו על ידי רכבת ישראל.

למרות זאת, הכביש אינו כביש מהיר כיוון שהוא משמש ככביש הגישה היחיד לרבים מהיישובים שבצידו.

כביש 31

כביש 31 הוא כביש רוחב המתחיל במחלף להבים וחולף דרך להבים, לקיה, חורה, כסייפה וערד, ומסתיים בצומת זוהר סמוך לים המלח. אורכו כ-70 קילומטרים. הוא משמש כציר רוחב עיקרי המחבר את כביש 90 לכביש 6 לכיוון מרכז הארץ ולכביש 60 לכיוון באר שבע.

כביש 5

כביש 5, הידוע גם בכינוי כביש חוצה שומרון, הוא כביש רוחב המחבר את צפון תל אביב במערב לאריאל וליישובי השומרון במזרח.

כביש 531

כביש 531 הוא כביש רוחב בישראל, החוצה את השרון הדרומי ממערב למזרח, ומקשר בין כביש 6 לכביש 2 ולנתיבי איילון בסמוך למושב רשפון. אורכו הכולל של הכביש כ-17 קילומטר, לרוחבו ארבעה עד שישה נתיבי נסיעה, והקמתו כללה בניית 10 מחלפים ו-36 גשרים.

הכביש נפתח לציבור בהדרגה במשך שנים אחדות, בהתאם להתקדמות סלילתו. בשנת 2015, אורכו של החלק הפתוח לשימוש הציבור של כביש 531 היה כ-7.2 קילומטר והוא קישר בין כביש 402 (דרך השרון) בסמוך לצומת כפר סבא למחלף חורשים במזרח. בסיומו המערבי של הכביש בדרך השרון נוצר צוואר בקבוק, שגרם לעומסי תנועה כבדים בכביש. הקטע המרכזי של הכביש, המחבר את כביש 402 לגבול רעננה והרצליה, אך ללא השלמת מחלף רעננה דרום, נפתח בינואר 2016. הקטע המערבי, מנתיבי איילון לרעננה, נפתח (בכיוון זה בלבד) בדצמבר 2016. באפריל 2017 נפתחו לתנועה חלק הכביש במחלף רעננה דרום שמעל כביש 4, והקטע המוביל מרעננה לכביש 2 ולנתיבי איילון.

ב-7 באוגוסט 2018 נחנך חיבור כביש 531 עם נתיבי איילון מכיוון דרום. ב-13 בדצמבר 2018 נחנך הקטע האחרון, המאפשר גישה מכביש 2 לכביש 531 ולנתיבי איילון.עם פתיחת הכביש לכל אורכו, נחסמה הגישה ממנו לכיוון צומת רעננה וכביש 4 צפון, גישה שהתאפשרה באופן זמני במשך שנים רבות במהלך בניית הכביש דרך מחלף מל"ל. שינוי זה יוצר מצב תחבורתי בעייתי במיוחד כי הוא למעשה מהווה הסטה של כל התנועה המגיעה ממזרח על 531 - מכביש 6, ראש העין, שוהם וכו', והמעוניינת להמשיך צפונה לאזור רעננה צפון או כפר סבא צפון, ולאזור יישובי השרון שלאורך כביש 4, אל תוך הרחובות הפנימיים של כפר סבא - רחובות המשופעים ברחובות צרים וחד סיטריים, כיכרות ורמזורים, או אל רחובות הוד השרון (המתחמים הצפוניים באזור מחלף סוקולוב) וכפר מל"ל.

בדומה לכבישים אחרים בישראל (נתיבי איילון, כביש 1 וכביש 6), עוברת מסילת הרכבת בין שני מסלוליו של הכביש. לאורך מסילת הרכבת ממוקמות ארבע תחנות רכבת פעילות: הוד השרון – סוקולוב, כפר סבא – נורדאו, רעננה – דרום ורעננה – מערב המשמשת לעת עתה כתחנת הקצה של המסילה. מסילת השרון, שמסלולה יתפצל ממסילת החוף אל כביש 531, תשלים מסילה טבעתית בין ערי דרום השרון והערים שנמצאות על הגדה הדרומית של הירקון – תל אביב, בני ברק, פתח תקווה וראש העין.

כביש 7

כביש 7 הוא כביש ראשי רוחבי בשפלת החוף בישראל. הכביש מקשר את הכבישים 6 (חוצה ישראל) ו-3 עם כבישי מישור החוף. אורכו של הכביש כ-14 קילומטר ממחלף אשדוד במערב עד צומת יסודות במזרח. בדרכו חוצה כביש 7 את כביש 40 ואת כביש 6 במחלף שורק. הכביש מתחיל את דרכו ככביש מהיר צפונית-מזרחית לאשדוד, עובר מדרום לגדרה ומצפון ליישובים חפץ חיים, בית חלקיה ויד בנימין. במערב, הוא נמשך עוד כ-3 ק"מ כקטע מרומזר ממחלף אשדוד לשערי נמל אשדוד.

קטע מכביש 7, ממחלף אשדוד עד מחלף גדרה, נקרא עד 2014 כביש 41.

כביש 70

כביש 70 הוא כביש אורך ארצי המתחיל במחלף יגור (החל מנובמבר 2018) וממשיך צפונה דרך עמק זבולון למרגלות הרי הגליל המערבי, ומשמש כציר אורך מקביל לחוף הצפוני של ישראל ולכביש 4 הקרוב יותר אל החוף. הכביש משמש בפועל כציר מהיר העוקף את חיפה והקריות. אורכו של הכביש הוא 43.3 קילומטר. הכביש מסתיים בצומת חניתה שבשלומי. בין מחלף גבעות אלונים למחלף סומך, כביש 70 חולק קטע עם כביש 6, וכתוצאה מכך בקטע זה הכביש מוגדר ככביש מהיר.

כביש 9

כביש 9 הוא כביש רוחב מהיר בצפון השרון.

הכביש, שהקמתו החלה בשנת 2010, נפתח ברובו לתנועה ב-23 ביולי 2014, והוא משמש ככביש רוחב ארצי דו-מסלולי בן ארבעה נתיבים, שניים לכל כיוון. הכביש נסלל מדרום לחדרה. קטע הכביש המרכזי באורך של 9 קילומטרים בין צומת יער חדרה עם כביש 4 לצומת חביבה עם כביש 581 הוא כביש מהיר והמהירות המותרת בו היא 110 קמ"ש. קטע קצר בן 1.2 ק"מ בין צומת חביבה למחלף באקה-ג'ת עם כביש 6 אינו כביש מהיר, והוא מרומזר. בסך הכל נמתח הכביש לאורך 10.2 קילומטרים. קיימת אופציה להמשכו של הכביש מערבה מצומת יער חדרה עד כביש 2, ואורכו של קטע זה הוא כ-2 ק"מ.

כביש הצפון

כביש 899, הידוע ככביש הצפון, הוא כביש רוחב בצפון מדינת ישראל, העובר ברובו לאורך גבול הצפון, קו הגבול הבינלאומי בין ישראל ולבנון. אורכו 63 ק"מ.

נרקיס גל הסעות

נרקיס גל הסעות בע"מ היא חברת הסעות ישראלית המפעילה קווי תחבורה ציבורית בשם "גלים".

החברה, שנוסדה בשנת 1996 כחברה פרטית, זכתה ב-2009 במכרז להפעלת ארבעה קווים עירוניים וארבעה קווים בין-עירוניים בעיר רהט.

ברשות החברה 26 אוטובוסים שפועלים ב-11 קווי תחבורה ציבורית חדשים, בהם 4 קווים עירוניים ו־4 קווים בין-עירוניים.

מחירי הנסיעה ברהט נמוכים יותר ממחירי הנסיעה הנהוגים בישראל, ודומים לאזורי עיירות הפיתוח. החברה פועלת גם עם הכרטיס החכם "רב-קו".

חברת גלים היא חברת התחבורה הציבורית הקטנה והאחרונה בתחום בשירותי התחבורה הציבורית בישראל ומפעילה את מספר קווי האוטובוס הנמוכים ביותר בארץ.

נתיבי היובל

נתיבי היובל בע"מ היא חברה ייעודית (Special Purpose Entity) אשר זכתה במכרז למימון, הקמה, תפעול ותחזוקת פרויקט כביש 431

בשיטת PFI ‏ (Private Finance Initiative) .בהתאם לתנאי המכרז, אחראית נתיבי היובל על הקמת הכביש ותפעולו בתקופה של 25

שנים תמורת תשלום מהמדינה, שלאחריה יוחזר הכביש למדינה, ללא תמורה.

נתיבי המפרץ

נתיבי המפרץ ( כביש 22 ומוכר יותר בשם כביש עוקף קריות) הוא כביש פרוורי מהיר במטרופולין חיפה, המשמש ציר תחבורה ראשי במטרופולין, בדומה לנתיבי איילון במטרופולין תל אביב ודרך בגין במטרופולין ירושלים, המקשר את העיר התחתית בחיפה עם הקריות עם עכו. אורך הכביש הוא כ-19 קילומטרים בקירוב, ולאורכו מספר מחלפים.

שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת

שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע"מ היא חברת אוטובוסים המפעילה שירותי תחבורה ציבורית באזור נצרת, נוף הגליל ובסביבתן. החברה שייכת במלואה לחברת הנסיעות והתיירות נצרת והיא מפעילה 24 קווי אוטובוס ושירותי הסעת תלמידים באמצעות 85 האוטובוסים שבבעלותה. בחברה 180 עובדים, מהם 130 נהגים, וברשותה שני מוסכים בנוף הגליל. החברה נוסדה ב-1956.

שרותי אוטובוסים הייתה החברה הראשונה בארץ שהפעילה אוטובוסים זעירים בקווי תחבורה עירוניים.

תחבורה בישראל

התחבורה בישראל מבוססת בעיקר על כלי רכב פרטיים ועל תחבורת ציבורית . מאז תחילת שנות ה-90 מתפתחת גם התחבורה המסילתית במדינה בקצב מהיר.

העשור השני של המאה ה-21 עומד בסימן התפתחות הרכבות הקלות ותחבורת אוטובוסים מהירה וכן גם אופניים חשמליים וקורקינטים ממנועים

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אחראי מטעם הממשלה על ניהול התשתית התחבורתית במדינה, ביבשה באוויר ובים, כולל המלחמה בתאונות הדרכים.

גידול באוכלוסייה, שינויים דמוגרפיים, דרישות צבאיות, תיירות וכן גידול במינוע הם היבטים עיקריים בפיתוח ושיפור תשתיות התחבורה.

לרשויות המקומיות שמור תפקיד ביצועי, הן אחראיות על התכנון העירוני ועל קידום פרויקטים של תשתיות לרכב פרטי, הולכי רגל, רוכבי אופניים ותחבורה ציבורית. במקרים רבים הרשות מקבלת תקציבים ממשרד התחבורה למימוש התוכניות, לאחר שקיבלו אישור מהגורמים המקצועיים במשרד התחבורה.

הובלת מטענים מהווה גם היא נדבך חשוב בתחבורה בישראל. נמלי הים במדינה מהווים את שער היצוא העיקרי למחצבים ולמוצרי צריכה המיוצרים בישראל. נמלי האוויר משמשים בעיקר לתנועת נוסעים לישראל וממנה.

באוגוסט 2019 השיק משרד התחבורה מערכת מידע המציגה לציבור הרחב את כל המידע התחבורתי בישראל על גבי מפה אינטראקטיבית.

תחבורה בישראל
כבישי ישראל כביש 1כביש 2 (כביש החוף)כביש 3כביש 4כביש 5כביש 6 (חוצה ישראל)כביש 7כביש 9כביש 12כביש 20 (נתיבי איילון)כביש 22 (נתיבי המפרץ)מנהרות הכרמל (כביש 23)כביש 25כביש 31כביש 40כביש 50 (כביש בגין)כביש 60כביש 65כביש 70כביש 77כביש 90כביש 431כביש 443כביש 471כביש 531כביש 899 (כביש הצפון)ציר אלון • לרשימה המלאה
מכולות בנמל חיפה

בואינג 767 של חברת אל-על

נתיבי איילון

מערך קרונועים
חברות כבישים נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורהחברת דרך ארץחברת כביש חוצה ישראלחברת נתיבי איילוןנתיבי הכרמל מערכות ותפעולנתיבי היובל
אוטובוסים אגדאגד תעבורהאפיקיםגליםדןדן באר שבעדן בדרוםמטרופוליןנסיעות ותיירות נצרתנתיב אקספרססופרבוסקווים - עיליתרמה תחבורה ציבורית גולןשירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת
תחנות מרכזיות התחנה המרכזית החדשה של תל אביבהתחנה המרכזית הישנה של תל אביבמסוף 2000התחנה המרכזית של ירושליםהתחנה המרכזית החדשה של ראשון לציוןמרכזית המפרץמרכזית חוף הכרמלמרכזית הקריותהתחנה המרכזית של באר שבעהתחנה המרכזית של אשדודתחנה מרכזית יבנהתחנה מרכזית מודיעיןהתחנה המרכזית של נתניהתחנה מרכזית חדרההתחנה המרכזית של הרצליהתחנה מרכזית קריית גתהתחנה המרכזית של קריית שמונהתחנה מרכזית בית שאןתחנה מרכזית דימונהתחנה מרכזית ערדהתחנה המרכזית של עכותחנה מרכזית נהריהתחנה מרכזית כפר סבאתחנה מרכזית רחובותהתחנה המרכזית של לודהתחנה המרכזית של אשקלוןהתחנה המרכזית של טבריההתחנה המרכזית של צפתתחנה מרכזית כרמיאלתחנה מרכזית אילתמסוף צומת רעננהתחנה מרכזית רמלה
נמלים נמל אילתנמל אשדוד (נמל היובל) • נמל הדרוםנמל המפרץנמל חיפהנמל הקישוןהמרינה הכחולהמרינה אשקלוןמרינה הרצליה

נמל חדרה (נמל מסחרי) • נמל אשקלון - קצא"א (נמל מסחרי) • נמל מספנות ישראלרשות הספנות והנמליםחברת נמלי ישראל

רכבת ישראל פורטל רכבת ישראל • הקו הראשי של רכבת ישראלמסילת הרכבת יפו–ירושליםקו הרכבת המהיר לירושליםמסילת איילוןתחנות רכבת בישראל
מערכת תנועה עתירת נוסעים כרמליתמטרוניתרכבליתרכבל חיפהמסילת חיפה–נצרתהרכבת הקלה בתל אביב (הקו האדום, הקו הירוק, הקו הסגול, הקו החום) • קווי מטרו בתל אביב (קו M1, קו M2, קו M3) • הרכבת הקלה בירושלים (הקו האדום, קו הקמפוסים, הקו הירוק, הקו הכחול) • הרכבת הקלה בבאר שבעהרכבל לכותל
תעופה רשות התעופה האזרחיתרשות שדות התעופהנמל התעופה בן-גוריוןנמל התעופה רמוןאל עלישראיירארקיעסאן דור • שדות תעופה בישראל
היסטוריה נמל תל אביבנמל יפוהרכבת המנדטוריתרכבת העמקחברות תעופה עבריות ביישובכביש הנפטכביש הגבורהדרך בורמההרפורמה בנמלים
שונות הרשות הארצית לתחבורה ציבוריתמשרד התחבורה והבטיחות בדרכיםמוניות בישראלמוניות שירות בישראלרב-קותחבורה בתל אביבתחבורה ציבורית בישראלתל-אופן • ערכים נוספים

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.